március 2019

Baktalórántháza Árpád-korabeli római katolikus templomában 19. alkalommal végeztünk lelki adoptálást március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, a magzatgyermek világnapján.

Imádságos lelkületű édesanyák, nagymamák, az idén mintegy tizenegyen Baktalórántházáról, és négyen a ramocsaházi filiából, égő gyertyaszál kíséretében mondtuk együtt emelt lelkülettel a fogadalom szövegét.

Jézus fogantatásának napjától, Mária Isten-anyaságának kezdetétől kilenc hónapon át mindennap szól majd az ima egy veszélyben lévő, megfogant, az anyaméhben fejlődő kis életért, akinek megszületése nem óhajtott, akit egyedül csak Isten ismer. Hogy ő is megszülethessen, és vállalt gyermekként, a szülők felelős döntése eredményeként végül is családba jöhessen a világra, és szeretetben, elfogadva, törvényes családi környezetben nőhessen fel, mindez lehetséges az ima hatalmas ereje és áldozathozatal által. Az ígéretet, fogadalmat tévő személy egyben imádkozik a szülők, a fiatalok, a családok, a társadalom gondolkodásmódjának helyes irányban történő fejlődéséért is. Mindez mély hitet, áldozatkész, tiszta, önzetlen szeretetet feltételez. Hiszen, akik lelki adoptálásra vállalkoznak, olyan gyermekért imádkoznak, akit a földi életben sohasem fognak magukhoz ölelni, aki sohasem lesz az „övék”. A lelki adoptálás célja még, az Isten által rendelt erkölcsi rend helyreállítása, az ima pedig egyben engesztelés az elkövetett magzatgyilkosságok égbekiáltó bűnéért.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének helyi csoportja kezdeményezésére és annak szervezésében történt lelki adoptálás a városban is olyan felvállalt küldetés, amely során próbálunk hitet adni a bizonytalan, félénk és kételkedő, esetleg Istent még nem ismerő várandós nőknek az élet melletti felelős döntésükben.

Lázár István római katolikus plébános, kanonok apát örömmel adott helyet az adoptálást kérők kérésének, és hangsúlyozta: Az Úr Jézus azt mondja nekünk: „Bármit kértek a nevemben, megteszem nektek”(Jn 14,14). Hinnünk kell az Úr Jézusnak, és hitünket konkrét cselekedeteknek kell kísérnie. Lélekben, imáink által örökbe fogadtunk egy születendő gyermeket, amely jócselekedettel nemzetünk megmentéséért, magyar hazánk fennmaradásáért is teszünk.

Fotó és szöveg: Némethné Csubák Éva

Új óvoda alapkőletételét ünnepelték a nyírbátori Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnáziumban március 27-én. Az eseményen jelen voltak: Palánki Ferenc Debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, dr. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője, Máté Antal, Nyírbátor polgármestere, Rácz Tiborné intézményvezető, Molnár Katalin helyi EKIF főigazgató, Ágoston László, az Architectura ST Építészeti Kft. építésze, a történelmi egyházak képviselői, az egyházmegye köznevelési intézményeinek vezetői, az ünnepelt intézmény tanulói és tanárai.

A nyírbátori intézmény látványos fejlődését mutatja, hogy az elmúlt évben is hatalmas beruházásnak — új tornacsarnok, kiszolgáló helyiségek, ebédlő építésének — lehettünk tanúi. Idén elkezdődik az óvoda építése és ezzel az iskola köre új tagintézménnyel bővül.

Az ünnepség Rácz Tiborné köszöntő beszédével kezdődött. Az intézményvezető elmondta, az ünnepélyes alapkőletétel mottójának a 128. zsoltár sorait választották: „A kő, amit az építők elvetettek, szegletkővé lett. Az Úr vitte végbe ezt: csodálatos dolog a szemünkben. Ezt a napot az Úr szerezte.” Ezt a gondolatot megerősítve köszönetét és háláját fejezte ki Istennek a gondoskodásáért, hiszen az elmúlt 5 és fél év során nap mint nap megtapasztalták jelenlétét életükben és az iskola falai között. Építkezhettek lelkileg, a hit erejét megtapasztalva, de építkezhettek a szó valóságos értelmében is. Általános iskolai képzést indítottak 2015-ben, s ehhez szükséges volt a 160 millió forint értékű beruházás. Majd 2018 szeptemberére 1,3 milliárdos állami támogatással valósulhatott meg egy olyan építkezés, mely legmerészebb álmaikat váltotta valóra. S most olyan lehetőséget kaptak, mely szintén egyszer adódik életünkben. Köszönetét fejezte ki Magyarország Kormányának és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyének az új óvoda megépítéséhez nyújtott támogatásért.

Rácz Tiborné hangsúlyozta, hogy a gyerekek nevelése lehetőség, és egyben nagy felelősség is. Az elkövetkező egy évben olyan óvodai munkatársak megtalálására törekednek, akik hittel, magas szakmai tudással, szeretettel tudják végezni feladatukat. 2020. szeptember 1-jén 3 csoportba várják azokat az ovisokat, akiket szüleik vallásos neveltetésben szeretnék részesíteni, s ezáltal biztosítani gyermekük személyiségének teljes kibontakoztatását.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök beszédének kezdetén Prohászka Ottokár püspök gondolatát idézte, akinek szavai szerint „a nagyböjt a lélek tavasza”. A gyermekek mosolya is azt üzeni, hogy az emberi életnek is van tavasza — tette hozzá a főpásztor. Azok a fiatalok, gyermekek is, akik az egyházmegye köznevelési intézményeibe járnak, ezt a tavaszt élhetik át, ezért mindazok a pedagógusok, akik velük foglalkoznak, örök tavaszban élhetnek. Azért építünk óvodákat és újítunk fel iskolákat, mert azt szeretnénk, ha egyre több gyermek élné át azt a lelki tavaszt, amit Jézus Krisztus feltámadása ajándékozott nekünk.
A főpásztor ezután kifejtette, amikor építkezünk, akkor a jövőt építjük, és bízunk abban, hogy a jövő a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében is épül, a jelen életünkben pedig Isten országa, a szeretet országa bontakozik ki.

Soltész Miklós államtitkár azt hangsúlyozta, hogy kiemelten fontos az ember életében a tanítás, a nevelés. A nevelésnek része a tánc, a szavalat, az izgatott készülődések, próbák az ünnepre, a fellépések hangulata is. Továbbá a keresztény neveléshez hozzátartozik az is, hogy az ember egy-egy tulajdonságát — ami mindannyiunkban jelen van —, próbálja jó irányba terelni, a rosszat pedig megszüntetni. Az államtitkár példaként megemlítette azt a bennünk lévő tulajdonságot, amellyel meg kell tanulnunk örülni mások sikereinek, örömeinek, ajándékainak.
Az iskolák építése, felújítása része a kormány családpolitikájának, ahol fontos a gyermek, a pedagógusok és a nevelésben részt vevő egyház is. Soltész Miklós elmondta, a kormány csak katolikus óvodákra közel 67 milliárd Ft-ot fordít. Az elmúlt és az elkövetkezendő években pedig az állami vagy önkormányzati bölcsődék, óvodák, iskolák építéséhez több mint 100 milliárd Ft támogatást tudnak nyújtani. Ezek hatalmas beruházások, de mindezeken túl a legfontosabb a tartalom. Éppen ezért kérte a pedagógusokat, hogy csiszolják a legszebb gyémántokká a gyermekeket.

Simon Miklós képviselő beszédében többek között a térségben történő beruházásokra, fejlesztésekre irányította a figyelmet, ezen belül Nyírbátorra, ahol az óvoda megépülésével olyan komplexum fog létrejönni a városban, ami örömmel tölti majd el az ott élőket. A „gyámátcsiszolás” — utalt az államtitkár gondolatára — egy egybefüggő folyamat lesz az óvodától egészen a középiskoláig, amely óriási lehetőség az emberi személyiségek fejlődésében.

Máté Antal polgármester megköszönte az egyházmegyének, hogy lehetőséget ad a gyermekeknek a keresztény nevelődésre. Kiemelte, erős várat szeretnének építeni és ehhez erős alapokra van szükség. A jelen beruházás mögött az intézményi háttér, a fenntartó kellő garanciát és biztonságot jelent mind a szülőknek, pedagógusoknak, mind a városnak. Hangsúlyozta, ez a beruházás a város kitűnő óvodai ellátási rendszeréhez kapcsolódik, amely a megyében a legmagasabb színvonalú mind intézményi, mind pedig szakmai háttérben.
Egy ilyen komoly múlttal rendelkező intézménynek komoly felelőssége van, meg kell felelni az elődöknek, és azoknak a kihívásoknak, amelyeket támasztunk önmagunkkal szemben. A nyírbátori intézményből nagyszerű emberek kerültek ki, és sokat tudtak hozzátenni a közösség életéhez helyben és országos szinten is.
Végül maradva a gyémánt példánál, a polgármester hangsúlyozta, nehéz ennél jobb szót találni annak a három éves kisgyermeknek az esetében, aki először engedi el édesanyja kezét, és bekerül egy óvodai csoportba, hogy csiszolatlanságából csillogó, világító gyöngyszem váljon. Minden gyémánt máshogy néz ki, és külön-külön kell azokat megcsiszolni. Ennek felelősségét kell érezni a nevelőknek.

A beszédek sorát Ágoston László építész zárta, aki az óvoda látványtervét mutatta be. Többek között elmondta, az új épület beleilleszkedik abba a 750 éves történelembe, amellyel a város büszkélkedhet. Így az épület stílusa visszautal a környezetében lévő épületekre, a történelmi jelképekre. Mindezeket figyelembe véve korszerű, energiatudatos épületet is terveztek, fontosnak tartották a környezettudatos anyagok felhasználását, a fenntarthatóságot, a megújuló energiák alkalmazását, így napelemmel állítanak elő elektromos áramot és még a csapadékvizet is újrafelhasználják a kert öntözéséhez.
A három csoportszoba mellett kiszolgálóhelyiségek, sószoba, tornaszoba is várja majd a gyermekeket. A 3000 m2-es udvar pedig sportfocipályával, játszótérrel, árnyékot adó fákkal lesz ellátva.

Az alapkőletételnél szokás, hogy az utókor részére különböző dokumentumokat helyeznek el az időkapszulába. Ez esetben az óvoda és maga az intézmény alapító okiratával, az óvoda látványtervével, fényképekkel, az intézmény jelmondatával, a dolgozók névsorával (2018/2019-ből), a Kelet-Magyarország 2019. március 27-i számával, egy 100 forintos pénzérmével és 1000 Ft címletű bankjeggyel, báthorys kisdiákok rajzaival, az iskola 2019/2020. tanévre szóló programjaival üzentek a jövő nemzedékének.
Végül az ünnepélyes pillanat következett, amikor Palánki Ferenc megyéspüspök megáldotta az alapkövet, majd a programot közös imával és a Himnusz eléneklésével zárták.

Kovács Ágnes
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Juhász Imre plébános atya szervezésében háromszázhúsz diák és felnőtt hallgatta dr. Zacher Gábor toxikológus, főorvos „Mindennapi függőségeink” című előadását március 20-án, az újfehértói Zajti Ferenc Művelődési Házban, 3. EFOP program keretében.

Dr. Zacher Gábor azzal nyitotta előadását, hogy születésünktől fogva mindnyájan a hátunkon viselünk egy puttonyt, amibe különböző dolgok kerülnek életünk során, például: értékrend, példaképek, jövőképek. Ezek lesznek azok a dolgok, amik alapján az életünkben meghozzuk döntéseinket. Ennek fő töltekezési forrása a család, de gyűjtünk az iskolából és a kortárscsoportból is.

Vannak azonban olyan témák, amelyekről nem beszélnek a szülők, tanárok, de a diákok sem. Ennek a gátja egy mély szakadék, amelyet a korkülönbségre lehet visszavezetni és az őslakosok, betelepülők analógiájával lehet értelmezni. A két csoport közötti kommunikáció pedig vérrel, verejtékkel és könnyekkel van kibélelve.

Az őslakosok csoportjába mindig az aktuális generációk kerülnek, míg a betelepülőket mindig az idősebb generációk képviselik. Erre példának a mobil és számítógép használatot hozta fel, de az az analógia minden másra, tehát az alkohol és drog fogyasztásra is igaz. Ezekről a témákról pedig elengedhetetlen lenne a megfelelő, gördülékeny kommunikáció a két csoport között, hiszen csak így kerülhetnek be a megfelelő dolgok mindenki puttonyába, hogy majd bizonyos helyzetekben a jó döntéseket hozzuk meg. Meghatározó a szociális minta, amit gyerekként látunk és az, hogy milyen külső kontrollal szembesülünk. Így érthetővé válik, hogy az alkohol- és drogfogyasztás legnagyobb mértékben azt a rossz anyagi és szociális helyzetű társadalmi réteget sújtja, amelyhez ma Magyarországon mintegy hárommillió ember tartozik.

Kiemelte, hogy a szülőknek segíteniük kell a gyermekeiknek megtanítani azt, hogy bátran mondjanak nemet, ezzel segítve őket a saját kontrollmechanizmusok kialakítására. Példaképként kell előttük állniuk, hiszen a gyermekeik majd azokból az emlékekből fognak merítkezni, amit a szüleik a puttonyukba helyeztek. A közösségi portáloktól való függés például negatívan befolyásolja a fiatalok alvását, rontja a kommunikációjukat és eltorzítja az egészséges énképüket, ha nem működik jól a külső kontrollmechanizmus. Az elalvás előtti órákban már nem volna szabad a technikai eszközöket használni. A helyzeten nagyban javít, ha a családok együtt vacsoráznak, társasjátékoznak, beszélgetnek.

Mobiltelefon-, koffein-, szerencsejáték-, alkoholfüggőség, közösségi portáloktól való függőség. Mitől számít valakinek függőnek? Hol van a határ? A főorvos úr szerint a kábítószerek esetében csakis a zéró tolerancia elfogadható, míg az alkoholnál legalább „a harmadikat már ne!” elvhez ragaszkodjunk.

Zsiros Zita

 

Ferenc pápa az Irgalmasság Szentévében (2015) hirdette meg a 24 óra az Úrért elnevezésű áhítatot, amelyet ebben az évben is meghirdetett az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa. Az egész napos szentségimádáshoz az egész világon csatlakoznak a hívek.

A nyitó szentmisét Ferenc pápa március 29-én, pénteken 17 órakor mutatja be Rómában, a Szent Péter-bazilikában. Idén János evangéliumának egyik mondata szolgál mottóként: „Én sem ítéllek el” (Jn 8,11). A napon, amit az Oltáriszentség előtti ima és a személyes megtérésre való meghívás fémjelez, Jézusra – az ítélkező tömeggel szemben – úgy tekintünk, mint aki végtelen irgalmasságával a kegyelem és az új élet lehetőségét tárja elénk.

„A Nagyböjt negyedik vasárnapja előtti pénteken és szombaton megtartott 24 óra az Úrért elnevezésű ájtatosság gyakorlatát terjeszteni kell az egyházmegyékben. Sokak számára ez jelentheti a szentgyónás lehetőségét, köztük számtalan fiatalnak, akik gyakran ezen alkalommal találják meg az Úrhoz való visszatérés útját: élik át az elmélyült imádság élményét és fedezik föl életük értelmét. Állítsuk újra meggyőződéssel középpontba a kiengesztelődés szentségét, mert ez teszi kézzelfoghatóvá az irgalmasságot. A gyónás minden bűnbánó számára a valódi belső béke forrása lesz.” (Ferenc pápa: Misericordiae Vultus 17)
2019. március 29–én, pénteken a debreceni székesegyházban is megszervezik a 24 óra az Úrért elnevezésű ájtatosságot.
Ennek programja:

08.45–17.00 csendes szentségimádás
15.00–15.15 irgalmasság-rózsafüzér
17.15–18.00 gyermekkeresztút
18.00 szentmise
18.45-től szempontok lelkiismeret-vizsgálathoz
19.15-től csendes szentségimádás; benne a Boldogasszony Iskolanővérek, majd az akolitusok imaórája, amelynek során híveink húsvéti szentgyónásának elvégzésére több gyóntató pap áll rendelkezésre.
A 08.45–17.00-ig tartó szentségimádás egy-egy órájának megtartását a hívek is vállalhatják.

Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2019. április 11-én, 18 órától mutatják be Debrecenben, a Kölcsey Központban a Hogy lámpatartóra tegyék című könyvet, amely a közelmúltban jelent meg a Szent István Társulat gondozásában.

A kötetben Elmer István író, újságíró beszélget három, Debrecenben élő főpásztorral: Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspökkel, Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek, metropolitával és Fekete Károly református püspökkel — eleven ökumenikus szellemben — a földi értelemben drámai húsvéti eseményeken túlmutató, a szeretetben megmutatkozó reményről, az ember húsvéthoz való viszonyáról.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Örömhír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Az elsőáldozás mindnyájunk számára élmény, meghitt találkozás az Oltáriszentségben jelen lévő Jézussal.

2020-ban sok gyermek számára különösen is kiemelkedő emlékké válhat az elsőáldozás a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) nyitómiséjén. Sokan egész életükre szóló élményként emlékeztek, emlékeznek arra, hogy az 1938-ban hazánkban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszuson lehettek elsőáldozók. Most, amikor 2020 szeptemberében tartandó 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülünk, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nevében arra hívják a gyermekeket és szüleiket, vegyenek részt a kongresszus nyitómiséjén, hogy a gyermekek ott, az Eucharisztia nemzetközi ünnepén részesülhessenek az elsőáldozásban.

A 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) nyitó szentmiséje szeptember 13-án, vasárnap lesz Budapesten, a Puskás Ferenc Stadionban.

Az országos elsőáldozásra a plébániáknak 2019. június 10-ig kell beküldeni a jelentkezők névsorát a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Püspöki Hivatalába. Az Eucharisztiában először ott részesülők felkészítését, első gyóntatását és az adminisztrációt szintén a plébániák végzik a jól bevált gyakorlat szerint.

Kérdések a NEK nyitó szentmiséjéről és az elsőáldozásról, utazásról:
https://www.iec2020.hu/hu/nyito-szentmise-elsoaldozassal

Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Idén április 27-én rendezik meg az irgalmasság zarándoklatát, azaz az Isteni Irgalmasság országos konferenciáját, melyre Katona István nyugalmazott egri segédpüspök hív mindenkit.

Az irgalmasság szentsége – bűnbánat szentsége, bűnbocsánat szentsége – a legszorosabban összetartozik a legszentebb Eucharisztiával. Az Eucharisztiához az irgalmasság útján kell eljutnunk, hogy a szentmisében és szentmisén kívül is méltóképpen tudjuk ünnepelni ezt a csodálatos titkot.
Hagyományosan az irgalmasság vasárnapja előtti szombaton szoktuk tartani az irgalmasság országos konferenciáját, idén, tekintettel a közeledő eucharisztikus világkongresszusra, a ferences atyáknál rendezik meg az eseményt.
Mindenkit nagy szeretettel várunk, hogy a bűnbánat szentsége által megtisztulva, ezen a szent helyen méltóképpen készüljünk – és ezután is majd folytatódjon a készület – a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra.

Röviden a programról:

Az ünnepség április 27-én, szombaton Mátraverebély-Szentkúton 9 órakor kezdődik szentmisével, és katekézissel folytatódik;
11 órakor ünnepélyes szentmise, utána szentségi körmenet következik;
az ebédszünet után délután 2 órakor megáldják a kegytárgyakat;
3 órakor az ünnepség lezárásaképp elimádkozzuk az irgalmasság rózsafüzérét.
A kegyhelyen ott maradhatnak azok, akik imádkoznak, énekelnek vagy közbenjáró imát kérnek.
Nagyon kérjük a lelkipásztorokat, minél többen jöjjenek el gyóntatni, és a templomokban hirdessék ezt a zarándoklatot.
Mátraverebély-Szentkúton lehetőséget kell biztosítani arra, hogy minél többen elvégezhessék szentgyónásukat.
Bízzunk Isten irgalmas szeretetében, tudjunk megbocsátani embertársainknak és bocsánatot kérni azoktól, akiket megbántottunk.
* * *
Hogyan készüljünk az ünnepségre?

Otthoni feladataink:
1. Tartsunk lelkiismeret-vizsgálatot.
Ha a Jóistent megbántottuk – gondolattal, szóval, cselekedettel vagy mulasztással –, bánjuk meg bűneinket, és végezzük el a szentgyónást otthon, vagy a nemzeti kegyhelyen. Ha minket megbántott valaki, tudjunk szívből megbocsátani. Ha mi bántottunk meg valakit, akkor kérjünk bocsánatot. Mindhárom nagyon fontos.

2. Méltóképpen ünnepeljük meg a húsvéti szent háromnapot.

Nagycsütörtök, nagypéntek és húsvétvasárnap az egyházi év csúcspontja, amikor a legnagyobb misztériumot ünnepeljük.

3. Nagypéntektől kezdve végezzünk a kilencedet, az irgalmasság vasárnapjára készülve.

Délután három órakor imádkozzuk el az irgalmasság rózsafüzérét a hozzá tartozó imákkal. Ezek megtalálhatók a Jézusom, bízom benned című imafüzetben és a katolikus sajtóban, valamint az interneten.
Mátraverebély-Szentkúton:

Nemzeti kegyhelyünkön, sok csend, imádság, ének lesz és hallunk majd tanítást, buzdítást is. Legyen ez az imádságnak, a könyörgésnek a napja.
Tudjuk, milyen nagy problémák vannak a világban, Európában, hazánkban. Csak Isten irgalmassága segíthet rajtunk. Legyen közbenjárónk az Irgalmasság Anyja, a Boldogságos Szűz Mária!

Katona István
nyugalmazott egri segédpüspök
Forrás: Magyar Kurír

Március 25-én délután két órakor tette közzé a szentszéki sajtóközpont a Szentatya romániai látogatásának hivatalos programját. Június elsején ottani idő szerint 10 óra 10 perckor indul a pápát szállító helikopter Bákóból Csíkszereda felé.

Ferenc pápa gépe május 31-én, pénteken reggel 8 óra 10 perckor indul a római Fiumicino reptérről, és déli fél 12-kor érkezik az otopeni nemzetközi repülőtérre. A Szentatya hivatalos fogadásán részt vesz az államelnök, a nuncius és a romániai püspöki konferencia tagjai. A repülőtérről a Cotroceni (elnöki) palotába mennek át 13 órára. A román állami méltóságokkal (az államelnök és felesége, illetve a miniszterelnök) való találkozás után a Szentatya az elnöki palota Egyesülés termében beszédet tart a világi és egyházi méltóságok, a diplomáciai testület és a civil szervezetek képviselői (háromszáz fő) előtt.

15.45-kor magánfogadás keretében találkozik az ortodox pátriárkával, majd a román ortodox egyház szinódusának képviselőivel a román patriarkátus székhelyén. A Szentatya ezután az új ortodox katedrálisba megy, ahol Daniel pátriárka fogadja; üdvözlik egymást, és együtt elimádkozzák a Miatyánkot.

A találkozást követően a Szent József római katolikus katedrálisban szentmisét mutat be, itt találkozik a bukaresti római katolikus érsekség híveivel és elöljáróival. A pápa szentbeszédet mond.

Június 1-jén Ferenc pápa fél 10-kor Bákóba indul, ahonnan 10 óra 10 perckor száll fel helikoptere Csíkszereda irányába, ahol a stadionban landol. A Szenatyát innen átszállítják a csíksomlyói kegyhelyre, ahol felmegy a szentmise színhelyére. Ferenc pápa szentbeszédet mond. Csíkszeredából helikopteren indul Jászvásárra. A iași-i reptérről a római katolikus székesegyházba megy. A helyi kultúrpalota előtti téren találkozik a fiatalokkal és a családokkal – itt is beszédet mond.

Iași-ból Ferenc pápa este 19 órakor tér vissza Bukarestbe. Másnap reggel 9-kor az otopeni repülőtérről a nagyszebeni nemzetközi repülőtérre érkezik, ahonnan helikopterrel szállítják Balázsfalvára (9 óra 40 perckor érkezik meg). Balázsfalván (Blaj) keleti rítusú szentmise lesz, ennek keretében a tervek szerint boldoggá avatja a hét görögkatolikus vértanú püspököt. A szentmise színhelye a helyi Szabadság mezeje (Câmpia Libertății). Ugyancsak itt mondja el a szentmise után a Regina Coeli imádságot. A szentmise után 13.20-tól ebéd következik, ezután a balázsfalvi roma közösség tagjaival találkozik.

A Szentatya és kísérete autón megy a városi stadionba, innen helikopteren a nagyszebeni repülőtérre, ahonnan visszaindul Rómába, s a tervek szerint délután fél 6-kor érkezik meg.

Forrás:
Magyar KurírA

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász adományokat osztott ki a csoportjai közreműködésével az egyházmegye területén élő rászoruló családok részére 2019 március 21-én, Nyíregyházán.

A tavasz kezdetén a kerttel rendelkező háztartásokra is gondoltak, így a Katolikus Karitász, valamint az EMMI jóvoltából vetőmagokat kaptak a nehezebb körülmények között élő emberek. A TEVA Gyógyszergyár felajánlásából gyógyászati segédeszközöket és a Szép Otthon programba bevont családok takarítási eszközöket kaptak. Borbányáról Juhász Levente almát adományozott, a Megyei Katasztrófavédelemtől pedig füstjelző berendezésekhez juthattak hozzá a rászorulók és kiosztották a Katolikus Karitász Adásidő című legfrissebb számát is.

Mészáros László

egyházmegyei karitászigazgató

Az alábbiakban Kovács Zoltán plébános, mariológus írását tesszük közzé Urunk születésének hírüladása, magyar népi nevén Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéről.

Gyertyaszentelő Boldogasszony (Urunk bemutatása, február 2.) ünnepéhez hasonlóan ez az ünnep is egyformán Urunk és a Szűzanya ünnepe. Boldog VI. Pál pápa a Szűzanya helyes tiszteletéről szóló, Marialis cultus kezdetű apostoli buzdításában ír így e két ünnepről, melyek ugyan hivatalos elnevezésük szerint az Úr ünnepei, de tartalmukat illetően Mária-ünnepeknek is tekinthetők (vö. 6–7 §).

E főünnep hivatalos neve: Urunk születésének hírüladása. A magyar népi hagyomány azonban nem véletlenül ruházta fel ezt a napot egy nagyon gazdag, mély és találó elnevezéssel: Gyümölcsoltó Boldogasszony, hiszen az ünnep evangéliumának egyik legfőbb szereplője Mária, akit Gábor angyal köszönt. A kiválasztott Názáreti Szűz együttműködése folytán méhében megfogan Isten örök Igéje, a Fiú, aki majd e világra születik mint a világ Üdvözítője. Pontosan kilenc hónappal előzi meg tehát karácsony ünnepét ez a jeles nap, és legtöbbször a böjti időszakra esik. A megváltás ünnepkörében, húsvét diadalmas ünnepét is megülve, hirtelen a megtestesülés titkára irányul a hívő, imádkozó ember figyelme. E két titkot nem szabad egymástól elválasztva szemlélnünk! Miért is szállott le valójában a mennyből, testesült meg Mária méhében és lett emberré az Ige? Hogy megváltást hozzon! Ahogyan élő hittel imádkozzuk a hitvallásban: „Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért”. Ezért hajtunk térdet ma is és karácsony ünnepén is e szavak után, amikor a folytatásban elhangzik: „Leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától, és emberré lett”.

Az angyali üdvözlet evangéliuma (Lk 1,26–38) valódi Örömhír. A leírás a szövetségkötés formáját hozza, mely igen sok momentum tekintetében „rímel” az Ószövetség Mózes által közvetített megkötésére. Először is mindkettő olyan meghatározó történelmi esemény, mely az emberek megszentelését (és végső soron üdvösségét) szolgálja, és amelyben maga Isten a kezdeményező. Közvetítők is vannak persze, akik mintegy „lejönnek az emberi világba”: ott Mózes a hegyről, ahol az Úrral találkozott, itt Gábor angyal közvetlenül Istentől. Párbeszéd is indul a közvetítők által: ott Isten és a választott nép tagjai, itt Isten és Mária között. A Mennyei Atya mindkét esetben tiszteletben tartja a kiválasztottak döntési szabadságát. Konszenzus is születik, mely a kiválasztottak teljes önátadását kívánja meg. Ott a zsidók így felelnek: „Mindent megteszünk, amit az Úr parancsol” (Kiv 19,8); Mária pedig: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint!” (1,38). A közvetítő ezt követően visszatér Istenhez a kiválasztottak válaszával. Ez a válasz mindkét esetben olyan „igen”, mely jelentős szerepet tölt be az üdvösségtörténetben, hiszen az Isten és az emberek közti szövetségek létrejöttének feltétele. Állandó emlékezet kíséri a kimondott „igent”; a választott nép utasítást kap Istentől: „ezeket a parancsokat, melyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben és vésd gyermekeidnek is az eszébe” (MTörv 6,6); míg az Újszövetségben Mária a Krisztusra vonatkozó szavakat és próféciákat szintén gondosan „emlékezetébe véste [...] és szívében gyakran elgondolkodott rajtuk” (Lk 2,19). Végül pedig elmondhatjuk, hogy Isten Igéje mintegy „kézzelfoghatóvá” lesz: a zsidóknál kőbe vésett Törvényként áll előttük, Mária méhében pedig maga „az Ige Testté lett” (Jn 1,14).

Gábor angyal köszöntése („Chaire!”) Máriát örvendezésre szólítja fel. Lk 1,28–33 egyébként nagyon egybecseng Szofoniás könyvében a Sion leányához intézett szózattal (3,14–17). Mária mint „Sion leánya” és mint Jahve szegényeinek egyike, kiemelt módon élheti át a messiási kor érkezésének örömét. Mária „kegyelemmel teljes” mivolta pedig kiválasztottságát, az üdvösség művében való előre elrendelt szerepét is kifejezi, később pedig bűn nélküliségét, szeplőtelen fogantatását (előre megváltott mivoltát) is segít alátámasztani. Gábor angyal határozott közlése: „Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni” (Lk 1,31), a születendő gyermek („a Magasságbeli fia”; Lk 1,32) nevének jelentése („Isten, a szabadító”) alapján egyértelműen jelzi, hogy Isten a Fiát küldi szabadítóként, megváltóként, aki Máriától fog e világra születni.

Lukács evangélista egyértelműen utal Mária szüzességére, legalábbis a szülés előtt: Gábor angyal Názáretbe kapja az isteni küldetést „egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese” (1,27); később pedig Mária visszakérdezése is világosan erre utal: „Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?” (1,34). Lukácsnál Mária istenanyasága sem kérdés, mivel a megtestesülés műve Isten Lelke által történik, és isteni személy lesz emberré: „a Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni” (1,35). Szent II. János Pál pápa így ír erről a Dominum et vivificantem kezdetű enciklika 50. paragrafusában: „A megtestesülés misztériuma a »Szentlélek közreműködésével« történt. Az a Lélek működött, aki az Atyával és a Fiúval egylényegű; a háromságos egy Isten abszolút misztériumában Ő a szeretet Személye, a teremtetlen ajándék; aki a teremtés rendjében Isten ajándékainak örök forrása, bizonyos értelemben közvetlen elve és alanya Isten önközlésének a kegyelem rendjében. Ennek az ajándéknak és önközlésnek csúcspontja a megtestesülés misztériuma.”

Mária készséges együttműködése – Éva engedetlenségével szöges ellentétben – megnyitja az utat ahhoz, hogy az Üdvözítő általa a világba jöjjön. Évát „minden élők anyjának” (Ter 3,20) nevezi a Teremtés könyve, és bár ősszülő, bűnével mégis az emberiség romlását idézte elő. Mária pedig az „Új Éva”, ahogyan több egyházatya is hívja, aki újszövetségi értelemben lesz „minden élő Anyjává”, azokévá, akik Krisztusban, a Szentlélek által nyertek új, istengyermeki életet a keresztség révén. Isten Anyja az Egyház Anyja is.

A tavasz első napjai előre mutatnak, arra, hogy a természet éledése majd a gyümölcsökben nyeri el teljességét. A gyümölcsoltás ideje van; Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe az üdvtörténet „gyümölcsoltását” helyezi elénk. A Szentlélek betölti Mária méhét, mely Gyümölcsöt fog hozni: a Megváltó születik majd e világra. Már közénk jön, hogy köztünk lakozzon. Jelenléte sokszor rejtőző, de a hívő lélek érzi, tapasztalja: az ő személyében már „velünk az Isten” (Mt 1,23; vö. Iz 7,14).

A helyes Mária-tiszteletről – VI. Pál pápa Marialis cultus kezdetű apostoli buzdítása című kötet megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8.; nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 9–17 óráig; szerdán 10–18 óráig) vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Forrás: Magyar Kurír

Fotó: Jacopo Torriti: Angyali üdvözlet
(Santa Maria Maggiore-bazilika, Róma, 13. század vége)