november 2020

„Máriához, drága Szűzanyánkhoz tisztelettel járulunk..”

A Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium diákjai októberben, a rózsafüzér hónapjában is a Szűzanya segítségét, közbenjárását kérték. Kiemelten fontosnak tartjuk a gyermekek keresztény életmódra nevelését, a gyakorlati kereszténység megvalósítását, elmélyítését, vonzóvá tételét. Ennek módszere a személyes példamutatás mellett a lelki életben előttünk járó szerzetesek életének megismerése, a szentek tisztelete, közbenjárásukért való fohászkodás.

Október elején Szent Fausztina nővér emléknapján Babály András atya kezdeményezésére intézményünk 5-12. évfolyamos diákjaival a hittanórák keretein belül az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérét imádkoztuk. Ki más tudna hitelesebben és személyes példán keresztül Isten irgalmas szeretetéről tanúságot tenni, mint egy szerzetes.

A lelki életünkbe való bekapcsolódás mellett a tanítási órákon dr. Fodor Ákos (szerzetes testvér) a Vianney Testvérek a Tisztuló lelkekért Közösség tagja – rendjük lelkiségének megfelelően – az Isteni Irgalmasság jó hírét hozta el számunkra. Ismertette azokat a gyakorlatokat, melyekkel bízva Isten jóságában, egymást is segíthetjük: „Törekednünk kell arra, hogy mi magunk is irgalmat gyakoroljunk embertársaink felé. A tisztulás útján járva már földi életünk során van lehetőségünk erre. Tisztulás lehet földi életünk minden perce, ha helyesen éljük meg: felajánlhatjuk imánkban minden örömünket és fájdalmunkat, sikereinket és kudarcunkat, szenvedéseinket és kísértéseinket, egész életünket.”

A gyermekek választ kaphattak Ákos Testvértől a bennük felmerülő hitéleti kérdéseikre is. Köszönjük a szolgálatát!

122004553 817978408970680 6491601892776623081 n

Október 7-én, Rózsafüzér Királynőjének ünnepén együtt adtunk hálát Mária közbenjárásáért, az Irgalmas Atya segítségéért. Máriával, égi Édesanyánkkal együtt újra meg akarjuk erősíteni az igent az Isten akaratára. A rózsafüzér imádságában pedig Jézus életéről elmélkedve, Isten iránti szeretetünkben szeretnénk megerősödni.

Örömmel csatlakoztunk a világméretű imamozgalomban (Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért!) az egymillió gyermekhez, akik bizalommal, hittel és szeretettel fordulnak az Irgalmasság Anyjához.

Október 10.-én figyelemmel kísértük Carlo Acutis boldoggá avatását. Előzőleg igyekeztünk őt minél inkább megismerni, példaképként tekinteni rá, szentté avatásáért fohászkodni. Az iskola kápolnájában élmény volt együtt imádkozni.

123140836 1267916476900107 3190727422289194174 n

A Szent II. János Pál pápa tiszteletére megáldott kápolnánkban magáról a szent pápáról is megemlékeztünk. Emléknapján, október 22-én a szent pápa gondolatait aktualizáltuk az adott hónapra: „A rózsafüzér az evangélium esszenciája. Újra és újra Krisztus életének legfontosabb eseményeihez vezet minket. Azt mondhatnánk: a rózsafüzéren keresztül belélegezzük Krisztus misztériumát. A rózsafüzér a szemlélődés kiváltságos ösvénye, nem más, mint Mária útja. Létezik-e, aki jobban ismeri, és jobban szereti Krisztust Máriánál?” (Szent II. János Pál pápa)

122272146 376047516916148 2255592202873780813 n

Fohászkodjunk Máriához novemberben is! Szeretettel emlékezzünk meg nemcsak élő, hanem elhunyt szeretteinkről, imáinkkal segítsük őket! Lelki üdvösségünkért gyakran mondjuk el a következő imádságot:

Irgalmasság Atyja, áldunk téged! Vezesd Szent Fiadhoz a tisztuló lelkeket!

Irgalmas Jézus, imádunk téged! Fogadd szívedbe a tisztuló lelkeket!

Irgalmasság Lelke, dicsőítünk téged! Töltsd be éltető leheleteddel a tisztuló lelkeket!

Irgalmasság Anyja, Vianney Szent János, könyörögjetek érettünk! Ámen!

Hálatelt szívvel mondunk köszönetet az elmúlt csodálatos hónapért, lelki gazdagodásunkért. Az együtt töltött imádságos időért Istennek hálát adunk, és Mária közbenjárását kérjük továbbra is mindannyiunk számára.

 

Mocsárné Tündik Erzsébet hittan szakos pedagógus

Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Az elmúlt napokban a Szentatya néhány kijelentését, amelyek Evgeny Afineevsky Ferenc (Francesco) című dokumentumfilmjében hangzottak el, a média nagyon gyorsan és célzottan terjesztette, ezért az Apostoli Szentszék fontosnak tartotta azt, hogy tisztázza az elhangzottakat.

„Több mint egy évvel ezelőtt, egy interjúban Ferenc pápa két külön kérdésre, két külön pillanatban válaszolt, amelyeket a nevezett dokumentumfilmben, a megfelelő szövegkörnyezet nélkül szerkesztve publikáltak mint egyetlen választ, amely így zavart okozott.

A Szentatya mindenekelőtt egy pasztorális utalást tett arra vonatkozóan, hogy a családon belül a homoszexuális hajlamú gyermekeket soha ne érje diszkrimináció.

Erre vonatkoznak e szavak: „A homoszexuális személyeknek joguk van arra, hogy családban éljenek; ők Isten gyermekei, joguk van a családhoz. Senkit sem szabad kitagadni a családjából, és senkinek sem szabad lehetetlenné tenni az életét emiatt.”

Az Amoris laetitia (2016) szinódus utáni apostoli buzdítás családról és szerelemről szóló szakasza megvilágíthatja ezeket a kifejezéseket: „A szinódusi atyákkal együtt szemügyre vettem azoknak a családoknak a helyzetét, amelyek azt tapasztalják, hogy körükben homoszexuális hajlamú személyek élnek. Ez a tapasztalat sem a szülőknek, sem a gyermekeknek nem könnyű.

Ezért mindenekelőtt azt szeretnénk leszögezni, hogy minden ember, függetlenül sajátos szexuális irányultságától, tiszteletet érdemel a maga méltóságában, és tisztelettel kell őt fogadni, gondoskodva arról, hogy kerüljék »az igazságtalan diszkrimináció minden megbélyegzését«, és különösen az agresszió és az erőszak minden formáját.

A családok tekintetében biztosítani kell a tapintatos kísérést, annak érdekében, hogy azok, akik homoszexuális hajlamot mutatnak, megkaphassák a szükséges segítséget ahhoz, hogy megértsék és maradéktalanul megvalósítsák Isten akaratát az életükben.”

Az interjú egy további kérdése egy tíz évvel ezelőtti helyi, argentin törvénnyel volt kapcsolatos, amely „az azonos nemű párok egyenlő házasságára” vonatkozott, és az akkori Buenos Aires-i érsek ellenkezésére vonatkozott. Ennek kapcsán Ferenc pápa kijelentette, hogy „következetlenség »homoszexuális házasságáról«” beszélni, hozzátéve, hogy

ebben a kontextusban beszélt ezeknek az embereknek a jogi biztosítékhoz fűződő jogáról: „Egy civil együttélési törvényre van szükség, hogy ily módon jogilag védettek lehessenek. Én így értettem.”

A Szentatya egy 2014-es interjúban így nyilatkozott: „A házasság egy férfi és egy nő között jön létre. A laikus államok meg akarják indokolni a civil együttéléseket azért, hogy szabályozzák az együttélés különböző helyzeteit, amelyeket az emberek közötti gazdasági szempontok, például az egészségügyi szolgáltatás biztosításának szükségessége vezérel. Ezek különböző természetű együttélési megállapodások, amelynek különböző formáit nem tudnám felsorolni. Meg kell nézni a különböző eseteket, és ezeket a maguk sokféleségében értékelni.”

Így tehát nyilvánvaló, hogy Ferenc pápa bizonyos állami rendelkezésekre utalt, és biztosan nem az Egyház tanítására, amelyet az évek során többször is megerősített.

Budapest, 2020. november 3.
az MKPK Titkársága

 

Fotó: Magyar Kurír

Forrás: MKPK titkársága

 

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében megalapított Szent László Imaszövetség tagjai nap mint nap imádkoznak az egyházmegyénk papjaiért, újabb papi hivatások születéséért.

Az imaszövetség tagjai minden nap egy-egy tized rózsafüzért imádkoznak, amelynek titka havonként változik. November hónap rózsafüzér titka: Akit érettünk megostoroztak.

Az alábbiakban Németh István atyának az elmélkedését tesszük közzé:

Akit érettünk megostoroztak

„Úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus elöl ment, ők pedig csodálkoztak, követői meg féltek. Ismét magához hívta a tizenkettőt, és arról kezdett nekik beszélni, ami vele történni fog: „Íme, fölmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfiát átadják a főpapoknak és írástudóknak. Halálra ítélik, és átadják a pogányoknak. Kicsúfolják, leköpdösik, megostorozzák és megölik, de harmadnapra feltámad.” (Mk 10,32-34)

Jézus sokkal korábban megjövendölte, hogy mi fog vele történni Jeruzsálemben. A lehető legnagyobb tiszteletlenséget kell majd átélnie, azt, hogy kicsúfolják őt – leköpdösik – megostorozzák és megölik – de fel fog támadni. Így is történt.

Tudta, hogy milyen szenvedések fognak rá várni és mégse menekült ettől az úttól, mégse alakította úgy a történteket, hogy ezek ne következzenek be, hanem mindent vállalt. Jézus tudta vállalni a szenvedést. Jézus be akarta teljesíteni azt, amit meg kellett tennie neki.

Óriási példát ad nekünk ezzel. Nagyon sokszor úgy vagyunk az életben, hogy mi is tudjuk, hogy mi vár ránk – mit kellene nekünk tenni. Mégis mintha kikerülnénk azt. Egyszerűen minden egyes porcikánk tud tiltakozni olyan dolgok ellen, amit nem szeretnénk az életünkben, pedig legbelül nagyon jól tudjuk, hogy ez a dolog hozzátartozik az életünk titkához.

Amikor Jézus megostorozásán elmélkedünk, akkor jó, hogyha eszünkbe jut, hogy Jézus már előre megjövendölte, hogy ez fog vele történni. Nem kerülte el az útját, hanem vállalta azt teljes mértékben.

Vajon mi hogy vagyunk a saját utunkkal? Mennyire tudjuk elfogadni azokat az állomásokat az életünkben, amelyek ránk várnak? Lehet, hogy nem minden állomás könnyű és egyszerű, de azok is fontos részei az életünknek.

Jézus megostorozása nem váratlan esemény. Jézus tudta, hogy ez fog vele történni. Mégis vállalta ezt értünk. Talán mi is tudunk erőt gyűjteni, hogy életünk nehézségeit is erős lélekkel tudjuk viselni.

Szent László Imaszövetséghez folyamatosan lehet csatlakozni az egyházközségek plébániáin.

 

Fotó: A Passió (The Passion of the Christ, 2004)

Németh István atya

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Terrortámadás történt november 2-án, hétfőn este Bécsben. Az alábbiakban Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének részvétnyilvánító levelét olvashatják.

Eminenciás és Főtisztelendő
Christoph Schönborn bíboros úr részére
bécsi érsek

Wollzeile 2.
1010 Wien

Eminenciás és Főtisztelendő Bíboros, Érsek úr!

A Bécsben, Halottak napjának csendes éjjelén történt merényletek híre mélyen megrendített, hisz alig néhány nappal a nizzai merénylet után megint ártatlan emberek váltak az erőszak áldozataivá. Terroristák ismét a vallás és Isten nevében öltek meg vétlen embereket, figyelmeztetés és indok nélkül.

Úgy vélem, hogy ezért nekünk, keresztényeknek még erősebben kell vallanunk és hirdetnünk, különösen is ezekben a sötét és szomorú napokban, hogy a terror és az erőszak ellen az egyetlen orvosság csak a szolidaritás és a dialógus lehet.

E nehéz órákban a saját magam, valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjainak nevében is szeretném együttérzésemet és részvétemet kifejezni az áldozatok hozzátartozói és a sebesültek felé, imádsággal

Budapest, 2020. november 3.

Dr. Veres András
győri megyéspüspök
az MKPK elnöke

 

Forrás: katolikus.hu

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A debreceni Jézus Szíve egyházközség családjai Tihanyba zarándokoltak el október 23-án, nemzeti ünnepünkön. Tihany! Mennyi gondolat kavarog bennünk, amikor ezt a nevet halljuk: az I. András királyunk által 1055-ben alapított és sírhelyeként is ismert egyik legősibb bencés kolostorunk itt található.

Az alapítólevél tartalmazza az első magyar nyelvemlékünk szavait. Évszázadokon át spirituális központja hazánknak, keresztény magyarságunk egyik ősi fundamentuma, imádkozó és őseinket kultúrára tanító bencés szerzetesek otthona évszázadok óta. De egy kicsit mindnyájunké is, hiszen falai között itthon érezzük magunkat. Ezt tapasztaltuk meg az ország keleti végéből, a debreceni Jézus Szíve egyházközségből érkező hívekkel október 23-án, amikor elfoglaltuk zarándokszállásunkat. Mintegy 30 fővel, összesen hét család tagjaival „szálltuk meg a szent félszigetet”.

A zarándok családok, mint a magyar és a keresztény jövő zálogai, az Egyház tagjai hordozzák és adják tovább azt a kincset, amit őseink leraktak, aminek esszenciáját találjuk meg itt Tihanyban. A zarándoklat kiemelt célja a közösség megerősítése volt. Napjainkban olyan viharoknak van kitéve az Egyház és családjaink közössége, hogy össze kell fogjunk a krisztusi tanítás mentén, megőrizve kincsünket, keresztény identitásunkat.

A közös szentmise, elmélkedés, zsolozsma imádkozása mind-mind a lélek építését szolgálta, de a kirándulás, a társasjátékok vidám hangulata pedig a test és lélek más-más aspektusát pendítette meg, és tette gazdagítóan emlékezetessé együttlétünket.

Rövid volt az idő, de tartalmas. Vasárnap délután a hazafelé vezető úton mindenki azt erősítette meg: együtt lenni jó! Minél hamarabb találkozzunk újra! Deo gratias!

(A zarándoklat támogatója a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., EGYH-KCP-20)

Szegedi Kálmán plébános

Jézus Szíve-templom, Debrecen

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmeg

 …Hinnünk kell abban, ami még nincs, de általunk lehetséges, és akkor van értelme fákat ültetni, gyermekeket a világra hozni, és velük gyönyörködni árnyas fák alatt a napkeltében, és a napnyugtában…(Nora Roberts)

Szülők ültettek életfát újszülött gyermekeiknek nemzeti ünnepünkön, 2020. október 23-án, Baktalórántházán, a Dégenfeld Kastélyparkban kialakított Újszülöttek Parkjában. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi csoportja még az elmúlt évben csatlakozott Ferenc pápának a teremtésvédelem imavilágnapjára megfogalmazott üzenetéhez. Az idei, VI. imavilágnapra írt üzenete itt olvasható: https://www.magyarkurir.hu/ferenc-papa/jubileum-foldert-ferenc-papa-uzenete-teremtesvedelem-vi-imavilagnapjara

„Ültess fát, építs házat, nevelj gyermeket, és nem éltél hiába!” – mondja egy régi keleti mondás. Megszületett tehát az ötlet, hogy ültessünk fát környezetünk, városunk levegőjének tisztaságáért. Ám ha azt a fát életfaként újszülött gyermekeknek ültetjük, akkor egy másik nemes célt is szolgálunk vele. Örömet szerzünk a szülőknek, gyökeret a született gyermekeknek, a jövő zálogainak, akiktől a magyar nemzet sorsa, jövője függ. A KÉSZ így kezdeményezte a helyi önkormányzatnál az Újszülöttek Parkjának kialakítását.

A kezdeményezés támogatásra talált, és a park helyéül a kastélymúzeum kertjét jelölték ki. Segítségéről biztosított bennünket a Nyírségi Erdészeti Zrt baktalórántházai erdészete és igazgatója, Bíró Imre, aki a kisfák beszerzését ajánlotta fel. Így valósulhatott meg, hogy az elmúlt évben öt, idén pedig tíz keresztény család ültetett hársfát újszülött gyermekének.

Az idei ünnepélyes alkalmon szép számban vettek részt családok: újszülöttek, szülők, testvérek, nagyszülők, keresztszülők. A KÉSZ helyi csoportjának elnökeként az esemény megnyitóján az életfaültetés kezdeményezését mutattam be, kiemelve a gyermekvállalás, az élet továbbadásának fontosságát, amelyhez elhivatott édesapákra és Mária-lelkületű édesanyákra van szükség. Mindehhez pedig szükséges a Föld és a levegő tisztaságának megóvása, környezettudatos életmódra nevelés. Sokat számít a szülők támogatása azzal, hogy igent mondtak a KÉSZ hívó szavára, és életfát ültetve egy kötődést, gyökeret adtak gyermeküknek szülőföldjükhöz, szülővárosukhoz. A mai világban nagyon fontosak a gyökerek, mert a gyökértelen fiatalt rossz irányba sodorhatja a szél.

Kozma Attila, a város alpolgármestere ünnepi gondolatait osztotta meg a családokkal, kiemelte az esemény különlegességét, és fontosságát, gratulált a keresztény civil szervezetnek az ötlethez, és további támogatásáról biztosította a kezdeményezést.

Lázár István plébános, kanonok atya elmondta: fontos, és nélkülözhetetlen a család, mint a társadalom pótolhatatlan, legkisebb sejtje, és a gyermekek vállalása, nevelése. Ezt követően az édesanyák, az édesapák küldetéséről, a keresztény alapokon nyugvó házasság fontosságáról beszélt. Kérte a Jóistent, világosítsa meg a közélet felelőseit, mit kell tenniük a család és a haza javára. Ezután hangzott el a Családok Imája, közösen elimádkoztuk a Miatyánkot, majd Veres Andrásné KÉSZ-tag Szalay Károly: „Ültess fát” című versét szavalta el.

Végül a plébános megáldotta az elültetett fákat, valamint az újszülött gyermekeket és szüleiket. Ezt követte az a megható pillanat, amikor a szülők ráhelyezték gyermekük nemzeti színű névkártyáját a fákra.

A szülők nevében Bartusz András édesapa és Bodnár Éva édesanya mondott köszönetet a lehetőségért. „A mi családunkban kettős örömöt élünk meg, hiszen tavaly Blanka, az idén pedig Szófia kislányainknak ültethettünk életfát, vagyis a második alkalommal lehettünk részesei ennek a szép és nemes kezdeményezésnek. Ezek a hársfák évtizedekig nyújtanak majd árnyékot, búvóhelyet és otthont madaraknak és más állatoknak. Így tettünk a lakóhelyünk tisztább levegőjéért is, ha csekély mértékben is.

De gyermekeink életében a lakóhelyhez, városunkhoz való kötődést jelentik majd. Bízunk benne, hogy ennek a szép gesztusnak hosszú időn át hagyománya lesz városunkban, és még nagyon sok életfaültetésre kerül sor a kastélypark kertjében.”

A szép esemény az Ároni áldás eléneklésével fejeződött be.

 

Némethné Csubák Éva KÉSZ-elnök (Baktalórántháza), sajtóapostol

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 

Az emberek gondolkodását a genderideológia megjelenése is tovább erodálja

Az alábbiakban Elek Nikoletta, a Magyar Nemzet munkatársa Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök atyát a keresztényellenes támadásokról kérdezte: Az interjú megjelent: https://magyarnemzet.hu/belfold/a-keresztenyseg-mar-nem-alapveto-ertek-europaban-8872754/?fbclid=IwAR1gf2E-O9NRlDnEAOYIvyIMpHMjuwoMleZKJ95a1u9LfdD2693A6BF-PfE

Immár Európában is egyre súlyosabb méreteket öltenek a keresztényellenes támadások, ráadásul a fizikai atrocitások mellett az erkölcsi és szellemi üldöztetés is lassan mindennapossá válik. A keresztényellenes támadásokra reflektálva Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke a Magyar Nemzet kérdésére elmondta: a kereszténység többé már nem meghatározó tényező Európában, az emberek gondolkodását, valamint az értékekhez való ragaszkodását pedig a genderideológia megjelenése is csak tovább erodálja.

– Európát is elérte az Isten nélküli létezés állapota, ahol a kereszténység – amely mindig az európai alapértékek szerves részét képezte – „többé már nem meghatározó tényező” – mondta a Magyar Nemzet kérdésre Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke.

A keresztényüldözés és a keresztényellenes megnyilvánulások gyakorlatilag Jézus Krisztus óta jelen vannak, viszont a 21. században a gonosz munkálkodásának köszönhetően – aki elhiteti, hogy ő nem létezik, ezért nincs bűn, és abszolút igazság sem – óriási káosz alakult ki, aminek következtében a közgondolkodás, így a kereszténység szerepe is megváltozott – magyarázta a megyéspüspök, felidézve, hogy az Európai Unió akkor tette egyértelművé, hogy a kereszténység már nem képez számukra alapvető értéket, mikor Isten nevét kihagyták a preambulumból.

A püspök atya megerősítette, hogy az egyre gyakoribbá váló keresztényellenes támadások és az illegális migráció között komoly összefüggés lehet, ráadásul

„az Európába érkező radikális muszlimok felfogása szerint nemhogy nem bűn, hanem még erény is elkövetni ilyen cselekedeteket.”

Ezért is „érthetetlen az unió hozzáállása az illegális bevándorlókat illetően, akiknek megjelenésével tulajdonképpen magunkra húzzuk a vesztünket” – tette hozzá.

Palánki Ferenc arra is felhívta a figyelmet, hogy „az emberek gondolkodását, valamint az értékekhez való ragaszkodását tovább erodálja a genderideológia megjelenése is, ami legalább olyan veszélyes, mint a nácizmus vagy a kommunizmus”, ennek következtében pedig már nemcsak fegyveres, hanem szellemi és ideológiai üldöztetésről is beszélhetünk, amihez a médiumok és internet is gyakorta asszisztál.

XVI. Benedek emeritus pápa szavait idézve hangsúlyozta:

– „Ma a tolerancia diktatúráját éljük, ahol mindent elfogadnak, egyedül azt tilos – és az egész diktatúra lényege is ez –, hogy létezik abszolút igazság, amit mi hívő emberek Istennek nevezünk”.

Hozzátette, hogy a keresztényeknek az a feladata, hogy hitelesen tegyenek tanúságot a meggyőződésükről, nem elfelejtve, hogy „az igazság igazság marad akkor is, ha azt nagyon kevesen, vagy senki nem vallja.”

Európa egyes országaihoz, valamint az Egyesült Államokban uralkodó állapotokhoz képest – ahol a templomok, vallási jelképek, szent- és kegyeleti helyek megrongálásának és meggyalázásának monitorozására nemrégiben külön internetes portált hoztak létre – Magyarországon viszonylag ritkán történnek a vallási intézmények vagy szimbólumok ellen irányuló támadások. Ezen bűncselekmények között is a lopás a leggyakoribb, a rongálás kevésbé jellemző, az esetszámok pedig évről-évre mérséklődnek.

A közösségi média esetében viszont ugyanez már nem mondható el. A Facebook egyre több esetben blokkolja a jobboldali, konzervatív, keresztény tartalmakat, azzal az indokkal, hogy ezek a bejegyzések sértik a Zuckerberg-galaxis közösségi alapelveit.

A Facebook a keresztény álláspont kinyilvánítását és annak terjesztését sem tűri meg:

nemrégiben Szász Péter történész, a Depositum nevű katolikus hitvédelmi Facebook-oldal főszerkesztője azért kapott egy hónapos tiltást, amiért Budapest főpolgármesterének, Karácsony Gergelynek a posztjára – aki hetet-havat hordott össze a Pride és a kereszténység kapcsolatáról – reagálva egy hat perces videóban ismertette a homoszexualitás és a szexuális aberrációk kapcsán az egyház hivatalos álláspontját, de a Katolikus Válasz blog oldala, sőt olyan magyar felhasználó is került már virtuális száműzetésbe, aki egy keresztény műsor linkjét bátorkodott megosztani.

 

Forrás: www.magyarnemzet.hu 

Fotó: Czeglédi Zsolt

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

„Az utolsó vacsorán Jézus így búcsúzott tanítványaitól: „Ne nyugtalankodjék szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: Elmegyek és helyet készítek nektek!? Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek!” Ekkor Tamás így szólt: „Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy; hogyan ismerhetnénk hát az utat?” Jézus ezt felelte: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam” (Jn 14,1-6).

Halottak napján elhunyt szeretteinkre emlékezünk, értük imádkozunk, azokért, akik már átlépték a halál küszöbét és készülnek a mennyországba. Mi, a küzdő Egyház tagjai, valamint a szentjeink közössége, vagyis a megdicsőült Egyház azon elhunytakért is imádkozik, akikről már senki nem emlékezik meg – hangsúlyozta Markovics Balázs atya, a debreceni Szent Anna-székesegyház káplánja november 2-án, a halottak napi reggeli szentmisén.

„Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek!” (Jn 14,1)

Emberi életünk folyamán gyakran nyugtalankodik a szívünk, néha félelem lesz úrrá rajtunk. Földi életünk része a fájdalom, a halál, gyász is. Halottak napján nemcsak imádkozunk, közbenjárunk, hanem reménykedünk a feltámadásban.

Jézus Krisztus maga is vállára vette a keresztet, szenvedett, meghalt értünk, de harmadnapra feltámadt. Ő bennünket is felszólít arra, hogy tanuljunk meg kevesebbet aggódni, mert bár szenvedünk, kiszolgáltatott életet élünk, senki nem tud rajtunk úgy segíteni, mint Isten.

A gondviselő Isten jóságába kell belekapaszkodnunk halottak napján is, amikor a temetőben letesszük a virágot, a mécseseket, az örökkévalóság szimbólumait.

A gyertya az életet jelképezi, amely felemészti önmagát, mégis átadja fényét a világnak. A virág szintén az életet szimbolizálja. Amikor kimegyünk a temetőbe, e szimbólumok elhelyezésével a szívünkben, imáinkban magunkkal visszük magát az Istent is.

Imádkozzunk azokért a szeretteinkért is, akikkel nem tudtuk lezárni a kapcsolatunkat. Mennyi ember van, akiket nem tudtunk jól elengedni a szívünkben, mert magával vitt egy neheztelést, egy haragot.

Köszönöm, szeretlek, bocsáss meg, és én megbocsájtok.

Érdemes kimondanunk ezeket a szavakat még életünkben, hogy a halál elérkezésekor a feltámadás reményében le tudjuk zárni kapcsolatainkat, átadva azt Istennek. Ezzel a gesztussal Istenbe vetett bizalommal élhetjük tovább az életünket, hogy majd amikor  a mi életünk is véget ér, félelem nélkül léphessük át a halál küszöbét, hiszen Jézus megmondta: „Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek” (Jn 14,2) – fejezte be gondolatait Markovics Balázs atya.

Kovács Ágnes

sajtóreferens

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

„Mindenható örök Isten, ki megadtad nekünk, hogy egy napon ünnepelhessük minden szented dicsőségét, arra kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra bőven áraszd reánk irgalmasságodat” – hangzott fel az ünnepi mise könyörgése mindenszentek főünnepén. E szavakkal a már mennybe jutott, üdvözült hívek közösségének, a diadalmas egyháznak a közbenjárását kéri a földön élő lelkeket egybefogó, küzdő egyház.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mindenszentek ünnepén, november 1-én, a debreceni Szent Anna-székesegyházban mutatott be szentmisét.

A főpásztor homíliájának bevezető gondolataiban a szentlecke szavait idézte: „…most Isten gyermekei vagyunk, de hogy mik leszünk, az még nem nyilvánvaló(1Jn 3,2).

Ferenc püspök e mondat kétféle értelmezését hangsúlyozta: egyrészt ez a mondat arra utal, hogy nem tudjuk felfogni, Isten mit szánt nekünk, nem tudjuk elképzelni, milyen a mennyország: „Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik” (1Kor 2,9), de vágyakozunk rá, amely vágy hozzánk tartozik, a szívünkbe van ültetve, hiszen örökké szeretnénk élni, és nemet mondunk a halálra. De még nem nyilvánvaló az, hogy mindez hogyan lesz.

A másik értelmezés arra figyelmeztet, hogy az istengyermekséget el is lehet játszani, mert személyes döntésünkön múlik az, hogy merre tartunk.

A főpásztor a szentek példáját állította a hívek elé, akik életük válaszútjához érkezve minden nap Isten mellett döntöttek, az Ő útját, akaratát keresték, és nemcsak igent mondtak rá, hanem meg is tették azt. Mindez nem saját erőből sikerült nekik, mert: „Embernek ez lehetetlen, Istennek azonban minden lehetséges” (Mt 19,26).

Isten kegyelme mindenkinek a rendelkezésére áll. Ha együttműködünk a kegyelemmel, mi is üdvözülni fogunk. Erre példa a kegyelem teljességét hordozó Szűz Mária, aki igent mondott az Úr akaratára.

7M7A5727

Istennek tehát semmi sem lehetetlen, de ehhez nekünk a személyes döntésünket meg kell hozni, és a kegyelemre igent kell mondani. Bármilyen gyenge, bűnös, emberi gyarlóságokkal teli az életem, Istennek nem lehetetlen az, hogy engem üdvözítsen.

A püspök atya ezt követően a NEK (Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus) napi katekézisére utalt, amely a kongresszusra felkészítés jegyében minden nap a Katolikus Egyház Katekizmusa egy-egy gondolatát teszi közzé, hogy újra felfrissítse bennünk az Egyház tanítását. A legutóbbi üzenet szerint: Isten az embert saját képmására, férfinak és nőnek teremtette, hogy benne találkozzon az anyagi és a szellemi világ. A világ anyagából vagyunk, de bennünk van a végtelenre nyitottság lehetősége, mert Isten belénk lehelte az életet, nekünk ajándékozta Szentlelkét és barátaivá fogadott bennünket – hangsúlyozta a főpásztor, majd a Szentírás szavaival mindezt megerősítve hozzátette: „Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek” (Jn 15,15).

tea lights 3612508 1920 1170x780

Mindenszentek ünnepén azokat ünnepeljük, akik elfogadták Isten barátságát. Mi is Isten szentjei közé szeretnénk majd tartozni. Szembenézünk az elmúlás szörnyű valóságával, amikor a temetőben emlékezünk szeretteinkre. Bár földi életünk véget ér, de az örök életünk nem. Erre az életre vágyakozunk mindannyian, amire meghívást, kegyelmet kaptunk, és amire Isten várja a válaszunkat.

Richelieu bíborosról (Párizs, 1585-1642) így írtak életrajzában: ismerte a teológiát, gyakran olvasta a Szentírást és a szentek életét, de valahogy az országa mégis csak ebből a világból való volt. A mi országunk honnan való? - tette fel a kérdést a főpásztor.

Jézus arra tanít, hogy a mi világunk az Ő országából való legyen. Hozzá tartozunk, keresztségünk óta lefoglalt bennünket, meghívott, hogy a barátai legyünk.

Válaszoljunk e meghívásra, és törekedjünk arra, hogy életünk minden napján együtt tudjunk működni Isten boldogító kegyelmével, hogy együtt lehessünk majd a szeretteinkkel a mennyországban is – fejezte be gondolatait Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök.

 

Kovács Ágnes

sajtóreferens

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye