december 2020

Végre december 7-én megérkezett az óvodánkba és a bölcsődénkbe Mikulás, de nem a szokásos módon. A rendkívüli helyzet miatt sajnos nem tudott bejönni az intézményünkbe a gyerekekhez, csak az ablakon keresztül kereste fel a csoportokat. A gyerekek megtisztították a csizmáikat, és az ablakba is kirakták azokat az óvónénik és a dajka nénik segítségével, majd versekkel, dalokkal köszöntötték a Mikulást.

A gyerekek nagy izgalommal bontogatták a sok ajándékot. Szent Miklós napja számukra a legjobban várva várt ünnep. Legendája áthatotta, az egész hét tevékenységeit. A hét minden napján bővelkedtek a gyerekek a szent életének ismeretével, odaadó szeretetével és önzetlen segíteni akarásával.

A hét minden napján a folyósora a csoportokba és az ablakokba szebbnél szebb dekorációk, gyerekmunkák kerültek annak jeléül, hogy valakit várunk. Meghitt hetet éltünk át a Mikulásra várva, de még szebb volt az a sok örömteli, mosolygós gyerek arc.

“Bízunk a szeretetben,

a jövőbeli viszontlátásban,

Szent Miklós példájában,

Mikulás bácsi kifogyhatatlan zsákjában.”

Takács Károlyné intézményegység vezető

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A Szeplőtelen Szűz ünnepe tökéletes összhangban van az ádventtel. Miközben a Megváltó születésének napjára készülünk, arra gondolunk, aki bűn nélkül fogantatott, hogy a Megváltó édesanyja legyen. A Jézusra vonatkozó ígéret magában foglalja a Máriára vonatkozó ígéretet is. Isten, miután megátkozta a kísértőt, kijelentette: „Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba.” Máriával kezdődik meg ez az ellenkezés. A győzelem pedig akkor születik meg, amikor Mária ivadéka, Jézus megjelenik a világban, és halálával lerombolja a bűnt és annak minden következményét. Mária hivatása így az üdvösségtörténet központjában helyezkedik el. Ő a Megváltó édesanyja, ugyanakkor az első megváltott, aki Jézus érdemei által mentes volt a bűn árnyékától.

Kiváltsága elsősorban mégsem abban áll, hogy léte első pillanatától kezdve mentes volt a bűntől, hanem hogy kegyelemmel teljes volt. „Jézus Anyja hozta világra a mindent megújító Életet, Isten pedig megajándékozta őt nagy méltóságához illő adományokkal… A názáreti Szűz fogantatásának első pillanatától teljességgel egyedülálló szentség ajándékával tündökölt.”

Gábor angyal köszöntése – „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled” – Mária szeplőtelen fogantatásának legvilágosabb bizonyítéka. Mária nem volna teljes értelemben „kegyelemmel teljes”, ha csak egy pillanatra is érintette volna őt a bűn. Belegondolunk, hogy Mária a szeretet és a kommúnió milyen magaslataira jutott el: „messze fölötte áll minden mennyei és földi teremtménynek.”

Isten áldásában és kiválasztásában Mária foglalja el az első helyet, ő ugyanis az egyetlen, abszolút értelemben véve szent és szeplőtelen teremtmény. Isten még arra is ügyel, hogy olyan dologban, mint a névadás, érvényesüljön az ő akarata. Jézusnak és Keresztelő Jánosnak angyal által ad nevet. Máriának nem adott nevet, nem küldött angyalt, nem nyilvánította ki látomásban szándékát. Elfogadta, ahogy szülei elnevezték. Ha Fia édesanyjánál Isten nem tartotta szükségesnek a különleges beavatkozást, miért várod, hogy Isten a te életedbe beavatkozzon? Figyeld a dolgok mindennapi menetét, és meglátod, hogy Isten ráfigyeléssel és szeretettel intézi, irányítja őket.

Ezen a napon dicsérjük Istent a csodáért, amit Máriában véghez vitt. A csoda megszakította az Ádám valamennyi gyermekét megkötöző eredeti bűn láncát, és Máriában már Jézus születése és az üdvösségmű történelmi beteljesedése előtt létrehozta az üdvösséget. Mária így megnyitja a megváltottak sorát. Vele kezdődik el az üdvösségtörténet, és maga is közreműködik benne, amikor világra szüli Jézust, aki minden embert üdvözíteni fog. Ez az isteni terv egyedülálló és kivételes módon Máriában valósult meg, de az Isten által meghatározott mértékben minden egyes hívőben is valóra kell válnia.

Ezért nincs más feladatod, mint hogy életedet Máriához igazítsad, utánozd őt a kegyelem iránti hűségben, az Isten iránti állandó nyitottságban. És amint Máriában a kegyelem teljessége az Isten és az emberek iránti szeretetben bontakozott ki, ugyanígy kell növekednie benned az Isten és az emberek iránti szeretetnek.

 

Forrás: Magyar Kurír

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

„Miklós püspök egykor régen

segített a szegény népen,

őt dicsérte koldus, árva,

emlékezzünk jóságára…”

Énekelte a jól ismert dalocskát az egyeki Szent János Katolikus Óvoda apraja-nagyja, miközben csillogó szemekkel, szívrepesve várták, hogy megérkezzen a várva-várt Mikulás.

Ebben a rendkívüli járvány helyzetben is meglátogatta óvodásainkat Mikulás apó december 7-én,  hétfőn a kora délelőtti órákban. Mind a gyermekek, mind pedig a felnőttek nagy- nagy izgalommal, ám idén a megszokottól kicsit eltérő módon készültek a jóságos öreg eljövetelére.

A járványügyi szabályozásokat és a biztonságos találkozást szem előtt tartva a főépület udvarán „A MIKULÁS HÁZÁT” készítették el a Hétszínvirág csoportban dolgozó felnőttek. Míg a másik épületnél a nyitott ablakokon keresztül tették lehetővé óvodásainknak, a találkozás meghitt pillanatát, a beszélgetést.

Bár a hóesés elmaradt, áldott szívű Szentséges Atyánk az idén is gondolt reánk: várakozásunk nem volt hiábavaló. Tízórai után végre besétált kiskapunkon a kedves vendég, a gyermekek jó barátja, védelmezője, a jószívű és mindenkit megajándékozó Szent Miklós.

A gyermekek örömmel fogadták őt, sok szép énekkel és verssel köszöntötték a jó öreg Mikulást. Többen úgy meghatódtak, hogy azt is megígérték neki, mostantól nagyon jó gyermekek lesznek.

Mindig nagy ünnep ez számunkra. Nyugalmat, békességet, szeretetet, kedvességet sugall felénk. Az Ő szeretete, kedvessége, ahogyan a gyerekekhez szól, felemelő érzés. Ez az érzés minden kérés nélkül tiszteletet, fegyelmet áraszt a gyerekek felé

Ezután végre eljött a csomagok osztásának ideje. A Mikulás mindenkihez szólt néhány szót, dicsért és dorgált is, s a csomag mellé virgácsot is adott.

Cserébe a csomagokért nem csak versekkel és énekekkel kedveskedtek a gyerekek. Ajándékot is kapott a jó öreg Mikulás, melyet kicsiny kezek gondosan készítettek, rajzolgattak.

„Az ajándékozás öröme fontosabb az értéknél,

Hiszen az is örül, aki kapja, és az is, aki adja.”

 

Szent Miklós püspök példaként áll előttünk. Olyan példaként, ami követhető.

Mert segít másokon, mert megoltalmaz minket, mert ajándékot hoz, mert arra biztat minket, hogy szeretettel forduljunk embertársainkhoz….

"Püspök bácsi jó szívedet, áldja minden Magyar gyermek.

Áldott legyen minden lépted, a Jézuska küldött téged.

Tudjuk, hogy a jó gyermeket, minden évben megkeresed,

Nem is búcsúzunk hát másra, mint kedves viszontlátásra!"

 

Szent János Katolikus Óvoda - Egyek

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

A debreceni Sziklára Épített Ház Alapítvány évtizedek óta visz Mikulás-ajándékot Gyimesfelsőlokra, az Árpád-házi Szent Erzsébet Iskolaközpont minden diákjának és tanári, dolgozói közösségének. (Ez az alapítvány 1992-ben kezdeményezte, tervezte és megvalósulásában segítette az ebből kinövő iskola jellegadó épületének megszületését.) A korábbi években a központi és külterületi iskolákban, óvodákban kedves ünnepség keretében személyesen adtunk át a mintegy 400 ajándékcsomagot. Az arra érdemes líceumi diákok és tanárok ilyenkor ösztöndíjat is kapnak. Egy-egy alkalommal kb. kétmillió forintot tud az alapítvány biztosítani ezekre a célokra, támogatóink befizetéseiből és a felajánlott 1 %-okból. Köszönet és hála mindazoknak, akik az évek, évtizedek múlásával sem feledkeznek meg alapítványunk értékteremtő munkájáról.

Az idén a járványhelyzet kétségessé tette, tud-e a Mikulás újra örömet vinni Gyimesfelsőlokra, hiszen a csomagok tartalmának beszerzését, csomagolását eddig személyesen végeztük. A hosszú évek alatt kialakított kapcsolatoknak és a technika fejlődésének, meg Fodor András atya szorgalmas intézkedéseinek köszönhetően ebben az évben is sikerült kijuttatni az adományokat. Sok köszönetet érdemel a marosvásárhelyi Metró áruház dolgozója, Puskás András, aki az átutalással kifizetett árut szállításra előkészítette, és a gyimesfelsőloki Szabó-házaspár, akik a szállítást vállalták. Köszönjük az iskola alkalmazottainak segítségét a csomagolásban, az osztályfőnököknek pedig a csomagok és ösztöndíjak kiosztását és Ambrus István tanár úr jó megoldási javaslatait. Mivel most ott sincs iskolai jelenlét, a csomagokat az alkalmi Mikulásoknak házhoz kellett szállítaniuk, tehát az öröm is házhoz ment. Berszán atya azonnal jelentette, hogy a Mikulás teli puttonya megérkezett.

Bízunk benne, hogy mindig lesznek olyan emberek, akik meglátják és támogatásukkal is értékelik alapítványunk kitartó munkáját, és jövőre is útnak indulhat a „Debreceni Mikulás”.

 

Sziklára Épített Ház – csángó-magyar lelki közösség – Alapítvány

Számlaszám: 11100609-19128850-10000001

Adószám: 19128850-1-09

 

Keresztesné Várhelyi Ilona

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2020. december 07., hétfő 12:55

Mikulás napok a Szent László Óvodában

„Miklós Püspök egykor régen…”- hangzott fel a gyermekek ajkáról az egyik kedvenc Mikulás köszöntő ének a kisvárdai Szent László Katolikus Óvoda udvarán. Ebben az évben, mint oly sok feladatnál, új megoldásokat kellett keresnünk ahhoz, hogy a pedagógiai programunkban megfogalmazottak érvényesüljenek, minden előírásnak, védő intézkedésnek megfeleljünk.

Olyan ünnepre készültünk november közepétől, mely minden gyermeki szívet megdobogtat, a kedves Mikulást vártuk. Eddig a tornatermünk adott ehhez megfelelő színteret, most az óvoda előkertjét varázsoltuk át: megépült a Mikulás háza, kertje, istállója. Az óvodapedagógusok kreativitását dicséri a szabadtéri helyszín kialakítása.

Aztán az „igazi” Mikulás is megérkezett az óvodába, december 2-3-án. Igazi, mert a gyermekek csodálták az igazi szakállát, s hogy minden kérdésükre válaszolt. Azt is öröm és számunkra boldogság volt látni, mikor az általános iskolások is jöttek a Mikulás bácsihoz, s egy kedves szóért, egy szem szaloncukorért, közös fotóért még dalra is fakadtak. A sok-sok postaládába helyezett rajz, kívánságlevél már a Mikulás polcán pihen emlékként.

A szülői munkaközösség szervező munkájának hála, minden gyermek megkaphatta a megérdemelt ajándékcsomagot. S ezt is másként, mert délelőtt cipőt mostak, tisztítottak a gyerekek, majd alvásidőben minden gyermek cipőjébe odakerült az ajándék.

A jószívű Mikulás és segédje gondolt azokra is, akik karanténban vannak. Hozzájuk is eljutott a megérdemelt csomag, ami boldog perceket szerzett a gyermekeknek s a szülőknek is.

Extra meglepetés volt óvodásaink számára, hogy az alsó tagozatos tanítók is meglátogattak minket, Szent Miklós életéről diavetítéssel emlékeztek meg, és még a rénszarvasok táncát is megleshettük, sőt be is kapcsolódhattunk az énekbe, táncba.

Úgy érezzük, hogy a „nehéz” helyzetben is a legjobbat tudtuk kihozni az ünnepből.

 

Dudásné Popovics Angéla óvoda intézményegység-vezető

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Nagy izgalommal készülődnek évről évre a gyerekek a csoportokban a Mikulás érkezésére a nyíregyházi Szent Imre katolikus óvodában. A pandémiás helyzeten felülemelkedve örömteli várakozással teltek napjaink.

A gyermekek mikulást festettek, Szent Miklóst ábrázoló bábokat színeztek, barkácsoltak, verseket, dalokat tanultak meg a Mikulás köszöntésére. Az óvodás gyermek legfontosabb tevékenysége a játék, melyben szintén megjelent a Mikulás – megépítettük a a várva várt vendég házát, együtt imádkoztunk Szent Miklós püspökhöz, volt olyan kisfiú, akit annyira megérintett a története, hogy püspöki palástot, süveget barkácsolt az óvodapedagógussal és napokig átszellemülten játszott.

Óvodásaink szeretnek vendégeket várni és fogadni. Ilyenkor takarítunk, finomságok sütünk. A Mikulást várva reggel ünneplő ruhában mosollyal az arcukon érkeztek a gyerekek. Hagyományainkhoz híven minden gyermek szorgalmasan megtisztította csizmáját és kihelyeztük az öltözőbe. Szent Miklós küldötte (negatív COVID teszttel rendelkező intézményi dolgozó) szakállas maszkban érkezett a csoportokba. Köszöntő versekkel, énekekkel, a nagycsoportosok furulya játékkal köszöntötték őt, aki kedves szavakkal, ajándékokkal viszonozta a gyermekek figyelmességét. Mielőtt a Mikulás folytatta volna hosszú útját, óvodásaink saját készítésű süteménnyel kínálták meg.

Örömmel folytatódott a délelőtt. Az óvodapedagógusok ajándék bábozással lepték meg a gyermekeket, így megismerkedhettek A Mikulás kesztyűje című mesével is.

A közösségi teremből visszatérve vették észre óvodásaink, hogy még a szépen megtisztított csizmáikba is kerültek ajándékok.

Szent Miklós története, jó cselekedete tovább él mindennapjainkban, példája is ösztönzi a gyermekeket az adventi jó cselekedetek gyakorlására.

Örömteli szép napok részesei lehettek óvodásaink.

Szeretetben gazdag adventi készületet, egészségben gazdag mindennapokat kívánunk:

 

Imre Lászlóné óvodai tagintézmény-vezető

és a Szent Imre Katolikus Óvoda gyermek és munkatársi közössége

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Adventi csomagokkal, gyógyító üzenetekkel, személyes beszélgetésekkel, illetve telefonos szolgálattal segíti a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Kórházlelkészi Szolgálat a betegek gyógyulását az egyházmegye területén működő kórházakban. Az egy évvel ezelőtt megalapított kórházlelkészségen belül a római katolikus lelkipásztorok mellett jelenleg főállású munkatársak végzik a szolgálatot.

A napi teendőkről, a betegek segítéséről Berényiné dr. Felszeghy Márta, a kórházlelkészségi szolgálat koordinátora beszél a Katolikus Krónika december 6-i adásában (8:45 percnél).

A Katolikus krónika az MTVA olyan magazin műsora, amelyben tartalmas riportfilmeket láthat a néző. Egy-egy érdekes, hiteles ember, egyházi közösségek bemutatása, karitatív kezdeményezések, vagy kulturális örökségünk egyaránt megjelenik a Katolikus krónikában. A liturgikus év menetét nyomon követjük, így nézőink találkozhatnak segítő, aktuális gondolatokkal.

A Katolikus krónika december 6-i adása itt megtekinthető:

https://mediaklikk.hu/video/katolikus-kronika-2020-12-06-i-adas/?fbclid=IwAR3wtmRsCliC8fds3fbz6qqjc7lMtaEsoRD4JHOdeVyrccQm85q5lElbApM

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Advent második vasárnapjának evangéliumában Márk evangélista Izajás prófétát idézi, miszerint: „Készítsétek az ÚR útját, egyengessétek ösvényeit!” (Mk 1,3) Hogyan érkezik az Úr, mit kell tennünk? Készítsétek az Úr útját saját és mások szíve felé! – Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök december 6-án, a debreceni Anna-székesegyházban mutatott be szentmisét.

A főpásztor először is az elmúlt napok egyik sportközvetítésén elhangzott játékosoknak szóló szurkolói üzenetet idézte: előttetek a cél, mögöttetek a tábor. Egész életünk egy út, előttünk van a cél, de ki van mögöttünk? Nemcsak egy szurkolótábor, hanem Valaki, aki segít, vezet bennünket. Hogyan haladunk előre, hogyan működünk együtt Istennel? Fel tudjuk-e fogni, hogy Isten el akar jönni hozzánk?

7M7A6298

Készítsétek el az Úr útját saját szívetek felé

Adventus Domini – Az Úr eljövetele. Advent annak az ideje, hogy előkészítsük az Úr útját a saját szívünk felé, hogy eljöhessen, meg is érkezhessen hozzánk.

Ézsaiás a fogságban élő népnek mondja az Isten üzenetét. „Vigasztaljátok népemet” (Iz 40,1). Mennyire rászorulunk mi is erre a vigasztalásra most, amikor úgy érezzük, mi is fogságban vagyunk, korlátozva van szabadságunk, nem láthatjuk egymás mosolyát, fogva tartanak a körülmények, a bűneink, megrögzött rossz szokásaink, és az is fogság, ha önzők vagyunk, nem engedjük, hogy Isten legyen az Úr az életünkben.

„Építsetek utat a pusztában az ÚRnak! Készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon át!  Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá!”  (Iz 40, 3-4). Bűneink hegyeit el kell hordani, a hiányosságaink, mulasztásaink völgyeit fel kell tölteni. Ami görbe az legyen egyenes, ami göröngyös, váljék sima úttá. Sok dolgunk van! – hangsúlyozta a főpásztor.

Készítsétek el az Úr útját mások szíve felé

Nem elég csak a saját szívünk felé, a mások szíve felé is elő kell készíteni az Úr útját. Ez akkor valósulhat meg, ha elérkezik hozzánk Isten szeretete, túlcsordul a szívünkön és rajtunk keresztül eljut másokhoz. Ezért nagyon kell készülni. Fontos, hogyan élünk, tudunk-e előhírnökei lenni Isten érkezésének.

Az ószövetségi próféták, köztük az utolsó, aki egyben az újszövetség első és egyetlen prófétája is, Keresztelő Szent János előhírnök volt, aki teljesítette Istentől kapott feladatát. Isten minket is küld, hogy előkészítsük az Ő útját, hogy ne csak közeledjen hozzánk, hanem meg is tudjon érkezni.

Szent Péter azt mondja: „azon legyetek, hogy ő békességben szeplőtelennek és kifogástalannak találjon titeket” (2Pét 3,14). Fontos feladatot kaptunk tehát, legyen bennünk békesség, legyünk tiszták és fedhetetlenek az Úr érkezésekor.

Advent kegyelmi időszak, a találkozások ideje. Készítsünk utat a saját szívünk felé és mások szíve felé. Segítsünk másoknak, hogy találkozhassanak Istennel a mi szolgálatunk, szeretetünk, jócselekedeteink révén. Az Úr eljön, meg akar érkezni hozzánk, és ez akkor fog sikerülni, ha mi is személyesen találkozunk Istennel az imádságban, hajnali szentmiséken, a szentségekben.

A főpásztor végül egy egri egyházmegyés paptársától halott történettel fejezte be gondolatait: Egy öregember a tóparton horgászik, megáll mögötte egy vándor és megszólította őt: Bátyám, maga már nagyon sokat horgászott, ismeri a halak természetét. Maga szerint a halak isznak vizet? Az öreg elgondolkodott és azt mondta: én nem tudom, hogy isznak-e vizet, de hogy alkalmuk van rá, az biztos.

Nem tudom, ki hogyan találkozik Istennel, de hogy alkalmunk van rá, az biztos, különösen ebben a kegyelmi időszakban. Használjuk ki advent napjait, készítsük az Úr útját és örvendjünk majd a megérkezésének – fejezte be gondolatait Palánki Ferenc megyéspüspök.

 

Kovács Ágnes

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

A debreceni Apolló mozi közkedvelt Adventi filmes délutánjai online térbe költözött át.

A hagyomány szerint advent idején a debreceni Apolló moziban egy-egy, az ünnepre hangolódást elősegítő, lelkünket megérintő filmet tűznek műsorra, amiről a vetítést követően a felekezetek lelkészeinek közreműködésével beszélgetnek.

A hétvégenként kiválasztott film egy linken keresztül szabadon, bármilyen időpontban online megnézhető.

Advent minden szombatján 16 órakor az Apolló mozi Facebook oldalán: https://www.facebook.com/apollomozi a Kölcsey Központ élőben bejelentkezik, ahol lelkipásztorokkal beszélgetnek, és akiktől az élő adásnak köszönhetően lehet kérdezni is, vagy hozzászólni a diskurzushoz.

A következő megtekinthető filmalkotás: Élj és boldogulj! – szinkronizált francia-izraeli-olasz filmdráma, 140 perc, 2005

http://www.sentfilm.hu/play/elj_es_boldogulj

A beszélgetés alkalma: 2020. december 05. (szombat) 16:00-tól lesz.

Online házigazda: Debreceni Evangélikus Egyházközség, Holy Trinity Orthodox Church.

Résztvevők: Sipos Barnabás (ortodox parochus)


Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) december 1-jén megtartotta téli rendes ülését, amelyre a kialakult helyzetre tekintettel, a júniusi találkozóhoz hasonlóan, videokonferencia keretében került sor. Tóth Tamás, az MKPK titkára levélben számolt be a találkozó témáiról.

Tárjátok ki szíveteket címmel idén is elindult a Katolikus Karitász karácsonyi segélyakciója, amely során a rászoruló családokat segítik a téli időszakban és karácsonykor. Évről évre növekszik az adományozók és a támogatott családok száma, így mára az adventi segélyprogram egy, az egész országot átölelő összefogássá vált. A nélkülözőkért indított ünnepi összefogásnak kettős célja van: ünneppé tenni a karácsonyt és könnyebbé tenni a hétköznapok terheit. Idén is többféle módon lehet csatlakozni a december 31-ig tartó adománygyűjtéshez, amelynek lehetőségeiről a karitasz.hu honlapon tájékozódhatnak.

Az Angyalbatyu ajándékgyűjtő akció keretében nehéz sorsú gyermekeknek lehet ajándékcsomagot készíteni és leadni a különböző gyűjtőpontokon. Az ajándékcsomagokat a karitászönkéntesek juttatják el az országos hálózaton keresztül a rászoruló családok gyermekeinek. Részletek a www.angyalbatyu.hu oldalon.

A testület áttekintette a Katolikus Pedagógiai Intézet beszámolóját a 2020-as koronavírus-járvány miatt kialakult kihívásokról. Az intézet a járványhelyzet alatt jelenleg is támogatja az intézmények digitális oktatásra történő átállását, tárgyi segítséget nyújt az intézményeknek az online platformok elérésében, képzésekkel segíti azok használatának elsajátítását.

A katolikus tananyagfejlesztés KaPI által koordinált szakmai fejlesztő munkájának is köszönhetően 2021-ben – 1948 óta először – lesznek ismét tankönyvlistán szereplő, bárki számára választható, katolikus kiadású történelem-, irodalom- és magyar nyelv tankönyvek a gimnáziumok és technikumok számára.

A testület meghallgatta Marton Zsolt püspök beszámolóját arról, hogy a Váci Egyházmegyében az országban egyedüliként folyik az állandó diakónusok képzése, jelenleg  az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyével együttműködésben. A képzés kétéves, ennek tandíját az adott egyházmegye fizeti, az utazás és a szállás költsége pedig egyedi megállapodás kérdése az egyházmegye és a jelölt között. Az országban kizárólag Vácott folyik állandódiakónus-képzés, ezért várják a jelentkezőket az ország egész területéről és határainkon túlról is.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése értelmében Apor Vilmos-díjat adományoz Radnai Jenőnek, amellyel elismeri a Magyar Katolikus Családegyesület munkatársaként a családpasztoráció területén végzett több évtizeden átívelő munkásságát.

Radnai Jenő 2003-tól a Magyar Katolikus Családegyesület ügyvezetőjeként, később az egyesület alelnökeként szervezte a családpasztoráció strukturális felépítését és a nemzetközi kapcsolatok kiépítését. Munkásságának, amelyet a családreferens püspök irányítása alatt végzett, és az egyházmegyék családreferenseivel kialakított kapcsolatának köszönhetően a családpasztoráció nem pusztán elmélet maradt, hanem élő gyakorlattá vált.

A testület Pro Paedagogia Christiana díjat adományoz Grolyóné Szabó Évának, a Katolikus Pedagógiai Intézet korábbi munkatársának. A díjjal a konferencia elismerését fejezi ki a katolikus oktatás és nevelés területén végzett kiemelkedő munkásságáért.

Grolyóné Szabó Éva 18 éven keresztül volt a Katolikus Pedagógiai Intézet munkatársa, óvodai referense. Ő alakította ki az intézetben a katolikus óvodák szakmai támogatásának rendszerét. Ennek keretében ellátta az óvodák vezetőinek tájékoztatását, szakmai tartalommal töltötte meg és szervezte az óvónők továbbképzéseit, szakmai napokat, előadásokat tartott a katolikus óvodákban országszerte. Szakmai elkötelezettsége, hiteles személyisége és mély hite példa lehetett mindazok számára, akikkel dolgozott, találkozott.

A püspökök döntöttek továbbá arról, hogy Pro Cultura Christiana díjat adományoznak Orient Enikő textilművésznek a katolikus kultúra továbbadásában végzett kimagasló munkásságáért.

Orient Enikő alkotásain keresztül vezeti be a közönséget a szakrális szövegek világába. Művei több magyar és nemzetközi kiállításon is helyet kaptak. Munkásságát hazájában és külföldön is számos díjjal ismerték el.

A soron következő ökumenikus imahét 2021. január 17-tól 24-ig tart. Az imahét anyagát a grandchamp-i szerzetesi közösség tagjai állították össze, központi igéje így hangzik: „Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek.” (Jn 15,5–9)

Az országos ünnepi nyitó istentisztelet január 17-én, vasárnap 19 órakor lesz Budapesten, a Szent István-bazilikában. Szentbeszédet mond Erdő Péter bíboros és igét hirdet Steinbach József református püspök. Az ünnepi liturgiában a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa tagegyházainak vezetői szolgálnak.

A 2020 szeptemberére tervezett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust (NEK) a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben egy év halasztással 2021. szeptember 5. és 12. között rendezik meg Budapesten. Az elmúlt időszakban a találkozóra felkészítő események az online platformokon valósultak meg.

Erdő Péter bíboros adventi üdvözletében tolmácsolta meghívását mindenki felé a jövő évi eucharisztikus világkongresszusra: „Találkozzunk Krisztussal Budapesten, legyen Ő életünk sugárzó társa, legyen Ő az, aki optimizmust és örömet hoz az életünkbe!”

A NEK Általános Titkársága rendhagyó kalendáriummal igyekszik segíteni az adventi várakozás időszakát, amelyben naponta költők, színészek, írók, zenészek, közösségünk ismert és elismert tagjai a saját nappalijukból küldenek rövid videoüzenetet. Bővebb információ az iec2020.hu honlapon található.

Forrás: MKPK Sajtószolgálat

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye