május 2019

„Közétek jövök, hogy járjunk együtt. Együtt járunk, amikor megtanuljuk megőrizni gyökereinket és a családot, amikor oltalmazzuk a gyermekek jövőjét és a mellettünk élő emberét, amikor meghaladjuk félelmeinket és előítéleteinket, amikor engedjük leomlani az egymástól szétválasztó korlátokat” - olvashatjuk Ferenc pápa romániai látogatása előtt mondott videóüzenetének fordításában.

Zarándokok ezrei indulnak útnak ezekben a napokban Csíksomlyó felé, hogy együtt ünnepelhessenek Ferenc pápával. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyéből is a Boldogasszony Zarándokvonat közösségével, autóbuszokkal, személyautókkal, zarándokolnak a pápai szentmisére. Ma reggel busszal indultak el az egyházmegyénk fenntartása alatt működő köznevelési és szociális intézményeinek vezetői, munkatársai családjaikkal, és a püspöki hivatal dolgozói is, akikhez Palánki Ferenc megyéspüspök is csatlakozni fog. Ferenc pápa Klaus Johannis államfő meghívására három napos apostoli látogatást tesz Romániában. Május 31-én, pénteken érkezik, június 1-jén, szombaton Csíksomlyón szentmisét ünnepel a több mint egy millió zarándokkal.

Ferenc pápa romániai látogatásának hivatalos programja:

Május 31-én, pénteken reggel 8.10 perckor indul Ferenc pápa Róma Fiumicino repülőteréről Bukarestbe, ahová délelőtt 11.30-kor érkezik meg a Henri Coandă-Otopeni nemzetközi repülőtérre. A repülőtéren kerül sor hivatalos fogadására, hivatalos köszöntésére pedig az elnöki palota épületének bejáratánál. A pápa ezt követően udvariassági látogatást tesz a román államfőnél az elnöki palotában, majd találkozik a miniszterelnökkel. Délután egy órakor a Szentatya a hatóságok, a civil társadalom és a diplomáciai testület képviselőivel találkozik az elnöki palotában és beszédet intéz hozzájuk. 15.45-kor Ferenc pápa magánlátogatást tesz az ortodox pátriárkánál a pátriárkátus palotájában. Itt találkozik a román ortodox egyház állandó szinódusával, akiket beszéddel köszönt. Ezt követően az új ortodox székesegyházban elimádkozzák a Miatyánkot, majd a pápa üdvözli az egybegyűlteket. Az ortodox program után Ferenc pápa szentmisét mutat be és homíliát mond a Szent Józsefről elnevezett katolikus székesegyházban.

Június 1-jén, szombaton délelőtt fél 10-kor a pápa Bukarestből Bákóba repül, ahová 10.10-kor érkezik meg. Innen helikopterrel utazik tovább Csíkszeredába, ahol a stadionban száll le. Ezt követően szentmisét mutat be és homíliát mond Csíksomlyón, majd helikopteren folytatja útját Jászvásár repülőterére. 17.25-kor a pápa látogatást tesz a jászvásári Szűz Mária királynő székesegyházban. Ezt követi egy „máriás találkozó” a fiatalokkal és a családokkal a jászvásári kultúrpalota előtti téren és a pápa beszéddel köszönti a jelenlevőket. A Szentatya este 7 órakor indul vissza Bukarestbe, ahová este 8 órakor érkezik meg.

Június 2-án, vasárnap délelőtt 9 órakor Ferenc pápa Nagyszebenbe utazik, ahová 9.40-kor érkezik meg. A reptéren helikopterre száll és Balázsfalvára folytatja útját. Itt isteni liturgia keretében boldoggá avat hét görögkatolikus vértanú püspököt a balázsfalvi Szabadság mezőn. A szertartáson a pápa homíliát mond és elimádkozza a hívekkel a Regina Coeli imát. 13.20-kor együtt ebédel a pápai kísérettel, majd találkozik a balázsfalvi roma közösséggel és üdvözli a megjelenteket. A programot követően a pápa zárt autóval a város stadionjába hajt, ahonnan helikopterrel utazik a nagyszebeni repülőtérre. Nagyszebenben vesz búcsút vendéglátóitól és este fél 6-kor indul vissza Róma Ciampino repülőterére. (Forás: Vatican News)

Kovács Ágnes

Örömhír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Ebben az évben május utolsó vasárnapján, 26-án tartották Pócspetriben a Szent Kereszt megtalálása titulusú templom búcsúi ünnepét.

A délelőtt 11 órakor kezdődő szentmisét Kocsis Gábor mérki plébános mutatta be. Gábor atya hangsúlyozta, nagyon örült a meghívásnak, hiszen még csak egyszer látogatott el Pócspetribe, és akkor is szép emlékekkel tért haza.
A hagyomány szerint a búcsúra a helyi karitász csoport tagjai Erzsébet-kenyereket sütnek, amelyet a szentmise után szétosztanak a hívek között.
A szentmise körmenettel fejeződött be a település utcáin.

A Szent Kereszt megtalálásának legendája

Jézus Szent Keresztjét évszázadokig elveszettnek hitték, míg egy napon I. Constantinus római császár - a világ első türelmi rendeletének, a milánói ediktumnak a megalkotója – úgy döntött, hogy megkeresi azt.

Nagy Konstantin császár (306. július 25.– 337. május 22.), megtérése után, a 320-as évek elején kezdte kerestetni Jézus keresztjét. A hagyomány szerint végül Szent Heléna (Szent Ilona, Konstantin édesanyja) császárnő 328-330 körül találta meg a Golgotán egy mély gödörben a három keresztet.
A legenda szerint egy a születése óta béna gyermeket mindhárom keresztre ráfektették, hogy megtudják, melyik Krisztus keresztje. Amikor az egyik kereszthez hozzáérintették a beteg gyermeket, az nyomban meggyógyult. Így ismerték fel a Szent Keresztet.

Konstantin császár templomot emeltetett a kereszt megtalálásának helyén Jeruzsálemben, a Golgotán, amit Szent Kereszt-templomnak is neveztek. A bazilika felszentelésére 335. szeptember 14-én került sor. A Szent Keresztet felmutatták tiszteletadásra a népnek, ekkor került sor először a Szent Kereszt első nyilvános ünneplésére és felmagasztalására.
Konstantin császár fényes pompával tervezte bevitetni a keresztet a templomba, de a császárné sugallmazásásra Jézushoz hasonlóan vállára vette és úgy vitte a templomba.

Holp Andrea sajtóapostol

Szent II. János Pál pápa tizenöt évvel ezelőtt, 2004. május 16-án avatta szentté Rómában, a Szent Péter téren az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjét, Molla Beretta Szent Jankát. E jeles alkalom emléknapja májusban anyák napja és a gyermeknap közé esik. Május a Szűzanya, az édesanyák hónapja, az élet és a szerelem időszaka. Égi édesanyánk az év legszebb, legkülönlegesebb hónapját választotta. A virágok színpompája, a kellemes, esővíztől felfrissült levegő tisztasága, a születés, az életet hirdető természet lüktetése rejlik benne.

Szent Janka méltán emelhető példaképként minden édesanya elé. Feleségként, anyaként és orvosként is hiteles, szerető, kivételes nő volt. Hivatását szívvel-lélekkel végezte, és életének legfájdalmasabb, legnehezebb napjain is megingathatatlanul bízott a Gondviselésben. Ez a sosem szűnő, végtelen szeretet, a lelkében égő tettvágy és gondoskodás, hitének ereje tette őt kivételes nővé és édesanyává. Élete és halála egyaránt példaértékű. Legsötétebb napjainak egyikén a következő szavakat mondta lelkivezetőjének: „Nagyon sokat imádkozom ezekben a napokban. Hittel és reménnyel az Úrra hagyatkozom, az orvostudomány rettenetes ítélete (vagy az anya, vagy a gyermek élete) ellenére. Igen, bízom Istenben, de most teljesíteni akarom anyai kötelességemet. Megújítom fogadalmam az Úrnak: életem az ő kezében. Mindenre készen állok, hogy megmentsem gyermekemet."

Példája megtanít bennünket a hála érzésére. Hálásnak lenni a gyermekeink mosolyáért, egészségéért, egyediségéért, de hibáiért is, hiszen Isten tökéletes tervének része ez is. Megtanít hálásnak lenni az anyai tanácsokért, gondoskodásért, simogatásért és egy ráncos, remegő kéz gyengéd jóságáért. Mert az Úr tökéletes tervében minden anya ajándék, csoda. De hálára tanít a legküzdelmesebb időkben is. Arra, hogy Isten jósága határtalan. Az életből újabb élet fakad, és az Úr munkatársaiként valami hatalmasat hozhatunk létre, valamit, amit semmi és senki más nem adhat nekünk.

Szent Janka férje, Pietro megemlékezésében így szól hitveséről: „Feleségem végtelen bizalommal viseltetett a Gondviselés iránt. Olyan asszony volt, aki telis-tele volt életszeretettel. Boldog volt, szerette a családját és orvosi hivatását. Szerette otthonát. Szerette a zenét, a színházat, a hegyeket, a virágokat. (...) Minden szép dolgot szeretett, amelyet Isten nekünk ajándékozott. Számomra mindig is egy teljesen hétköznapi asszonynak tűnt, de ahogyan Carlo Colombo atya mondta nekem, a szentség nem csak rendkívüli dolgokban nyilvánul meg. A szentség mindenekelőtt az Isten kifürkészhetetlen terveibe napról napra való beleegyezést jelenti.” Legyen hát példája előttünk ennek a gyönyörű, az élet ízétől édes hónapnak minden egyes napján!

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye területén működő Magyarországi Billings Központnak nem véletlenül lett Szent Janka az egyik védőszentje. A Központ fő célja ugyanis a fiatalok termékenységtudatos családi életre nevelése, valamit a természetes családtervezés Ovulációs Módszerének ismertetése és oktatása a nők, házaspárok, és a velük foglalkozó szakemberek számára.

Gergely Klaudia
sajtóreferens
Magyarországi Billings Központ
http://billings.hu/

ÉletÖröm. Mit közvetít számunkra ez a szó? Az élet mindig valami olyan dinamikát fejez ki, amely magában hordozza a tenni akarást, a fejlődést, a kimozdulást a komfortból és a semmittevés kultúrájából, amely által kinyílik a világ a hétköznap csodáira. Hogyan tegyük mindezt? Örömmel. Életünkben számos keresztet, nehézséget hordozunk, de a mindennapokat pontosan ezek teszik teljessé. Ezek a nehézségek ugródeszkák a tovább fejlődéshez: ha Krisztus életét szemléljük, akkor látjuk igazán, hogy a szenvedéstörténettel válik egésszé az élet. Hogyan kap értelmet az élet örömteli megélése? Közösségben. Fontos, hogy mindezt közösségben éljük meg, amelynek legerősebb alapja a család. A család tehát igent mond az életre. Ezen logika mentén jutunk el az élet védelmének fontosságához is, amely a programsorozat központi témája volt. A fesztivál szimbólumává vált a közös felelősségvállalásnak a küzdésben és abban, hogy Isten segítségül hívjuk imáinkban.

Milyen eszközök segítettek abban, hogy a program az életigenlést közvetítse? Számos meghívott vendéggel találkozhattak arra látogató családok, akik különböző kérdéskörökben adtak válaszokat az érdeklődőknek. Rövid, gondolatébresztő beszélgetések adtak bepillantást egy-egy témába, amelyek mélyebb, személyes találkozásokra bátorították a résztvevőket. A természetes családtervezés, örökbefogadás, lelki adoptálás, abortusz, koraszülöttség, értelmi fogyatékosság, a házas élet visszatérő pontjai voltak a nap programjának.

Az eseményen részvevők könnyen érezhették azt, hogy közösen építik az életvédelem házát, hiszen minden meghívott vendég, szakember hozzátette a saját életének, szakmájának alapkövét és több oldalról erősítették meg az életvédelem falait. Elhivatott fiatalokból álló csapat mutatta be a természetes családtervezés Ciklus-csoda módszerét, felhívva a figyelmet a női egészségtudatosságra, amely kulcskérdés a szexuális élet és gyermekvállalás szempontjából. Az örökbefogadás, lelki adoptálás témájában olyan szülőkkel lehetett találkozni, akik személyes élményeik tolmácsolásával hangsúlyozták ezen folyamatok fontosságát és ajándékát. A domonkos atyák közös imában hozták a látogatók elé a meddőség és az abortusz problémakörét, miközben fókuszba helyezték a Sorianóban található Szent Domonkost ábrázoló kegyképet. Az esemény résztvevői voltak az ÉFOÉSZ (Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítők Országos Érdekvédelmi Szövetsége) tagjai, akik szívhez szóló zenei előadással világítottak rá az esélyegyenlőségre, a fogyatékkal élők által közvetített értékekre. Az élet védeleméért való küzdelem aktualitásáról beszélt az a debreceni orvos, aki neonatológusként érkezett a programra és egyben az Újszülöttjeinkért, koraszülöttjeinkért Alapítvány képviseletében hozott olyan fotókiállítást, amely a téma rendkívüliségére irányította a figyelmet. Az eseményen őszinteséggel tettek tanúságot olyan házaspárok, akik tagjai egy egyház által is elismert katolikus házastársi mozgalomnak, amely az END névre hallgat (Együtt Nagyasszonyunk Dicsőségére). A párok azokról a közösségi találkozásokról meséltek, amelyek a mozgalom jegyében zajlanak, ahol közösen élik meg azt a titkot, hogy a házasság egy olyan misszió, amely nehéz feladat ugyan, de kegyelmi ajándék. Olyan házaspárok osztották meg gondolataikat, akik komolyan veszik a házasság szentségét, és mindezt a hétköznapi nehézségekben, kudarcokban és örömökben is magukkal hordozzák. Ebben a tudatosságban segíti őket az END közösség, amelybe bátran hívták a jelenlévő párokat is.

Az egész napos programot olyan színes, gyermekek és felnőttek számára is izgalmas tevékenységek kísérték, mint a Debreceni Népi Együttes táncelőadásai, népdal énekek, népi játékok, arcfestés, fazekasság, vesszőfonás és fafaragás. A Debreceni Művelődési Központ kézművesei azzal a tudatossággal érkeztek a fesztiválra, hogy a természetes anyagokból készült alkotásaikon keresztül mondjanak igent az életre. Elmondták, hogy művészetükben mindennek üzenete van, minden apró vonásnak megvan a szerepe, ahogy életünkben is minden mozzanatnak megvan a helye és a miértje. A népdal énekek életigenlő imára hívták a látogatókat, a táncok pedig annak az együtt haladásnak, együtt mozdulásnak az üzenetére hívták fel a figyelmet, amely a közösségben megélt életörömöt hirdeti.
A fesztivál egyik lényeges pontja volt a jelenlét. Az a jelenlét, amelyet a rohanó mindennapokban nehéz megélni. Ennek érdekében egy olyan teret alakítottak ki, amelyet Meghallgatlak néven fedezhettek fel a látogatók. A tér lényege az volt, hogy olyan személyes találkozásoknak és beszélgetéseknek adjon helyet, amelyre szüksége van minden embernek, hogy eljusson az életöröm gyakorlásához. Így adott keretet a fesztivál ennek a valóságnak, a közösségben való életöröm megélésének.

Szilágyi Eszter

Talán sokan nem tudnak a mennyei csodaraktárról. Mindanyiunk feladata, hogy hirdessük az evangéliumot, amit Isten ránkbízott, mert minden embernek szüksége van arra, amire neki szüksége van. A Jó pásztor ismer bennünket, Ő tudja a legjobban, mi az, ami boldoggá teszi életünket. Szent Domonkos nagyon sokszor ezt kieszközli ezt, amely tapasztalat, nem pedig teória. Csodák márpedig vannak és gyermeki hittel, nem pedig kételkedve kell efelé közeledni, mert az akadálya lehet annak, hogy megkapjuk.

Meghitt, ünnepi hangulat vette körül a sorianói Szent Domonkos-kegykép másolatának a megáldását május 24-én, a debreceni Szent László domonkos templomban (Füredi u. 6.).

A hosszas előkészületi munkák után mindenki izgatottan várta a megáldás pillanatait, hiszen nem akármilyen képről van szó. A sorianói Szent Domonkos kegyképet maga Szűz Mária adta 1530-ban az olasz településen található kolostor egyik szerzetesének, György testvérnek, kérve, hogy a főoltár fölött legyen elhelyezve és a hívek tisztelettel vegyék körül. Azóta számtalan csoda történt nemcsak a kegykép előtt, hanem annak más-más országban elhelyezett másolatai előtt is, kérve Szent Domonkos közbenjárását.

A Domonkos-rend debreceni közössége kiemelten foglalkozik az életvédelemmel: preferálja a természetes családtervezés módszereit, a lelki adoptálás imamozgalomban kilenc hónapon keresztül fohászkodnak az abortálásra ítélt gyermekek megszületéséért és családjukért, és most még előbbre mennek, hiszen segítséget ajánlanak a meddő pároknak, a gyermekük egészséges születését kérőknek e természetfölötti módszer útján.
Az élet kezdetéért szóló fohászokon túl viszont más-más testi-lelki betegségek megszűnéséért szóló kérések is meghallgatásra találtak már a szent közbenjárására a világ számos templomában elhelyezett kép előtt.

Mostantól Debrecenbe is várják a gyógyulni vágyókat. A gyermekáldásért fohászkodó Szent Domonkos-övet is kérhet a közösségtől, amelynek viselése folyamatosan emlékezteti majd imaszándékára és arra, hogy érte Szent Domonkos és az egész rend imádkozik. A sorianói Szent Domonkost ábrázoló, immár debreceni képet a város neves festőművésze, Potyók Tamás készítette.

Az ünnepi szentmisét Górski Jacek OP plébános mutatta be, a homíliát Tokodi László OP atya tartotta, aki mindjárt bevezetésként elmondta, különlegesnek tartja a kép elhelyezését övező ünnepet, hiszen Debrecen olyan város, ahol a képeknek nem tulajdonítanak túl nagy jelentőséget. Az egész kicsit intimnek, gyermetegnek tűnik, talán vannak, akik azt kérdezik, mit akarunk mi egy képpel. A kereszténységre is mondhatjuk — a szó pozitív értelmében azt —  hogy kicsit gyermeteg, mivel a legkisebbek még hisznek a csodákban. Nekik nem kell magyarázni, hogy az mit jelent. Amikor ők valamiért imádkoznak, olyan bizalommal kérik a Jóistent, hogy számukra nem kérdés, megtörténik-e, vagy sem, amit kérnek — emlékeztetett Laci atya a bizalommal teli életkorra.

László atya meghitt gondolatai után az Apostolok Cselekedeteiből (4,32; 34a) idézett: „A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt. Egyikük sem mondta vagyonát sajátjának, mindenük közös volt...  Nem akadt köztük szűkölködő”. Sokszor a közös gondolkodás nem annyira egyértelmű a szerzetesi közösségekben, családokban. A szerzetes itt egy érdekes képet alkalmazott elmélkedésében, amellyel a földi javaktól az isteni javakra irányította a figyelmet.

Majd hangsúlyozta, hogy a közösségvezetőnek sokszor nincs könnyű dolga, amikor el kell osztani a javakat úgy, hogy mindenkinek jusson, hogy kövessék az őskeresztények által megvalósult ideált. Jézus Lukács evangéliumában így szól Péter apostolhoz: „Ki a hű és okos sáfár, akit ura szolgái fölé rendelt, hogy ha eljön az ideje, kiadja részüket az élelemből? Boldog az a szolga, ha megérkeztekor ura ilyen munkában találja” (Lk 12,42-43). Szent Domonkos sokat gyakorolta életében ezt az intézőséget, a közös dolgok kiosztását, hogy abból mindenkinek jusson, úgy, ahogy neki szükséges. Egy érdekes történet szerint Szent Domonkos közösségéhez tartozó János testvér furcsa dolgot tesz. Nem hajlandó szegénységben élni — mint ahogy azt a rend regulája megkívánta volna — és útiköltséget követelt. Ekkor Szent Domonkos leborult, megsiratta és 12 dénárt adott neki a közösből. A többiek nem kaptak semmit, János kapott. Egyenlőtlenül osztotta el Szent Domonkos? Lehet. De a domonkos közösségnek érdekes jellemzője az is — amely Szent Ágoston regulájában is megtalálható —, hogy mindenki annyit kap, amennyi neki szükséges, és ez lehet több, vagy kevesebb. Nem vagyunk egyformák és ezt nagyon fontos tudnunk. Ne akarjunk olyan egyenlőséget, amely megvalósíthatatlan. Mindenki egyedi, és a jó intéző, mint a jó pásztor, ismeri a rábízottakat.

Szent Domonkos is ismer bennünket. Vannak gyengébbek, erősebbek, akaratosabbak, türelmesebbek, akiknek több csoda kell, vagy akik kevesebbel is beérik. Mindehhez ez a kegykép egy eszköz, hogy bennünket a mennyei és földi Egyház nagy közösségének kincsei felé irányítson. Egy a szívünk, lelkünk Jézus Krisztusban. Szent Domonkos pedig nagyon jól intézi a dolgainkat. Ő csak intéző, kiosztja a mennynek, Istennek a kincseit, kinek-kinek azt, amire szüksége van. A mennyei csodaraktár telis-tele van mindenféle kinccsel, és Szent Domonkos alig várja, hogy osztogassa.

Feladatunk, hogy mi is legyünk intézők, osszuk szét az Igét, hívjuk fel a figyelmet arra, hogy lehet imádkozni, és vannak, akik közbenjárnak értünk. A szentekkel való egység, az egész Egyházhoz való tartozás nagyon fontos számunkra, hiszen nemcsak mi vagyunk, hanem a szentek is itt vannak és cselekszenek.

Szent Domokos sok esetben közbenjárt, mi is kezdjünk el imádkozni másokért, önmagunkért, kérve az ő segítségét, aki már sokszor bizonyította azt, hogy az imának nagy ereje van. Osszuk ki ingyen azt, ami az Istené, mert ingyen kaptuk, és ingyen is adjuk.

Ima Szent Domonkoshoz:
Ó, csodás reménység, melyet halálos órádon a körülötted siránkozókra hagytál, amikor megígérted, hogy halálod után megsegíted a testvéreket.
Teljesítsd Atyánk, amit megígértél,
és segíts rajtunk szószólásoddal!

Ki a testi betegségek gyógyításában oly csodálatosan tündököltél, Krisztus kegyelmével gyógyítsd meg beteg lelkünket!
Teljesítsd Atyánk, amit megígértél,
és segíts rajtunk szószólásoddal.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Teljesítsd Atyánk, amit megígértél,
és segíts rajtunk szószólásoddal.

Imádkozzál érettünk, Szent Domonkos Atyánk!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk!
Urunk, Istenünk, segítse Egyházadat Szent Domonkos Atyánk példája és tanítása. Ő, aki oly kiválóan hirdette Igazságaidat, mindenkor jóságos közbenjárónk legyen.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen

Az imameghallgatásokról értesítést kér a Szent Domonkos-rend, 4024 Debrecen, Füredi út 6., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

A sznemtisén a zenei szolgáltban közreműködtek a debreceni Svetits Gimnázium diákjai

Kovács Ágnes
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2019. május 25., szombat 09:44

Egyházmegyei Főzőverseny képekben

Hagyományhoz híven a debreceni Szent Erzsébet Otthon munkatársai főzőversenyre hívták a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye intézményeinek csapatait a közösségek erősítése jegyében. 2019. május 21-én Debrecenben, a Lyra Beach Camping és Fürdő területén tíz köznevelési és szociális intézmény látta vendégül a jelenlévőket a területre jellemző tájjellegű ételeikkel.

Az illatok mellett a vendégek, az otthon lakói és napközisei saját műsorszámaikkal színesítették a napot.

Az eseményről Fodor András püspöki helynök, plébános készített fotókat.

Örömhír Sajtóiroda

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye harmadik alkalommal hívta meg a 9.-10.-es középiskolás diákjait a KÖVET Fesztiválra május 24-én Debrecenbe, a Szent József Gimnáziumba.

A találkozó délelőttjét a Megtestesülés-templomban tartották, amelynek mindjárt a kezdetén a hangulatért is felelős Tarczy Gyula moderátor, a Nyíregyházi Televízió főszerkesztője egy a KÖVET-re írt nem hivatalos, de nagyon frappáns verset olvasott fel.

„Ha valaki folyton csak dohog és követel,
bár nem tudja, de komoly hibát követ el.
Mert, ha inkább hittel kérne,
biztosan, sokkal hamarabb célhoz érne.
Mert ez megadatik annak, aki Istent követ,
még inkább annak, ki nemcsak követő, hanem maga is követ.
Így ha már itt vagy, éld meg jól,
s tanulj meg sok új nevet,
légy nyitott, lelkes,
gyűjts sok-sok lelki drágakövet.”

Ezután a budapesti Katolikus Shalom Közösség közös táncra hívta a fiatalokat, fokozva a hangulatot. Majd Törő András püspöki titkár atya, egyházmegyei ifjúsági referens köszöntötte a több mint 850 diákot, kísérő tanáraikat és a lelkivezetőiket.

András atya gondolatait a húsvét utáni időszakba helyezte, amikor Jézus újra és újra megjelent a tanítványainak tanúságot téve feltámadásáról. Egyik alkalommal a korai órában jelent meg az apostoloknak és reggelit készített nekik. Jézus ma is közöttünk van, hogy elkészítse számunkra a találkozás lehetőségét, hogy társainkon keresztül megtapasztaljuk az Ő jóságát. Jézus a baráti szeretetével erősít bennünket. A KÖVET Fesztivál is megerősít, a találkozás lehetőségét adja Krisztus közösségében, ezen táplálék által lehet gazdagodni, továbbhaladni a megkezdett úton — fejezte be gondolatait Törő András atya.

A házigazda intézmény, a Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium vezetője, dr. Bódis Zoltán különleges napra hívta a jelenlévőket, ahol értékekkel találkozhatnak, eőadásokon hallhatnak arról a többletről, plusszról, amely meg kell hogy határozza életünket, és ami több mint az anyagi, vagy éppen pillanatnyi érdek. Így teljesíthetjük, amit Isten elvár tőlünk. Majd a debreceni intézményvezető bemutatta az iskola történetét, amely, mint hangsúlyozta, minden nagy múltú egyházi fenntartású iskolának is a története lehetne, a megalapítás ajándékától kezdve, az államosítás nehéz időszakán keresztül, majd az újrakezdés lehetőségein át napjainkig. A rendszerváltás után újrakezdett intézményben 3 tanárral és 50 diákkal indult el újra a Szent József Gimnázium, amely jelenleg 107 tanárral és 720 diákkal büszkélkedhet.

A köszöntők után Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök is üdvözölte a diákokat, és szentmisét mutatott be a jelen lévő papokkal együtt.

Szűz Mária a keresztények segítsége ünnepe elgondolkodtat bennünket, hogy miért van szükség arra, hogy valaki példakép legyen számunkra. A püspök atya homíliájában a diákokhoz szólva kifejtette, sokszor a világ azt sugallja, hogy egyedül valósítsuk meg az álmainkat, ne törődjünk másokkal. A középiskola elvégzése után kezdődnek az egyetemi évek, amelyeket számtalan izgalom, küzdelem, tanulás kísér, de nem mindegy, hogy azt az önzés rabságában, vagy egy közösség tagjaként, egymásra számítva élik át.
Ebben is példát mutatott Szűz Mária, az Egyház édesanyja, aki kiválasztottságában is együtt imádkozott az apostolokkal, és az Úr válaszként elküldte a Szentlelkét. A szeretet közössége fontos szerepet játszik az életünkben. Segít megtalálni az életünkről szőtt álmot, amit Isten is eltervezett rólunk, és a kettő találkozik. Fel kell fedeznünk, mi az Isten akarata, amiben boldog lehetek, és ehhez mit kell megvalósítanom.

Mária igenjével vállalta a veszélyeket, és képes volt mindent egy lapra feltenni, annak ellenére, hogy nem tudta, mi fog történni vele. Hűtlenséggel vádolva agyonkövezhették volna, de Istennek semmi sem lehetetlen. Erre mondott Mária igent, és így jött a világra Isten szeretete.

Ez nem távoli történet, hanem a mi életünkben is valóság. Ha kimondom igenemet Isten akaratára, merek kockázatni és lemondok az önzésemről, ha szabadon döntök, képes leszek elköteleződni, akkor megtalálom az örömömet, boldogságomat, és rajtam keresztül is a világra jön Isten szeretete. Ez nem könnyű. Ezért van tehát szükségünk a példaképre, hogy segítsen bennünket olyanná válni, amilyennek Isten elképzelt. Mária példakép. Minden veszély, fájdalom ellenére igent tudott mondani és célba ért, de már akkor célba ért, amikor igent mondott Isten akaratára.

Mária — a keresztények segítsége — közbenjáró imádságát az emberiség évezredeken keresztül megtapasztalta. Vele együtt imádkozunk, amire Isten így válaszol: Ne félj, én veled vagyok, itt vagyok, életed minden napján segítelek, kísérlek, hogy megszabadulj az önzés, a halál rabságából, hogy örökké élj — fejezte be gondolatait Palánki Ferenc megyéspüspök.

A fesztivál délutáni blokkjában a diákok a kötetlen beszélgetéseken, játékokon túl az idei évben is három különböző előadás közül választhattak. Mindegyik előadásnak központi témája a szabadság volt.

Jakus Ottó római katolikus lelkipásztor "Rabok legyünk vagy szabadok?" címmel a szenvedélybetegség kialakulása mögötti sebekről beszélt, amelynek elviseléséhez sokszor az alkoholfüggőség útjára lépünk. Ottó atya beszélt a családi háttérről, környezetünkről és baráti társaságunkról, melyek segíthetik vagy kialakíthatják a függőségünket. Az előadó több éven keresztül foglalkozott szenvedélybeteg emberekkel. A szabadság igazi útjára kívánt rámutatni, melyben természetesen az Istent sem tudjuk megkerülni.

Orsolics Zénó "Flash-back" című előadásában tanúságot tett életéről, a több éven keresztül tartó heroinfüggőség utáni gyógyulásáról. Fiatalon, hat éven át tartó, kis híján halállal végződő drogkarrier alatt szinte mindent elveszített. A bentlakásos terápia során úgy érezte, már túl hosszú a veszteséglista ahhoz, hogy szembenézzen azzal, mit tett. Ma már diplomás szakemberként, Ráckeresztúron dolgozik a Magyarországi Református Egyház Kallódó Fiatalokat Mentő Misszió Fiatalkorúak Drogterápiás Otthona szakmai vezetőjeként. Kendőzetlen őszinteséggel vallott szenvedélybeteg múltjáról, felépüléséről s jelenlegi tevékenységéről.

Tarczy Gyula, az elmúlt évek KÖVET Fesztiváljainak „hangja” az idei évben előadóként is megtisztelte a jelenlévő diákokat "Offline" címmel. Ő mint médiaszemélyiség és családapa beszélt a virtuális és való életünk kapcsolatától, arról, hogy mikor, hogyan és miért érdemes offline üzemmódba kapcsolnunk életünket.

Az előadások hamarosan hallhatóak, láthatóak lesznek youtube felületünkön, és a fotógalériánk is folyamatosan bővülni fog.


A KÖVET Fesztivál nagyon ígéretes program az egyházmegye fiataljai számára, ahol a diákok megtapasztalhatják, milyen érzés egy közösséghez, egy katolikus intézményhez, egyházmegyéhez tartozni. Köszönjük a szervezők segítségét, Nagy Zsolt atya korábbi ifjúsági referens kezdeményezését, aki három évvel ezelőtt útjára indította ezt a találkozót, Törő András atya jelenlegi ifjúsági referens lelkesedését és munkáját, valamint Gaga Zsuzsának az ifjúságpasztorációs iroda munkatársának, más önkéntes segítőknek, iskolák vezetőinek a szervező feladatait!
Isten áldja meg őket további életükben, szolgálatukban!

Kovács Ágnes
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Idén márciusban az érdeklődők számára megnyitotta kapuit a segítőnővérek nyíregyházi rendháza, hogy bepillantást engedjen a Segítő Nővérek Társai világi közösség mindennapjaiba. A rendezvényen a látogatók Parádi Pálné Magdolna, a Segítő Nővérek Társai magyarországi vezetője, valamint Tegzes Katalin budapesti segítőnővér előadásait hallgathatták meg. Házigazdánk Tomka Magdolna nővér volt, az előadókat pedig Lakatos Marianna hittanár hívta meg, aki maga is nemrégiben csatlakozott a Segítő Nővérek Társai világi közösséghez.
Katalin nővér és Parádiné Magdolna diaképes vetítése bemutatta a rend hazai fejlődését az 1989-es indulástól napjainkig, valamint a nemzetközi szervezet mindennapi életét és elfoglaltságait. A nővérek az előadás végeztével készségesen válaszoltak a látogatók kérdéseire is.
Az alábbiakban Tomka Magdolna, Tegzes Katalin és Parádi Pálné Magdolna nővérekkel beszélgetünk a szerzetesrendről.

— Mit tudunk a rend alapításáráról?

Tomka Magdolna: Az alapítás után három évvel, 1859-ben vette át a rend a Jézus Társasága (jezsuiták) rendi alkotmányát és szabályait. A II. vatikáni zsinat hatására a szerzetesi közösség is átdolgozta szabályzatát az alapítási szándékhoz hűen és az idők jeleire figyelve. Az alapítási iratok a szerzetesi élet maradandó forrásainak számítanak. A Közép-Európa Tartomány németországi, ausztriai, magyarországi és erdélyi közösségekből áll. 1897-ben Ausztriában alapították meg az első segítőnővéri közösséget Bécsben, Magyarországon pedig az első rendalapítás Budapesten volt 1990-ben.

— Mi jellemző az önök rendjére?

Tomka Magdolna: Rendünk jellemzői a Krisztus-központúság, a személy egyéni alakítására, képzésére való figyelés, elmélkedés szentírási szövegekről. Feladatunknak tartjuk a lelkigyakorlatok vezetését-szervezését, a lelki kíséretet, a lelkek megkülönböztetését.
Igyekszünk „mindenben Istent keresni“, hiszen világunkban, hétköznapjainkban, minden tapasztalatunkban találkozhatunk vele és szolgálhatjuk őt szemlélődésben, cselekvésben. A szentignáci lelkiség meghatározza rendi képzésünket a noviciátustól egészen a terciátusig, valamint azt, ahogyan a vezetést értelmezzük, és ahogyan döntéseinket hozzuk. A világban élő szerzetesnőkként, megpróbálunk imaidőnkön túl is kapcsolatban maradni Istennel: „mindenben Istent keresni, és megtalálni“.
Tegzes Katalin: Segítőnővérként a külső ismertetőjelünk a fogadalmi keresztünk. Ez egy ruandai művész alkotása. A kereszt Jézus Krisztusra utal, akit egész életünkben követni szeretnénk. A kereszt egyben a remény jele is annak, hogy az élet erősebb a halálnál.
A fekete és az ezüst színek váltakozása, a kereszt kiemelkedései és bemélyedései a fény és az árnyoldalakra mutatnak, az örömteli és a fájdalmas dolgok váltakozására, melyek jelen vannak az életünkben, és melyek annak fontos építőelemei. Mindenben és minden által Isten reményt adó jelenlétét tapasztaljuk az életünk útján.

- Hol élnek Magyarországon a rend tagjai?

- Tegzes Katalin: Több helyen az országban: a fővárosban, Csobánkán és Nyíregyházán. A Budapesten található rendházunkat saját rendezvényeink lebonyolítására is használjuk, és szálláshelyként is szolgál az átutazó nővéreknek, akik a világ bármely tájáról érkezhetnek. A Csobánkán lévő rendházunk Magyarország rendi központja. Itt a közösségi élethez tartozó szentmiséken, szentségimádásokon túl különböző programokat szervezünk, lelkigyakorlatokat, találkozókat, előadásokat és gyakran még szabadidős elfoglaltságokat is. Sokszor szolgál a világ más pontjain élő nővérek találkozóhelyéül is a ház, ilyenkor együtt töltik el az időt megosztással, közös vacsorákkal, beszélgetésekkel. Nyíregyházán a segítőnővérek március elsejétől új cím alatt találhatóak meg, tavasztól a Sólyom utca 39. sz. alatt várják a lelki segítségre vágyókat.

- Kik csatlakozhatnak a rendhez?

- Tegzes Katalin: Azok a nők, akiknek Isten ezt a hivatást ajándékozza: „A végsőkig elmenni a tisztuló lelkekért”, és akik ezt közösségben és a hármas szerzetesi fogadalomban élik meg. Aki vágyat érez Jézus követésére, valamint aktív, apostolkodó szerzetesi életre érez hivatást, és szeretné ezt segítőnővérként élni, különböző lehetőségeken keresztül ismerkedhet meg velünk.

- Hogyan lehet valakiből segítő nővér, ha már a hivatás ajándékát megkapta?

- Tegzes Katalin: Akik úgy érzik, hogy Krisztust a segítőnővérek közösségében szeretnék követni, és ebben meghozták első elhatározásukat, elkezdhetik a „jelöltségi időt“, amelynek időtartama és helyszíne személytől függően változik. Ez egy lehetőség a mélyebb kölcsönös ismerkedésre és egy első döntés meghozására. A jelöltségi idő meghatározott elemei: rendszeres kapcsolat az egyik, erre kijelölt közösséggel, egy segítő nővér általi lelki kíséret, valamint részvétel egy nyolc napos, személyesen kísért lelkigyakorlaton.
Szeretném még a Segítő Nővérek Társait is bemutatni, akik szintén ezt a karizmát élik. Ők olyan emberek, akik részt kívánnak venni abban a munkában, amelynek mibenléte "megélni Gondviselésről nevezett Boldog Mária alapításának szellemét, Loyolai Szent Ignác lelkiségében, a Segítő Nővérek Családjában“. Ezek a hívek vállalhatják, hogy a tisztulás útján járókat segítik imáikkal, áldozatvállalásaikkal. Így válik az lehetővé, hogy a ma már 163 éves rendhez bárki, korra és nemre való megkülönböztetés nélkül csatlakozhasson.
A nővérek segítséget nyújtanak mindazoknak is, akik Segítő Nővérek Társaiként szeretnének részt venni a rend életében – havi találkozást, évi lelkigyakorlatot és közös szentmise lehetőségét is biztosítanak nekik bárhol a rendházaikban.

- Hol találkozhatnak egymással a rend tagjai, van-e lehetőség kicserélni egymással a tapasztalatokat?

- Tegzes Katalin nővér: Világtalálkozónk Párizsban volt több alkalommal is. Legutóbb 2011-ben és 2016-ban. Itt, Franciaország fővárosában élte életét rendünk alapítónője, Eugénie Smet.
A Szent Ignác-i mondat, „A lelkeken segíteni!“- talált visszhangra alapítónőnk szívében, akinek fontos volt „segíteni az embereknek, hogy elérjék teremtettségük célját“, valamint egészen az Istennel való végleges találkozásukig kísérni őket. Ezekkel a gondolatokkal alapította meg a rendet Gondviselésről nevezett Boldog Mária. Ez áll a világtalálkozóink középpontjában is.”
Már több nemzetközi tanácskozáson is részt vettem, ahol a különböző nemzetek képviselői bemutatták diaképekkel és fényképekkel szemléltetve a hazájukban végzett segítő tevékenységeiknek mibenlétét, majd életvitelükből a csak rájuk jellemző sajátosságokat is megemlítették. Az országok képviselői hoztak a találkozóra jellegzetességeket saját hazájukból, így természetesen a mi asztalunkon is ott voltak a „hungaricumok”. Nagyon fontosnak tartottam minden alkalommal az elhangzott imák erejét.

- Melyik párizsi útja tette a legnagyobb benyomást önre és az imádság mellett hogyan próbálnak még azokon segíteni, akik a tisztulás útját járják, akik Istent keresik kimondva vagy kimondatlanul?

- Tegzes Katalin: Számomra a legemlékezetesebb a legutóbbi út (2016. - a szerk.) volt. Párizsba érkezésem után az alapítónőnk szobájában imádkoztam, kértem segítségét és útmutatását az életemre vonatkozóan. Kaptam is választ, és elindultam az özvegyek megsegítése útján, csoportos foglalkozásokat kezdtem el szervezni és tartani itthon. Budapesten a rendházban beszélgettem azokkal az emberekkel, akik reménytelennek látták életüket az „elvesztett szeretteik” miatt. Később ez lett a fő irányvonala munkámnak, amit a mai napig is nagy eredményességgel végzek. Hiszem, hogy a beszélgetéseink során valóban megszelídült a gyász okozta bánat.

- Miben tér el a civil segítők munkája az apácákétól?

- Parádi Pálné Magdika: Civil foglalkozással is rendelkezünk, például orvos, tanár vagy valaki éppen már nyugdíjas. A rendhez kapcsolódó civil társak szabadidejüket és szaktudásukat ajánlják fel a rendben dolgozó nővéreknek – ki milyen területen jártas, ott segít. A rendben élő idősebb, beteg vagy mozgásképtelen társainkkal is törődünk, felváltva látogatjuk őket. Több templomban vállalunk takarítási munkát, illetve a belső tereket virággal díszítjük. Közös zarándokutakra járunk a nővérekkel, belföldön és külföldön egyaránt.

- Hogyan érintette, mikor megtudta, hogy utazhat „civilként” a világtalálkozóra, és képviselheti Magyarországot?

- Parádi Pálné Magdika: Kicsit hihetetlen volt, amikor megtudtam, hogy utazhatok erre a világtalálkozóra. Akkor még nem olyan régen voltam civil tag, és nagyon megtisztelőnek tartottam, hogy rám gondoltak. Ma már úgy érzem, pótolhatatlan lenne számomra az a sok élmény, amit akkor és ott kaptam. A párizsi rendházunkat áthatja a béke és a nyugalom, ugyanakkor a másokért való tenni akarás. Csodálatos volt látni és érzékelni alapítónőnk egykori lakhelyét, az ő szobáját, íróasztalát. Beszélgetni a rendhez tartozó nővérekkel és közösen imádkozni. Itt szereztem tudomást arról is, hogy milyen egységesen dolgozunk szerte a nagyvilágban.

A rendezvényről megerősödve mentem haza, hiszen ez a karizma különösen időszerű a mai világban, ahol oly sok úttalanság van és annyi útkereső.
Gondviselésről nevezett Boldog Mária buzdítja nővéreit, hogy az egyszerűség, önátadás és az öröm szellemében „imádkozzanak, szenvedjenek és dolgozzanak a tisztítótűzben szenvedő lelkekért”, és ezáltal segítsék az embereket teremtésük céljának elérésében.
Számunkra is meghívás a Gondviselés eszközeivé válni - és nemcsak ebben a húsvéti időszakban.
A Segítő Nővérek Kongregációja több évtizede dolgozik Magyarországon is a lelkek tisztulásáért. Álljon itt zárszóként imájuk, mely talán a legjobban rávilágít arra az elhivatott munkára, melyet napról napra végeznek értünk, mindenkiért:

Ima a tisztulás útján járókért:

Hálát adunk neked Atyánk, mindenható Istenünk,
Gondviselésről nevezett Mária életéért, nagy hitéért és erejéért!
Gondviselésről nevezett Mária!
Te, aki Isten szeretetéért égő láng vagy, eszközöld ki számunkra,
hogy követve szolidaritásod példáját, és azt, ahogyan figyelmed
azokra irányul, akiket ezen a világon
és a túlvilágon elfelejtettek, mi is odaadjuk életünket
azokért, akik peremre szorultak, akiket kitaszítottak,
akiket méltóságukban megsértettek.
Te, aki hitted és élted a határok nélküli szeretetet, segíts
bennünket, hogy jelen legyünk a határhelyzetekben, segíts
félelem nélkül ott maradni, ahol konfliktusok vannak,
ahol betegség van, vagy halál.
Hogy tudjunk vigasztalni ott, ahol szükség van ránk ott,
ahol vagyunk.
Hogy életünk a reménység jelévé legyen, és így Isten
gondviselőivé váljunk.
Hogy amint te magad is, mi is a Gondviselés gondviselői
legyünk ebben a világban.
Hogy igazság és béke uralkodjon körülöttünk, és bennünk.
Hogy mi mindannyian, a Segítőnővérek Családjának Tagjai, élő
lángok legyünk és tanúságot tegyünk arról az
örökségről, amelyet tőled kaptunk.
Kérünk mindazokért, akik éheznek, azokért, akiknek nincs
munkájuk, azokért, akik háborúk miatt szenvednek, mindazokért,
akiknek szükségük van az imánkra.

Járj közben értünk, hogy Isten országa elérkezzen hozzánk!
Ámen

Zagyva Klára sajtóapostol - Nyíregyháza

Forrás: http://segitonoverek.info/

2019. május 18-án, szombaton 19:00 órakor a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban a Cantemus Vegyeskar Szabó Soma Liszt-díjas karnagy vezetésével jótékonysági koncertet adott az üldözött keresztények támogatása céljából a KÉSZ (Keresztény Értelmiségiek Szövetsége) nyíregyházi csoportja szervezésében.
Az adományokat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet juttatja el „az üldözött keresztényeket segítő iraki segélyprogram” keretében az egyik legrégebben keresztények által is lakott közel-keleti országba hazatelepülő közösségeknek, azért, hogy újraépíthessék iskoláikat.

Az alkalom mottója Döbrentei Kornél – Kocsár Miklós azonos című, a koncerten elhangzott dalműve alapján: „Vagyunk és leszünk” volt. Mint ahogyan a magyarság megmaradásában létkérdés a hit és a tisztaság, minden keresztényt kitartásra buzdítanak az alábbi sorok:
„vagyunk és leszünk,
el sohase veszünk,
mocsarakba veszejtve is tisztán,
hitben szilárdak...”

A nemes ügy fölött védnökséget vállaltak – a felkérés elfogadásának sorrendjében felsorolva - Palánki Ferenc, Fekete Károly, Szocska Ábel és Fabiny Tamás püspök urak.

A kórus fellépése előtt Felföldi László atya, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye általános helynöke a fegyveres erőszak fenyegetettségének kitett keresztény közösségek életérzését idézte meg, majd a zene erejéről osztott meg ráhangoló gondolatokat. Beszédét Mácz István Kísértés a jóra című könyvéből vett idézettel zárta:

„Rettenetes a kísértés a jóra!
Szenved és soha önmagát meg nem hallja, aki ellene mond a
jóra való kísértésnek.
Megismeri önmagát,
megismeri titkos-gazdag önmagát,
a másik Embert,
magát az Istent,
aki igent mond a jóság kísértésére.”

A koncerten részt vettek a Cantemus kóruscsalád e hétvégén zajló karvezetői kurzusának résztvevői is, valamint a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának szociális munka szakán tanulmányaikat folytató ösztöndíjas hallgatók: egyiptomi, iraki és nigériai keresztény fiatalok.
A koncert végén Gusen Nanle (Nigéria) a következő gondolatokkal mondott köszönetet az üldözött keresztények nevében: „Szeretnénk kifejezni hálánkat mindnyájatoknak, a kórusnak, az egyháznak, hogy abban a kiváltságban részesülhettünk, hogy itt vagyunk veletek, lélekben együtt hallgathattuk ezt a gyönyörű koncertet. Hiszem, hogy Krisztus ugyanaz mindannyiunkban. Örömmel és áldással telve távozunk erről a szent helyről. Hiszem, hogy az itt hallott hangzatok csak töredékét fejezik ki mindannak a gazdagságnak, amiben a mennyekben fogunk részesülni. Eljön az idő, amikor mindannyian együtt leszünk a mennyek országában. Alleluja.” Randi Gardy iraki hallgató szavai szintén a lelkesedést fejezték ki: „A szavak le sem tudják írni, mit éreztem. Hallván ezeket a kerubi, angyali hangokat, a mennyek országában jártunk. Köszönöm, hogy meghívást kaptunk erre a különleges koncertre. Köszönöm, hogy gondot viseltek ránk.”

Köszönjük a rangos fellépő kórus karvezetőjének és tagjainak a gyönyörű éneket, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház plébánosának, Felföldi László helynök úrnak a színhely biztosítását és a megrendült szívvel adakozók támogatását, akiket a szenvedők iránti szolidaritás örök érvényű emberi érzése indított az adakozásra. Legtöbben talán az 1. Korintusi levél gondolatával szívükben: „Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele” keresztény testvéreiken akartak segíteni. Hisszük, hogy ez a rendezvény is hozzájárulhat ahhoz, hogy felrázzuk a fásult, közönyös európai közgondolkodást, amelyben nincs helye az üldözött keresztények ügyének.

Csernyus Enikő, Megyesi Mária
szervezők, a KÉSZ nyíregyházi csoportja