2018

Egyre többet hallani környezetvédelmi berkekben a teremtésvédelem kifejezést. Így volt ez a Magyar Természetvédők Szövetségének tagcsoport-konferenciáján is, ahol a Földkelte Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület képviseletében vettem részt. A találkozó Bakonybélben került megrendezésre szeptember utolsó hétvégéjén, 2018. szeptember 28-30-ig. A program során többek között látogatást tettünk a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostorba,…
Az idén tizenegyedik alkalommal rendezték meg 2018. 10. 11-14. a „72 óra kompromisszum nélkül” elnevezésű rendezvényt, melyhez idén is nagy örömmel csatlakozott Kisvárda mintegy 100 diákja. A kezdeményezést a Római Katolikus Egyház hitoktatói koordinálták és vezették, melyhez a város két gimnáziuma, a Szent László katolikus intézmény és a Várday Kata…
„A főtisztelendő bíborosok megválasztották Róma új püspökét. Messze találták meg, távoli földön. Távoli, mégis mindig közeli a keresztény hit és hagyomány jelentette közösség által. Bevallom, féltem elfogadni ezt a választást. De elfogadtam, mert erre késztetett az engedelmesség Lelke a mi Urunk iránt és a teljes bizalom az Ő édesanyja a…
Október 14-én több tízezer hívő gyűlt össze a Szent Péter téren, hogy részt vegyen a szentmisén, melynek keretében Ferenc pápa hét új szentet emelt oltárra. A Szentatya homíliájának fordítását teljes terjedelmében közöljük. A második olvasmányban azt hallottuk, hogy „Isten szava eleven, átható és minden kétélű kardnál élesebb” (Zsid 4,12). Pontosan…
A szinódus első két hetében végig tárgyalták azt az alapvető kérdést, hogy mit is jelent fiatalnak lenni, mi a meghívásuk Istentől és mi a talentumuk. Isten mindenkit meghív a szeretetre, az üdvösségre, a boldogságra, az életszentségre. Ez az irányvonal kibontakozik a fiatalok életében és az ő személyes válaszukon múlik a…
Ferenc pápa október 14-én szentté avatja elődjét, VI. Pált, aki 1963 és 1978 között volt Szent Péter utóda. Teológusokat kértünk, hogy a szentté avatás előtti napokban ismertessék meg olvasóinkkal Giovanni Battista Montini életét és szolgálatát. Lukács László SchP írását adjuk közre. VI. Pál pápa alakját némileg elhomályosította XXIII. János és…
„Ha a házastársak Isten kezéből elfogadják azt a tényt, hogy vannak termékeny és terméketlen időszakok, s ezzel élnek, akkor házaséletük tisztaságát megőrzik. Ez az egyetlen elfogadható módszer, hiszen a fogamzásgátlás minden eszköze abszolút életellenes.”Életek az Életért címmel második alkalommal tartottak életvédő konferenciát Pócspetriben. Az elmúlt évben rendezett eseményhez hasonlóan, most…
„A plébánia a híveknek olyan a közössége, amelynek saját pásztora van. Azaz a plébánia elsősorban közösséget jelent” — fogalmazta meg első mondataiban Dr. Linczenbold Levente teológiai tanár, a tardi egyházközösség plébánosa 2018. október 6-án, Debrecenben, a Megtestesülés-templomban tartott előadásában. A 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület jegyében szerveződő „Nektek…
A debreceni Szent László Katolikus Szakkollégium régi alapjaival és új arculatával megkezdte idei, 2018/19-es tanévét, melyet a kollégium vezetősége és lakói számára szervezett csapat-építő hétvégével indított szeptember 14-16-án. A kollégium jelentős változáson esett át: Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök új igazgatót nevezett ki az intézmény élére Törő András atya személyében, továbbá…
A csíksomlyói Szűzanya római zarándokútra küldte székely fiait és lányait – ünnepi szentmise a Szent Péter bazilikában Magyarok Nagyasszonya ünnepén Mintegy tíz felcsíki székely település plébániai kórusaiból állt össze az a hatalmas, 405 főből álló vegyes-kórus, mely október 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén, a hétfőn délelőtt tizenegy órakor kezdődő szentmisén dicsőítette…
Október 9-én este a Szent Péter tőszomszédságában fekvő Cesi palotában nyílt meg a „Kereszt-Tűzben!” című kiállítás, mely Washington és New York után most Európában folytatja útját, emléket állítva a közel-keleti keresztényég elleni barbár támadásnak, illetve a megélt szenvedésnek. P. Vértesaljai László SJ – VatikánA Szentszéki Magyar Nagykövetség szervezésében létrejött római…
15. születésnapját ünnepelte a debreceni Szent Erzsébet Otthon 2018. október 9-én. A hálaadó szentmisével egybekötött meghitt délelőtti ünnepen részt vettek Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi püspök, Fodor András püspöki helynök, Wutkowatz Károly nyugalmazott plébános az otthon lakója, az intézmény tagjai, jelenlegi és nyugdíjas munkatársai, meghívott vendégek. Az ünnepi esemény kezdetén Tóth…
Egy kisebb katolikus közösség életében, mindig meghatározó jelentőségű, amikor püspököt köszönthetnek körükben. Nem volt ez másként, 2018. október 07.-én sem, amikor Bosák Nándor nyugalmazott püspök látogatott el hozzánk, Jánkmajtis középkori templomába, hogy a szépen felújított, a csonka-Szatmár katolikus hitéletét bemutató egyháztörténeti gyűjtemény épületét, valamint a plébániából kialakított „Jánki Lukács Zarándokázat…
Debrecenben a Szent Anna-székesegyházban 2018. október 14-én az esti szentmise után, 19 órakor énekes-irodalmi áhítattal emlékeznek meg a szent pápáról, amelyre mindenkit szeretettel várnak. A részletes program a plakáton található. II János Pál pápa1991. augusztus 16. és 20. között Magyarországra látogatott, 18-án, Debrecenbe, a református Nagytemplomba érkezett.Látogatása előmozdította a magyar…
Hetedik alkalommal adták át a Caritas Hungarica díjat Október 6-án a budapesti Magyar Szentek templomában. Ünnepi szentmisében adott hálát Spányi Antal püspök, a Katolikus Karitász elnöke, az egyházmegyei karitászigazgatók és mintegy 200 önkéntes és vendég azokért, akik önzetlenül segítik a rászorulókat. A szentmise elején Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos…
A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Nyíregyházán található társszékesegyháza a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére lett felszentelve. Idén, október 7-én, vasárnap 18 órakor tartják a templom búcsúi ünnepét. Az ünnepi szentmisét Csordás Gábor, a Budapesti Központi Szeminárium prefektusa tartja. Október 8-án, hétfőn, a Magyarok Nagyasszonya főünnepen, reggel 7 és este 18 órakor ünnepi szentmisét mutatnak…
2018. október 05., péntek 13:23

Keresztet áldottak meg Ajak határában

„Vétkeinket a saját testében fölvitte a keresztfára, hogy meghaljunk a bűnöknek, s az igazságnak éljünk. Sebei szereztek számotokra gyógyulást” (1 Pét 2,24).2018. szeptember 30-án, Ajak város határában keresztmegáldási ünnepséget tartottak. A keresztet Kovács János és neje Vasas Ilona ajaki lakosok Isten dicsőségére és az emberek üdvösségére állíttatták. Manapság már ritka…
2018. október 4-én Őszentsége Ferenc pápa főtisztelendő Mohos Gábor pápai káplánt az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki. Mohos Gábor 1973. szeptember 11-én született Budapesten. 1999. június 19-én szentelték pappá.Filozófiai tanulmányait az Esztergomi Hittudományi Főiskolán végezte, teológiát Rómában a Pápai Gergely Egyetemen tanult. Szolgálati helyei: 1999-2000: káplán Szentendrén2000-2002: a római Pápai…
Október harmadikán, a hónap első szerdáján a Szent Péter téren a szokásos általános kihallgatás helyett a sok tízezer zarándok a fiataloknak szentelt püspöki szinódus nyitószentmiséjén vett részt. A reménység zöld színű miseruhájába öltözött mintegy háromszáz szinodális püspök együtt misézett a Szentatyával, aki homíliájában a bibliai próféták merész álmaira emlékeztetett. A…
2018. október 04., csütörtök 09:05

Ferencesek üzenete Szent Ferenc ünnepére

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány a következő gondolatokkal készül október 4-re, Assisi Szent Ferenc ünnepére. „Altissimu, onnipotente bonsignore – Fölséges, mindenható Jóúr!” – így kezdődik a Naphimnusz, a teremtmények éneke, Assisi Szent Ferenc egyik legismertebb műve, úgy, ahogy annak idején leírta. Pontosabban elmondta a testvéreknek, akik feljegyezték. Tavaly arról elmélkedtünk,…
„ Útmutatásaid örömömre vannak ... ” (Zsolt 1 19, 1) Életek az életért címmel II. alkalommal tartanak életvédő konferenciát Pócspetriben, 2018. október 6-án 10-18 óra között, a helyi általános iskolában (Szent Erzsébet tér 2.). A konferenciát a Vianney Testvérek Közössége és a Magyarországi Billings Központ szervezi, abból az alkalomból, hogy…
Október, a Szűzanya és a rózsafüzér hónapja. Egyházunk közössége hosszú századok óta imádkozza ezt az egyszerű, mégis kimeríthetetlenül mély, Krisztus szemlélésére irányuló imádságot, Mária áldott füzérét, „mely Istenhez láncol minket”.A rózsafüzér, más néven olvasó vagy szentolvasó (latinul: rosarium) egyrészt imádság, másrészt az imádság eszköze. Elnevezése onnan származik, hogy a hagyomány…
Bruno Thevenin apát a Teréz misszió imamozgalom alapítója, az egyeki egyházközségben (2018. szeptember 29-én) megtartott Országos Teréz missziós találkozóra küldte el a gondolatait. Az alábbiakban írást teljes terjedelmében közöljük. Isten gondolata az irgalmasság gondolata. A szeretet akaratából Isten mindöröktől fogva elhatározta, hogy olyan lényeket fog teremteni, akiket megajándékoz a létezés…
Borongós, esős, hűvös reggelre ébredtek az egyekiek 2018. szeptember 29-én. Jubileumi évünk kiemelt eseményére hónapok óta izgatottan készültünk, szorgos kezek és szívek készítették elő az ország minden részéről várható missziós tagok találkozóját, s félő volt, hogy az idő nem lesz kegyes hozzánk. Pedig ez csak egy utolsó hit-próba volt, annak…
Barna Ferenc Máté OP atya 2009-2010-ig Debrecenben, a Szent László Domonkos –templom plébánosaként is szolgált. 2018. október 5-én, pénteken este 6 órától mutatnak be érte engesztelő gyászmisét Debrecenben, a Szent László Domonkos-templomban.   Sajtóiroda Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
„ Az Istent szeretőknek minden a javukra válik...Róm 8,28”25 éves a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye, 25 éves a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász és 5 éve Város Ajak. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász megalakulásának 25. évfordulóját 2018. szeptember 29-én, Ajakon, a Nagyboldogasszony-templomban tartották. Ez az időpont egybeesett Ajak város 5. születésnapjával, így a…
  Attól függ...(Ismeretlen szerző)Egy kosárlabda az én kezemben kb. 19 dollárt ér.Egy kosárlabda Michael Jordan kezébenKb. 19 milliót.Attól függ, kinek a kezében van. Egy teniszütő az én kezemben nem ér semmit.Ha a teniszütőt Gabriella Sabatini fogja,Akkor megnyeri a világkupát.Attól függ, kinek a kezében van. Egy bot az én kezemben arra…
A debreceni egyetem katolikus hallgatóinak és nyitott szívű, az útjukat kereső fiatal egyetemistáknak mutatott be Veni Sancte szentmisét Törő András püspöki titkár, egyetemi lelkész a debreceni Szent László-templomban szeptember 30-án. A szentmisén részt vettek leendő egyetemisták, fiatalok, akik álmaik megvalósításának küszöbén, az új tanévet a Szentlélek által megerősödve, és lélekben…
Az 1916-os román támadás után a csíkiek Hajdú vármegyében, Hajdúnánáson találtak menedéket. Több mint negyven csíki településről érkeztek a menekültek az akkor 17 ezer főt számláló Hajdúnánásra. A menekültek között olyan személyiségeket is találunk, mint a későbbi püspök, Jakab Antal, a csángók apostolának is nevezett Domokos Pál Péter vagy a…
2018. október 02., kedd 09:21

Imádkozzunk a püspöki szinódusért!

Ferenc pápa október 3-án nyitja meg az október 28-ig tartó, XV. rendes püspöki szinódust. Magyarországot Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, valamint Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita képviseli.Október 3-án, kedden délelőtt 10 órakor Ferenc pápa szentmisét mutat be a Szent Péter bazilika előtti emelvényen, amellyel megnyitja a XV. rendes püspöki szinódust, melynek témája…
2018. október 02., kedd 08:55

Elhunyt Barna F. Máté OP

A domonkos rend fájdalommal tudatja, hogy Barna F. Máté október 1-jén hajnalban hosszan tartó, fájdalmas betegség után visszaadta lelkét teremtő és megváltó Istenének.„Én vagyok a feltámadás és az élet;aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog”(Ján 11,25) Adj, Uram, örök nyugodalmat neki,és az örök világosság fényeskedjék neki!Nyugodj békességben!Barna Máté…
2018. szeptember 23., vasárnap 12:52

Kétezer szív dobbant egyszerre

2018. szeptember 15-én a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda diákjaival a MOM Parkban megrendezett ifjúsági eucharisztikus napon vettem részt. A Forráspont - Egy nap Jézussal elnevezésű eseményen több mint kétezer 15 és 30 év közötti fiatal vett részt. A találkozón Palánki Ferenc, egyházmegyénk püspöke, a MKPK…
Az egyeki Szent József plébánia jubileumi előadás-sorozatának szeptemberi vendége (2018. szeptember 19.) Bosák Nándor nyugalmazott püspök atya volt, aki az „Egyekről Egyekre” címet viselő előadás apropóján idézte fel egyházközségünkkel kapcsolatos emlékeit. Bosák Nándor püspök gondolatait az egri szemináriumban eltöltött idők felidézésével kezdte. Kispapként ott találkozott a Szentírás Tárkányi Béla egykori…
A mai napon, szeptember 21-én három éve (2015. szeptember 21), hogy Ferenc pápa Palánki Ferencet kinevezte a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspökévé. Ünnepélyes beiktatására 2015.november 14-én került sor a debreceni Szent Anna-székesegyházban. Kedves Palánki Ferenc püspök atya!Az évforduló alkalmából az Úr bőséges áldását kérjük életére és szolgálatára,és — az ön szavaival élve…
2018. szeptember 30-án este 6 órakor a Debreceni Egyetem római katolikus egyetemi lelkészségéhez tartozó diákok részére Törő András püspöki titkár, egyetemi lelkész Veni Sancte szentmisét mutat be a debreceni Szent László-templomban (Füredi u. 6). Törő András püspöki titkár 2018. augusztus 1-től a debreceni Szent László Római Katolikus Szakkollégium vezetési és…
Magyarországot Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának elnöke, valamint a keleti egyházak részéről Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita képviseli.Ferenc pápa október 3-án nyitja meg az október 28-ig tartó, XV. rendes püspöki szinódust. Magyarországot Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, valamint Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita képviseli. Október 3-án, kedden…
Megtartották zarándoklatra felkészítő alkalmakat 2018. szeptember 18-án Nyírbátorban a Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnáziumban — tájékoztatta szerkesztőségünket Rácz Tiborné, az intézmény vezetője. Ezúttal 530 fő, 2-12. osztályos diákok, pedagógusok, technikai dolgozók Pannonhalmára zarándokolnak 2018. szeptember 21-én, hogy szívükben megerősödve, a szeretet lendületével kezdhessék az új tanévet. A…
Ajánló a tartalomból: „Milyen a viszonyunk az igazsággal?” - Palánki Ferenc megyéspüspök vezérgondolatában az egyházi iskolák küldetését hangsúlyozta, amely nem más, mint az igazsághoz, Krisztushoz való ragaszkodás. 5224 diák tanul az egyházmegyénk 10 köznevelési intézményében. - Molnár Katalin helyi EKIF főigazgató gondolataiban arra válaszolt, hogy mitől vonzóak az iskoláink.A tanév…
Kerékpárút, rollerpálya és focipálya is található az újonnan épült mátészalkai római katolikus óvodában.A 2018/19-es tanév kezdetén immár a negyedik iskolai épület átadási ünnepére hívta vendégeit a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye. Palánki Ferenc megyéspüspök 2018. szeptember 14-én megáldotta a Széchenyi István Római Katolikus Németh Nemzetiségű Általános Iskola új tagintézményét, Mátészalka első egyházi fenntartású…
2018. augusztus 5-10. között idén 21. alkalommal került megrendezésre a Szent Damján tábor, a Debrecen melletti Dorcas Szabadidőközpontban. Az egy hetes táborban közel 90 enyhe- vagy középsúlyos fogyatékkal élő gyerek és felnőtt táborozó, valamint közel 110 segítő vett részt. Mozga Mariann, a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola tanítója már hatodik alkalommal…
(A www.72ora.hu sajtóközleménye)A 72 óra kompromisszum nélkül szociális, önkéntes, ifjúsági akciót 11. alkalommal rendezik meg a keresztény egyházak hazánkban 2018. október 11-14. között. Az akció Magyarország fiatalságát közös összefogásra hívja, hogy együtt tegyünk másokért, környezetünkért. Az ország bármely pontján élő diákok a www.72ora.hu honlapon már regisztrálhatnak az eseményre. A rendezvény…
2018. szeptember 10-11-ig országos értekezletet tartottak egyházmegyéink karitász igazgatói Hajdúszoboszlón a Szent László római katolikus plébániához tartozó zarándokház és kápolna épületében. A találkozón Mészáros László debrecen-nyíregyházi karitászigazgató, mint házigazda köszöntötte az egybegyűlteket abból az alkalomból is, hogy 25 évvel ezelőtt a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megalapításával egyidejűleg jött létre az egyházmegyei karitász.…
Máriapócsra, az idei Kisboldogasszony búcsúra is több száz gyalogos zarándok indult el. Ezt a hagyományt elevenítették fel három évvel ezelőtt a geszterédi hívek, akikhez csatlakoztak a Szent Anna Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda munkatársai és diákjai is. A zarándokcsoport — Kerekes László plébános és Törő András iskolaigazgató vezetésével —…
Több ezer zarándok, köztük a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye hívei ünnepelték Kisboldogasszony, Szűz Mária születésnapját szeptember 8-án, Máriapócson.Ez az ünnep alkalmat adott arra is, hogy visszaemlékezzenek 1946. szeptember 8-ára, amikor a kegyhelyen maga Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek a Szűzanya kegyképe könnyezésének 250. évfordulóján 300 ezer hívő ember előtt mondott beszédet,…
2018. szeptember 07., péntek 15:44

Szűz Mária születése – Kisboldogasszony

Szeptember 8-án, Kisboldogasszony (népi elnevezése: Kisasszony) napján Egyházunk Szűz Mária születésnapját (Nativitas Beatae Mariae Virginis) ünnepli. A jeruzsálemi hagyomány a Betheszda fürdő mellett tisztelte Mária születésének helyét. Az 5. század elején Szent Anna tiszteletére templomot építettek itt, melynek felszentelési évfordulóján, szeptember 8-án emlékeztek meg Mária születéséről. A nyugati egyházba valószínűleg…
Tanévnyitó ünnepség a nyírtelki Szent Anna Katolikus Általános Iskolában „A gyermek világra nyitott lény. A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, tevékenységre tevékenységgel felel.” (Mérei Ferenc) A nyírtelki Szent Anna Katolikus Általános Iskola tanévnyitó ünnepségét tartotta 2018. szeptember harmadikán, amelyen Bosák Nándor nyugalmazott püspök, Kiss Tibor iskolalelkész, Szekeres József Nyírtelek polgármestere,…
2018. szeptember 10-11-ig (hétfő-kedd) országos értekezletet tartanak a Magyar Katolikus Karitász egyházmegyei igazgatói Hajdúszoboszlón a Szent László római katolikus plébániához tartozó zarándokház és kápolna (Hajdúszoboszló, Wesselényi utca 1.) épületében. A találkozó csatlakozik a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 25 éves évfordulójának megünnepléséhez. 10-én, hétfőn este 6 órakor Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mutat be…
A kisvárdai Földkelte Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület tagjaként 2017 őszén egy hathetes misszión vettem részt Malawiban, Afrikában. A program során fényképezési alapismereteket tanítottam a Jacaranda Iskolában tanuló árva gyerekeknek, akiknek fotóiból később kiállítást szerveztünk. A körülbelül Magyarország nagyságú Malawi Afrika délkeleti részén található. A világ egyik legszegényebb országai közé tartozik,…
Az elmúlt napokban a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye három köznevelési intézményének a megújulását ünnepelte. A tanévnyitókon az iskolák közösségei egy-egy gyöngyszemként jelentek meg, bemutatva azt a sokszínűséget, amelyet külön-külön képviselnek. E különleges ünnepeket végigkísérte természetesen az építtető, Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára, a testvérintézmények vezetői, Molnár Katalin helyi…
„Áldott vagy Szent Anna, hogy felvirradtunk mára.” Szent Annát ábrázoló egész alakos szobor és a megújult Geszterédi Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola megáldásával kezdték a tanévet a Geszterédi diákok és tanárok 2018. szeptember 2-án. Az ünnepségen részt vettek: Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Bosák Nándor nyugalmazott püspök, Soltász Miklós,…