2019

„Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak Jézussal.” (EG 1.)Hála telt szívvel gyűltünk össze június 29-én, Szent Péter és Szent Pál ünnepén, templomunk védőszentjeinek napján, hogy egyházközségünk családjaival mondjunk köszönetet a mi Urunknak mindazon ajándékokért, melyben nap, mint nap részesít bennünket. Amikor beléptem a templomba a…
Hagyományosan Szent László király ünnepén rendezik a névadóról elnevezett debreceni római katolikus domonkos plébániatemplom búcsúját. Idén június 30-án, vasárnap, a fél 10-kor kezdődő ünnepi szentmisét Palánki Ferenc megyéspüspök celebrálta, aki többek között a templom új Szent László-képét is megáldotta. A szentmisén három fő szándékért imádkoztak a hívek; egyrészt a napokban…
„Ő szerette a szegényt, a beteget, a kitaszítottat és a bűnöst, nem ment el részvét nélkül semmiféle ínség mellett.” /VII. C. Eukarisztikus ima/15 éve, 2004. június 28-án dr. Beer Miklós megalapította a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatát. A 15. születésnapját ünneplő szolgálat tagjaitól meghívást kapott a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye idén májusában megalakult…
Minden évben Mezőladányban szentmisét mutatunk be a motorosokért, mentősökért, egészségügyben dolgozókért. Erre a közös imádkozásra szép számban jönnek a szélrózsa minden irányából. Az idén, június 30-án volt az ötödik ilyen alkalom, amelyen egyre többen vesznek részt, így nem fértünk be a környék legnagyobb létszámát befogadó templomunkba, sőt már a templomudvar…
Brazíliától Japánig, számos országból fiatalok tízezrei zarándokolnak Medjugorjéba minden nyáron, hogy több mint ötven nyelven együtt imádkozzanak és ünnepeljenek a Szűzanya lábánál. A Nemzetközi Ifjúsági Találkozót, azaz a Mladifest-et augusztus első hetében idén 30. alkalommal rendezik meg Európa egyik legnagyobb Mária-kegyhelyén, melyhez egyházmegyénkből is lehet csatlakozni. Ennek meghívóját nyújtjuk át…
„Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.”Mt,18,20 A Kisvárdai Római Katolikus Egyházközség hitoktatói, papjai és diákjai ismét összegyűltek Jézus nevében a hagyományos nyári, napközis jellegű hittantáborában 2019. június 24 és 29 között, amelyet a figyelmes szeretet és odafigyelés hatott át. Táborunknak a szépen felújított közösségi házunk…
Öröm tölti el a nyíregyházi hívek szívét, hiszen városuk papot adott az Egyháznak. Sziklai Dávid atya első szentmiséjét mutatta be június 29-én szülővárosában, Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban. Pappá szentelte Palánki Ferenc megyéspüspök június 22-én Debrecenben, a Szent Anna-székesegyházban. (A primícia első termést, zsengeáldozatot, az újonnan fölszentelt pap első miséjét jelenti.)…
2019. június 27., csütörtök 17:18

Nappali BOM képzés indult Nyíregyházán

A Pócspetri székhelyű Vianney Testvérek a Tisztuló Lelkekért Közösség ösztönzésére és segítségével egyházmegyénkben meggyökeresedett Magyarországi Billings Központ 2019. június 22-én - számos levelező képzést követően - megtartotta első nappali képzését Nyíregyházán, összesen 21 fő részvételével. A leendő oktatók az ország különböző városaiból érkeztek, többen pedig határon túlról: Erdélyből és Kárpátaljáról.…
Az iskola történetének az egyik legkülönlegesebb napja 2019. június 23-án szobormegáldással és három kitűnő ember búcsúzásával kezdődött. A Szűz Mária Istenanya-szobor Mária mennybevételét ábrázolja, amely üzenethez modern szobrászati eszközöket alkalmazott az alkotóművész, Molnár Levente, a gimnázium volt diákja. A szobrászművész gondolataiban elmondta, az alkotás tervezésének első pillanatait a „fészek” gondolat…
Az egyeki Szent József Plébánia 2019. június 26-án vendégül látta a Misszió Tours Utazási Iroda vezetőjét, Budai Lászlót és munkatársát. Az Utazási Iroda ars poeticája szerint az egyik legismertebb olyan utazási iroda, amely hívő katolikusok százait viszi zarándokvonattal Erdélybe, a csíksomlyói búcsúba és Lengyelországba, Czestochowába, a „lelki megújulásunkért, összetartozásunkért” gondolat…
„Minden szentet tisztelnünk kell, de kiváltképp azokat, akiknek szent tetemeik nálunk vannak; mert az előbbiek minket könyörgéseikkel, az utóbbiak pedig érdemeikkel is segítenek.” (Szent Ambrus)Somogyvártól Csíkszeredáig zarándokúton járt Szent László király csontereklyéje, melyet végigkísért a Pikó Sándor által Debrecenben készített virágkocsi és a debreceni Szent László-templom Szent László-zászlója is, mely…
Szent László királyra emlékezünk liturgikus ünnepén, június 27-én. Ebből az alkalomból Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök szentmisét mutat be este 6 órától a debreceni Szent Anna-székesegyházban, valamint június 30-án, 9.30-tól a debreceni Szent László domonkos templom búcsúi ünnepén, ahol megáldja a lovagkirályt ábrázoló — templom szentélyében elhelyezett — képet is. „Boldog…
Az ENSZ 2000-ben június 20-át nevezte ki a Menekültek Világnapjának. A Földkelte Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület – melynek magam is tagja vagyok – mindig is szívügyének érezte a globális problémákat, és mindig arra törekszünk, hogy testközelből megismerjük az adott helyzetet, majd a személyesen tapasztaltak és látottak szerint tegyük meg a…
Az Úrnapi szentmisét az ajaki Nagyboldogasszony-templom nyári oltáránál mutatták be június 23-án, ahol együtt ünnepeltek a város római és görögkatolikus hívei. Vasárnap délelőtt a szentmisére igyekvők nyárfa ágakkal kitűzött úton, virágokba öltözött ablakok előtt haladtak a templom felé, ahol már a feldíszített nyári oltár várta őket. A templom udvarán hatalmas…
Palánki Ferenc megyéspüspök szülőfaluja és a püspöki székhely után Nyíregyházán is megünnepelte ezüstmiséjét Úrnapján, 2019. június 23-án, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban. Az ezüstmisés főpásztor hálaadó szentmiséjén Felföldi László plébános, általános püspöki helynök mondott beszédet. A szentmisét úrnapi körmenet követte. Palánki Ferenc megyéspüspök hálás szívvel emlékezett vissza az eltelt 25 esztendőre, megosztva…
Szent László búcsút tartanak június 30-án, vasárnap 9.30-tól a debreceni Szent László Domonkos templomban. Az ünnepi szentmisét az ezüstmisés Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mutatja be. Ezen az alkalmon kerül sor a Szent Lászlót ábrázoló festmény megáldására is, amelyet a szentélyben helyeznek el. A képet Potyók Tamás debreceni festőművész készítette.A szentmisét…
Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök az alábbi személyi változásokat hozta az egyházmegyénkben: Bákonyi Jánost kinevezte plébánosnak a fényeslitkei Szentháromság Plébániára és a kisvárdai Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola lelkészévé.Fodor András helynök, főesperest – minden egyéb megbízatását érintetlenül hagyva – felmentette a debreceni Szent Család Plébánia vezetése alól, helyére…
Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök június 22-én a debreceni Szent Anna-székesegyházban áldozópappá szentelte Sziklai Dávid diakónust és szerpappá Máté Péter és Szidor János akolitusokat. (Erről szóló tudósításunk az előző napi híradásunkban olvasható.) Azok, akik figyelnek Isten szavára és meghallják hívását, lemondanak a családról, saját akaratukról és engedelmességi ígéretet tesznek, az Urat…
A pap vagy más néven presbiter, Szent Ambrus szavaival Isten kegyelmének vikáriusa, helyettese, aki folytatja az Egyházban Jézus működését. Mint próféta tanít, mint pap, bemutatja a megváltás áldozatát és mint pásztor vagy király gondoskodik azokról, akiket Isten rábízott. Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök június 22-én a debreceni Szent Anna-székesegyházban áldozópappá szentelte…
Örömünnepet ült a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye június 22-én, a debreceni Szent Anna-székesegyházban. Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök áldozópappá szentelte Sziklai Dávid diakónust és szerpappá Máté Péter és Szidor János akolitusokat. „Sok áldozat, imádság áll a hivatások mögött, amelyet még több áldozat és reméljük, ezzel együtt még több imádság követ majd. Segítse Isten…
Az évfordulók visszatekintésre, értékelésre, hálaadásra ösztönzik az embert. Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök is a jubiláló papok között ünnepel, ő ebben az évben érkezett papi szolgálatának 25 éves mérföldkövéhez. Ezüstmiséken mond hálát, köszönetet, szülőfalujában, Csesztvén, és szolgálati helyein, a debreceni székesegyházban és Nyíregyházán a társszékesegyházban.Az ünnepi alkalomból a főpásztorral beszélgetünk a…
Az évfordulók visszatekintésre, értékelésre, hálaadásra ösztönzik az embert. Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök is a jubiláló papok között ünnepel, ő ebben az évben érkezett papi szolgálatának 25 éves mérföldkövéhez. Ezüstmiséken mond hálát, köszönetet, szülőfalujában, Csesztvén, és szolgálati helyein, a debreceni székesegyházban és Nyíregyházán a társszékesegyházban.Az ünnepi alkalomból a főpásztorral beszélgetünk a…
Június hagyományosan a papszentelések hónapja. Ebben az időszakban 35 újmisés pappal gazdagodik a Magyar Katolikus Egyház. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye szolgálatára Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök áldozópappá szenteli Sziklai Dávid diakónust és szerpappá Máté Péter és Szidor János akolitusokat. Az ünnepi szertartás 2019. június 22-én, a 10 órakor kezdődő szentmisében lesz a…
Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök ezúttal a debreceni Szent Anna-székesegyházban mutatta be ezüstmiséjét pappá szentelésének 25. évfordulóján. Együtt ünnepeltek vele az MKPK tagjai — Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek vezetésével —, paptestvérei, a város testvéregyházainak képviselői, Papp László Debrecen polgármestere, családja, az egyházmegye intézményvezetői és hívei. A szentmise elején Palánki…
A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye lelkipásztorai lelkigyakorlaton vettek részt június 11-14-ig Leányfalun, a Szent Gellért Lelkigyakorlatos házban. A hagyomány szerint minden évben, a papszentelések, jubileumi évfordulók hónapjában a lelki megerősödés és a közösség összetartozásának jegyében emlékeznek a jelenlévők pappá szentelésük évfordulójára, hogy hitben megújulva folytathassák lelkipásztori szolgálatukat.A lelkigyakorlaton — amelyet Pál József…
„Ó nyárelő sokünnepű hava,Papszentelések édes évszaka!Évforduló minden vasárnap.S az öreg pap, kit kézvezetni várnakFölkent fiak, barátok, unokák:Vállán érzi az Apostol kezétÓ páratlan primiciák!Ezüstmisék, aranymisék!...........................Ezüstmise, férfiak ünnepe!Eljárt az élet forró közepe,Sürög az ember, korhamvazta fővel,A munkából is ima lesz idővel.Haszontalan szolgák vagyunk:A szerelemből megmaradt a hűség;Ezüst hajakkal Téged szomjazunk,Ezüst igazság, ezüst…
Ha azt mondom Ghymes és Szarka Tamás – akkor idehaza Kisvárdán mindenkinek a 2016. évi karácsonyi nagykoncert jut eszébe, melyen vendégfellépőként óriási sikert aratott a Szent László Katolikus Gimnázium énekkara és az Általános Iskola „Kicsinyek kórusa” Faragó Sándor karnagy úr vezényletével. Magyarországon új himnusz született, az összetartozás himnusza, melynek címe:…
Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen,hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek.Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre.Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik,…
2019. június 11., kedd 10:37

Megújult a Magyar Kurír

Örömmel köszöntjük újjászületett honlapunkon, amely a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja ünnepének hajnalától új arculattal folytatja működését. Reméljük, hogy a változások elnyerik olvasóink tetszését. A megújult honlapon nagyobb hangsúlyt kap a képi tartalom, s ezzel egyidejűleg felfrissült, dinamikusabbá vált az oldal dizájnja is. A portál főmenüi nem változtak: a…
2019. június 07., péntek 10:33

Pünkösd a húsvéti időszak megkoronázása

Pünkösd ünnepe húsvét után a legrégibb ünnepünk, amelyet idén június 9-én ünneplünk. Az Ószövetségben is jelen van az ünnep, Húsvét után hét héttel tartották a „hetek ünnepét”, amelyet későbbi korok ógörögül pentékoszté-nak (ötvenedik) mondtak. Ebből ered az ünnep magyar elnevezése. Az Ószövetségben kétféle értelmezése volt Pünkösd ünnepének. Kezdetben a hetek…
2019. június 04., kedd 15:47

Csíksomlyó ereje

Ki hitte volna, hogy egyszer a pápalátogatás helyszíne lesz az az évezredes magyar kultuszhely, az a középkortól eleven búcsújáróhely, Mária oltalmazó palástja, a világ magyarságának krisztusi köntöse, amelyre a hatalmasok sorsot vetettek; Csíksomlyó, a vándorfecske fészke, ahová az anyaországból sokáig csak vágyódhattunk, ahová a székelyek, csángók is csak titkon járhattak…
A nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI vezetőségén kívül 43 fős csoportunk zarándokolt el Ferenc pápa csíksomlyói látogatására, és tértünk haza hálával és élményekkel teli szívvel hétfőn este. Programunkat a Rákóczi Szövetség támogatta, a szervezők Kaszásné Tóth Judit igazgatóhelyettes, Csernyus Enikő és Szaplonczay Mihályné tanárnők…
Die Deutschsprachige Katholische Mission in Debrecen versteht sich als Ort, an dem alle deutschsprachigen Katholiken, die in Debrecen und um die Stadt herum studium-, dienst- oder arbeitsbedingt kurz- oder langfristig leben, eine Heimat haben können. Grundsätzlich ist unsere Gemeinde aber natürlich offen für alle, die Kontakt suchen und ihren Glauben…
Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök 2019. Pünkösdkor, június 9-i hatállyal megalapítja a Debreceni Szent Anna Német Nyelvű Katolikus Missziót, vezetésével pedig dr. Krakomperger Zoltánt, a Szent Anna Egyházközség plébánosát bízza meg. Az első német nyelvű szentmise a Szent Anna-székesegyházban Pünkösdkor, június 9-én, vasárnap 16.30-tól lesz. Az elmúlt években Debrecenben és vonzáskörzetében…
A nyíregyházi Szent Imre Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 8. évfolyamának diákjaiként a közelmúltban egynapos budapesti kiránduláson vettünk részt. Nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy fővárosunk több nevezetességéhez is ellátogathatunk. A kora reggeli indulás után elsőként a Szent István Bazilikát csodálhattuk meg, ahol egy rövid időt…
Pünkösdkor, a Szentlélek kiáradásának ünnepén Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a bérmálás szentségét szolgáltatja ki a következő szentmiséken:pünkösdvasárnap, június 9-én, 10 órától Debrecenben, a Szent Anna-székesegyházban és 16 órától Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban, pünkösdhétfőn, június 10-én, 10 órától pedig Kisvárdán a Szent Péter és Pál-templomban. Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi püspök atya…
„Ha szeretjük egymást, Isten bennünk él” (1Jn 4,12). Az ezüstmisés Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök hálaadó szentmisét mutat be: szülőfalujában Csesztvén, 2019. június 16-án, vasárnap 15 órakor, beszédet mond dr. Beer Miklós váci megyéspüspök; Debrecenben, a Szent Anna-székesegyházban június 18-án, kedden 18 órakor, beszédet mond Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi püspök és…
„Közétek jövök, hogy járjunk együtt. Együtt járunk, amikor megtanuljuk megőrizni gyökereinket és a családot, amikor oltalmazzuk a gyermekek jövőjét és a mellettünk élő emberét, amikor meghaladjuk félelmeinket és előítéleteinket, amikor engedjük leomlani az egymástól szétválasztó korlátokat” - olvashatjuk Ferenc pápa romániai látogatása előtt mondott videóüzenetének fordításában. Zarándokok ezrei indulnak útnak…
Ebben az évben május utolsó vasárnapján, 26-án tartották Pócspetriben a Szent Kereszt megtalálása titulusú templom búcsúi ünnepét. A délelőtt 11 órakor kezdődő szentmisét Kocsis Gábor mérki plébános mutatta be. Gábor atya hangsúlyozta, nagyon örült a meghívásnak, hiszen még csak egyszer látogatott el Pócspetribe, és akkor is szép emlékekkel tért haza.A…
Szent II. János Pál pápa tizenöt évvel ezelőtt, 2004. május 16-án avatta szentté Rómában, a Szent Péter téren az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjét, Molla Beretta Szent Jankát. E jeles alkalom emléknapja májusban anyák napja és a gyermeknap közé esik. Május a Szűzanya, az édesanyák…
ÉletÖröm. Mit közvetít számunkra ez a szó? Az élet mindig valami olyan dinamikát fejez ki, amely magában hordozza a tenni akarást, a fejlődést, a kimozdulást a komfortból és a semmittevés kultúrájából, amely által kinyílik a világ a hétköznap csodáira. Hogyan tegyük mindezt? Örömmel. Életünkben számos keresztet, nehézséget hordozunk, de a…
Talán sokan nem tudnak a mennyei csodaraktárról. Mindanyiunk feladata, hogy hirdessük az evangéliumot, amit Isten ránkbízott, mert minden embernek szüksége van arra, amire neki szüksége van. A Jó pásztor ismer bennünket, Ő tudja a legjobban, mi az, ami boldoggá teszi életünket. Szent Domonkos nagyon sokszor ezt kieszközli ezt, amely tapasztalat,…
2019. május 25., szombat 09:44

Egyházmegyei Főzőverseny képekben

Hagyományhoz híven a debreceni Szent Erzsébet Otthon munkatársai főzőversenyre hívták a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye intézményeinek csapatait a közösségek erősítése jegyében. 2019. május 21-én Debrecenben, a Lyra Beach Camping és Fürdő területén tíz köznevelési és szociális intézmény látta vendégül a jelenlévőket a területre jellemző tájjellegű ételeikkel. Az illatok mellett a vendégek, az…
A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye harmadik alkalommal hívta meg a 9.-10.-es középiskolás diákjait a KÖVET Fesztiválra május 24-én Debrecenbe, a Szent József Gimnáziumba. A találkozó délelőttjét a Megtestesülés-templomban tartották, amelynek mindjárt a kezdetén a hangulatért is felelős Tarczy Gyula moderátor, a Nyíregyházi Televízió főszerkesztője egy a KÖVET-re írt nem hivatalos, de nagyon…
Idén márciusban az érdeklődők számára megnyitotta kapuit a segítőnővérek nyíregyházi rendháza, hogy bepillantást engedjen a Segítő Nővérek Társai világi közösség mindennapjaiba. A rendezvényen a látogatók Parádi Pálné Magdolna, a Segítő Nővérek Társai magyarországi vezetője, valamint Tegzes Katalin budapesti segítőnővér előadásait hallgathatták meg. Házigazdánk Tomka Magdolna nővér volt, az előadókat pedig…
2019. május 18-án, szombaton 19:00 órakor a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban a Cantemus Vegyeskar Szabó Soma Liszt-díjas karnagy vezetésével jótékonysági koncertet adott az üldözött keresztények támogatása céljából a KÉSZ (Keresztény Értelmiségiek Szövetsége) nyíregyházi csoportja szervezésében.Az adományokat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet juttatja el „az üldözött keresztényeket segítő iraki segélyprogram” keretében az egyik…
Május 23-án, a Szent László domonkos plébánia II. János Pál termében már láthatták azt a Szent Domonkost ábrázoló képet, amelyet a világ több országához hasonlóan Magyarországon, egyedülálló módon Debrecenben is elhelyeznek május 24-én, pénteken az este 6 órakor kezdődő szentmisében. Az eredeti kegykép Soriánóban (Olaszország) található. Előtte és másolatai előtt…
A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében a májusi papi rekollekció a papszentelések időszakának kezdete, amikor azzal a szándékkal mutatnak be szentmisét, hogy az ünneplő papokat köszöntsék. Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök május 22-én, a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban mutatott be szentmisét, amelyen Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi püspök köszöntötte az ünneplő papokat, akik a következők: Kalapos…
„Máriát dicsérni, hívek jöjjetek, mert ő fogja kérni fiát értetek..”A baktalórántházi hívek, és a filiákból — Ramocsaházáról, Nyírjákóról, Nyírkércsről, Nyíribronyból, és ezúttal Petneházáról — érkezők együtt köszöntötték Szűz Máriát május 12-én a római katolikus templomban. Az ünnepi szentmisét Lázár István plébános, kanonok mutatta be, majd a hívek gyertyákkal vonultak a…