október 2020

A fülöpi Néri Szent Fülöp Általános Iskola diákcsoportja néhány pedagógus kíséretében a saját településükön vett részt zarándoklaton.

A közelmúltban Mátraverebély-Szentkútra vezető zarándoklatuk során a tanárok és diákok megtapasztalták, hogy milyen sok áldásos hatása van annak, ha együtt útra kelnek. Éppen ezért elhatározták, hogy a településükhöz tartozó Fülöp-Bánháza kápolnájához is elzarándokolnak, hogy jobban megismerjék saját környezetüket – fogalmazott Popovics Ferencné, az iskola igazgatója, akinek a beszámolóját olvashatjuk:

Sajnálatos tapasztalat, hogy szívesebben megyünk felfedezni a lakóhelyünktől távoli helyeket, ugyanakkor mindazokat a „csodákat”, amelyek ott vannak a közelükben, a környezetünkben, azokat kevésbé értékeljük. A szentkúti beszélgetés hatására megszerveztünk egy zarándoklatot a bánházi kápolnához, nem a rövidebb utat választva, hanem azt, ahol a fülöpi őseink is megközelítették a kápolnát: a hosszú Kossuth utcán végig haladtunk, majd erdőkön át, a Sűrű „hegy” tövében mentünk együtt gyalog, gyerekek és felnőttek, a több mint 200 éves kápolnához.

A kápolnát Bánháza településrész akkori birtokosa, Sághy Mihály építtette a rácz templom romjaira 1796-ban. Útközben – szombat lévén – az örvendetes rózsafüzért imádkoztuk el, amelynek a végére éppen megérkeztünk a kápolnához. Ott először megnéztük Bory bárónak és feleségének sírját, akik sok-sok szállal kötődnek Fülöp-Bánházához, majd Borika néni, a kápolna gondnoka megmutatta, hogyan is kell a harangot megszólaltatni.

Mindezek után Eiben Tamás iskolalelkész atya szentmisét mutatott be a parányi, 24 férőhelyes kápolnában. Tamás atya a kettős szeretetparancsról beszélt: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” (Mk 12,30-31). A lelkivezetőnk szavait magunkkal hoztuk: „A szeretet parancsának ismerete és betartása az egyetlen program, amiből érdemes jelesre vizsgázni."

A szentmise végén a zarándoklat minden tagja megtekintette az oltár oldalára bevésett emléket: „Nagyméltóságú és főtisztelendő Meszlényi Gyula szatmári megyéspüspök úr kegyes ajándéka - 1904”.

A szentmisén Hutóczky Péter, Fülöp község polgármestere is részt vett.

A zarándoklat résztvevői ajándékot is kaptak: Tapasztó János nyírábrányi plébános jóvoltából 3-3 könyvet vihettünk haza. Összesen 7 km megtétele után a Sörkertben pihentük ki az út fáradalmait, és Eiben Tamás atya vendégeiként pizzát és üdítő italt fogyasztottunk.

Maroknyi csapatunk volt, de egy szívvel, egy lélekkel tettük meg az utat. Elhatároztuk, hogy ebből hagyományt teremtünk: minden évben az őszi szünet előtt elzarándokolunk erre a szent helyre. Hiszem, hogy egyre többen leszünk!

 

Popovics Ferencné igazgató

Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola – Fülöp

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A Rákóczi Szövetség Szent László Ifjúsági Szervezete a nemzeti és keresztény értékek iránti elköteleződéssel szervezte meg a Csíksomlyó és Kárpát-medencei keresztény értékek című fotókiállítást a kisvárdai Szent László katolikus köznevelési intézményben, amely egyben virtuális zarándoklat a Kárpát-medencében és nemzeti összetartozásunk kifejezése lelki értelemben.

A képek a KÁMME (A Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért) Alapítvány által 2019-ben kiírt pályázatra készültek. A vándorkiállítás a Magyar Kormány, a KÁMME Alapítvány és a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásával valósult meg.

Az intézményünkben rendezett kiállítás fővédnöke Keresztes Dénes, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnökhelyettese, a KÁMME Alapítvány Szakmai Kuratóriumának tagja volt, akinek a kiállítást megnyitó gondolait Kaszásné Tóth Judit intézményvezető tolmácsolta.

Keresztes Dénes ajánlása szerint a kiállításon „láthatjuk, hogy ezer meg ezer ember dacolva az időjárással, az esővel, a köddel, hogyan járja zarándokútját Csíksomlyó felé, ami mára nem csak a keresztények búcsújáró helye, hanem a világ magyarsága számára a nemzeti összetartozás jelképét is jelenti. Ezzel a lelkülettel nézzük a képeket, amelyek segítenek bennünket hitünk és kereszténységünk megélésében azáltal, hogy emlékeztetnek bennünket azokra a helyekre és történésekre, amelyeken talán még nem is volt alkalmunk jelen lenni. Szolgáljon ez a kiállítás útmutatásként hitünk megőrzésére és megélésére, erősítse bennünk a nemzeti összetartozás érzését.”

A vernisszázsra, a kiállítás megnyitójára szűk körben, a Rákóczi Szövetség Ifjúsági Szervezetének diákjai és a 7. osztályos énekkarosok jelenlétében került sor október 15-én. A kiállítás megnyitóját online térben, az osztálytermekben hallgatták végig a középiskolások. A KÉSZ gondozásában megjelent Kárpát-medencei népének gyűjteményből hangzott el néhány 7. osztályos énekkarosunk előadásában az Itt van anyánk, Mária... kezdetű zarándokének, majd a hatósági karanténból küldött felvételen Fabók Zsófia adta elő a Nem vagyunk árvák… csíksomlyói zarándokéneket.

A kiállítást csoportfoglalkozás keretében a kollégisták is megtekintették. A szentlászlós diákok a képek között felfedezhették a székelyderzsi erődtemplom Szent László és a leányrabló kun küzdelmét megörökítő freskóját. Kárpátaljai diákjaink felismerhették a nagyszőlősi gótikus templomot a kiállított fotók között, így személyes élményekkel is gazdagíthatták a tárlat keresztény hitről adott tanúságtételeit.

A legmeghatóbb pillanatok között tartjuk számon, amikor a finisszázsra, a kiállítás ünnepélyes zárására gyűltek össze Szent Orsolya vértanú főünnepén az egészen fiatalok, az iskolába készülő óvodások. A kiállítást nyitott szemmel és szívvel látogatták a kicsik, akik az orsolyiták, Franciska és Ignácia nővér fotón megörökített rendtársára néztek csodálattal, és így képzeletben eljuthattak Csíksomlyóra, Babba Mária csodatévő kegyszobrához. Ferenc pápa pásztorbotját is nagy figyelemmel kísérték, és a termésáldásra készülődés lázában felfedezték, hogy az óvoda bejáratánál kialakított udvarban Józsi pásztor úgy őrzi a nyáját, mint Ferenc pápa a lelkek pásztoraként a híveket.

Köszönjük a kiállítás megrendezésében közreműködőknek, a kiállítást figyelemmel kísérő fiataloknak, hogy élményekkel és élettel töltötték meg aulánk megszépült, ünnepi hangulatok közvetítésére alkalmas környezetét.

A kiállítás megnyitó felvétele teljes egészében megtekinthető intézményünk honlapján:(http://szentlaszlokisvarda.hu/2020/10/17/fotokiallitas-iskolankban) és a KÉSZ honlapján: (http://kamme.keesz.hu/egyeb/kisvardan-a-fotokiallitas/) linkre kattintva.

 

Kaszásné Tóth Judit intézményvezető

Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda – Kisvárda

 

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye legfiatalabb tagintézménye, a nyírbátori Báthory István római katolikus köznevelési intézmény 78 óvodása is csatlakozott október 19-én a világméretű imalánchoz: az Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért! mozgalomhoz ­– tájékoztatta szerkesztőségünket Hajósi Anikó, az óvoda vezetője.

Az imaalkalmat Tündik Ildikó hitoktató vezette. Ezt megelőzően a csoportok a Szűzanya imájával készültek erre a napra, valamint az ősz kincseit, terményeit felhasználva csoportonként egy-egy rózsafüzért készítettek.

A kezdeményezés Venezuelából indult: miközben 2005 nyarán gyermekek közösen imádkozták a rózsafüzért, a mellettük levő asszonyok kézzelfoghatóan érezték a Szűzanya jelenlétét. Napjainkra ez a kezdeményezés nem csak Dél-Amerikában, hanem szerte a világon elterjedt. Kiinduló gondolata az a Szent Piótól származó idézet volt, miszerint „ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni”. Ez a kezdeményezés októbernek mint a rózsafüzér hónapjának kiemelt hangsúlyt adhat.

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Hetedik alkalommal gyűlünk össze az Oltáriszentség előtt Krisztus Király előestéjén, november 21-én szerte a világon.

Jézus, a világmindenség Királya azt mondja: Vegyétek birtokba a nektek készített országot, mert ennem és innom adtatok, felruháztatok, befogadtatok, meglátogattatok...

Azt ígéri, hogy akik jót tesznek másokkal, azok elnyerik jutalmukat az Ő országában.

A 2021 szeptemberében tartandó 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve a tetteinkkel szeretnénk kimutatni hitünket a világ felé. Ehhez Jézustól kapunk erőt. Őt imádjuk az Oltáriszentségben, de hozzá imádkozunk otthonunk csendjében is.

Tegyük ezt most hetedik alkalommal ismét közösen egy óra szentségimádásban, vagy otthon végzett imával november 21-én, Krisztus Király ünnepének előestéjén a világ ezernyi pontján.

Csatlakozz hozzánk a corpusdomini.iec2020.hu oldalon!

A legutóbbi világméretű szentségimádás során bekapcsolódott az előző két Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak helyet adó város, Cebu City és Dublin hívő közössége is. Különösen aktívak voltak a határon túli magyarok, Erdélyből, Vajdaságból és a Felvidékről is sokan csatlakoztak.

Az elmúlt hónapok eseményei után igen szívbe markoló volt olvasni az egyik olaszországi résztvevő levelét, aki egy kápolnában imádkozott: „Nagy örömmel, elkötelezettséggel és lelkesedéssel csatlakoztunk. A mi kis örökimádó kápolnánk mindenkinek lehetőséget kínál, hogy találkozzon az Úrral. Csendes imát mondtunk a jövő évi eucharisztikus kongresszusért. Folyamatosan követtük a honlapon a térképet, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy tudatosítsuk, milyen sok testvérünkkel imádkozunk egyszerre most ezekben az órákban szerte a világon! Óriási örömet jelentett számunkra látni, hogy az egész világ imádkozik az Úrhoz! Ez a mi szívünkben is megerősítette a hitet és a szeretetet!”

Mit kell tenned, ha csatlakozni szeretnél?

– Keress olyan helyet a honlapunk térképén, ahol már van szentségimádás és november 21-én csatlakozz hozzájuk! A portálon is van lehetőséged előre jelezni a részvételed, otthonról is tudsz csatlakozni az imához!

– Ha nincs a környékeden szentségimádási lehetőség, akkor a helyi templomban, iskola- vagy kórházkápolnában, szerzetesi közösségben szervezz a helyi plébánossal, templomigazgatóval, szerzetesi elöljáróval egyeztetve szentségimádást. A mostani járványügyi helyzetben csatlakozhatsz otthonról személyes imával, rózsafüzérrel, zsolozsmával, a Szentírás olvasásával, stb.

– Imádkozhattok a kihelyezett Oltáriszentség előtt csendben, elmélkedve, hagyományos módon, énekelve, dicsőítve, gyerekekkel, fiatalokkal, családokkal, idősekkel. Bevonhatsz zenészeket, imacsoportokat, rózsafüzér-társulatokat, közösségeket, iskolákat és mindenkit, aki szívesen tölt egy órát a mindenség Urával.

– Lehetőséged van feliratkozni a NEK 2020 hírlevélre, aminek segítségével folyamatosan tájékozódhatsz arról, hogyan halad a 2021-es budapesti eucharisztikus kongresszus előkészítése, és első kézből értesülhetsz a programokról, bekapcsolódási lehetőségekről.

Legyen ez a világméretű szentségimádás a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készületünk következő állomása, s éljük át újra Isten megújító szeretetét!

Forrás, fotó és videó: NEK Titkárság

Magyar Kurír

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Áder János köztársasági elnök által adományozott állami kitüntetéseket adott át október 22-én Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Kármelita épületben. A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést vehette át több évtizedes papi és közösségépítő szolgálata, valamint a rábízott templomok és kápolnák felújítása érdekében végzett munkája elismeréseként Horváth János címzetes apát, címzetes kanonok, esperes, a Kállósemjéni Római Katolikus Egyházközség plébánosa.

img1 (1)

A kitüntetetteket köszöntve Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes arra hívta fel a figyelmet, hogy egy kitüntetés érték annak, aki munkája, szolgálata elismeréseként kapja, de fontos annak is – jelen esetben a magyar államnak –, mely ez által megköszöni azt a munkát, melyet a kitüntetettek az emberek életminőségének javításáért és a magyar nemzet fennmaradásáért végeztek.

A Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetésben részesült a rendszerváltásban betöltött jelentős szerepe, valamint az első szabadon választott magyar kormány minisztereként a hazai privatizációs folyamatok elindítása és koordinálása érdekében végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként Szabó Tamás közgazdász, volt privatizációért felelős tárca nélküli miniszter és országgyűlési képviselő, a Mária Rádió és a Mária Út Egyesület elnöke.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést kapta mások mellett a Pápai Magyar Egyházi Intézet rektoraként, valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkáraként végzett munkája elismeréseként Tóth Tamás pápai káplán, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára, a Kultúra Pápai Tanácsa konzultora és a Pápai Magyar Egyházi Intézet korábbi rektora; valamint a rendszerváltást követően a hazai gazdasági és pénzügyi intézményrendszer kialakításában vállalt szerepe elismeréseként Becker Pál, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem fejlesztési főigazgatója, volt államtitkár és országgyűlési képviselő, a Köztársasági Elnöki Hivatal korábbi hivatalvezetője; és a hazai katolikus felsőoktatási intézmények megóvásában és fejlesztésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként Kozma Gábor, a Gál Ferenc Egyetem rektora.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést vehette át mások mellett a nehéz helyzetben lévő emberek, szegények, idősek és betegek támogatása érdekében elkötelezetten végzett munkája elismeréseként Csorba Gábor, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központjának igazgatója; a magyar keresztény családok körében végzett karitatív és közösségépítő munkája elismeréseként Endrédy Cecília hitoktató, a Családakadémia-Óbudavár Egyesület társalapítója, a Magyar Schönstatti Családmozgalom egykori társelnöke. Ugyanebben a magas kitüntetésben részesült az epilepszia sebészeti úton történő gyógyítása, illetve a fájdalom és a mozgászavarok neurológiai kezelése terén elért szakmai eredményei, valamint a rászorulók megsegítését szolgáló karitatív tevékenysége elismeréseként Erőss Loránd György idegsebész, ideggyógyász, az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet kutatási és innovációs igazgatója, az intézet funkcionális idegsebészeti osztályának osztályvezető főorvosa, a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége ispotályosa, elnökségi tagja.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést vehette át több évtizedes papi és közösségépítő szolgálata, valamint a rábízott templomok és kápolnák felújítása érdekében végzett munkája elismeréseként Horváth János címzetes apát, címzetes kanonok, esperes, a Kállósemjéni Római Katolikus Egyházközség plébánosa; a magyar görögkatolikus teológiai szakirodalmat gazdagító tudományos munkája, valamint papok, hittanárok és lelkipásztori munkatársak nemzedékeinek magas színvonalú képzésében vállalt szerepe elismeréseként Ivancsó István görögkatolikus pap, pápai prelátus, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola liturgikus tanszékének vezetője és az Új Ember katolikus hetilap görögkatolikus lelkiségi rovatának rendszeres szerzője.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült az igényes, magas színvonalú katolikus sajtó rendszerváltás utáni újjáteremtésében vállalt szerepe, valamint a határon túl élő magyarság életét a hazai olvasók számára hitelesen bemutató írásai elismeréseként Kipke Tamás Táncsics Mihály-díjas újságíró, a Magyar Katolikus Rádió jegyzetírója, az Új Ember volt főszerkesztő-helyettese; több évtizeden át kiemelkedő elhivatottsággal végzett lelkipásztori szolgálata elismeréseként Szaradits József nyugalmazott tábori lelkész, ezredes, pápai prelátus, az osli római katolikus templom plébánosa.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapta a Katolikus Egyház értékeit elkötelezetten kutató és következetesen bemutató, négy évtizedes újságírói-szerkesztői tevékenysége elismeréseként Szerdahelyi Csongor Táncsics Mihály-díjas újságíró, szerkesztő, a Ferences Sajtóközpont igazgatója, a Magyar Katolikus Rádió külső munkatársa, Magyarország szentszéki nagykövetségének volt tanácsosa, az Új Ember volt főmunkatársa; több évtizeden át kiemelkedő elhivatottsággal végzett papi szolgálata és közösségépítő tevékenysége elismeréseként Tóth Miklós, a rábatamási Szent István király templom plébánosa; valamint több évtizedes gyógyító munkája, a Katolikus Karitász Orvosmissziójának megszervezésében vállalt szerepe, illetve a határon túli magyarság körében végzett egészségügyi ellátó és prevenciós tevékenysége elismeréseként Vojcek László Batthyány-Strattmann László-díjas szülész-nőgyógyász, a Budai Irgalmasrendi Kórház főorvosa.

Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehetett át a rászorulók megsegítése érdekében három évtizede elkötelezetten végzett munkája elismeréseként Lőrincz Norbert, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület munkacsoport-vezetője.

Fotó: Lambert Attila

 

Forrás: Baranyai Béla/Magyar Kurír

Fotó: Lambert Attila

További fotók: https://www.magyarkurir.hu/hirek/egyhazi-szemelyeket-tuntettek-ki-nemzeti-unnepunk-alkalmabol-109484

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2020. október 22., csütörtök 08:55

Elsőáldozás a Nyírbátorban

2020. szeptember 27-én 30 gyermek vehette először magához az Oltáriszentséget a nyírbátori római katolikus templomban.

A Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium elsőáldozásra készülő tanulóinak felkészítése a korábbi online oktatásban is folyamatosan zajlott. A nyáron sem hagytuk ki azokat a lehetőségeket, alkalmakat, melyek mindezt elősegítették. Babály András plébános vezetésével – a járványügyi előírásokat szem előtt tartva – vettünk részt az előkészítőkön. Ebben a sajátos helyzetben még izgatottabban vártuk az ünnepet. E jeles alkalmat még szebbé tette az, hogy Szentírás vasárnapja volt.

A templomban kiemelt helyen lévő Biblia emlékeztetett bennünket arra, hogy mi a Teremtő akarata. Hálát adhattunk Istennek azért, hogy a szent könyvnek köszönhetően megismerhetjük az Ő elképzeléseit, a helyes erkölcsi értékeket és alapelveket. Eligazítást és erőt meríthetünk belőle életük egész folyamán, és bizonyosságot arról, hogy az ember öröklétre kapott meghívást. Erre a meghívásra mondtak igent elsőáldozóink is.

Külön öröm számunkra, hogy az egyházmegyénk által fenntartott Báthory István Katolikus Óvoda, Két tanítási nyelvű Általános Iskola és Gimnázium intézményből az elsőáldozók osztálytársai is jelen voltak ezen a gyönyörű ünnepen. Lelki programunk részeként erre az időpontra hívtuk és vártuk a negyedikeseket évfolyammisére. Ezáltal az egész osztály részesévé válhatott ennek a csodálatos eseménynek.

Az elsőáldozókat is örömmel töltötte el, hogy szüleik, családtagjaik mellett jelen voltak az osztálytársak, barátaik.

Babály András atya a homíliában elmondta: „Jó barát az, aki mindent tud rólunk, mégis szeret bennünket. Legyünk mi is, egymás jó barátai. Ne feledkezzünk el a mai napról - arról, hogy Jézus Krisztus a legjobb barátunk! Minden barátság akkor válik Istennek tetszővé, ha jelen van Krisztus is közöttünk. Csakis az Ő jelenlétével válhatnak kapcsolataink értékessé. Ismerjük meg Őt minél jobban! Olvassuk a Szentírást és kérjünk útmutatást általa. A szentáldozásban valóságosan jelenlévő Krisztussal, mint jó baráttal találkozzunk ezután is rendszeresen.” A szentmise könyörgésében arra kértük a mennyei Atyát, hogy irgalmas szeretetével segítsen bennünket, felnőtteket abban, hogy jó példával járjunk gyermekeink előtt. Elsőáldozóink legyenek kitartóak a hitben, hogy az igazság útján járjunk. Együtt készüljünk a keresztény nagykorúság szentségének felvételére – a bérmálásra is.

Istennek hála ezekért a gyermekekért, szüleikért, nevelőikért, akik segítették őket a Krisztushoz vezető úton. Legyünk egymás barátai Jézussal közösségben!

 

Mocsárné Tündik Erzsébet

Hittan szakos pedagógus, Nyírbátor

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta Pásztor Károly nyugalmazott katolikus pap, címzetes esperes, címzetes apát, pápai prelátus részére az elhivatottságban végzett több mint hat évtizedes lelkipásztori szolgálata elismeréseként. A díjat Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár és Simon Miklós országgyűlési képviselő adták át október 20-án, Vállajon, a Szent Vendel búcsúi ünnepen.

A Vállaj történelmében kiemelkedő alkalmon jelen volt még a településről származó Tircsi Richárd főosztályvezető (Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság Nemzetiségi Főosztálya), Vilmos István helyi polgármester, Kocsis Gábor mérk-vállaji plébános, egyházmegyés papok, valamint a vállaji egyházközség hívei.

Soltész Miklós államtitkár ünnepi gondolataiban megköszönte a vállaji születésű Pásztor Károly vasmisés plébánosnak és a település lakosainak a hitüket megtartó áldozatos életüket, majd a plébános egy gondolatát idézte, amely az Öröm-hír egyházmegyei újságban megjelent interjúban olvasható: Nem nehéz papnak, kereszténynek lenni, mert boldoggá teszi az embert. Számomra a legfontosabb: megmaradni a hivatásomban, igazságban, tisztán, becsületesen, hűségesen. Aki Isten útján jár, annak beteljesül az élete. Ha nincs elég hite az embernek, akkor nehéz helyzetben nagyon kemény az élete. A hit ott kezdődik, amikor rábízzuk magunkat Istenre.”
Az államtitkár megköszönte Károly atyának, hogy nekünk is megmutatta az utat, hogyan bízzuk életünket Istenre.

A búcsúi szentmisét Pásztor Károly atya mutatta be. Homíliájában a templom védőszentjének, Szent Vendelnek az életéről beszélt, aki 554-ben skót királyi családba született. Vendelt uralkodásra nevelték, de ő jobban érezte magát a templomban, imádságában elmélyülve. Éppen ezért az apja – hogy ne legyen ideje Istennel foglalkozni –, a nyája őrzését bízta fiára. Vendel édesapja nem is sejtette, hogy ezzel ellenkezőjét éri el, ugyanis az ifjút magával ragadta a teremtett világ szépsége, olyannyira, hogy elhatározta, Istennek szenteli az életét.

Vendel apja tudta nélkül indult el társaival Szentföldre, de csak Rómáig jutottak, mert a Szentföldet megszállták a pogányok. A viszontagságos útja során még jobban elmélyült benne a papi hivatás gondolata.

Amikor társaival koldulni kényszerültek az elutasítást is megtapasztalta. Éppen ezért, hogy megdolgozzon a betevőért egy gazdag ember állatainak őrzését vállalta el. Vendel nagyon lelkiismeretesen végezte a feladatát.

Később a társaival a remeteéletet választotta. Amikor az emberek látták imádságos életüket, felkeresték őket, lelki dolgokban, betegségeikben, bajban, állataik védelmezésében is kérték közbenjáró imáikat. Megtapasztalták, hogy Vendel imája gyakran talál meghallgatásra.

Szent Vendel ma is sokat segít, elsősorban az állatok védőszentjeként ismerik. Az elmúlt évszázadokban a háziállat a falusi ember megélhetéseként kincset jelentett – folytatta a beszédét a plébános, majd a Szent Vendel-kultusz kialakulásáról beszélt, amely már közvetlenül a szent halála után elkezdődött. Szent Vendel sírjához sokan elzarándokoltak, később ott kápolnát emeltek, eköré épült fel a németországi Szt. Wendel városa. Ma a világon mintegy 1500, Magyarországon 45 templom, kápolna épült a tiszteletére.

Vállaj sváb település. Az ideérkező német telepesek nagyon nehéz körülményekkel találkoztak. A föld gondozatlan volt, a semmiből kellett felépíteni életüket. Egyetlen kincsük az erős hitük, akaratuk volt és az állatok, amelyek az életet jelentették számukra. Szent Vendel tiszteletét az őseinknek köszönhetjük  - fogalmazott Károly atya. A búcsúi ünnepen az egész környék itt kérte a szent közbenjárását, segítségét elsősorban a jószág egészségégért.

Szent Vendel kétféle ábrázolását ismerjük. A vállaji templomban található szobor Szent Vendelt pásztorként, lábánál fekvő báránnyal jeleníti meg. Máshol a lábánál királyi korona található. Ez utóbbi jelképezi, hogy királyfiként a korona helyett Istent választotta.

Számunkra ennek üzenete kell hogy bennünket is a hitünk kell, hogy éltessen és megtartson,

Ezután Károly atya felidézte szomorú gyermekkori emlékeit is. A templomot az első világháború idején 1914-ben kezdték el építeni, de a férfiakat elvitték katonának. Az építkezés ennek ellenére nem állt meg, a vállaji asszonyok folytatták a nehéz munkát, és felépítették a monumentális templomot, amely napjainkban az egyházmegye egyik legnagyobb templomaként ismert.

Másik szomorú tragédiára is visszaemlékezett Károly atya. Gyermekként élte át 1945. január 3-át, amikor a vállalji férfiakat és nőket – köztük az ő két leánytestvérét is – elhurcolták Oroszországba málenkíj robotra. Az életben maradtak öt év múlva tértek vissza. A szomorú napot követő vasárnap csak az idősek és a gyermekek voltak a szentmisén. Amikor a kántor elkezdte a „Hol vagy, én szerelmes Jézus Krisztusom” kezdetű népéneket nem tudta befejezni, mert vele együtt mindenki sírt összetört lélekkel. A nehéz helyzetben az itt élőket a hit tartotta össze, vasárnaponként együtt a templomban és esténként imáikban kérték az elhurcoltak hazatérését.

Kérjük Szent Vendelt, legyen továbbra is közbenjárónk a hitünk védelmében, fiataljaink életében, hogy ők is megmaradjanak az örök élet felé vezető úton – fejezte be gondolatait Pásztor Károly atya.

A szentmise végén Kocsis Gábor plébános fejezte ki köszönetét elsősorban Istennek Károly atya szolgálatáért, a vállaji emberek küzdelmes életéért, amelyben fejlődött, formálódott, erősödött az ünnepelt plébános hite, és ahol született papi hivatása.

A málenkíj robotra elhurcoltak visszatekintését olvashatjuk Tircsi Richárd történész: A pokolnak páratlan birodalmában című könyvében.

 

Kovács Ágnes

sajtóreferens

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Dr. Katona Istvánnak, az Egri Főegyházmegye nyugalmazott segédpüspökének, a Szent Fausztina Isteni Irgalmasságért Alapítvány volt elnökének Fraknói Vilmos-díjat adományoztak. Szolgálatának és áldozatos munkájának elismeréseként a díjat Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár adta át Nyíregyházán a Seregély István Papi Szociális Otthon udvarán. Az átadáson részt vett dr. Ternyák Csaba egri érsek, Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök és Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi nyugalmazott püspök is.

A Fraknói Vilmos-díjat 2000-ben alapította a nemzeti kulturális örökség minisztere. Az elismerést minden évben Fraknói Vilmos halálának évfordulóján adományozzák azoknak, akik munkássága kiemelkedő a teológia, filozófia vagy az egyháztörténelem területén, illetve, akik tevékenységükkel előmozdították a magyar vallási élet megújulását és a teológia oktatásának fejlődését.

Ebben az évben dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök is a díjazottak között van.

Katona István 1928. október 03-án született. 1948-ban érettségi után belépett a szegedi Szemináriumba, 1953-ban pappá szentelték. 36 éven át végezte papi szolgálatát a Szeged-Csanádi Egyházmegyében. II. János Pál pápa 1989-ben kinevezte Váci segédpüspökké. Az Egri Főegyházmegyébe 1997-ben került át.

Dr. Katona István a rendszerváltás után a Katolikus Iskolai Főhatóság vezetőjeként koordinálta az újjászerveződő katolikus iskolák ügyét. Ezt a tevékenységet 1996-ig végezte, amelyet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Pedagogia Christiana kitüntetés arany fokozatával jutalmazta. 2000 óta az Isten Irgalmasság kultuszának hivatalos magyarországi képviselője, ebben az ügyben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia püspök referense volt.

Franciszek Macharski krakkói bíboros-érsekkel közösen ő irányította a 2004. október 9-én, Krakkóban Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek által megáldott Communio Sanctorum (Szentek Közössége) kápolna évekig tartó kialakítását, berendezését. Az Isten Irgalmasság kultuszához kapcsolódó Szent Fausztina Isteni Irgalmasságért Alapítvány elnökeként hosszú évekig szolgálta az Isteni Irgalmasság szellemében történő evangelizáció elterjesztését hazánkban.

Püspöki szolgálata mellett kezdettől fogva segítette a Szent István Rádió műsorait, számos könyve is megjelent. A legidősebb európai aktív püspök volt 2013. november 25-ig, amikor Ferenc pápa elfogadta lemondását, így nyugállományba vonult.

Katona István püspök atya jelenleg Nyíregyházán, a Seregély István Papi Szociális Otthonban tölti nyugdíjas éveit.

Katona István püspök 2017-ben augusztus 20-a alkalmából Magyar Érdemrend Középkereszt a csillaggal polgári tagozat kitüntetést kapott.

 

Kéningerné Ignác Ibolya intézményvezető

Seregély István Papi Szociális Otthon

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2020. október 21., szerda 09:22

Álomházából valóságos első hely lett

A Fényeslitkén élő, Kisvárdán tanuló Németh Eszter kategóriagyőztes lett a Neumann-versenyen. A szekszárdi I. Béla Gimnázium és a legnagyobb múltra visszatekintő hazai informatikai szervezet, a Neumann János Számítógéptudományi Társaság 36 éves múltú versenyének egyik idei győztese egy kisvárdai diáklány lett: Németh Eszter, a Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium és Óvoda 7. b osztályos tanulója saját álomházát tervezte meg, és egy számítógépes tervezőszoftverrel rendezte be.

Az idei online verseny 64 döntős alkotása között drónvezérlésű pókrobot, diák által épített humanoid robot, továbbá mobilalkalmazás és játékprogram is helyet kapott.

Hasznos és újszerű

A járványhelyzet miatt ezúttal az eseményt a Microsoft Teams platformján rendezték meg, az érdeklődők pedig a Twitchen követhették élőben. A sok érdekes pályamű között hazai, vajdasági, erdélyi és szerbiai diákok munkái szerepeltek.

– Tanítványom Az én álomházam munkájával kategóriájában az első helyet szerezte meg. Eszter kreatív, és kiváló előadói képességgel rendelkezik, és a megmérettetésen bizonyította az ötletének hasznosságát, újszerűségét is – jegyezte meg felkészítő tanára, Dajka Miklós, aki tavaly az Oktatási Hivatal Nyíregyházi POK „Kiváló Felkészítő – Tehetséggondozó Tanár” díjában részesült, az idén pedig az informatika OKTV-n végzett munkájáért az Emberi Erőforrások Minisztériumától Kiváló Versenyfelkészítő díjat kapott.

A házat úgy alakította ki a kisvárdai diák, hogy megvalósítható, kivitelezhető legyen
Fotó: Németh Eszter archív

– A Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék elnevezésű versenyt a bátyámon keresztül ismertem meg. Ő már pár éve részt vesz rajta, és szép eredményeket mutatott fel. A tavalyi döntő után határoztam el, hogy legközelebb én is nevezek, és megmutatom: az akaraterőmmel mire lehetek képes – fejtegette a Fényeslitkén élő Németh Eszter.

– Azért a „számítógéppel támogatott tervezés” kategóriában töltöttem fel a pályamunkámat, mert a fiatalok körében közkedvelt Sims 4 játékban legtöbbször én építettem és terveztem meg a karakterem házát. Úgy éreztem, hogy az így szerzett tapasztalataimat kamatoztatni tudom. A házat mindenképpen úgy alakítottam ki, hogy megvalósítható, kivitelezhető legyen. A projektmunkát a Sweet Home 3D nevű alkalmazással készítettem. Hamar megtanultam használni, ami gördülékenyebb munkát eredményezett. Bevallom, a végeredményen nagyon meglepődtem, nem számítottam rá, hogy ilyen jól sikerül.

– Az egész online verseny és a prezentációm alatt is arra törekedtem, hogy magamat adjam, és olyan legyek, mint amilyen a hétköznapokban. Az érdeklődési köröm az informatika, a matematika és az angol nyelv. A továbbtanulás, a felsőoktatás most még kevésbé foglalkoztat, de úgy gondolom, hogy építészmérnök szeretnék lenni.

Eszter a szabadidejét a legtöbbször a barátaival szokta tölteni, közösen bicikliznek, fociznak, borús időben pedig otthon szokott simsezni vagy sorozatokat nézni. A saját tervezésű álomháza is egy sorozat kezdete lehet.

Kibontakozó tehetségek

„A Neumann-verseny egy összefogás sikere, hogy a versenyalapító, a szekszárdi születésű Kovács Győző szellemében az informatikai tehetséggondozásnak legyen egy olyan terepe, amely sokféle képesség mentén engedi a kibontakozást. A jövőben az online döntőn megtanult megoldásokat is használni fogjuk a versenyben, hogy minél többen részt vehessenek a megmérettetésen” – fűzte hozzá Hajós Éva, a szekszárdi I. Béla Gimnázium igazgatója.

 

Forrás: Ladányi Tóth Lajos/ szon.hu/kozelet/helyi-kozelet/alomhazabol-valosagos-elso-hely-lett-4276405/Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A kezdeményezés Venezuelából indult 15 évvel ezelőtt, és mára hagyománnyá vált szerte a világon. Az imalánc kiinduló gondolata Szent Piót idézi:

„Ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni”.

Az imalánccal az Anyaszentegyház arra törekszik, hogy a gyermekek világszerte együtt kérjék Égi Édesanyánk közbenjárását a járvány sújtotta világért.

Október 19-én, reggel a 10. A osztályunk Nagy Csaba atya iskolalelkészünkkel együtt imádkozott egy tized rózsafüzért, felajánlva a világ békéjéért is.

Tormássiné Kapitány Ágotha intézményvezető kezdeményezésére október hónap minden reggelét imával indítjuk, mert a közös imának hatalmas ereje van. Mindemellett nagyszerű napindítási lehetőség is, hiszen lelkileg feltöltődünk, ezáltal könnyebben szembe tudunk nézni a nap nehézségeivel.

 

Tasi Bettina és Bogár Diána 10.a

Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítású Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye