november 2020

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök november 15-től visszavonásig minden vasárnap 11.30-tól mutat be szentmisét a debreceni Szent Anna-székesegyházban, amelyet a Debrecen Televízió élőben közvetít. A szentmisét követhetjük a dehir.hu oldalán: https://dehir.hu/dtv, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye facebook oldalán: https://www.facebook.com/dnyem/, valamint az egyházmegye youtube csatornáján is: https://www.youtube.com/channel/UCQQy1JVWk5td9GSGHI9X7Ng .

A nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban továbbra is követhetjük online a vasárnap 9 órától kezdődő szentmiséket az egyházközség You Tube felületén: https://www.youtube.com/channel/UCpMkHjW4Hy3WGP4YHpg_Lsg .

A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat továbbra is nyitva tartjuk. A szentmiséken a hatósági kijárási korlátozásokkal összhangban vegyünk részt.

"A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a Katekizmusban (KEK 2183.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint, ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával, elmélkedéssel – egyénileg vagy a családban. Bár a szentmisén való részvétel nem helyettesíthető, több helyen van online vagy televíziós miseközvetítés, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek azok, akik most nem tudnak részt venni vasárnapi és ünnepnapi szentmisén." (Az MKPK rendelkezéseiből)

 

Kovács Ágnes/Öröm-hír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2020. november 10., kedd 09:24

Elhunyt Kalapos József

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke és a rokonság
Isten iránti teljes hálával a hosszú és tartalmas élet ajándékáért tudatja, hogy

Kalapos József

érseki tanácsos, c. kanonok, nyugalmazott plébános

életének 98., papságának 72. évében 2020. november 6-án
szentségekkel megerősítve hazatért Krisztus Úrához.

Az elhunytért az engesztelő szentmiseáldozatot november 14-én 10 órakor mutatjuk be a nagykállói Szent Péter és Pál-templomban, majd 10 óra 45 perctől a nagykállói temetőben helyezzük örök nyugalomra. Kérjük, legyenek tekintettel a járványügyi helyzetre, és a hatályos rendelkezéseket tartsuk be.

Kalapos József 1923. november 1-én született Oroson. 1949. január 30-án szentelték pappá Egerben. Káplánként szolgált 1949-1950-ig Bátorban, 1950-1952-ig Bélapátfalván, 1952-1953-ig Polgáron, 1953-1954-ig Sirokon, 1954-1956-ig Demecserben, 1956-1958-ig Ózdon, 1958-1960-ig Karcagon, 1960-1961-ig Ózdon, 1961-1962-ig Hevesen.


Plébánosként jó pásztora volt a rábízott lelkeknek 1962-1973-ig Tiszaroffon, 1973-1979-ig Nyírbogdányban és 1979-1999-ig Kótajban. 1985-ben érseki tanácsos, majd 1995-ben c. kanonok kitüntető címet kapott. 1999-ben vonult nyugdíjba. Nyugdíjazását követően Nagykállóban élt, és mindig szívesen besegített a lelkipásztorkodásba.


Élete alkonyát 2011. augusztus 5-től a noszvaji Kincses Sziget Szépkorúak Otthonában töltötte. Türelemmel viselt betegségét követően 2020. november 6-án az Úrban hunyt el a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház Szent Ferenc Tagkórházában. Hűséges papi életéért Krisztus, az Örök Főpap adjon jutalmat az Atyai ház örömében!
Jézus Szíve, bízom benned!


Debrecen, 2020. november 10.

2020. november 09., hétfő 17:36

Az MKPK közleménye

A ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19 járványhelyzet alakulása miatt, figyelembe véve a járványügyi szakemberek véleményét, Egyházunk sajátosságait szem előtt tartva visszavonásig az alábbiakat kérjük:


1.     A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat továbbra is nyitva tartjuk. Szentmisék is tarthatóak, de azok csak úgy végezhetőek, hogy a hatósági kijárási korlátozásokkal összhangban maradjanak. Felelősen és körültekintően kell eljárni.
2.    A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a Katekizmusban (KEK 2183.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint, ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával, elmélkedéssel – egyénileg vagy a családban. Bár a szentmisén való részvétel nem helyettesíthető, több helyen van online vagy televíziós miseközvetítés, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek azok, akik most nem tudnak részt venni vasárnapi és ünnepnapi szentmisén. A közvetítések rendjéről felületeinken folyamatosan tájékoztatást adunk.
3.    A szentmisén való részvétellel kapcsolatban az általános morális elvek továbbra is érvényesek. Kérjük, hogy aki betegnek érzi magát, önmaga és mások védelmében érezze lelkiismereti kötelességének, hogy mielőbb orvoshoz forduljon, és ne menjen közösségbe. Idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvéreink, továbbá azok, akik kötelességüket teljesítik, beteget ápolnak, nagyon idős vagy veszélyeztetett személlyel laknak együtt, hatósági karanténban vannak, jogosan félnek a közösségben való megjelenéstől, ezért mentesülnek a szentmisén való személyes részvétel kötelezettsége alól. Nyomatékosan kérjük őket, hogy maradjanak otthon.
4.    Felmentést adunk mindazoknak is, akik úgy érzik, hogy számukra a szentmisén való személyes részvétel veszélyt hordoz magában (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.).
5.    Plébániai oktatásokat, közösségi összejöveteleket szoros kivételektől eltekintve – amelyek során azonban követni kell az aktuális járványügyi és gyülekezési előírásokat – csak online formában tartsanak meg.
6.    Templomainkban, egyházi intézményeinkben és plébániáinkon, valamint a szentségkiszolgáltatásban, illetve oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben továbbra is mindenben kövessék a vonatkozó járványügyi előírásokat.
7.    A plébániai és a szerzetesközösségeket továbbra is bátorítjuk, hogy – a járványügyi hatóságok előírásainak megtartása mellett – folytassák az imát a járvány érintettjeiért.

Az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja értelmében az egyes megyéspüspökök, illetve akik a jogban velük egyenlő elbírálás alá esnek, ettől eltérő rendelkezéseket is hozhatnak.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban, és különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Idős paptestvéreinket tisztelettel kérjük, hogy ebben a helyzetben fokozottan vigyázzanak egészségükre, a fiatalokat pedig buzdítjuk, hogy legyenek segítségükre.

Budapest, 2020. november 9.
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Örömünnepet ült a debreceni Szent László Domonkos Plébánia közössége, hiszen a három hónapig tartó teljes belső felújítási munkálatok után, november 8-án újra birtokba vehették a templomot. Az ünnepi szentmisét bemutatta és az áldás szertartását végezte az ezüstmisés Kostecki Andrzej OP, a magyar tartományi vikariátus elöljárója. A jelen járványügyi helyzetre való tekintettel, az oltárszentelési (oltárkonszekrálási) szertartást tavasszal fogja végezni Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök.

Lenyűgöző látvány fogadja a debreceni templomba betérőt. Az új bútorzatot kapott nagyobb terű szentélyben összhang uralkodik. A kőből készült oltár és ambó, az impozáns tabernákulum mellett a páratlan megoldással megjelenített feltámadt Krisztus a kereszttel ragadja magával a szemlélőt. A keresztről a mennyei dicsőségbe átlépő Krisztus a forma és a fény drámai hatásával az örök boldogság jelenlétének katartikus élményét nyújtja.

A szentmise elején dr. Velkey Ferenc képviselőtestületi elnök köszöntötte az ünneplő Górski Jacek plébános, dr. Leszkovszky Pál, Tokodi László domonkos atyákat és a híveket. A világi elnök elmondta, Jacek atya elképzelése valósult meg a felújítással és a feltámadt Krisztus megjelenítésével, amely abból az alapgondolatból született, hogy a keresztre feszített Krisztus áttöri a halál falát és élőként jelenik meg közöttünk. Míg ezer évig a feltámadt Krisztus élt a középpontban, majd újabb ezer évig a Megfeszített, most annak vágyát öntötték formába, hogy a harmadik évezredben mindkettő jelen legyen és megerősítsen bennünket abban, hogy nagypéntek a feltámadásban lett erős.

A szentély teljes berendezését tervezte és kivitelezte: Karol Badyna lengyel szobrászművész. A felújítás során a hangosítás, vízvezeték és a villanyhálózat korszerűsítése is megtörtént, valamint márványburkolatot kapott a templom egész belső tere.

7M7A5878

Kostecki Andrzej atya a szentmise homíliájában a Példabeszéd a tíz szűzről evangéliumi szakaszról tanított (ld.: Mt25 1-13).

Az emberi butaságra nincs gyógyszer, kezdte beszédét a domonkos atya, utalva arra az öt szűzre, akik életük legnagyobb eseményét a vőlegényt, a boldogságot várták lámpásukkal, csakhogy abban nem volt olaj. Tudjuk, hogy az ő történetük nem happyenddel végződött, mert Jézus, a vőlegény azt mondta: „…nem ismerlek benneteket” (Mt 25,12).

Kellemetlenek ezek a szavak, mert ők is várták a vőlegényt, és nem gondolták, hogy elutasítást kapnak. Nagyon közel voltak a boldogsághoz, csak egy lépés, egy ajtó választotta el őket attól, de az bezárult előttük.

A másik oldalról nézve talán valaki felteszi a kérdést: és mi van az egoista szüzekkel, akik nem segítették ki a balga szüzeket? Nem voltak egoisták. Vannak bizonyos értékek: bölcsesség, bátorság, testvéri szeretet stb., amelyeket nem lehet kölcsönadni.

Az ember mindig vár valamire, egy találkozásra, boldogságra, szeretetre, egy-egy eseményre, Istenre. A domonkos atya fontos kérdésekre irányította a figyelmet. Mi, keresztények igazán várunk Istenre? Hogyan várom én Őt személyesen? Más lesz-e az estém, a napom azért, mert a templomban Istennel találkoztam? Lehet, hogy viszem a lámpát, de kevés benne az olaj, vagy teljesen üres.

Tudjuk, hogy Isten eljön, közeledik a vőlegény, de talán reméljük, hogy ma még nem, és holnap sem, mert még nem vagyunk készen, fontos elintézendő dolgaink élveznek elsőbbséget, és nincs idő a helyes várakozásra.

Milyen az én felkészülésem az Istennel való találkozásra? Reggel és éjfél között van-e idő az imára, a testvéri szeretet gyakorlására? Vagy annyira elfoglalt vagyok, hogy nem fér bele a napomba?

Akár akarjuk, akár nem, eljön az Istennel való találkozás ideje. Egyesek számára ez menyegző lesz, a vőlegénnyel való örömteli esemény, míg másoknak a bíró előtt kell számot adniuk, aki azt fogja majd mondani: nem ismerlek benneteket.

Legyetek okosak, lámpásotok legyen teli olajjal – figyelmeztetett Andrzej atya. A templom is lámpa, amely kifelé mutatja fényét, és benne az olaj mi vagyunk. Hiába szép a magújult templom, a lámpa, de ha nincs benne olaj, akkor nem fog működni – fejezte be gondolatait Kostecki Andrzej OP atya.

A szentmise végén Foltin Ernő képviselőtestületi tag, Górski Jacek plébános nevében mondott köszönetet a Magyar Kormánynak, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyének, a Domonkos-rend magyar közösségének, és egy nagyobb összeget felajánló névtelen adományozónak az anyagi hozzájárulásért, valamint mindazoknak, akik egyéb támogatásukkal, munkájukkal segítették a templom felújítását.

 

Kovács Ágnes

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

A kormány visszaállította a rendkívüli jogrendet Magyarország egész területére, november 4-én, szerdán hatályba lépő veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Tapasztaljuk, és látjuk az adatokból, hogy a tavaszi hónapokhoz képest sokkal rosszabb a helyzet, egyre nagyobb a bizonytalanság az iskolákat érintő kérdésekben is.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartása alatt működő tíz köznevelési intézmény mindennapjait is meghatározza a COVID-19 vírus elleni védekezés, a félelem, a bizonytalanság.

Az iskolákban uralkodó hangulatról, intézkedésekről, várható változásokról Türk Lászlót, az EKIF (Egyházmegyei Katolikus Iskolák Felügyelete) oktatásszervezési főigazgatóját kérdeztük.

 

– Milyen a hangulat az iskolákban?

– Az ősz kezdete talán soha nem töltötte el mindannyiónkat (tanárokat, diákokat, szülőket, fenntartókat) olyan várakozással és izgalommal, mint az idén. Fél év szünet után alig vártuk a viszontlátást, a közösségi élményt, és bár volt bennünk félelem a vírus visszatérése miatt, fontosabbnak éreztük azt, hogy végre újra a „rendes” oktatásra koncentráljunk. A szünet előtt érződött a fáradtság és kimerültség nemcsak a kollégákon, hanem a gyerekeken is. Megterhelő helyettesíteni, megterhelő aggódni a társunk egészsége miatt, megterhelő azon dolgozni, hogy az otthon maradt diákok és kollégák is valahogyan visszakerüljenek a vérkeringésbe. Továbbá tájékoztatni kell a megbetegedésekről a népegészségügyet, az EMMI-t, a fenntartót. Ettől függetlenül érződik, hogy valamennyi intézményünk alkalmazotti közössége azon dolgozik, hogy mehessen tovább a nevelő-oktató munka, hogy ne kelljen digitális oktatásra átállni. Köszönet illeti valamennyi munkavállalónkat.

– Az őszi szünetben, mint arról hírt adtunk, az egyházmegyénk köznevelési intézményeiben is elvégezték a nagytakarítást, fertőtlenítést a járvány terjedésének megfékezése és az oktatás zavartalan biztosítása érdekében. Milyen gyakorisággal történik később a fertőtlenítés, mit tesznek a technikai dolgozók nap mint nap?

– A nagytakarítást az őszi szünetben valamennyi intézményünkben elvégeztük. A fertőtlenítés célja a járvány terjedésének megfékezése és az oktatás zavartalan biztosítása. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye mint fenntartó mindent megtesz, hogy a járványügyi előírásoknak megfelelő környezetet teremtsen a mindennapok során. Fontosnak tartottuk továbbá, hogy az iskoláinkban a szünet alatt is sor kerüljön ismételten egy alapos nagytakarításra, fertőtlenítésre. Ehhez az állam biztosított fertőtlenítőszereket. Ugyan erre a nyári szünethez képest most kevesebb időnk volt, de hatékony munkaszervezéssel megoldottuk, és hétfőtől a tiszta intézmények várták vissza a tanulóinkat. Ezután is mindent megteszünk, hogy a hagyományos munkarendben tudjuk folytatni az oktatást, nagy hangsúlyt fektetve a fertőtlenítésre is. Naponta az órák alatt a folyosókat, mosdókat, korlátokat, kapcsolókat fertőtlenítjük, míg szünetekben a tantermek, csoportszobák ablak- és ajtókilincseit, billentyűzeteket vírustalanítjuk. A kisvárdai intézményünkben a honvédség is közreműködött a fertőtlenítés folyamatában. Ezúton is köszönöm valamennyi intézményünk technikai személyzetének ezt az emberfeletti munkát.

– A maszk gyakorlatilag munkaeszközzé vált, mind a pedagógusnak, mind a gyermekek részére.

– A tanév kezdete óta a pedagógusaink tájékoztatják a gyerekeket és a szülőket a járvány terjedése elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedésekről és a saját maguk, valamint mások járványtól való megóvásának fontosságáról. A gyerekek nem egyformán értelmezik ezeket a dolgokat, s ebben a témakörben igen nagy felelősség hárul a szülőkre is. A gyermekeknek tudniuk kell, hogy ez nemcsak egy szabály, hanem a védekezés egyik fontos tényezője is, mások egészségének a megóvásában játszik kiemelt szerepet. Amennyiben a szülő építő jelleggel és ésszerű módon közelíti meg a kérdést, a gyerek számára egyértelmű a megfelelő hozzáállás szükségessége.

7M7A5826 1

– Míg tavasszal – szinte egyik napról a másikra – az ország összes oktató-nevelő intézményében időlegesen bevezették az online oktatást, addig most – a súlyosabb helyzet ellenére –, talán a legvégső esetben választják ismét e módszer alkalmazását. Angliában pl. általános karantént vezettek be, de az iskolák a megszokott módon élik életüket.

Mi ennek az oka? Nem jól debütált az online oktatás, vagy a közösségek életében okozott nagy károkat ez a fajta távolság?

– Napról napra újabb és újabb kihívásokat kell megoldanunk. Például, hogy miként tudjuk a járványhelyzetnek megfelelően megtartani intézményeink rendezvényeit és a korlátozások ellenére is megőrizni ezek értékét. A tavaszi karanténidőszakra visszagondolva azonban minden nehézség ellenére is jobb helyzetben vagyunk, hiszen legalább találkozhatunk a gyerekekkel. A személyes találkozás nagyon fontos véli ezt pedagógus, tanuló, szülő egyaránt. Ha ezt nézzük, akkor örülhetünk, hogy ezt a tanévet el tudtuk kezdeni, és nem kellett eddig visszatérni egyöntetűen a tantermen kívüli, digitális oktatásra. A digitális munkarend egyébként már nem olyan, mint tavasszal volt, csak addig tart, amíg szolgálja az adott közösségben azt a célt, hogy a koronavírusos diák által ne terjedjen a kór, a megfertőzött diáktársak ne adják azt tovább.

– Egyházi fenntartású intézményekről lévén szó, az egyházmegyének van-e jogköre arról dönteni, hogy online oktatást vezet be? Milyen protokollt kell követni, ha nem országos döntésről van szó, de a területünkön felmerülne ennek a szükségszerűsége?

– Ahogy az ország valamennyi köznevelési intézménye, mi is a minisztérium által kiadott eljárásrendet követjük, valamint az intézmények által elfogadott Intézkedési terv alapján végezzük a feladatainkat. Nem a fenntartó hatásköre, hogy tantermen kívüli, digitális munkarendet rendeljen el. A fenntartó szerepe, hogy segítse az intézményeket ebben a helyzetben. Éppen ezért minden héten online intézményvezetői értekezletet tartunk, melyen megbeszéljük a tapasztalatokat. Útmutatást, iránymutatást adunk egymás számára a hatékony döntéshozatalhoz. Az egyházmegye által fenntartott intézményekben jelenleg 5580 fő gyermeket oktatunk, nevelünk. Jelenleg egyetlen osztályunkban, csoportunkban sincs elrendelve tantermen kívüli digitális oktatás. Nem kimagasló a tanulói hiányzásunk sem, intézményenként változó 3-8 % között mozog.

– A betegség elszenvedése mellett talán a félelem az, ami nagy kárt tud okozni különösen az ember mentális életében. Az intézményekben vannak-e közös imaalkalmak, ahol a járvány megszűnéséért imádkoznak a pedagógusok, gyermekek? Hogyan segítenek ebben a lelkivezetők?

– A lelkivezetők személyes jelenléte elengedhetetlen. A közös imaélmények fontosságát emelném ki. Valamennyi intézményünk csatlakozott a világméretű imamozgalomhoz (Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért!), akik bizalommal, hittel és szeretettel fordulnak az Irgalmasság Anyjához. Köszönet és hála ezért a mögöttünk hagyott időszakért. Sokan dolgoztak nagyon sokat azon, hogy az intézményeinkben a napi folyó munka jól szervezett legyen. Miközben követjük a vezetők és az operatív törzs intézkedéseit, mi magunk is utasításokat adunk ki és protokollokat módosítunk, a helyzethez igazítva mindennapjaink eljárásait, lelkileg és érzelmileg bástyákat és kapaszkodókat keresve.

Hogy meddig tart majd ez a helyzet, s mit hoznak a következő napok, hetek, hónapok? Ma ezt nem tudjuk megmondani.

Talán teljesen lehetetlen helyzetek is lesznek/voltak. S az is előfordulhat, hogy még ettől keményebb kihívások várnak majd ránk. De a kihívás egyben lehetőség is. Imádkozunk azokért, akik értünk munkálkodnak minden áldott nap, akikre most halmozott teher hárul! Imádkozunk, hogy az Úr adjon bölcsességet és bátorságot mindannyiónk számára!

Hittel és szakértelemmel tesszük a dolgunkat, ami a tőlünk telhető legjobbat adja tanulóinknak. Kívánok ehhez sok erőt, bölcsességet, kreatív ötleteket, és sok pozitív élményt, örömteli megtapasztalást is, mert ezek a rendkívüli idők egyben váratlan lehetőségek is a szeretetre, emberségre, áldozathozatalra!

 

Kovács Ágnes

sajtóreferens

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Vészterhes időkben különösen fontosak az ünnepek. Olyanok lesznek számunkra, mint az irányt mutató, reményt adó őrtüzek a sötétben vándorlónak. A nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskolában ma, november 5-e ilyen ünnep volt: Szent Imréről, az intézmény névadójáról emlékeztek meg közösen diákok és tanárok.

És az ilyen időkben a példaképekre is nagy szükségünk van, mert erkölcsi eligazodási pontot jelentenek a zűrzavarban. Első Árpád-házi hercegünk pedig méltán lehet erkölcsi iránytűje az ifjúságnak. Nagy Csaba atya, az iskola lelki vezetője az ünnepi szentmisén elhangzó prédikációjában három fő erényt emelt ki Szent Imre életéből: az imádságot, a szorgalmat és a tisztaságot.

Egy japán karmelita papot idézve arra hívta fel a fiatalok figyelmét, hogy „Az ember, aki elfelejtett imádkozni, olyan, mint a kanárimadár, amelyik elfelejtett énekelni.” Beszédében odaadó imára buzdította a hallgatóságot.

Arra is intette a diákságot, hogy legalább annyi szorgalmat szenteljenek az Istennek, mint amennyit a világi dolgokra fordítanak az életükben.

Végül, de nem utolsó arra figyelmeztetett, hogy a külső tisztaság mellett ne feledkezzünk el a lelkünk tisztaságáról sem. Ahogyan az atya fogalmazott: „odafigyelünk a kezünk fertőtlenítésére, miközben a szívünkben gyakran az egoizmus baktériumai hemzsegnek”.

Az emelkedett hangulatú szentmisét a jelvénytűzés ünnepsége követte, mellyel az ötödik és kilencedik évfolyamos diákok hivatalosan is befogadást nyertek az iskola közösségébe.

Ezek után a Diákönkormányzat gondoskodott a programokról. Díjat kaptak a maszkvarró verseny nyertesei, illetve a diák-hét egyéb, mókás vetélkedőinek győztesei is jutalomban részesültek. Elhangzottak a már hagyományos diákigazgató-választás kortesbeszédei is, és míg a szavazatokat számlálta a DÖK, a Rákóczi Szövetség helyi szervezete, valamint a 285. számú Szent László Cserkészcsapat cserkészei tartottak toborzást az aulában.

A nap végén az újdonsült diákigazgatók átvették az iskola jelképes kulcsát Tormássiné Kapitány Ágotha intézményvezető asszonytól, azzal az ígérettel, hogy a pénteki fordított napon csak jót és szépet tesznek a diákság örömére.

 

Rubóczkiné Kiss Hajnalka tanár, sajtóapostol

Fotó: Zagyva Klára tanár, sajtóapostol

Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

 

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Emlékezzünk és imádkozzunk együtt szeretteinkért! – A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata közös imára hív 2020. november 13-án, pénteken, 18.00 órától a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházba, ahol szentmisét mutatnak be elhunyt dr. Adorján Gusztáv Tamás, az SZSZBMK (Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kórház) volt főigazgatója és a Covid -19 járvány során elhunytak lelki üdvéért.

A kórházlelkészi szolgálat munkatársai mentálhigiénés segítésben, lelkigondozói beszélgetésben, beteglátogatással, szentségek kiszolgáltatásával támogatja a kórházban fekvő betegeket.

„A beteglátogatás a segítségnyújtás egyik legkevésbé látványos formája. Az irgalmasság cselekedeteinek mégis egyik legszebb lehetősége. Ami nagyon egyszerű, annak sok a csapdája is. Mégis, kiderülhet, hogy ebben a kevésbé látványos segítségnyújtásban olyan mélységű találkozások történhetnek, amelyek egyaránt bátorítják, gazdagítják a beteget és a beteglátogatót is.” ( Gál Judit )

 é

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának elérhetőségei:

Felföldi László, általános helynök 06 / 30 / 985 5640

Berényiné dr. Felszeghy Márta, koordinátor 06 / 30 / 153 6760

4024 Debrecen, Varga utca 4. / 4024 Debrecen, Teleki utca 7.

 

DEBRECENI EGYETEM, KLINIKÁK

Geréné Sárga Monika, beteglátogató       06 / 30 / 174 5855

Tóth László, római katolikus pap 06 / 30 / 627 2230

DEBRECENI EGYETEM, KENÉZY GYULA KÓRHÁZ

Láng Tibor Pálné Erika, beteglátogató       06 / 30 / 153 6150

Laczkó Zsolt kórházlelkész     06 / 30 / 954 1361

 

NYÍREGYHÁZA - JÓSA ANDRÁS KÓRHÁZ

Molnár Tünde, beteglátogató       06 / 30 / 256 9269

Kovács Levente Gyula, római katolikus pap,   06 / 30 / 503 1715

Jakus Ottó, római katolikus pap,   06 / 20 / 519 9302

 

NAGYKÁLLÓ - SÁNTHA KÁLMÁN SZAKKÓRHÁZ

Bagdi Erzsébet, beteglátogató 06 / 20 / 219 5488    

Ruszki Gábor, római katolikus pap   06 / 70 / 384 3384

 

MÁTÉSZALKA - MÁTÉSZALKAI KÓRHÁZ

Farkas Istvánné Elza, beteglátogató       06/ 30 / 419 0527

Heidelsperger István, római katolikus pap     06 / 30 / 968 6931

 

FEHÉRGYARMAT - FEHÉRGYARMATI KÓRHÁZ

Szabó Róbertné Tóth Anikó, beteglátogató,       06 / 70 / 261 7374

Bökő Péter, római katolikus pap   06 / 30 / 466 3865

 

VÁSÁROSNAMÉNY - SZATMÁR-BEREGI KÓRHÁZ

Marossy József , római katolikus pap 06 / 30 / 454 5498

 

KISVÁRDA - FELSŐ-SZABOLCSI KÓRHÁZ

Jónás Julianna, beteglátogató 06 / 20 / 284 1765

Katona István, római katolikus pap   06 / 20 / 594 0269

 

BERETTYÓÚJFALU -   GRÓF TISZA ISTVÁN KÓRHÁZ

Mészáros Krisztina, beteglátogató 06 / 30 / 784 7998

Rákóczi Jenő, római katolikus pap, 06 / 30 / 580 3501

 

Kovács Ágnes

sajtóreferens

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A debreceni Szent Anna-székesegyházban tavasz óta minden nap elimádkozzák az európai püspökök közös imáját a járvány megszűnéséért. Minden hónap első csütörtöki napján, így a mai napon is, november 5-én egész napos szentségimádást tartanak a templomban.

Az elsőcsütörtököt az Egyház az Oltáriszentség tiszteletének szenteli. Ezt a napot általában szentórával, egész napos szentségimádással ünnepeljük. Ez a nap felkészít bennünket az első péntekre is.

Imádkozzunk együtt a koronavírus-fertőzésben szenvedőkért, a betegek gyógyulásáért és a járvány megszűnéséért!

Az alábbiakban újra közzé tesszük a járvány kezdetekor megfogalmazott imákat:

Depositphotos 175552480 xl 2015

 

Ferenc pápa imája:

 Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon.

Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.

Római nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után.

Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz! Ámen

 

Erdő Péter bíboros imája:

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

Ámen.

 

Az európai püspökök közös imája:

Istenünk, Atyánk, világ Teremtője, aki mindenható és irgalmas vagy, aki irántunk való szeretetből küldted el Fiadat a világba, hogy lelkünk és testünk gyógyítója legyen,

tekints gyermekeidre, akik Európa és a világ számos részén ezekben a nehéz, zűrzavart és aggodalmat okozó időkben Hozzád fordulnak, mert erőre, megszabadításra és megnyugvásra van szükségük,

szabadíts meg minket a betegségtől és a félelemtől, gyógyítsd meg a betegeinket, adj vigasztalást a családjaiknak, bölcsességet a döntéshozóknak, erőt és jutalmat az orvosoknak, ápolóknak és önkénteseknek, és örök életet az elhunytaknak. Ne hagyj el minket a megpróbáltatás idején, de szabadíts meg minden rossztól.

Kérünk Téged, aki a Fiúval és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

Mária, egészség és remény anyja, könyörögj érettünk!

 

Járványban segítő szentek közbenjárását kérő imádság:

Szent Sebestyén, könyörögj értünk!

Római Szent Franciska, könyörögj értünk!

Szent Rókus, könyörögj értünk!

Szent Rozália, könyörögj értünk!

Borromeo Szent Károly, könyörögj értünk!

Gonzága Szent Alajos, könyörögj értünk!

 

Könyörgés

Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk!

Éhínségtől, járványtól, tűzvésztől és háborútól ments meg, Uram, minket!

A hirtelen és készületlen haláltól ments meg, Uram, minket!

Mi bűnösök kérünk téged: hallgass meg minket, Urunk! Ámen!

 

Fotó: Fodor András atya

Kovács Ágnes/Öröm-hír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

„Egyszer útközben (Jézus) látott egy vakon született embert. Tanítványai megkérdezték tőle: „Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született?” „Sem ez nem vétkezett – felelte Jézus –, sem a szülei, hanem az Isten tetteinek kell rajta nyilvánvalóvá válniuk. Addig kell végbevinnem annak tetteit, aki küldött, amíg nappal van. Eljön az éjszaka, s akkor senki sem munkálkodhat. Amíg e világban vagyok, világossága vagyok a világnak.” Míg ezeket mondta, a földre köpött, nyálával sarat csinált, s a sarat a vak szemére kente, majd meghagyta neki: „Menj, mosakodj meg a Siloe tavában.” Ez annyit jelent, mint: „küldött”. Az elment, megmosdott, s amikor visszatért, már látott” (Jn 9, 1-7).

Hogyan ment végbe Isten cselekedete ebben az emberben? Egy fejlődésen keresztül. Először a vak koldus a gyógyulásának történetét tényszerűen elmondta, valamint azt is, hogy az embert, aki őt meggyógyította, Jézusnak hívják.
Majd amikor számon kérték, hogy mit tart Jézusról, akkor ő prófétának, az Isten emberének nevezte Őt.
Végül kitaszították a templomi közösségből, Jézus ezt meghallotta és megkérdezte tőle: „Hiszel az Emberfiában?” „Ki az, Uram – kérdezte az ember –, hogy higgyek benne?” „De hisz látod – felelte –, ő beszél veled.” Erre felkiáltott: „Hiszek, Uram!” – s leborult előtte” (Jn 9,35-38).

A hit lépcsőjének fokozatai

A hit lépcsője Isten felismerése az életünkben. A meggyógyult először embernek, majd prófétának, végül Úrnak nevezte Jézust. Isten nagy tette, hogy ez az ember végigjárta a hit lépcsőjét, mert Jézusban felismerte a köztünk járó Istent.

Sokszor mi is emberi módon gondolkodunk, és azt kérdezzük, miért van rajtunk ez a büntetés, a járvány, miért nem szeret bennünket az Isten. Az emberi módon való gondolkodással nem látjuk meg azt a lehetőséget, amit ezáltal adni akar. A nehézség, probléma látása megakadályoz bennünket abban, hogy meglássuk az Ő nagy tetteit.

Két lehetőségünk van: Hálát adunk azért, amink van, vagy állandóan keserűek leszünk azért, ami nincs

Mire is akar bennünket megtanítani ez a jelen helyzet? Arra, hogy vegyük komolyan magunk és mások életét, hogy bennünk is végbemenjen a változás, átalakulás, tanuljunk meg a fény fiaiként élni, Isten szemével nézni, szeretettel látni, vessük le önzésünket, legyen időnk családtagjainkra, másokra, Istenre, és jelen esetben is a fiatalok gondoskodjank az otthon maradó idős emberekről.

Isten nagy tettei fognak megnyilvánulni rajtunk, ne vádoljuk Őt azzal, hogy elfordult tőlünk. Aki így tesz, az arra figyel, hogy mi az, ami nem a saját elképzelése szerint történt. Két lehetőségünk van: Hálát adunk azért, amink van, vagy állandóan kesergünk azért, ami nincs.

Csökkent a szabadságunk a mozgásterünk, de ezáltal is Isten nagy tettei mehetnek végbe az életünkben, mert növekedhet a hitünk, istenkapcsolatunk, amelynek a körülményektől függetlennek kell lennie. Növekedhet az embertársaink iránti szeretetünk, szolgálatkészségünk is. Megláthatjuk azt is, hogy az emberi élet törékeny, véges, de bennünket Isten meghívott az örökéletre, a teljes életre, amely a szeretet.
Seregély István érsek atya élete vége felé sokat szenvedett. Ő írta a következő gondolatot: „Láttam a folyót, amelyen mindenkinek át kell kelnie, a folyó neve szenvedés. Láttam a hajót, amely átvisz a folyón, és a hajó neve szeretet.”

Segítsen bennünket az Úr, hogy ebben a nehéz időszakban megtanuljunk az Ő szemével látni, és elsajátítsuk azt a képességet, amely elvezet bennünket az örök életre!”

(Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök elmélkedése, részlet – Öröm-hír Újság, 2020. XVI. évfolyam, 1. szám)

 

Kovács Ágnes sajtóreferens

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

„[...] szerelmetes fiam, szívem édessége, sarjam, jövő reménysége, kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig az isteni intést: »Irgalmasságot akarok és nem áldozatot«.”   Szent István király intelmei Imre herceghez (részlet)

István király és Gizella királyné gyermekei közül csak két fiú neve maradt fenn: Ottóé, aki valószínűleg 1000 előtt született (a krónikák szerint 1002 előtt keresztelték meg, s korán meghalt), valamint Imréé. Imre nevét valószínűleg anyai nagybátyja, a később szentté avatott II. Henrik német-római császár után kapta.  1000 és 1007 között született Székesfehérváron. Életéről krónikák és legendák alapján vannak csak ismereteink.

„A nemes Imre herceg előkelő nemzetségből, mint a cédrus a Libanonról (Zsolt 91,13), Szent Istvántól, Magyarország első királyától származott, erényekkel nagyon feldíszítve ragyogóan tündökölt” – olvasható Szent Imre 1110-ből származó legendájában.

Imre herceg neveltetésére nagy gondot fordítottak: oktatását 1015-ben Gellért püspök vette át. Hét éven keresztül tanította Imre herceget latinra, elvégeztette vele a kor legmagasabb iskolai fokozatait; a tudományok mellett a vallásba, valamint a papi élet rejtelmeibe is beavatta.

A herceg aztán tizenöt éves korától István király mellett nevelkedett, számára íródtak az Intelmek. Elsajátította az államirányítás tudományát, a hadvezérséget és a diplomáciát. Az 1020-as évek végén elfoglalta a trónörökös hercegeket megillető dukátust (valószínűleg a bihari dukátust), és apja rá bízta a királyi sereg parancsnokságát is.

A huszonhárom éves Imre herceg kész volt az uralkodásra, így megfelelő feleséget kerestek számára. Édesapja kívánságára megházasodott, de feleségével szűzi életet élt, minthogy – legendája tanúsága szerint – a veszprémi Szent György-kápolnában égi szózatot hallott, hogy testi-lelki szüzességben töltse életét: „Megtörtént, hogy mikor egyik éjjel titokban, csupán egyetlen szolgát magához véve imádkozni ment abba az igen ősi és ódon templomba, amit Veszprém városában Krisztus drága vértanújának, Györgynek a tiszteletére építettek, hogy ott imádságba merülve magában azt fontolgassa, milyen még kedvesebb dolgot ajánlhat fel Istennek, hirtelen nagy ragyogással világosság árasztotta el az egész templomot. Isteni hang bent a magasban így szólt: »A legkiválóbb dolog a szüzesség! Lelked és tested szüzességét kívánom tőled. Ezt ajánld fel, ebben a szándékodban tarts ki!«”

Imre herceg 1031. szeptember 2-án halt meg, miután vadászat közben egy vadkan megsebezte, valószínűleg a bihari Igfon-erdőben. Itt épült fel a 11. és a 12. század fordulóján a Szent Imre-apátság a herceg szentté avatása után. Holttestét az akkor még épülő fehérvári bazilikában helyezték el. Halálakor és halála után sok csodás esemény történt a legenda szerint, az egyik ilyen Szent Euszébioszhoz kötődik.

„…ugyanabban az órában, amelyikben Szent Imre meghalt, Szent Euszébiosz, a palesztinai Caesarea érseke, amikor a papsággal és a néppel együtt körmenetben vonult, angyalok kellemes hangját hallotta a magasban. Szívét egészen kitárva Pannónia első királyának, Szent István fiának, Szent Imrének a lelkét látta felfelé vitetni. De ott volt az ördögök sokasága is, mintha valamit még felfedezhetnének benne, hogy ennek a nagy hitvallónak még valami akadályt állíthassanak. És amikor Szent Euszébiosz ezen a látomáson elcsodálkozott, ugyanebben az órában hallotta felülről, hogy Szent Imre lelke ujjongással vitetett a mennybe. Ugyanez a látomás és a kellemes dallam is Szent Euszébiosz imádságára egy esperesnek is megmutatkozott.”

VII. Gergely pápa Szent László király uralkodása idején, 1083. november 4-én István királlyal és Gellért püspökkel együtt avatta szentté Imre herceget. Ünnepe november 5-ére került.

Emléknapjához fűződő hiedelmekről és hagyományokról nem tudunk. A szent herceg neve keresztnévként mégis igen népszerű, sőt családnévként is (Imre, Imreh stb.) ismert.

Istenünk, te Szent Imrét tündöklő ifjúságában emelted szentjeid társaságába, miután sugallatodra neked szentelte életét. Engedd, hogy mindenkor közbenjáró segítőnk legyen nálad. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

 

Forrás: Magyar Kurír 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye