december 2020

Sok éves hagyomány már, hogy az adventi időszakban a debreceni Megtestesülés Plébánia Kamilliánus család csoportja műsorral és ajándékcsomaggal készül a Kenézy Gyula Kórház betegei és dolgozói részére.

A csomagokat a hagyomány szerint a Svetits Katolikus Gimnázium diákjainak műsorát követően adják át. Az idei évben a járványhelyzet miatt elmaradt a meghitt esemény, így a gondos kezek által készített ajándékokat - melyeket a plébánia hívei mézeskalácsokból állítottak össze - a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálat koordinátorától, Berényiné dr. Felszeghy Mártától, a Kamilliánus családcsoport vezetőjétől, Berényi Andrástól és Tóth László atyától, a Kórházlelkészi Szolgálat most kinevezett papi vezetőjétől vehette át december 18-án Seres Judit, a Kenézy Gyula Kórház Ápolási igazgatója .

Seres Judit elmondta, hogy sok jó szándékú segítség érkezik ebben az időben hozzájuk. Köszönettel, hálás szívvel fogadják az adományokat.

A Kamilliánus csoportok munkájukat Szociális Otthonokban és kórházakban végzik, a beteg és idős emberek testi és lelki megsegítésére. A Kórházlelkészi Szolgálat munkatársai főállású beteglátogatók, akiknek a feladatuk a beteglátogatás, a lelkigondozói beszélgetés, mely során odafigyelést, megértést és minőségi időt ajándékoznak a másik embernek.

Mézeskalács ajándékcsomagjaikkal együttérzésüket szeretnék kifejezni az ünnepeket munkával töltő dolgozóknak. Tóth László atya imájáról biztosította a betegeket és a róluk gondoskodókat.

Geréné Sárga Monika

sajtóapostol

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2020. december 21., hétfő 09:26

Karácsonyi találkozás a beteglátogatókkal

„ Karácsony éjjelén, vagy a Názáreti egyszerű csendjében, hiszem, hogy a Boldogságos Szűzanya és Szent József megtapasztalta az emberi lét teljességét, békéjét, boldogságát. Nem voltak ott világunk fényűző elektromos, króm, plasztik csodái, de ott voltak ők egymásnak, Isten adta ajándéknak, áldásnak. Nem fogyasztottak, hanem ajándékká váltak.”

Böjte Csaba ezen gondolataival köszöntötte a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata munkatársait Tóth László Atya, akit Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök 2020. december 15–i hatállyal nevezett ki a szolgálat munkatársainak lelkipásztori koordinálásával. A kölcsönös bemutatkozás után rövid elmélkedés, majd közös beszélgetés következett.

A találkozás alkalmat adott a beteglátogató munkatársaknak egy meghitt, jó hangulatú együttlétre, ahol apró ajándékokkal egymást is kölcsönösen megajándékozták. Felolvasták püspök atya levelét, melyben a főpásztor megköszönte egész éves áldozatkész munkájukat, melyet a kórházakban, a betegek szolgálatában végeztek, és erőt, kitartást, hitet kívánt a jövő év feladataihoz.

Az év során sok segítséget és lelki támogatást kaptak Jakus Ottó Atyától, aki betegség miatt nem tudott részt venni az ünnepi alkalmon, de levélben megosztotta velük az ünnepről szóló gondolatait. Felföldi László atya, aki eddig felügyelte és kísérte a szolgálat működését, immár a Pécsi Egyházmegye püspökeként teljesít szolgálatot. Mindkettőjük áldozatos és segítőkész munkájáért hálát adtak, és a Jóisten áldását kérték életükre.

 

Geréné Sárga Monika beteglátogató

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, december 20-án, advent negyedik vasárnapján a debreceni Szent Anna-székesegyházban mutatott be szentmisét.

A főpásztor homíliájában arra irányította a figyelmet, hogy Isten nagy dolgokat tesz életünkben, ehhez várja a mi igenünket, hogy általunk is megszülethessen a szeretet a világban.  

A hívő emberben benne van a vágy, hogy valami szépet adjon, tegyen Istennek. A palotában élő Dávid királyban, látván, hogy az Úr ládája sátorban van, megszületett a vágy, hogy templomot építsen számára. (Ld. 2Sám 7,1-5)

Szép és jó ez a szándék bennünk. Az Úr azonban prófétáján keresztül válaszol az embernek eme igyekezetére, mondván, hogy eddig és ezután is Ő fog nagyot tenni az emberrel, és leszármazottai között lesz a Megváltó, „s országának nem lesz vége” (Lk 1,33).

Nagy kísértés az önelégültségünk a jó szándékunk mellett. Böjtölünk, naponta imádkozunk, hajnali misékre járunk, adakozunk, jócselekedeteket hajtunk végre, és közben magunkra figyelünk, nem pedig Istenre, a jóság forrására. A jótékonykodó ember középpontja saját maga, a jóságé pedig maga a jóság forrása. Ennek a kísértésnek kell ellenállnunk – fogalmazott a főpásztor.

7M7A6482

Sokan úgy gondolkodnak az istenkapcsolatról, hogy az isteni energiákat egy pontba sűrítve, azt a saját céljaikra használják fel. Nagyobb intenzitással imádkoznak a nehézségek ideje alatt, de ha a probléma megszűnik, akkor már kevésbé számít az ima, és hálát adni is elfelejtenek az emberek. Isten az ő szeretetének erőterébe szeretne bevonni bennünket. Nem azt akarja, hogy nagy dolgokat tegyünk, hanem, hogy vele legyünk, hiszen azért jött el erre a világra. Azt akarja, hogy az isteni energia, erő és kegyelem rendelkezésére álljunk. Ez a megtestesülés titka. Mária nyitott szívvel fogadta az angyal rendelkezéseit, amikor megszólította őt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál” (Lk 1,29).

A püspök atya itt a görög eredeti szövegre utalt, ahol az angyal szavaiként az örvendj, ujjongj kifejezést olvashatjuk. Bennünket is megszólít az Isten, nekünk is ezt mondja: örvendj, ujjongj, és arra hív meg a keresztségben, hogy a szívünket az Ő templomává tegye.

7M7A6485

A szentáldozásában egyesülünk Istennel, a kegyelem teljességét hordozzuk. Az Úr veled van, velünk van. Fájdalmunkban, nehéz helyzetekben úgy érezzük, hogy elhagy bennünket az Isten, pedig Ő mindig velünk van, és hív bennünket is, hogy válaszoljunk az Ő szeretetére. Ha Istent hordozzuk a szívünkben, az Ő kegyelmével eltelve sok mindent kibírunk, sőt a másik ember örömének forrásává tudunk válni.

Tegyük fel önmagunknak a kérdést, milyen volt az adventi készületünk azokhoz képest, akik nem Krisztus születésére várakoznak? Mennyire figyeltünk Istenre, arra, hogy Ő nagyot akar alkotni az életünkben? Inkább a külsőségekre, a bevásárlásra, a betegségre figyeltünk, és nem egymásra? Szolgáltuk-e a másik örömét? Adventünk végén megszülethet-e bennünk Krisztus?

El akar jönni hozzánk az Úr, meg akar szólítani kegyelmével, örömével, hogy mi is örvendjünk, igent mondjunk. Mária kimondta, hogy történjék velem szavaid szerint, legyen nekem a te igéd szerint. Isten a világ kezdetén mondta, hogy legyen, és a megváltás hajnalán válaszul az ember – Mária – így fogalmaz: „legyen nekem a te igéd szerint” (Lk 1,38)

A másik fordítás: történjék velem szavaid szerint szintén nagy mélységeket rejt magában. Arra utal, hogy nem én vagyok a középpont, hanem Isten nagy műve valósul meg.

Jó, hogy van bennünk vágyakozás, hogy szeretnénk Istennek nagyot tenni, csak arról ne feledkezzünk meg, hogy Isten sokkal nagyobbat tesz velünk.

Szolgáljuk örömmel egymás örömét! Mária útra kelt és elment a hegyekbe, hogy idős rokonát, Erzsébetet szolgálja, és megossza vele az örömét. Az angyal nem küldte Máriát, hogy szolgáljon, de Mária, aki befogadta a szívébe, méhébe Istent, tudta, mit kell tennie.

Ha mi is befogadjuk a szívünkbe Istent, akkor mi is tudni fogjuk, hogy mit kell tennünk, hogyan kell egymást szolgálnunk, és a szeretet által hogyan kell gyógyítanunk a beteg világot.

Hogyan gondolhattuk azt, hogy mi egészségesek maradhatunk egy beteg világban? Ferenc pápa eme gondolatával arra figyelmeztet, hogy a nehézségek, a bűn, a világ sebei csak úgy gyógyíthatók meg, ha éljük a szeretetet, ha engedjük, hogy rajtunk keresztül is világra jöhessen Isten szeretete, maga Jézus Krisztus.

„Te, aki csodálkozva nézed, hogy Mária szavától függött az Isten terve, mit szólsz, ha megtudod, hogy évek óta vár Isten a Te igenedre.” (Dom Hélder Câmara)

Isten várja a mi igenünket, szeretetünket, nyitott szívünket, hogy rajtunk keresztül is beléphessen a világba, gyógyítva azt, mi pedig legyünk egymás örömének a szolgái! – fejezte be gondolatait Palánki Ferenc megyéspüspök.

 

Kovács Ágnes

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök ünnepi szertartásrendje:

 

December 24-én, csütörtökön a rendkívüli körülményekre való tekintettel három időpontban lesz szentmise: 15:00 és 16:30-tól Urunk születésének vigília (előesti) szentmiséjét tartják, 18:00-tól pedig ünnepi szentmise lesz a debreceni Szent Anna-székesegyházban. Éjfélkor nem lesz szentmise.

A 18:00-kor kezdődő szentmisét Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mutatja be. Mindhárom szentmise előtt fél órával az egyházközség fiataljai karácsonyi pásztorjátékot adnak elő.

 

December 25-én, pénteken a főpásztor karácsonyi ünnepi szentmisét celebrál 10:30 órakor  a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban.

Ferenc püspök együtt misézik Felföldi László pécsi megyéspüspökkel, aki püspöki kinevezése előtt az egyházmegye általános helynöke, a társzékesegyház plébánosa volt.

Ezen a szentmisén egyben megtörténik Csordás Gábornak, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház új plébánosának beiktatása. Palánki Ferenc megyéspüspök Csordás Gábor atyát 2020. december 15-től nevezte ki új szolgálatára.

 

December 27-én, Szent Család vasárnapján a főpásztor 11:30-tól mutat be szentmisét a debreceni Szent Anna-székesegyházban, amelynek végén megáldja a jelenlévő házaspárokat és családokat.

 

December 31-én, csütörtökön 18.00-tól Palánki Ferenc megyéspüspök év végi hálaadó szentmisét mutat be  a debreceni Szent Anna-székesegyházban.

 

Január 1-én, pénteken 10:30-tól a főpásztor újévi ünnepi szentmisét mutat be  a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban.

 

Az egyes szentmisék televíziós, illetve rádiós közvetítéséről legkésőbb december 21-én, hétfőn adunk tájékoztatást.

 

Öröm-Hír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Ajánló a tartalomból:

Felföldi Lászlót, egyházmegyénk általános helynökét nevezte ki Ferenc pápa a Pécsi Egyházmegye megyéspüspökévé. – A kinevezés pillanatairól, a püspökszenteléssel, beiktatással kapcsolatos információkról, a kinevezést követő egyházmegyénkben történő személyi változásokról, valamint Felföldi László atyával történő személyes hangvételű beszélgetésről is olvashatnak a karácsonyi lapszámban.

A szeretetet úgy kell megélnünk, hogy igaz legyen! – Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök öt éve vezeti az egyházmegyét. A főpásztorral készült nagyinterjú gazdag üzenete a szeretetről, az egyházmegye vezetéséről, további tervekről szól.

Holnaptól hogyan folytatódik az életünk? Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök karácsonyi vezérgondolatában a döntésünkre hívja fel figyelmünket, amelyet Isten vár tőlünk. A gondolkodásban segíthet Alföldi Géza: Ha nálunk született volna című verse, amely az egyszerű, hétköznapi életünkben is megvalósuló csodára mutat.

„Egy istenarc van eltemetve bennem…” – s minden emberben, a szegényben, a hajléktalanban is, amit fel kell fedeznünk. Csordás Gábor, a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház plébánosa, az egyházmegyei karitász szervezet igazgatója gondolataival bátorít bennünket az istenarc felfedezésére embertársainkban.

A postaláda az ismeretlen édesanyáknak írt leveleket őrzi – A világtól elzártan élő embertársaink életét hozzuk közel olvasóinkhoz, azokét, akik senkinek, még édesanyjuknak sem kellettek. A Nagy Tiborné Noémi intézményvezetővel készült interjúban megismerhetik a gacsályi Gondviselés Háza Fogyatékkal Élők Otthonában lakó emberek életét.

Nem kell mást tenni, mint belesimulni Isten tervébe – Geréné Sárga Monika beteglátogató egy év alatt közel 1000 beteggel találkozott, beszélgetett. Tapasztalatairól, az egy éve alapított egyházmegyei kórházlelkészség munkájáról olvashatunk a vele készült interjúban.

Imádkozz, cselekedj, állj ki az üldözött keresztényekért! – Egyházmegyei lapunk oldalain a távol-keleti és afrikai keresztény testvéreink hitükért elszenvedett tragikus életéről is olvashatunk. Miért pont a keresztények? Erről a kérdésről és tapasztalatairól Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkár számol be.

Atyai szívvel – Ferenc pápa Szent József-évet hirdetett 2020. december 8-tól 2021. december 8-ig. Ferenc pápa erről szóló új apostoli levelét is olvashatjuk újságunkban.

Színes a kínálat az iskolaválasztás előtt álló gyermekek előtt, akiknek segítséget nyújtunk lapunk oldalain iskoláink rövid bemutatásával. Az egyházmegyénk fenntartásában működő tíz köznevelési intézmény a bölcsődétől az egyetem kapujáig várja a keresztény szellemiségű nevelésben és oktatásban részesülni vágyó gyermekeket.

Kedves Olvasó!

Köszönjük, hogy ebben az évben is megtisztelt bennünket figyelmével!

Az Öröm-hír Szerkesztősége nevében Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök gondolatával kívánok Önnek áldott, békés karácsonyi ünnepet:

Istennek csak akkor szabad kimondani azt, hogy szeretlek, ha igaz, és akkor lesz valóban igaz, ha azt az életünkkel tudjuk alátámasztani, vagyis keresztényi szeretettel fordulunk embertársaink felé. (Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök)

Az Öröm-hír újság megtalálható az egyházmegye római katolikus templomaiban, valamint az eddigi gyakorlatnak megfelelően online is megtekinthető, elolvasható, letölthető december 21-től az egyházmegye honlapjáról.

 

Kovács Ágnes

Főszerkesztő

Öröm-hír Szerkesztőség

4024 Debrecen, Varga u. 4.
30/240-1482
E-mail:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

www.dnyem.hu 
https://www.facebook.com/dnyem/

 

Székfoglaló szentmise - 2015, Nyíregyháza, Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház

 

Palánki Ferenc megyéspüspök atya öt éve vezeti az egyházmegyénk életét. Ferenc pápa 2015. szeptember 21-én nevezte ki a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspökévé, a beiktatási szentmise pedig 2015. november 14-én volt a debreceni Szent Anna-székesegyházban.

Az alábbiakban a főpásztorral beszélgetünk az élet kérdéseiről, különös tekintettel Istenről, a Szeretetről, valamint az egyházmegyei vezetést érintő további elképzelésekről.

 

– Az elmúlt öt évben  püspök atya beszédeit a munkámból adódóan lehetőségem volt átelmélkedni, összegezni, leírni. Ha egy szóval kellene meghatározni a beszédek dominanciáját, világosan és határozottan a szeretet kifejezésével élnék. Isten és egymás iránti szeretetgyakorlásának a hangsúlyozása mindig átszőtte a homíliákat.

 

– Egyszer azt kérdezte tőlem egy hívő ember, miért beszélünk mindig a szeretetről. Ez valóban így van. Tulajdonképpen Istenről beszélünk, mert Isten maga a Szeretet. Nekünk semmi más dolgunk nincs, minthogy Róla beszéljünk. „Szeretet az Isten: aki szeretetben él, Istenben él, és Isten őbenne” (1Jn 4,16). Arra kaptunk meghívást, hogy belekapcsolódjunk ebbe a szeretetáramba. Én nem is szeretnék másról beszélni, csak Istenről, vagyis a szeretetről.


17 (3)

Úrnapja - Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház, 2020

 

– Keresztény hitünk alapja a válaszunk arra a kérdésre, amit Jézus feltett Péternek: „Szeretsz engem?” (Jn 21,17). Jézus a püspök atyának is felteszi-e a kérdést: Ferenc, szeretsz engem?

Istennek csak akkor szabad kimondani azt, hogy szeretlek, ha az igaz, és akkor lesz valóban igaz, ha azt az életünkkel tudjuk alátámasztani

Benne van a mindennapi munkánk, a hűség, az odaadottság, az elköteleződés, mindenkinek a saját életállapota szerint. Az embernek örök gondja, hogy mit adjon Istennek, amivel kimutathatja a szeretetét. Az ószövetségi nép áldozatok bemutatásával fejezte ki Isten iránti hűségét.

Jézus ezt leegyszerűsítette, Ő világosan elmondta, ha engem akartok szeretni, akkor szeressétek egymást. „Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek” (Mt 10,40). De ezt a szeretetet úgy kell megélnünk, hogy valóban igaz legyen. A dolog nagyon egyszerű, de egyáltalán nem könnyű. Könnyelműen kimondjuk, hogy szeretjük az Istent, de erre Szent János apostol azt mondja:

Ha valaki azt állítja, hogy: „Szeretem az Istent”, de testvérét gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent sem, akit nem lát” (1Jn 4,20).

Általánosságban szeretjük az embereket, de egy-egy embert, aki mellettünk él és keresztet is rak a vállunkra, vagy aki megbántott, azt nehéz szeretni. Szent Pál apostol így fogalmaz: „…viseljétek el egymást szeretettel” (Ef 4,2). Az eredeti görög szövegben szó szerint: szenvedjétek el egymást szeretettel. Bizony sokszor szenvedést okoz a másik ember, de ha ezt elviseljük, akkor szeretünk igazán. Nehéz megtenni, de Istentől kapunk segítő kegyelmet. Így leszünk az Úr hiteles tanúi, és belekapcsolódunk abba a szeretetközösségbe is, amit Szentháromságnak nevezünk.

első kép, fotó Ésik Attila Főpásztori látogatás a nyírtelki Szent Anna Katolikus Általános Iskolában - 2019

 

– Általában a szeretetet érzésként definiálják. Egyik elmélkedésében arról beszélt, hogy a szeretet nem kérés, hanem parancs: „Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást” (Jn 15,17). Lehet-e pancsolni, hogy szeressünk?

 

A szeretetről, mint érzésről gyakran beszélünk, és az vagy van, vagy nincs. Az érzéseinken esetleg tudunk uralkodni, de felébreszteni azokat nem tudjuk.

Az érzéseink önmagukban erkölcsileg nem jók vagy rosszak, hanem semlegesek, bár nagyon fontosak. Ha valami felkelt bennem egy kellemes érzést, az önmagában nem pozitív. Ugyanúgy egy kellemetlen érzés önmagában nem negatív. Attól nyer erkölcsi értéket, ahogy reagálok rá, ahogyan megélem. Minden a döntésemen múlik, amelyben választhatom Isten, a szeretet útját, vagy éppen a rosszat is. Például meglátom egy táj szépségét, vagy nézek egy filmet, vagy játszom egy meccset, ez jó érzéssel tölt el, de ha közben elhanyagolom a kötelességem, akkor ez bűn. Vagy ha valaki nem adja meg az elsőbbséget a közlekedésben, dühös leszek, de gyakorolhatom a türelem erényét.

A keresztény ember szeretete ezért sokkal több, mint érzés vagy érzelem: döntés Isten mellett, a másik ember mellett, önmagunkról lemondva, meghozva a napi áldozatainkat, felvéve keresztjeinket.

Érzelmileg lehet, hogy nem szeretem, nem kötődök az embertársamhoz, de Istenhez kötődöm, aki a szeretet forrása. Ezért vállalom, hogy „nem hétszer, hanem hetvenhétszer” (Mt 18,22) megbocsájtok, új lehetőséget adva, mert ezzel Jézust utánozom, követem, Őrá hasonlítok, és így teljesítem a szeretet parancsát.

Jézus nem az érzelemről beszél, hanem arról, hogy tudjak mindig Őmellette dönteni, aki megmutatta, hogyan kell szeretni. Erre a szeretetre kell válaszolnunk életünkkel, tetteinkkel, szavainkkal. Ezért imádkozza Szent Ágoston azt, hogy: Istent önmagáért szeressük, embertársainkat pedig Istenért.

 hálaadó mise

Hálaadó lelkinap a főpásztor öt éves egyházmegyei szolgálatáért - Szent Anna-székesegyház, Debrecen

 

– A püspöki hivatalban hálaadó lelkinapot tartottunk, megköszönve az öt éves szolgálatát. Felföldi László atya elmélkedésében elhangzott: a legfontosabb feladatom, hogy megnézzem, hogyan vagyok jelen a személyes életemben. Otthon vagyok-e benne? Ha nem, akkor a közösségemben sem tudok jól szolgálni.

Tamási Áront idézve: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Püspök atya otthon érzi-e magát a saját életében, illetve Debrecenben?

 

Meggyőződésem, hogy bár nagyon fontos a környezet, ahol az ember él, a szülőföld, a hazája, de mégis az ember igazán mások szívében van otthon, és rajtuk keresztül Isten szívében. Mások szeretetén keresztül érezhetjük meg, hogy Isten igent mondott ránk, az életünkre, a hivatásunkra, és kéri tőlünk is, hogy mi is ilyen otthont biztosítsunk elsősorban a szeretteink és a ránk bízottak számára. Én úgy érkeztem Debrecenbe, hogy megtapasztalhattam a paptestvérek, a munkatársak, a város, az egyházmegye szeretetét, ezért mondhatom azt, hogy hazajöttem.

Ha a saját életemben tudom követni Isten mindenható útmutatását, vagyis teljesítem az Ő akaratát, megélem hivatásomat, ez biztosít olyan közeget, ami segít bárhol otthon lenni.

 

– Öt évvel ezelőtt megyéspüspöki kinevezésekor mi zajlott le a lelkében, gondolataiban? Visszatekintve, ezekre a feladatokra, terhekre, küzdelmekre számított?

 

–Ternyák Csaba érsek úr mellett közel ötévnyi segédpüspöki és helynöki szolgálatom során sok mindenre ráláttam. A személyi ügyek, a paphiány, a közösségépítés nehézségei a legnehezebb területek egy egyházmegye életében. Amikor a meghívásra igent mondunk, abban benne van a nehézségek elfogadása is, mert Istenben bízva vállaljuk a feladatot, aki segít jó döntéseket hozni, a rossz döntéseket korrigálni, és adott esetben bocsánatot kérni, illetve megbocsátani. Ideérkezésemkor még nem láttam át az egyházmegye lelkipásztori, gazdasági helyzetét. A jó dolgokkal és az adódó nehézségekkel is akkor találkoztam, amikor elkezdtem a munkát. Nagyon sok segítséget kaptam és kapok elődömtől, Bosák Nándor püspök atyától a helyzetek, körülmények elemzésében, a lehetőségek felismerésében is. Fontosabb döntéseim előtt gyakran konzultálok vele.

Ez a szolgálat örömteli, mert sok jó munkatársammal dolgozunk ugyanazon célért. Talán nem értünk mindig mindenben egyet, nem minden alakul úgy, ahogyan én szeretném, de annak megtapasztalása, hogy Isten vezetésével a nehéz helyzetekből is ki tudtunk hozni valami jót, igazi örömöt jelent. Isten jelen van, velünk van, és nem hagy magunkra bennünket.

Nehéz a misszió, az emberek megszólítása, de mégis vannak, akik hallgatnak szavunkra, mint pl. az iskoláinkban is, ahol a tíz köznevelési intézményben több száz család, elfogadva a hívásunkat, ránk bízta a gyermekei nevelését, oktatását. Ez közel hatezer gyermeket jelent.

Keresztény emberként alapvetően pozitív beállítottságú vagyok, és hiszem, hogy Isten általam, gyarló szolgája által is vezeti az egyházmegyét, és az én egyszerű szavaimmal is szíven tudja találni az embereket. Ez elsősorban az Ő ügye, és én a rendelkezésére állok.

 11 (1)

A Missziós kereszt előtt - Debrecen, Szent Anna-székesegyház, 2018

 

Sokszor úgy imádkozunk: Uram, segíts! Nagyon fontos Istent kérni, segítségül hívni, de ha belegondolunk ennek a jelentésébe, ez tulajdonképpen azt fejezi ki, hogy én vagyok a főnök, Isten a segéd. Ehelyett úgy kellene imádkozni: Uram, itt vagyok, segítek, hogy a Te terved, akaratod megvalósuljon. Ily módon kifejezem, hogy nem rólam szól a történet, nem én vagyok a főszereplő, hanem Isten és az Ő szándéka. Amit nekem kell megtennem, azt megteszem, de a csodát Isten műveli.

A kánai menyegzőn a szolgák feladata az volt, hogy megtöltsék vízzel a korsókat, de a csodát Jézus tette. Neki szolgálni kitüntetés, mert a szolgalét enged betekinteni a csoda misztériumába, hiszen csak a vízhordó szolgák tudták, hogy csoda történt, a vendégek már csak az eredményt érzékelték.

Ha tehát beállunk a saját hivatásunkat teljesítve Isten szolgálatába, akkor meglátjuk azt a csodát, hogy az Úr milyen nagy dolgokat visz végbe.

 

– Az evangélium segít, hogy a mi életünkben megvalósuló csodákra is ráirányuljon a figyelmünk, rácsodálkozzunk Isten jelenlétére. Az egyházmegye szolgálatában is megtapasztalható ez?

 

– Többször megtapasztalhattam, hogy a döntéseimhez sok szempontot kapok. A munkatársaim segítenek az egyházmegye vezetésében, de a döntést nekem kell meghozni, ez az én saját felelősségem, a saját keresztem.

Nagyon sok segítséget kaptam Felföldi László volt általános helynök úrtól, pécsi megyéspüspöktől a nehezebb ügyek megoldásában, papokkal való kapcsolattartásban, de ki kell emelnem a pap és civil munkatársaim, valamint az esperesek támogatását is.

Kezdettől fogva érzem, hogy egy szeretetközösségbe kapcsolódtam be, nem idegenként fogadtak, hanem ismerősként. Már sok papot ismertem, amikor ideérkeztem, és az új munkatársaim részéről is megtapasztaltam a bizalmat, melyet viszonozni szeretnék. Igyekeztem szelíden megoldani a nehézségeket, nézeteltéréseket. A keresztény ember nem engedheti meg magának, hogy haragudjon valakire. A szeretet gyógyítja a sebeket és megváltoztatja az emberi kapcsolatokat is. Az emberi szempontokat nem szabad figyelmen kívül hagyni, de mindezek mellett feltételeznünk kell a jó szándékot, és törekednünk kell arra, hogy az egyes helyzeteket Isten szemszögéből is megvizsgáljuk.

Nekünk egymást nem emberi, hanem isteni szeretettel kell szeretni, amely feltétel nélküli. Ha ezt nem tudjuk megvalósítani, akkor a küldetésünknek sem tudunk eleget tenni.

Arra vagyunk hivatva, hogy feltétel nélkül szeressük egymást, nem azért, mert az illető megérdemli, hanem mert Isten így szeret bennünket.

Jézus ezért mondja az utolsó vacsorán: Új parancsot adok nektek. … Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást ti is” (Jn 13,34). Jézus az életét adta értünk, „nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért” (1Jn 3,16).

Ezüstmise    Csesztve, 2019 Ezüstmise Csesztvén, Palánki Ferenc püspök atya szülőfalujában - 2019

 

– Ismét a szeretet vizeire eveztünk. Hangsúlyozzuk-e eléggé Jézus új szeretetparancsát? Legtöbbször önző szeretettel találkozunk, addig és úgy szeretjük a másikat, ameddig és ahogyan az nekünk jó.

 

– Nem tudom, mennyire hangsúlyozzuk, de nagyon kell, hogy ennek a megélésére törekedjünk. Itt kezdődik a kereszténység. Ezért kell újra és újra olvasni a Szentírást, és hagyni, engedni, hogy minden nap megszólítson bennünket. Erre mindennap kapunk alkalmat.

Egy nemrég hallott kedves történet szerint egy idős ember a tóparton ül és horgászik, amikor megáll mellette valaki, és megkérdezi tőle: „Bátyám, már olyan régóta horgászik, maga szerint a halak isznak vizet?” Az idős ember gondolkodik-gondolkodik, majd azt mondja: „Hogy isznak-e, azt nem tudom, de hogy van alkalmuk rá, az biztos!” Így vagyunk az Istennel való találkozással is. Találkozunk-e Istennel, vagy megéljük-e az Ő szeretetét, azt nem tudom, de hogy van rá alkalmunk, az biztos.

 

– Az egész életünk egy véget nem érő alkalom.

 

– Így van, minden pillanatban Isten jelenlétében élünk, hiszen „…benne élünk, mozgunk és vagyunk…” (ApCsel 17,28), csak hagynunk kell, hogy az Ő szeretete átjárjon bennünket.

 

– Egy ekkora horderejű feladatban öt év nem sok idő, akár az ismerkedés fázisát is jelentheti. Sikerült-e jól startolni, megfelelő intenzitással, lendülettel elindulni ezen az úton?

 

– Egy jól megalapozott és megfelelő irányú munkát kellett folytatnom. Bosák Nándor püspök atya megyéspüspöki szolgálatának befejezésekor az egyházmegye szervezettségét és lelkiéletét tekintve olyan örökséget hagyott rám, amit érdemes folytatni. Nyílván, ahogyan Veres András győri megyéspüspök atya, az MKPK elnöke mondta a beiktatási szentmisén, vannak hagyományok, amit érdemes folytatni, de ezek nincsenek úgy megszilárdulva, hogy ne lehetne változtatni bizonyos dolgokon. Ez a finom hangolásoknak az ideje.

Túl nagy változtatásokra nem volt szükség, de tovább kell építeni, és van is rá lehetőség. A meglévő hat köznevelési intézmény még néggyel bővült, ezeken belül tagintézményekkel is fejlődtek az iskolák. Terveink között szerepel két szociális otthon építése és még iskolát, óvodát is építünk. Vannak újabb ötletek, elképzelések, és meglátjuk, hogy hogyan tudjuk azokat megvalósítani. Alapvetően az a lényeg, hogy keressük nap mint nap Isten akaratát, és próbáljuk azt szem előtt tartani. Öt év nem nagy idő, de ez az eddigi életemnek majd egy tizede, így már nem mondható kevésnek. Nem az idő tartama a lényeg, hanem a tartalma, az, hogy mivel töltöttük meg.

 CSALÁDOK

Áldás Szent Család vasárnapján, Debrecen, Szent Anna-székesegyház, 2019

 

– A beiktatási szentmisén elhangzott homíliája tulajdonképpen egy programbeszéd is, ahol feladatokat, célokat fogalmazott meg. Időnként vissza-visszatér ezekhez a pontokhoz?

 

– Az alapgondolatok között van a személyes kapcsolattartás erősítése főként a közvetlen munkatársakkal, a paptestvérekkel. Fontos a családok helyzetének figyelemmel kísérése, amelyben szintén sok segítséget kaptam Felföldi püspök úrtól. Most, amikor sok támadás éri az emberiség legkisebb közösségét, a családot és a házasságot, még inkább megerősödik bennem az a meggyőződés, amelyet Bíró László püspök úr megfogalmazott: A családpasztoráció a pasztoráció. Ha lelkipásztorkodásról beszélünk, akkor családpasztorációról beszélünk.

Ennek része az ifjúságpasztoráció és az egyetemi lelkészség is, amely területeken szintén szervezettebb keretek között, felelősök vezetésével kísérjük a fiatalokat. Természetesen a családokat testi-lelki szenvedéseikben, a gyászban sem hagyjuk magukra, éppen ezért 2019 augusztusában megalapítottuk a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatát, amely az egyházmegyénk területén működő kórházakban látja el feladatát civil munkatársak közreműködésével.

ÖKUMENÉ

 Fekete Károly református püspök, Palánki Ferenc római katolikus püspök és Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita, Debrecen, 2019 adventje

 

A harmadik kardinális feladat az ökumené. Ebben az egyházmegyében a legjelentősebb a református egyház közössége, és nekünk a hangsúlybeli és nézetbeli különbségek ellenére elkötelezettnek kell lennünk az egységre törekvésben, hogy a kívülálló emberek elmondhassák: „Nézzétek, hogy szeretik egymást!” Erről szeretnék én is hitelesen tanúságot tenni. Mi, a három Debrecenben élő püspök havonta találkozunk, együtt gondolkodunk, tervezünk, segítjük egymást. Minden összejövetelünkkor a szeretetnek, Isten ajándékának a megtapasztalását éljük meg.

 

– A karácsonyt megelőző hetekben és a téli hónapokban különösen is a szeretetszolgálatra, a nehézsorsú emberekre irányul a figyelem. Védőszentje, Assisi Szent Ferenc, megtérésekor a szegénységet választotta. Miben mutat ő nekünk példát?

adomány

Az adománygyűjtéssel együtt a szeretetet is meghirdették Debrecenben - 2020 Advent, Összefogás Debrecenben a nehéz helyzetben élő családokért

– Szent Ferenc példát mutat abban, hogy felismerjük az életünkben és egymásban Isten jelenlétét, és magasztaljuk Őt a teremtett világ csodájáért. Szent Ferenc Krisztust szerette a leprásokban, a hajléktalanokban, a koldusokban, de mint „együgyű testvérnek”, egyetlen ügye volt, az Istennek, vagyis a Szeretetnek az ügye. Ezért tudta a vagyonát szétosztani, és életével hirdetni a Szeretet evangéliumát.

 

– Annak érdekében, hogy támogatást nyújtsunk a szegényeknek, elengedhetetlen, hogy személyesen is megéljük az evangéliumi szegénységet. Mit jelent ez?

 

– Fontos, hogy különbséget tegyünk a szegénység és a nyomor között! A nyomorban élőkön mindenképpen és feltétel nélkül segítenünk kell. A szegénység Jézus tanítása szerint lelki magatartás: „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa” (Mt 5,3). Tulajdonképpen, amiről itt szó van, azt kell gyakorolnunk mindannyiunknak. Ne kötődjünk szívünkben az evilági javakhoz. Önmagában nem az a baj, ha valakinek sok pénze van, hanem az, amikor önző módon csak magára gondol. Az a szegény pedig, aki, ha gazdag lenne, ugyanúgy viselkedne, mint most sok gazdag, az szegénységében biztosan nem boldog. Kalkuttai Szent Teréz Anya így fogalmaz: „Mi nem a szegényeket nem bírjuk jóllakatni, hanem a gazdagokat. Az anyagi javak életünkhöz szükséges eszközök, és az eszközeink soha nem válhatnak céljainkká, mert az bálványimádás. Ezeket arra kaptuk, hogy segítsünk másokon és így építsük Isten országát.

 

– Éli-e az Egyház ezt a fajta szegénységet?

 

– Azt hiszem, igen. De lehet látni azt is, hogy nem mindig eléggé. Ezért mondja azt Ferenc pápa, hogy szegény egyházat szeretne. Vannak, akik – távolabb élve az Egyháztól és másként gondolkodva – azt hangoztatják, hogy az Egyház adja el a vagyonát és ossza szét a szegények között. Ha mi így cselekednénk, akkor miből tartanánk fenn az iskoláinkat, szociális otthonainkat, templomainkat, és miből tudnánk segíteni. Csak úgy tudjuk rendszeresen támogatni a nehéz helyzetben élőket, naponta ételt adni a hajléktalanoknak, ha működik az egyházmegye és annak karitatív szervezetei. Ha mindent szétosztanánk, erre nem lenne lehetőségünk. Ahogyan Papp Miklós görögkatolikus lelkipásztor is mondja: A szeretet akkor igaz, ha okos.

 

Kedves Püspök Atya!

Az egyházmegye nevében ezúton is köszönjük a megyéspüspöki szolgálatát, jelenlétét, irántunk tanúsított kedvességét, türelmes szeretetét, és további életére, munkájára kérjük Isten áldását!

 

Az interjú nyomtatásban megjelent az Öröm-hír, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye lapjának 2020 karácsonyi számában.

 

Az elmúlt öt évre emlékezve néhány perces képes összeállításban tekintünk vissza, a teljesség igénye nélkül. Az eltelt időszak alatt közel 2000 írás született az egyházmegye oldalán (www.dnyem.hu), amely számtalan liturgikus eseményt, iskolaátvételt, felújítást, építkezést, közösségi alkalmakat, lelki gyakorlatokat, zarándoklatokat mutatott be, lehetőséget adva arra, hogy püspök atya tanításán keresztül jobban megértsük és megéljük Isten közelségét, a szeretetének radikalitását.

A képes összeállítás itt megnézhető:

 

 

Kovács Ágnes

sajtóreferens

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2020. december 17., csütörtök 12:47

Karácsony ünnepe az egyeki óvodában

„Újat mondani nem lehet,

Mindenki azzal van, akit szeret,

Hiszen karácsony évek óta,

A szeretet ünnepének névadója.”

     Karácsony, Jézus születésének napja, a kereszténység egyik legjelentősebb ünnepe. A közös óvodai karácsonyi ünnepélyre december 16-án, délelőtt került sor az intézmény tornatermében. E napot megelőző hetekben, hónapokban idén is a tevékenységek minden csoportban a karácsony ünnepe köré épültek, felelevenítve az ünnepkörhöz tartozó szokásokat (gyertyakészítés, mézeskalácssütés, búzaültetés, szövés-varrás, betlehemi jászol készítése).

   Hiszen az Advent az óvodai év legeseménydúsabb, legizgalmasabb és legörömtelibb időszaka. Az Advent szeretetteljes várakozása, készülődése boldog türelmetlenséggel, a Karácsony üzenete szelíd alázattal és túláradó örömmel tölti el kisgyermek és felnőtt lelkét egyaránt. A szívek megtelnek szeretettel és jóakarattal. Ez a szeretetteljes légkör hatja át az óvodai hétköznapokat is ebben az időszakban.

   A jelen helyzetben, talán mindnyájunknak minden eddiginél nagyobb szüksége lehet az egymásra és az Istenre való odafigyelésre, az elcsendesedésre, az imádságra. Most, amikor az óvodán kívül oly sok mindenre nincs lehetőség, gyermekeinknek is különösen nagy szükségük van a gondtalan élményekre, a vidám együttlétekre, amelyeket itt az óvodában gazdag és tartalmas adventi tevékenységekkel biztosítunk számukra.

   Az adventi hetek hangulata, eseményei, gondolatai és beszélgetései, az értékes lelki tartalmakat hordozó reggeli gyertyagyújtások, a közös imádságok, a várakozással teli készülődés napról-napra lassan, folyamatosan készítik elő, öltöztetik ünnepi díszbe a gyermekek kicsi lelkét a karácsonyi örömhír befogadására:

„Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek.” (Tit 2,11)

   Sajnos idén a járványügyi helyzetre való tekintettel nem hívhattuk meg a szülőket hagyományos adventi rendezvényeinkre, nem osztozhattunk velük együtt a gyermekek örömében az adventi kézműves délelőttön vagy a meghitt karácsonyi ünnepélyen… Ennek ellenére magunk között igyekeztünk bensőségessé és örömtelivé varázsolni óvodásaink mindennapjait, magát az ünnepet.

   Ebben az évben már november 29-én kezdetét vette az ADVENT, a karácsony előtti várakozás időszaka. Ennek megfelelően csoportjainkban is megkezdődtek az ünnepi előkészületek:

  • adventi naptárak, koszorúk, ajtó- és asztali díszek készítése;
  • csoportszobák ünnepi díszbe öltöztetése;
  • a hétfőnkénti – énekléssel és imádsággal egybekötött - közös adventi gyertyagyújtások;
  • az Adventi lelki program, mely hétről – hétre más-más célkitűzés, próbatétel, feladat elé állított kicsiket és nagyokat egyaránt;
  • „A mi Betlehemünk” elkészítése, felállítása;
  • illatozó mézeskalács sütése… .

Ünnepi díszbe öltöztek a csoportok folyosói, amit a gyerekek munkáival díszítettünk.

Az ovisok verses-mesés előadásában „Karácsonyi legenda” címmel felelevenítésre került az ünnep lényege, Jézus eljövetelének története. A színvonalas mesejátékot a Gomba csoport dolgozói készítették elő és tanították be a gyerekeknek. A műsor további részében a csoportok előadásában hangoztak el szebbnél-szebb karácsonyi versek és köszöntők, majd az közös adventi koszorún meggyújtásra kerültek a gyertyák, az Adventi hírnök… kezdetű dal dallamaira.

   Idén először az udvaron álló fenyőfát díszítettük ünnepi pompába. A csoportok felöltözve az udvarra vonultak, s a gyerekek maguk aggatták fel ágaira saját készítésű kis díszeiket. Az ünnepi díszbe öltöztetett fenyőt körbejárva, énekelve köszöntöttük.

Ezzel a közös karácsonyi együttléttel, családi meghittséget varázsolva, lelkiekben is hangolódhattunk karácsony ünnepére, bensőséges pillanatokat idézve sokak szívében.

Istentől áldott, örömteli Karácsonyi Ünnepet és Békés, Boldog Új Évet kívánunk!

                                                                                            

Az óvoda nevelőközössége

Egyek – Szent János Katolikus ÓvodaA

Visszatekintve, 16 éve már, hogy részt veszünk a Bolyai Matematika csapatversenyen, ahol a 3-8. évfolyamos tanulók mérik össze tudásukat. Az idén a november 13-án zajló megyei fordulón 5 város 13 iskolájának 72 csapata vett részt, köztük mi is, 7 ajaki csapattal.

Tanulóink az idén is nagyon szép eredményeket értek el, igazán büszkék lehetünk rájuk.

 

3. osztály: Farkas Laura, Takács Klaudia, Kovács Bálint, Kiss Bence „Észforgatók” csapatnévvel a 6. helyezés érték el, Gubikné Kovács Erika tanítónő felkészítésével.

4. osztály: „Számkirályok” csapatnévvel Batári Bálint, Korbács Réka, Korbács Gergő, Pintér Kinga 5. helyezést értek el Béresné Homoki Edit tanítónő felkészítésével.

6. osztály: „1+3” nevű csapat, Kovács Tibor, Kovács Renáta, Csirmaz Zalán, Ragány Milán 6. helyezett lett, Molnár Tiborné tanárnő készítette őket.

7. osztály: „Matekosztag” csapata Takács Panna Barbara, Kovács Luca, Kovács Olivér Pál, Virga Eszter 1. helyezést értek el, Parádáné Ragány Csilla tanárnő felkészítésével.

 

Részt vettek még: Csir Réka, Széki Viktória, Tóth Sára, Kerekes Éva, Kovács Virág, Kovács Jázmin Zsófia, maz Áron, Kovács Gábor, Kovács Krisztina, Torma Nándor, Csernyu Boglárka, Mező Korbács Lili Sára. Mindannyiuknak köszönjük a lelkes munkát!

Az online formában rendezett országos döntőre december 12-én, szombaton került sor. A hetedikesek kategóriában, 35 csapat került be az ország minden tájáról. Végül az ajaki „Matekosztag” az előkelő 16. helyezést érte el.

Szívből gratulálunk ismét a csapok tagjainak és az őket felkészítő kollégáinknak!

 

Rozinka Mihály

intézményvezető - Ajaki Tamási Áron Általános Iskola, Bölcsőde és Óvoda

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregygházi Egyházmegye

 

A debreceni Apolló mozi közkedvelt Adventi filmes délutánjai online térbe költözött át. A hagyomány szerint advent idején a debreceni Apolló moziban egy-egy, az ünnepre hangolódást elősegítő, lelkünket megérintő filmet tűznek műsorra, amiről a vetítést követően a felekezetek lelkészeinek közreműködésével beszélgetnek.

A hétvégenként kiválasztott film egy linken keresztül szabadon, bármilyen időpontban online megnézhető, és advent minden szombatján 16 órakor az Apolló mozi Facebook oldalán: https://www.facebook.com/apollomozi a Kölcsey Központ élőben bejelentkezik, ahol lelkipásztorokkal beszélgetnek, és akiktől az élő adásnak köszönhetően lehet kérdezni is, vagy hozzászólni a diskurzushoz.

Harmadik beszélgetési alkalom: 2020. december 19-én, szombaton 16:00 órától lesz.

Online házigazda: Új Remény Baptista Gyülekezet

Résztvevők: Szalay-Rácz Edina (hitoktató tanár), Szalay Zoltán

A megtekintendő filmalkotás: Eszter (szinkronizált amerikai-olasz film, 87 perc)

A filmet ezen a linken lehet megtekinteni:
http://www.sentfilm.hu/play/eszter

A megtekintési lehetőséget köszönjük a Sentfilm oldalának!

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A debreceni adventi gyertyagyújtások idén – a koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében – zárt körben történnek és élő online-közvetítés keretében követhetők.

Advent negyedik vasárnapján Balázs Ákos alpolgármester, Krakomperger Zoltán, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye általános helynöke, és Terdik János, Hajdúdorogi Főegyházmegye szervezőlelkésze mondják el ünnepi gondolataikat és gyújtják majd meg a szeretet gyertyáját.

A közvetítést 2020. december 20-án – vasárnap – 17.00 órától lehet megtekinteni Debrecen város Facebook-oldalán: https://www.facebook.com/debrecenvarosa

Ezt követően – az ünnepi készülődés hangulatát erősítendő – a Debreceni advent Facebook-oldalon (https://www.facebook.com/DebreceniAdvent/) 17.30 órától Pendely-karácsony címmel, a Debreceni Zenede népzenész növendékeinek és tanárainak műsora látható.

 

17.30 Pendely-karácsony címmel, a Debreceni Zenede népzenész növendékeinek és tanárainak műsora látható felvételről a Debreceni Advent (https://www.facebook.com/events/743984129568215) Facebook-oldalán .

  A program megtekintése ingyenes!

    Adventi köszöntőt mond: Bódor Edit, a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője és Sáriné Szebenyi Judit, a Debreceni Zenede intézményvezető-helyettese

    1. Ady Endre: Karácsony I., Bíró Gergely – próza (vers)
    2. Jöjj el, Uram, jöjj el… (Hajdúság), Vojtkó Eszter – ének, Kompár-Rőmer Judit – brácsa
    3. Harmatozzatok, égi magosok… (Moldva), Törös Luca Bella – ének
    4. Kiskarácsony, nagykarácsony… (Hajdúdorog, Hajdúság), Veres Nimród, Vojtkó Ferenc – ének, Tóth Lilla – citera
    5. Ady Endre: Karácsony II., Bíró Gergely – próza (vers)
    6. Mária, Mária… (Gyimesfelsőlok, Gyimes), Sztancs Anna – ének
    7. Hála legyen az Istennek… (Ördöngösfüzes, Mezőség), Veres Réka – ének, Tóth Lilla – hegedű, Kompár-Rőmer Judit – brácsa, Molnár Miklós – bőgő,
    8. Kedves álmot, hogy szerezne szülöttjének… (Moldva), Szabó Blanka – ének, Molnár Miklós – koboz
    9. Feljött a hajnal… (Hajdúdorog, Hajdúság), Kispendely Énekegyüttes – ének, (Szabó Blanka, Sztancs Anna, Törös Luca Bella, Veres Réka, Vojtkó Eszter), Tóth Lilla – hegedű, Kompár-Rőmer Judit – brácsa, Molnár Miklós – bőgő
    10. Ady Endre: Karácsony II., Bíró Gergely – próza (vers)
    11. Valamennyi csillag… (Békés)    Pendely-család – ének, (Bíró Gergely, Szabó Blanka, Sztancs Anna, Törös Luca Bella, Veres Nimród, Veres Réka, Vojtkó Eszter, Vojtkó Ferenc)

    Művészeti vezetők és a műsor szerkesztői: Sáriné Szebenyi Judit és Tóth Lilla

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye