szeptember 2020

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő debreceni Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Technikum és Kollégium új óvodai tagintézménnyel bővül Debrecen-Józsa városrészen.
A Szent György-templom szomszédságában épülő óvoda alapkőletételének ünnepségét szeptember 10-én tartották, amelyen részt vett Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Papp László, Debrecen polgármestere, Balázs Ákos ,Debrecen alpolgármestere, önkormányzati képviselő, Türk László, EKIF (Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága) oktatásszervezési főigazgató, Molnár Katalin EKIF tanfelügyeleti főigazgató, dr. Bódis Zoltán, a Szent József köznevelési intézmény vezetője és Béres Nándor egyházmegyei gazdasági igazgató.

Az ünnepségen a Himnusz közös eléneklése után elsőként dr. Bódis Zoltán köszöntő gondolataiban elmondta, régen vágyott ajándékot kap meg a debreceni köznevelési intézmény, hiszen amikor 1996-ban 50 diákkal útnak indultak, nem gondolták, hogy 2020-ra, 850 diák fog járni a Szent József iskolába, amely korosztályból már csak az óvodások hiányoznak. Majd egy régi magyar hagyományt említett, amely szerint a gyermekek 7 éves korukig Isten tenyerén élnek. Az óvoda felépülése után elmondhatják majd, hogy Isten tenyerén élő gyermekekkel is foglalkozhatnak. Végül az igazgató megköszönte a fenntartónak és Debrecen városának az óvoda megépítéséhez nyújtott támogatását.

Ahol óvodát építenek, ott gyarapodó közösség van – kezdte gondolatait Papp László. Óriási öröm az új óvoda alapkövének elhelyezése – fogalmazott –, amely azt mutatja, hogy a város gyarapodó közösséggel büszkélkedhet. Majd kiemelte a városban működő egyházak és az önkormányzat közötti példamutató kapcsolatrendszert, amelynek köszönhetően közösen gondolkodnak és gondoskodnak a város jövőjéről. Debrecen-Józsa városrészen fontos közösséget fejlesztő lépéseket tesznek a jövő irányába, hiszen az itt működő köznevelési intézmények 100 %-os kapacitással működnek, amely indokolttá is teszi az óvoda építését.
Debrecenben kiemelten gondoskodnak a gyermekekről. Az elmúlt években számos bölcsőde, óvoda újult meg, valamint ebben az évben 1.3 milliárd Ft-ot fordítanak majd a város oktatási rendszerének fejlesztésére, óvodák felújítására, illetve újak építésére. Végül megemlítette, hogy a keresztény szemléletű óvodai és iskolai nevelés ebben a városban kifejezetten jövőbe mutató, az egyházi szervezetek nagy intézményfenntartók, amelyben élen jár a római katolikus egyház.

Balázs Ákos az elmúlt évekre tekintett vissza. Elmondta, az óvoda épülésének története sok-sok évvel ezelőtt kezdődött, akkor, amikor Józsán az új katolikus templom építését tervezték. Mára már óvoda épül a 2015-ben felszentelt Szent György-templom mellett, amely erős, gyarapodó közösség jelenlétét is mutatja. Az itt élők életében mindig is fontos szerepe volt a keresztény egyházaknak. Az alpolgármester kifejtette, talán soha nem volt ennyire nagy szükség a keresztény értékek jelenlétére, mint napjainkban. Debrecen tekintetében ebben a városrészben született a legtöbb gyermek az elmúlt években, ezt igazolja a jelenlegi két, telt házzal működő bölcsőde is.

Végül Palánki Ferenc megyéspüspök gondolataiban egy élményét osztotta meg a jelenlévőkkel az alapkő megáldása előtt. Az elmúlt napon részt vett egy máriapócsi zarándoklaton, amelyet politikusoknak szerveztek. A jelenlévők viszont nem hivatali minőségben, hanem hívő emberként vettek részt a kétnapos találkozón, azzal a céllal, hogy Istenre figyeljenek. A kereszténység Istenre irányítja a nyitott ember figyelmét – fogalmazott a megyéspüspök, majd egy 2. századi – Diognétoszhoz írt – ókori keresztény iratot említett, amelyben ez olvasható: „Ami a testben a lélek, az a keresztény a világban.”

Nekünk, keresztényeknek tehát az a feladatunk, hogy lélekként legyünk jelen a világban. Ezt a célt szolgálja az egyház, az egyházmegye, amikor intézményeket tart fenn. Küldetésünk, hogy hirdessük Isten országát, az Ő szeretetét, továbbá felelősségteljes és felelősséget vállalni tudó, Isten szeretetét képviselő gyermekeket neveljünk, akik éltetik a világot, hogy majd ők legyenek a világ lelke, lelkiismerete.

A megyéspüspök az egyházmegye e városrészre vonatkozó jövőbeni terveit is megosztotta a jelenlévőkkel, amely szerint 8 osztályos általános iskola építését tervezi az óvoda közelségében. Végül köszönetet mondott Debrecen város vezetésének a támogatásért, hogy a többi keresztény felekezettel együttműködve, közös gondolkodásban, tervezésben segítik az egyházmegye munkáját is.

Béres Nándor egyházmegyei gazdasági igazgató újságírói kérdésre elmondta, összesen 460 millió Ft-ba kerül a beruházás, ebből a debreceni önkormányzat 115 millió Ft -tal támogatja az építkezést a többit az egyházmegye finanszírozza.

Az új, 4 csoportos óvoda várhatóan 2021. május 14-ére készül el, és jövő év szeptemberében, maximum 120 gyermek jelenlétével fogja indítani a következő tanévet.

Az ünnepségen közreműködtek a Szent József köznevelési intézmény általános iskolás diákjai, Hegymegi Nándor és Sári Ajsa.

 

Kovács Ágnes
Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A Szent Imre Katolikus Gimnázium 10. A. osztálya különleges lelkinapon vett részt szeptember első szombatján, Nyíregyházán. Nagy Csaba atya és Csernyus Enikő osztályfőnökük vezetésével gyalogos zarándoklattal indították a napot a Nyíregyháza-Sóstó városrészre, ahol végig elmélkedték a16 stációból álló Házaspárok útját.

Szerelmespárok, házaspárok, családok, baráti társaságok, turisták gyakori látogatói e helynek, átgondolva életük fontos eseményeit, feladatait, nehézségeit és korszakait. A stációknál Csaba atya tartott rövid elmélkedést, majd együtt imádkoztunk. Ezt követte a sok móka és kacagás, vízi biciklizés a csónakázó tavon. Mivel szép idő volt, a tó melletti szabadidő parkban folytatódott a lelkinap: beszélgetések, focizás és játék között választhattak a diákok.

Ebéd után folytatódott a megkezdett kötetlen együttlét, majd újra gyalog indultunk vissza a gimnáziumhoz. Mindenki nagyon örült ennek a szép kirándulásnak, a találkozásnak, jókedvnek és beszélgetésnek, hisz a járványhelyzet miatt először volt kötetlenül együtt az osztály. Volt idő egymásra figyelni, egymással minőségi időt tölteni, és az intézmény egyik célját igazán megélni: „Ne félj, nem vagy egyedül!”

 

A Szent Imre Gimnázium 10. A. osztályának tanulói

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő debreceni Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Technikum és Kollégium új négy csoportos óvodai tagintézménnyel bővül Debrecen-Józsa (Gát u. 5.) városrészen.

Az új óvoda alapkőletételének ünnepsége 2020. szeptember 10-én, csütörtökön, 10.30 órakor kezdődik, amelyen részt vesznek Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Papp László Debrecen polgármestere, Kósa Lajos országgyűlési képviselő, Balázs Ákos Debrecen alpolgármestere, önkormányzati képviselő, Türk László oktatásszervezési főigazgató (EKIF – Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága) Molnár Katalin tanfelügyeleti főigazgató (EKIF) és Béres Nándor egyházmegyei gazdasági igazgató.

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2020. szeptember 09., szerda 09:16

Emmausz kurzus Debrecenben

„Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, és feltárta előttünk az Írásokat?” (Lk 24,32).  2020. okt. 16–18-án Emmaus kurzust tartanak Debrecenben a Szent László Domonkos Plébánián.

Miről szól az Emmausz kurzus?

Az Istennel való találkozásból és a vele való megismerkedésből fakad a boldog élet. Istent meg lehet ismerni. Ő nem egy hallgatag valaki, hanem egy beszédes személy, akinek van mondanivalója. Életadó mondanivalója. Hallod, hogy Isten beszél hozzád? Jézus Isten hozzánk intézett szava. Az Emmausz kurzus megismerkedés Isten szavával – Isten Igéjével –, hogy életet adjon számunkra az olvasása, hallgatása, követése, életre váltása által.
A kurzuson végigjárjuk a Jeruzsálemtől Emmauszig vezető utat, hogy nekünk is lángra gyúljon a szívünk Isten Igéjének tüzétől. Ez a kurzus megváltoztatja a kapcsolatunkat az Igével. Ha még nem olvasod naponta, vagy ha úgy érzed, nem érted, amit olvasol, vagy nem ismered eléggé az Igét, gyere el! Várunk! Isten Igéje ezen a kurzuson a te szívedet is lángra tudja gyújtani, mivel hordozza Istent.

Miből áll?

Előadásokból, imából, énekekből és sok-sok gyakorlatból, közös tapasztalatból, hogy valósággá váljon benned, amiről szól a kurzus.

A kurzus témáiból

• Az emmauszi út
• Az Ige hét képe
• Az Ige hét hatása
• Szövetségkötés az Igével
• Izrael zsinagógája
• Emmauszi Eucharisztia

Tanúságtétel:

• „Megérettem, hogy a Szentírás könyve (mint tárgy) maga az élő Ige, és az Úr megtanított rá, hogyan bánjak Vele ezután!”
• „A Szentírás maga Jézus, az Ige testté lett számomra, valósággá vált, s valósággá vált, hogy Isten ígéretei igazak az én életemre is.”
• „A Biblia ezentúl fontos lesz számomra.”
• „A Szentírást és Jézust jobban megszerettem.”

Kurzusigazgató:

Balassa György

Koordinátor:
Tóth Anita Fruzsina

Team további tagjai:

Tokodi László OP domonkos atya

Kezdés: 2020. október 16., péntek 16.00 –

Befejezés: 2020. október 18., vasárnap 16.00 –

Helyszín:

Szent László Domonkos Plébánia
Debrecen, Füredi u. 6.

További részletek, jelentkezési lehetőség: https://szentandras.ujevangelizacio.hu/meghivo/emmausz-kurzus-debrecenben-0

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2020. szeptember 5–én a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának meghívására részt vettünk a szolgálat éves lelkigondozói és önkéntes beteglátogatói szakmai napján, találkozóján. A Fehérek templomában a szolgálat vezetője, Dr. Faragó Artúr  kórházlelkész mutatott be szentmisét, melyben mindnyájan hálát adtunk beteglátogatói szolgálatunkért.  Artúr atya prédikációjában megemlékezett a nap szentjéről, Kalkuttai Szent Terézről, aki példaképe, Lisieux-i Szent Teréz után választotta szerzetesi nevét, és aki saját életében igyekezett megvalósítani az Úr útját. Teréz anya vallotta, hogy nem kell látványos dolgokat véghezvinnünk, a lényeg, hogy mindennapi tetteinket a szeretet hassa át. Artúr atya hangsúlyozta számunkra az ima fontosságát is, hisz most a járvány miatt az önkéntesek nem teljesíthetnek szolgálatot kórházakban, azonban az imaháttér biztosításával segíthetik az ott dolgozókat, betegeket.


A prédikáció elhangzása után tett fogadalmat három új váci önkéntes beteglátogató, abban a reményben, hogy minél hamarabb elkezdhetik szolgálatukat a betegágyak mellett. A szentmise után a püspökségen előadásokkal folytatódott a napunk.
Először Bajnóczi Szilvia Sára CB nővért hallgathattuk, aki a bennünk élő istenképekről beszélt nekünk. Felhívta figyelmünket, hogy amikor hitünk krízisbe kerül, tulajdonképpen az Istenről alkotott képünk kerül válságba, de ez a krízis egyben lehetőség is arra, hogy az formálódjon. Kiemelte, az istenképek lehetnek pozitívak vagy gyógyítóak, és lehetnek negatívak vagy gyógyulásra vágyók.

Ezt követően dr. Gőgh Edit neurológus és pszichiáter saját tapasztalatait is beleszőve beszélt nekünk arról, hogy „Gyógyít-e a hit?”. Előadásában kiemelte, hogy az egészség harmónia, míg a betegség diszharmónia, s ha a harmónia megbomlik, betegség lesz belőle. Személyes meggyőződése is, és a Budapesten 2020 márciusában megrendezett Hit és egészség konferencia végkövetkeztetése, miszerint a hitnek létjogosultsága van a gyógyításban. Előadónk felhívta a figyelmünket arra a téveszmére is, mely szerint élő hitű keresztény ember sem testileg, sem lelkileg nem lehet beteg és nem kérhet pszichológustól segítséget. Ennek épp az ellenkezője igaz. Ugyanakkor tanulmányok sokasága bizonyítja a mélyen megélt hit számos pozitív hatását életünkben, mint a jól-lét, remény, hála, s így a hívő emberek körében kevesebb a szorongó, depressziós ember, valamint, hogy a hit és a betegért mondott ima milyen nagy hatással van a gyógyulásra.

A szentmise és az előadások után közös ebéd következett a püspökség kertjében, amely mellett a kötetlen beszélgetések is teretet kaptak.

Geréné Sárga Monika kolleganőnk mindkét előadóval készített egy – egy rövid riportot, melyet hamarosan közreadunk.

Berényiné dr. Felszeghy Márta
DNYEM Kórházlelkészi Szolgálat
koordinátor

 

Újra intenzíven terjed a COVID-19 járvány. Erre vonatkozóan a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia meghozta őszi rendelkezéseit: https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-magyar-katolikus-puspoki-konferencia-jarvanyugyi-intezkedesei

Az MKPK rendelkezéseit figyelembe véve Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök az egyházmegyénkben történő szentmisékre és szertartásokra vonatkozóan a következő iránymutatást adja:

A fertőzés elkerülése érdekében kérem, hogy betegen vagy a fertőzés tüneteivel senki ne vegyen részt szentmisén és közösségi alkalmon. Templomba érkezéskor és templomból távozáskor kerülni kell a csoportosulást.

• A szentmisék és szertartások egész idején minden résztvevő számára kötelező a szájat és orrot eltakaró eszközt (védőmaszk, sál, kendő) viselni (a miséző papot és a kántort kivéve) és egymástól 1,5–2 méter távolságot tartani;
• kötelező a templomba érkezéskor a kézfertőtlenítés vagy az otthonról hozott, vagy a templom bejáratánál kihelyezett fertőtlenítőszer használatával.
• A szentmiséken továbbra is el kell hagyni a békeköszöntést kézfogással.
• A nyelvre és a két szín alatti áldoztatás továbbra sem engedélyezett.
• A kézbe áldoztatás rendje: A miséző pap áldozása után és az áldoztatás megkezdése előtt végezzen kézfertőtlenítést, ugyanígy tegyen az áldoztatásban segítő akolitus is, áldoztatás után pedig ismét fertőtlenítsenek.
A hívek védőmaszkban járuljanak szentáldozáshoz úgy, hogy amikor rájuk kerül a sor mindkét kezüket — amennyire hosszan csak lehet — nyújtsák előre (ugyanígy tegyen az áldoztató pap, ill. akolitus). Az Eucharisztia tenyérre fogadását követően, néhány lépést tegyenek oldalra, igazítsák a szájmaszkot az álluk alá és így vegyék magukhoz az Oltáriszentséget, utána visszaigazított szájmaszkkal menjenek a helyükre.

• A perselyadományokat távozáskor helyezzék a hívek a kosarakba a kijáratnál, kerülve a csoportosulást. A perselyadományokat, vagy más célú támogatásukat banki átutalással is eljuttathatják.
• A hívek gyóntatása még ne történjen gyóntatószékben. A gyóntatószék helyett egy erre alkalmas, sok légköbméterű helyiséget használjunk a gyóntatáshoz, maszkban és kellő távolságot tartva.
• A keresztelést és temetést végezzük a szükséges higiénés előírások leggondosabb követésével.
• Az esketésre is érvényesek a szentmisékre vonatkozó előírások.
• Nagy létszámú zarándoklatokat vagy tömeges imatalálkozókat ne tartsunk.

A felsorolt rendelkezéseket kövessük lelkiismeretesen. Ezek betartásának biztosítása érdekében vonjunk be alkalmas segítőket.

 

Öröm-hír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

Ha ünneplünk, az életet tanuljuk. Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a Szent Gellért-díj arany fokozatát adományozta Urbin Istvánnénak a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola biológia-kémia szakos tanárának a több évtizeden át tartó áldozatos munkájáért. A díjat Felföldi László általános helynök adta át szeptember 1-én, az iskola Veni Sancte ünnepségén.

Urbin Istvánné 1992 óta tanít az intézményben, nevelő-oktató munkáját sikeresen és kiemelkedően végzi több mint húsz éve. Példaértékű szakmai munkáját dicséri, hogy emelt szintű érettségi vizsgákon kiváló eredménnyel szerepelnek diákjai, az orvosi és természettudományi egyetemeken számos tanítványa kapott diplomát.

Nyugodt, kiegyensúlyozott személyiség, aki szaktanárként és osztályfőnökként is nagy odafigyeléssel, empátiával végzi áldozatos tevékenységét. Hiteles keresztény életet él. A nevelőtestület életében meghatározó, közösséget alakító és megtartó szerepet tölt be.

Gratulálunk, és Isten áldását kérjük életére, munkájára!

2020. szeptember 1-én megnyitottuk a tanévet a Szent Imre katolikus köznevelési intézményben is. Ünnepnek, sikernek és örömnek éltük meg, hogy újra együtt lehetünk a Veni Sancte-n, és hogy elindult a tanév digitális oktatás nélkül. Sokáig – tavasszal és egész nyáron – csak tervezgettük, milyen lesz, ha újra találkozhatunk tanítványainkkal, a munkatársak egymással, és a lehetőségeket latolgattuk: milyen lesz az újrakezdés? Igen, sikernek éltük meg, hogy itt az évnyitón együtt lehettünk.

Az előírások miatt nem tudott minden diák egyszerre részt venni a tanévnyitó szentmisénken, ezért több osztály élő közvetítésen keresztül követe a liturgiát az osztálytermében. Tormássiné Kapitány Ágotha igazgató asszony az új, járvány okozta helyzetben háromszor mondott évnyitó beszédet, amelyben először a jelenlévőket és azon belül az új diákjainkat is köszöntötte, majd örömét fejezte ki, hogy a megszokott módon el tudjuk kezdeni a tanévet. Kiemelte viszont, hogy sok új szabálynak kell megfelelnünk.

A Veni Sancte-n a Szentlelket kérjük, hogy adjon erőt, kitartást, egészséget a ránk váró feladataink teljesítéséhez – folytatta az Igazgatónő a beszédét, majd visszatekintett az elmúlt tanév kezdéséhez, amikor így fogalmazott: „Tíz hónap múlva, azaz az év végi Te Deum-on hálával a szívünkben legyünk itt együtt újra, hálát adva, hogy az év során megéltük az örömhírt, ami hitünk alapja, hogy keresztény fiatalnak lenni nem szomorúság, hiszen tele vagyunk bizalommal, hittel, reménnyel, mert életünk alapja az egymás iránti szeretet.” Majd az intézményvezető így folytatta: most reményteli szívvel kívánom ezt újra, bízva abban, hogy lesz évzáró hálaadó Te Deum szentmisénk, itt, a teljes közösségünkben.

A szülőknek üzent az igazgató asszony, amikor azt mondta: köszönjük önöknek a bizalmat, hogy megosztják velünk gyermekeik nevelését, hogy társak lehetünk a szeretet gyakorlásában.

Az igazgatói köszöntőt mindhárom évnyitónkon szentmise követte, vasárnap és kedden reggel iskolalelkészünk Nagy Csaba atya, kedd délelőtt pedig Felföldi László általános helynök mutatta be.Csaba atya megkérdezte hallgatóságától, hogy vajon beengedik-e eléggé Jézust az életükbe, hagyják-e, hogy beleszóljon az életükbe? E gondolat köré építette fel mondandóját, majd az intézményünk ez évi új jelmondatát ismertette, amely kapcsolódik az általa feltett kérdésekhez: „Ha tengeren kelsz át, veled leszek; és ha folyókon, nem borítanak el, ha tűzön kell átmenned, nem égsz meg, és a láng nem perzsel meg” (Iz 43,2).

A kezdet adja az élet új lendületét. Itt nézzük meg mindig, hogy hol vagyunk, hol tartunk az életünkben – fogalmazott Felföldi László atya a szentmisén, majd kérdéseket intézett hozzánk: Vajon mertünk-e új döntéseket hozni az elmúlt időszakban az új tanévet illetően? Ezek mellé elhatároztunk-e változtatásokat? Hiszen a döntés változtatás nélkül semmit nem ér. Aztán a diákokhoz intézett lelkesítő szónoklatában kiemelte: Az élet legnagyobb feladata, hogy tanulók legyünk. Merjetek bátor tanulók lenni! Az élet lényege: növekedni és tökéletesedni!

Végezetül a plébános Sík Sándor gyönyörű versét idézte:

Ments meg Uram!
A virágtalan, gyümölcstelen ágtól
A meddőségtől, lanyhaságtól,
a naptalan és esőtelen égtől;
Ments meg Uram a szürkeségtől!
Édes az ifjak méntás koszorúja,
Fehér öregek aranyos borúja,
Virága van tavasznak, télnek;
Ne engedj Uram, koravénnek!
Csak attól ments meg, keresők Barátja,
Hogy ne nézzek se előre, se hátra.
Tartsd rajtam szent, nyugtalan ujjad,
Ne tűrd, Uram, hogy bezáruljak!
Ne hagyj Uram, megülepednem,
sem eszmében, sem kényelemben.
Ne tűrj megállni az ostoba van-nál,
S nem vágyni többre kis mái magamnál.
Ha jönni talál olyan óra,
hogy megzökkenne vágyam mutatója,
Kezem kezedben ha kezdene hülni,
Más örömén ha nem tudnék örülni,
Ha elapadna könnyem a más bűnén,
A minden mozgást érezni ha szűnném,
Az a nap Uram, hadd legyen a végső:
Szabadíts meg a szürkeségtől!
/1940/

 

Zagyva Klára tanár, sajtóapostol
Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

A Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálat munkatársai tíz alkalomból álló, egész tanévet felölelő érzelmi intelligencia fejlesztő és önismereti tréning előadássorozat záróeseményén vettek részt. Az alkalom 2020 augusztusának utolsó négy napján Püspökszentlászlón, a jezsuita rend Életrendezés Házában került megrendezésre.

A Kelet-Mecsekben lévő Zengő hegy lábánál fekvő harmonikusan a tájba simuló hófehér épülethez érkeztünk. A szervesen hozzá tartozó idilli, elcsendesedésre és a megfáradt lélek frissítésére szolgáló kanyargós Mária út állomásain meg–megálltunk. Nappal a fény ragyogtatta, éjjel a megvilágítás csillogtatta az elmélyülésünket szolgáló különleges üvegalkotásokat. A vadkörte és almafa potyogó termése élelmet adott, a levendula és a bő virágú hortenzia látványa megörvendeztette a szemlélődőt. A kerti vízesés szomját oltotta a méheknek. A kis település nevezetessége még az a kastély, amelyben Mindszenty József esztergomi érsek, prímás, bíborost 1955-ben házi őrizetben tartották.

A lelki napokon az előadások és az elmélkedések váltakoztak, kiscsoportos beszélgetésben átelmélkedtük a hallottakat. A ház kápolnájában - a tikkasztó meleg ellenére, - mindannyian figyelemmel kísértük az intenzív érzelmeket megindító előadásokat. A képzés és az áhítatok vezetője dr. Robert Friedrich Hecker-Réz pasztorál pszichológus, aki szünetekben vizsgáztatta a hallgatókat. Tanúsítványainkat kibocsájtó istentiszteleten, személyes áldás kíséretében kaptuk meg.

Lelkivezetőnk és az Oltáriszentség kiszolgáltatója Jakus Ottó atya volt. Elmélkedéseiben a szeretet érzelmi harmóniájáról és az érzelmi gyógyulást közvetítő alázatról beszélt. A lelki napok témája: „az érzelmi gyógyulásunk útja” volt.

A lelkigyakorlat meghívott előadója, Peter Danzer svájci szociálterapeuta, coach és házasság-terapeuta személyében egy nagyszerű embert ismerhettünk meg. Megtudhattuk a jó lelkigondozó ismérvét: tudjon szeretni, irgalmat gyakorolni, és reménységgel fordulni a betegek felé. Ezeket a minőségeket csak ajándékba kaphatjuk az Istentől. „Legyünk ezek mellett barátságosak, türelmesek alázatosak, és engedjük, hogy minden pillanatban vezessen minket a Szentlélek”- mondta Peter Danzer.

 

Geréné Sárga Monika
beteglátogató, sajtóapostol

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Életünket segítő, elgondolkodtató, a napot elindító útravalóval szolgál a hét minden napján a Duna Televízió reggel 05:55-től kezdődő Hajnali gondolatok című műsora.

A következő napokban, 05:55-kor egyházmegyénk papjai mondják el napindító gondolataikat a következő időpontokban:

 

Szeptember 4.: Kerekes László, Geszteréd plébánosa

Szeptember 7., 11: Heidelsperger István, Mátészalka plébánosa

Szeptember 12., 14., 15.: Pankotai József, Nyíregyháza-Kertváros plébánosa

 

A felvételt a Duna Televízió munkatársai rögzítették augusztus 25-én, Máriapócson, a római katolikus templomban.

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) vezető tisztségviselőinek öt évre szóló megbízatása lejárt, így a testület őszi rendes ülésén sor került a tisztségek megújítására. A konferencia tagjai szeptember 2-án Dr. Veres András püspököt választották meg az MKPK elnökének. A megbízatás újabb öt évre szól.

Életrajz:

Születési helye, ideje: Pócspetri, 1959. november 30.
Papszentelés helye, ideje: Nyíregyháza, 1986. augusztus 2.
Püspökszentelés helye, ideje: Róma, 2000. január 6.

Az egri érsekség szeminaristájaként teológiai tanulmányait előbb az Egri Hittudományi Főiskolán, majd a budapesti Hittudományi Akadémián végezte.

1983–1988: a római Német-Magyar Kollégium növendékeként előbb a Pápai Gergely Egyetemen, majd pedig az Alfonsiana Egyetemen tanult, ahol morálteológiából licenciátust szerzett.
1988–1990: Mezőkövesden káplán.
1989: doktori fokozatot szerzett a budapesti Pázmány Péter Hittudományi Akadémián.
1990–1996: az Egri Papnevelő Intézet teológia tanára és prefektusa.
1994–1996: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának docense.
1996–1998: a Római Pápai Magyar Intézet rektora.
1998–2006: a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára.
1999. november 5-én II. János Pál pápa cissai c. püspökké nevezi ki.
2000. január 6-án II. János Pál pápa püspökké szentelte Rómában a Szent Péter-bazilikában.
2006. június 20-án XVI. Benedek pápa szombathelyi püspökké nevezte ki.
2006. augusztus 5-én átvette a Szombathelyi Egyházmegye kormányzását.
2011. január 19. és április 25. között a Pécsi Egyházmegye sede vacante apostoli kormányzója.
2015. szeptember 2.: a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke.
2016. május 17.: Ferenc pápa a Győri Egyházmegye püspökévé nevezte ki.
2016. július 16.: átvette a Győri Egyházmegye kormányzását.

MKPK:
Az MKPK elnöke;
az Állandó Tanács tagja;
A Liturgikus Bizottság elnöke;
a Jogi Bizottság és a Gazdasági Bizottság tagja.

Jelmondata:
ADDUXIT EUM AD JESUM
Elvitte őt Jézushoz
A testület újra elnökhelyettessé választotta Dr. Udvardy György veszprémi érseket. Az Állandó Tanács további tagjai Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek és Magyarország prímása, illetve Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök lettek.
A konferencia titkára továbbra is Dr. Tóth Tamás, akit 2018-ban választottak erre a tisztségre.
Budapest, 2020. szeptember 2.
az MKPK Titkársága

 

Forrás: MKPK Sajtószolgálat

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye