szeptember 2020

100 évvel ezelőtt még közös egyházmegyéhez tartozott a két római katolikus templom, ma már egy országhatár választja el azokat egymástól. Az Európai Unió Partnerség határok nélkül elnevezésű programja ezeket a határokat bontja le azzal, hogy a két egyházközségnek, mint együttműködő partnereknek nyújt 850 ezer euró támogatást Magyarország és Ukrajna két meghatározó, egyházi örökségként ránk maradt építészeti értékének megőrzésére, valamint azok kulturális és turisztikai fejlesztésére. A két egyházközség mellett egy-egy helyi turisztikai iroda segíti majd a fejlesztések idegenforgalmi népszerűsítését, határainkon innen és túl. A pályázatban együttműködő partnerek a közös projekt megnyitóját 2020. augusztus 26-án tartották Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban.

A projekt beruházásának eredményeként megújul a társszékesegyház orgonája, valamint egy többfunkciós közösségi teret, mosdókat, a templom plébánia felőli harangtornyában pedig kilátóközpontot alakítanak ki a műemlékvédelemre vonatkozó szigorú szabályok szem előtt tartásával. A templomba betérő látogatókat többnyelvű érintőképernyős információs tábla segíti majd a tájékozódásban. A beruházásnak köszönhetően a műemlék templom a szakrális szerepén túl Nyíregyháza kiemelt turisztikai helyszínévé is válhat.

A beregszászi római katolikus templom épületének és vízelvezető rendszerének felújításával, modern kerékpártároló kialakításával, érintőképernyős információs tábla kihelyezésével a program megvalósítja egyházi és európai kulturális örökségünk védelmét, valamint a templomnak a mai kor elvárásainak megfelelő bemutathatóságát. A munkálatoknak köszönhetően az épület újra méltó helyszínévé válhat a római katolikus közösségi- és hitéletnek.

A projekt ünnepélyes megnyitóján Felföldi László plébános köszöntötte a meghívottakat, majd dr. Harsányiné Tóbiás Tímea, a projekt pénzügyi vezetője ismertette a megvalósítás jogi és pénzügyi feltételeit, majd Fejér Péter, a projekt vezetője az elvégzendő munkálatokat mutatta be. Tarpai József, a beregszászi Római Katolikus Egyházközség kurátora a Kárpátalján végzendő munkálatokról, illetve  Bordacsenkó Alexandra a megvalósíthatóság finanszírozási feltételeiről tájékoztattaa megjelentek.

A tervek és az engedélyek birtokában mindkét helyszínen heteken belül megkezdődnek a munkálatok. A projekt befejezése 2022 májusában ér véget. A munkálatok végzése idején a liturgiák és a társszékesegyház zavartalanul látogatható.

A projekt leírása:
A projekt célja a határokon átnyúló kulturális örökség megőrzése és népszerűsítése

A program címe:
Egyházi kulturális örökség és turizmusfejlesztés Nyíregyházán és Beregszászon
A program azonosítója:
HUSKROUA/1702/3.1/0057
A projektben résztvevő partnerszervezetek:
• Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség – vezető partner/Magyarország
• Beregszászi Római Katolikus Templom Egyházközsége
– Ukrajna (Religious Community of Berehovo Roman Catholic Church)
• Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. – Magyarország
• Ukrán-Magyar Regionális Fejlesztési Központ – Ukrajna
(Ukrainian-Hungarian Regional Development Centre)
A megvalósítás időszaka: 2020. június 1. – 2022. május 31.
(24 hónap)
A támogatás teljes összege: 844 979,11 EUR
A projekt az Európai Unió finanszírozásában, a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI CBC 2014-2020 Program támogatásával valósul meg.

Öröm-hír Sajtóiroda/ Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

Jézus Irgalmas Szívében elkötelezett családok találkozóját tartották Pócspetriben augusztus 23-án. Idén a vírushelyzet miatti karantén nem tette lehetővé, hogy a családfelajánlásban élő családok Irgalmasság vasárnapján ünnepeljenek, erre most került sor.

A nap hálaadó szentmisével kezdődött, amelynek elmélkedése arra tanított minket, hogy mi szükséges ahhoz, hogy beszélni tudjunk hitünkről, örömünkről, az Úr Jézusról. Hétről hétre át kell menni a tűzön. Vagyis szembesülünk azzal az igazsággal, hogy gyengék vagyunk. A keresztény ember mer szembenézni önmagával, a bűneivel, mert azt édes találkozásban teszi. Ez a tisztítótűz: itt a földön a tisztulás útját járjuk.

A vasárnapról-vasárnapra való megpihenésünk ebben a tisztítótűzben azt jelenti, hogy levetjük a fölösleges terheket, és magunkra vesszük az Ő könnyű terhét és édes igáját, megtapasztaljuk irgalmasságát, a gyógyító találkozást. Arra kaptunk biztatást, hogy engedjük magunkat, merüljünk bele ebbe a tűzbe, és legyünk bátrak boldogan belekiáltani a világba örömünket.

A találkozó apropóján a családok tagjai felvették fehér egyenpólójukat, így örömmel láthattuk, hogy mennyire kinőtte magát közösségünk az első elköteleződések óta, melyekre 2012-ben került sor.

A szentmisét követően az ünnep örömére óriástortát szeltünk közösen a fiatalokkal, mivel a találkozó egybeesett a Fília Közösséghez tartozó gyermekeink táborozásának záró napjával. Ebéd után elkészült a csoportkép, majd kötetlen beszélgetés kezdődött, mely a délutánba nyúlt, hiszen régen találkoztak már így együtt családjaink.

Hollósy Tibor

Pócspetri

2020. szeptember 02., szerda 15:52

Debreceni vendégekkel táborozott közösségünk

Közösségünk júliusi HEPE tábora Balatonbogláron (amely során igyekeztünk „Hitet, Erőt Pakolni Egymásba”) olyan jól sikerült, hogy megkértük lelki vezetőnket az ismétlésre, hogy augusztusban is tötsünk együtt öt napot. Így került sor a HEPE 2. táborra, ezúttal Pócspetriben, a „fíliások” jól ismert közegében, a lelkigyakorlatos házban.

„A lerakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, más alapot senki sem rakhat” (1Kor 3.11) – mottóval szerveztük a tábort.

A heti élnivalót magába sűrítő ALAP szavunkat júliusban az Atya, lehetőség, adottság és parancs szavak segítségével értettük meg. Egy mondatban így foglalható össze: ha már felismertük az Atya arcát az emberekben, van lehetőségünk és adottságunk keresztény fiatalként tisztán és erkölcsösen élni, Jézus példáját követni, akkor az már parancs.

A táborban más oldalról közelítettük meg a mozaikszót, ami az arc, lepel, akció és pihenés szavakkal mélyült el bennünk. Első nap Krisztus arcát szemléltük. A második nap feladata az volt, hogy Lázár történetén keresztül megértsük, hogy le kell vetkőznünk azokat a lepleket, amelyek megkötöznek, hogy fel tudjuk venni új ruhánkat. A harmadik napon „akcióztunk”, elfogadtuk az Úr Jézus meghívását, hogy vele együtt vízre lépjünk.

Reggel megérkeztek a debreceni Szent László Domonkos Plébánia fiataljai a szerzetes atyákkal és munkatársaikkal együtt, így közösen kirándultunk Tokajba. Csodálatos volt szentmisén részt venni a sétahajón, miközben énekeltük a „meghívtál, hogy vízre lépjek…” sorokat.

Délután megtekintettük a Bor Múzeumot, majd sárga lufikat osztogattunk a járókelőknek, akikkel igyekeztünk szóba elegyedni és egy kis vidámságot vinni a napjukba. Jó volt más fiatalokkal találkozni, reméljük lesz folytatása. A vasárnap a pihenésé volt, napindítóként készültünk a szentmisére, finom ebéd, majd a tábor lezárása következett.

Nagyon hálásak vagyunk a feltöltődésért, amelyből még sokáig fogunk táplálkozni!

Lukács Klára

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében megalapított Szent László Imaszövetségben közel ezren imádkoznak nap mint nap az egyházmegyénk papjaiért, újabb papi hivatások születéséért.

Az imaszövetség tagjai ez év májusától hónapról-hónapra a világosság rózsafüzér titkait elmélkedik át. Szeptemberben a hívek a világosság rózsafüzér ötödik titkát: „Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát” elmélkedik át.
Szent II. János Pál pápa a beiktatásának 24. évfordulóján, 2002. október 22-én írta alá a Rosarium Virginis kezdetű apostoli levelét, melyben újra felhívta a figyelmünket a rózsafüzér-imádságnak a fontosságára, és azt újabb, a világosság rózsafüzér titkaival bővítette ki. Ezek a következők:

1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett,
2. aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét,
3. aki meghirdette Isten országát,
4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét,
5. aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát,

Az alábbiakban Németh István atyának a világosság rózsafüzér ötödik titkáról szóló elmélkedését tesszük közzé:

„Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát” (ld. Mt 26,26-28)

„Vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta tanítványainak, ezekkel a szavakkal: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem!” Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és ezekkel a szavakkal nyújtotta nekik: „Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetségé, amelyet sokakért kiontanak a bűnök bocsánatára”. (Mt 26,26-28)

Nagyon részletesen van bemutatva, hogy Jézus hogyan alapítja meg az Oltáriszentséget: kezébe veszi a kenyeret, megáldja, megtöri, odaadja a tanítványoknak, és még a szavai is le vannak jegyezve. Ugyanígy a kehellyel: kezébe veszi, hálát ad és átnyújtja a tanítványoknak. Mintha csak az evangélista azt szerette volna, hogy mi is képzeljük bele magunkat a történetbe, ezért írja le ilyen aprólékosan az Eucharisztia alapítását. Olyan ez egy kicsit, mintha mi is ott ülnénk a tanítványok között, mintha Jézus nekünk is személyesen nyújtaná át az ő testét és vérét. Olyan, mintha mindannyian tanítványokká válnánk.

Jézus pedig a tanítványokat az Eucharisztia alapításával tanítani is próbálja: az Eucharisztiának üzenete van. Mire tanít minket Jézus az Eucharisztiában?

Vegyük és együk. Az Oltáriszentség legyen számunkra táplálék, amit magunkhoz veszünk azért, hogy életerőt adjon.

Igyuk, mert ez a szövetség kelyhe, ami sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Az Eucharisztia egyben jele egy új szövetségnek is. Nagyon erős párhuzam található itt a Kivonulás könyvével, amikor Mózes meghinti a szövetség vérével a választott népet (Kiv 24,8) az Istennel való szövetségkötés után a Sínai–hegy lábánál. Itt viszont nem csupán a szövetség véréről van szó, hanem magának Jézusnak a véréről. Az Eucharisztiában ez az új szövetség jelenik meg, amit Isten velünk köt, választott népével – az Egyházzal. Milyen jó azt tudni, hogy van egy szövetségesünk, aki mindig mellettünk áll és segít minket, és ez a szövetséges nem más, mint az Isten. Talán az egyik legnagyobb segítségét abban élhetjük meg, hogy megbocsátja a bűneinket és folyamatosan lehetőséget ad az újrakezdésre.

Táplálék – új szövetség jele – bűnök bocsánata: erre mind tanít minket az Eucharisztia, ezt mind nekünk adta Jézus az Oltáriszentségben. Az Oltáriszentség – Krisztus Teste és Vére – az, ami nekünk folyamatosan új lendületet ad, új lehetőségeket kínál, újból megerősít, ha elestünk volna, mert az Úr szövetséget kötött velünk, és nem hagy el minket, hanem velünk marad végig.

Németh István atya
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Sportudvar, kerékpártároló, külső foglalkoztató, kondipark, felújított iskola ünnepélyes átadására került sor a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartása alatt működő fülöpi általános iskolában, szeptember 1-én.
Az ünnepségen részt vettek: Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Soltész Miklós, egyházi és nemzeti kapcsolatokért felelős államtitkár, Tasó László országgyűlési képviselő, Tasi Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke, Hutóczki Péter, Fülöp polgármestere, Molnár Katalin EKIF (Egyházmegyei Katolikus Iskolák Felügyelete) tanfelügyeleti és Türk László oktatásszervezési főigazgatók, Popovics Ferencné, az iskola vezetője, dr. Törő András püspöki titkár, Eiben Tamás iskolalelkész, Béres Nándor egyházmegyei gazdasági igazgató, valamint a tervező, építő és kivitelező cégek képviselői.

Popovics Ferencné igazgatónő megköszönte mindazok közreműködését, akik segítették az iskola felújítási projektjét. 2016-ban, amikor a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye átvette az iskola fenntartását, nem gondolták, hogy négy éven belül két nagyobb beruházásra is sor kerül egy olyan iskolában, ahol a diákok közel 90%-a gyermekvédelmi támogatásra jogosult és több mint 70%-a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű.

Az igazgatónő beszámolt az eltelt időszak alatt végbement nagyobb változásokról is: 2018-tól a táblajátékos foglalkozások mellett felmenő rendszerben bevezették a sakk-logika tantárgyat, ugyanebben az évben indították zeneművészeti tanszakot az egyeki művészeti iskola telephelyeként. Itt ötféle hangszeren tanulhatnak a diákok, többnyire ingyen. Az egyházmegye használatra átvette a régi alsós épületet a helyi önkormányzattól, így az iskola korábbi zsúfoltsága is megszűnt.

Az igazgatónő hangsúlyozta, hogy az infrastruktúra tekintetében szinte már készen van az iskola, a belső tartalom fejlődése pedig rajtuk múlik. Eiben Tamás atyával együttműködve, lépésről lépésre haladva elérték, hogy vannak pozitív változások a gyerekek viselkedésében.
Ezután az igazgatónő megköszönte Magyarország Kormányának a pályázati lehetőséget, a fenntartónak, hogy a tíz intézménye közül a legkisebbet is a szívén viseli, valamint mindazok munkáját, akik segítették e megújulási munkálatokban.

Az igazgatónő Böjte Csaba atya gondolatait idézve a szeretetet, mint legfontosabb nevelőeszközt emelte ki: „Mindenkiből türelmesen ki kell szeretni a jót... Jóvá még nem szidtak senkit, jóvá szeretni kell!” Mindezt egy példával erősítette meg: Egyik alkalommal a pedagógus megkérdezte diákját, hogy miért teljesített sokkal jobban ebben az évben az ő tantárgyából, mint tavaly. A fiú azt válaszolta: „amikor magával vagyok, jobban szeretem magamat!” Ez a diák, igazi törődést érzett, és kivirágzott. „Legyen sok ilyenben részünk! Bízzunk a Jóistenben, hisz Ő azt mondta: „Reményteljes jövőt adok nektek!” (Jer 29,11) – fejezte be gondolatait Popovics Ferencné.

Palánki Ferenc megyéspüspök így fogalmazott: ünnepről-ünnepre érkeztünk az elmúlt időszakban, amely megújulást mutat az egyházmegyében. A közelmúltban az egyházmegyei fenntartású egyeki köznevelési intézmény bölcsődével bővült, a nyírbátoriak római katolikus óvodával gazdagodtak, és most Fülöpön, a legkisebb iskolában is a megújulást ünnepelhetjük. Köszönjük Istennek, hogy pályázati forrásokból lehetőségeket kaptunk az intézmény külső megújulására, de lehetőségeket kapunk abban is, hogy nap mint nap gyermekeket nevelhetünk, előhozva, teljességre segítve azon kincseket, értékeket, amelyeket minden gyermek hordoz magában.
„Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett benned” – idézte a főpásztor a papszenteléskor is elhangzó mondatot. Az oktató-nevelő munka során is igyekszünk teljessé tenni a jót, azzal, ha teljesítjük hivatásunkat. Amikor Vianney Szent János megérkezett Ars-ba, letérdelt a falu határában és azt mondta: „Uram, Istenem, egyetlen ember is végtelen értékű, és Te kétszázat bíztál rám”. A mi intézményrendszerünkben ez a legkisebb iskola, de velük együtt sok végtelen értékű gyermeket kapunk ajándékba, hogy gondozzuk őket, növeljük bennük az isteni életet, jóságot, szeretetet. Jó látni a gyerekek mosolyát, műsorukat, amelyekkel meg akarnak ajándékozni bennünket, és közben tudjuk azt, hogy ők maguk a legnagyobb ajándék– zárta gondolatait a főpásztor.

Az elmúlt hónapokban, a városokban felértékelődött a vidéki életforma. Amint a járvány miatt enyhültek a szigorítások, aki csak tehette vidékre indult. Soltész Miklós elmondta, talán egy nagyszerű felismerés kezdődött el az emberekben, hogy bár fontos a nagyvárosi élet, de legalább ilyen kiemelten szükséges fejleszteni a vele egyenrangú vidéki emberek életterét is. Ennek a fejlesztésnek, törekvésnek tudható be a köznevelési intézmények támogatása is.
Jó lenne, ha Fülöp település is azt tudná sugározni, hogy érdemes maradni, szolgálni a falut, amit őseiktől megkaptak örökségként – fogalmazott az államtitkár, majd hozzátette, az itt élők megérdemlik azt a kormányzati törekvésből kapott 156 millió Ft-támogatást, amelyből a jelen felújítás megvalósult.

Majd az iskola védőszentjét, Néri Szent Fülöpöt említette, aki sokat játszott, táncolt, énekelt a gyermekekkel, mert szerette őket. Sajnos emiatt néha gyerekesnek is nézték. Az államtitkár visszatekintett arra az időre, amikor Palánki Ferenc püspök atyával sportolás közben a sportpályán ismerkedett meg. A hasonló mentalitás, gondolkodás barátságot eredményezett köztük. Éppen ezért fontos számára, hogy ebből a beruházásból leginkább sportlétesítmények valósultak meg.

Tasó László mélyen elszomorítónak nevezte az egész világon uralkodó jelenlegi járvány-helyzetet, amely megnehezíti a mindennapi életünket, de törekvésünket nem állíthatja meg. Mint fogalmazott, próbatétel előtt áll az emberiség, mindannyiunknak nehézséggel kell megbirkózni, de képesek leszünk rá.
Az egyházi fenntartói szerep megerősödésével tapasztalható, hogy a test mellett a lélek is gondozva van, kell, hogy a színvonal a lelki dolgokban is megmutatkozzon. Jobb emberekké kell válnunk! Ezt segíti egy olyan rendező elv, amely nem engedi, hogy eltévedjünk a világban. Ez nem más, mint a keresztény értékrend, ami mentén élnünk kell – fogalmazott a képviselő.

Hutóczki Péter köszönetét és elégedettségét fejezte ki. Visszatekintett 2016 utolsó, 24. órájára, amikor egyházi fenntartás mellett döntöttek, megmentve az iskolát a bezárástól. A polgármester ünnepként élte meg az újabb beruházás befejezését, mert a fizikai külsőségen túl elindult egy belső építkezés is. Mert a felújításnak csak akkor van értelme, ha lelkiekben is gyarapodnak mind a tanulók, mind pedig a pedagógusok, amihez összefogásra van szükség.

Fülöp község néhány héttel ezelőtt ünnepelte önállóságának 70. évfordulóját, amely alkalomból megköszönte többek között Tóth János nyugalmazott tanárnak a több mint 50 éven át tartó Fülöpön végzett pedagógusi szolgálatát. A nyugalmazott pedagógus a napokban kapott gyémántoklevelet a 60 éven át kifejtett értékes szakmai tevékenységéért.

Az esemény végén megtörtént az ünnepélyes szalagátvágás, majd a sportpálya tényleges felavatására is sor került. Palánki Ferenc megyéspüspök és Soltész Miklós államtitkár – a régi időket is felidézve – elsőkként rúgtak kapura az új focipályán, amit később örömmel vettek birtokba a gyerekek.

 

Kovács Ágnes
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartása alatt működő nyírbátori Báthory István Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium intézménye több mint 80 gyermeket befogadó, három csoportos, újonnan épült óvodájának megáldással ünnepelte az új tanév kezdetét szeptember 1-én. Az óvodaátadáson többek között részt vett: Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Soltész Miklós, egyházi és nemzeti kapcsolatokért felelős államtitkár, Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke, dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő, Máté Antal, Nyírbátor polgármestere,  Molnár Katalin EKIF (Egyházmegyei Katolikus Iskolák Felügyelete) tanfelügyeleti és Türk László oktatásszervezési főigazgatók, Rácz Tiborné, az intézmény vezetője, Kissné Hajósi Anikó, az óvoda vezetője, dr. Törő András püspöki titkár, Babály András iskolalelkész, Béres Nándor egyházmegyei gazdasági igazgató, valamint más világi és egyházi máltóságok, az óvodát képviselő dolgozók és gyermekek.

Jézus gyermekként jött közénk, növekedett bölcsességben, korban és kedvességben. Később szeretettel fogadta és megáldotta a gyermekeket, kiemelte méltóságukat, sőt, példaképül állította őket azok elé, akik valóban Isten országát keresik.
A gyermekek azonban rászorulnak a felnőttek segítségére, hogy velük született adományaikat és erkölcsi, szellemi, fizikai képességeiket kifejlesztve szerencsésen eljussanak az emberi és a keresztény élet teljességére Isten és az emberek előtt – hallhattuk Palánki Ferenc megyéspüspök gondolatait az óvoda megáldása előtt.

A gyermekek megáldása című evangéliumi szakaszban (ld. Mk 10,13-16) olvassuk, hogy Jézushoz akartak menni gyermekek. Sokszor a felnőttek akadályozzák ezt meg. Az óvoda példa ennek ellenkezőjére, ahol összefogással elérhetjük azt, hogy a ránk bízott gyermekek eljussanak Jézushoz, akik példaképeink is, hiszen övék a mennyek országa. Gyermeki lelkületűnek kell lennünk – fogalmazott a püspök atya. Ezért, amikor Jézushoz engedjük őket, áldásban részesülnek, amely ránk, felnőttekre is kihat, valamint mindazokra, akik foglalkoznak velük, nevelik őket.
Majd Ferenc püspök hangsúlyozta, nem azért tartunk fenn oktató-nevelő intézményeket, mert versenyezni akarunk, hanem hogy összefogva más felekezetekkel minél több emberhez eljuttassuk Jézus Krisztus feltámadásának örömhírét.

Az átadó ünnepségen Rácz Tiborné köszöntötte a vendégeket. Elmondta, hogy ez a harmadik olyan rendezvény, ahol az intézmény megújulását ünnepelhetik. 2015-ben a teljes belső átalakítást és felújítást 2018-ban egy 1,3 milliárdos épületbővítés követte, és most egy korszerű óvodai intézményegység átadására került sor.
Az intézményvezető először is Istennek adott hálát a gondoskodásáért, majd Palánki Ferenc megyéspüspöknek megköszönte támogatását, és hogy küldetésének tekinti a legkisebbek nevelését az egyházmegyében. Külön hálás a püspök atya ajándékáért, egy nagyméretű keresztért, amelyet az óvoda aulájában helyeztek el.

A beruházás – az óvoda felépítése, az eszközeinek beszerzése, az udvar kialakítása – 475 millió Ft pályázati és 505 millió Ft egyházmegyei támogatásból valósult meg. Az igazgatónő ezért is köszönetet mondott.

Rácz Tiborné hangsúlyozta, az intézmény küldetése, hogy az evangélium tanítása szerint neveljék a rájuk bízott gyermekeket, megtanítsák őket a hit ajándékának felismerésére, közösséget építsenek, és segítsék őket a tudás birtoklásában. Ebben a feladatban nincsenek egyedül az óvodapedagógusok. Az intézményvezető a Szűzanyának a kánai menyegzőn elhangzott szavait idézte: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond!” (Jn 2,5) Rácz Tiborné arra a lelkületre utalt, ahogyan a munkát végezni kell: „A máriás lelkület mindig Krisztusra irányul, feltétlen bizalommal fordul felé. Hagyatkozzunk rá mi is! Éljük meg a hétköznapi munkásélet egyszerűségét, Isten gondoskodó szeretetének felfedezését. Kövessük Krisztus tanításait, fogadjuk el, amire meghív bennünket! Ehhez kívánok az itt dolgozóknak máriás lelkületet, türelmet, sok szeretetet” – fogalmazott.

Kissné Hajósi Anikó, az óvoda vezetője ünnepi gondolataiban új, virágzó színfoltnak nevezte az óvodát Nyírbátor intézményeinek palettáján, amely – mint ahogyan a virág sem versenyzik a mellette lévő virággal, hanem egyszerűen csak pompázik, úgy ez az óvoda is – Isten akarata szerint szeretne kiteljesedni.
A tagintézményvezető hangsúlyozta, manapság az óvodák sokféle címre pályázhatnak: zöldbarát-, madárbarát óvodai elismerésre. Ezen intézmény célja pedig, hogy istenbarát, gyerek- és családbarát, munkatárs barát legyen.
A vezető óvónő munkatársaihoz fordult, és bátorította őket abban, hogy tekintsenek mindig előre, az óvoda hirdesse az evangéliumot, az örömhírt vigye a gyerekekhez, és rajtuk keresztül a családokhoz, valamint az egész városhoz.

Soltész Miklós beszédében elmondta, az egyházzal közösen segítik, támogatják a családokat. 2010 óta nagy horderejű változások történtek e támogatásban. Az államtitkár itt nemcsak a pénzbeli juttatásokra gondolt, hanem az épületfelújításokra is. Számokban kifejezve: 10 év alatt 16 000 új óvodai férőhely létesült az országban. Szükség volt rá, éppen ezért mindezt közösen, a keresztény egyházakkal együtt valósították meg, új épületeket építettek, és régieket újítottak fel. A 100 milliárdos program közel 200 óvoda megújulását és újak építését eredményezi. Az államtitkár néhány számadattal még kiegészítette mondanivalóját: ebben a tanévben minden gyermek (1,2 millió gyermek) ingyenes tankönyvi ellátásban részesül. Ugyanilyen fontos az ingyenes étkeztetés a rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekek részére, amely támogatás több mint háromszorosára emelkedett az elmúlt években.

Dr. Simon Miklós, csatlakozva az államtitkárhoz, a választókerületében, a köznevelés terén történő beruházásokról tett említést: 33 településen 45 közoktatási-köznevelési intézmény újult, illetve épült/épül újonnan, amely közel 13 milliárd Ft-ba kerül. Ebből 24 iskola, nyolc óvoda újul meg és 13 bölcsőde épül. Ilyen nagymértékű beruházás, amely a nyírségi gyermekek oktatását segíti, még nem volt – fogalmazott a képviselő. A kérdéses választókerületben tíz egyházi intézmény működik, közel három milliárd Ft beruházást hajtanak végre, közülük a legnagyobb a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartása alatt működő nyírbátori intézmény fejlesztése, biztosítva a 21. század kihívásának megfelelő tudást és neveltetést.

A képviselő azt is elmondta, hogy örülne annak, ha az önkormányzati óvodák olyan jó feltételekkel, szakembergárdával rendelkeznének, mint a felekezeti intézmények, ahol a tudás mellett olyan embereket nevelnek, akik majd a közösséget szolgálják, közösségeket hoznak létre, később az itt maradást szorgalmazva, szülőföldjüket keresztény mentalitásban felvirágoztatva. Fontos, hogy e nevelést a legkisebb korban kell elkezdeni. Szent István országa vagyunk, hitre, szeretetre, jócselekedetre kell nevelni gyermekeinket! – fejezte be gondolatait Simon Miklós.

Seszták Oszkár fontosnak tartja az egyházi intézményeket. Nagy fejlődésről beszélhetünk, mert ma a tanulóknak óvodától egyetemig lehetőségük van e szellemiségű intézményt választani, amely élmény és jó tapasztalat életük végéig elkíséri őket.
Hiszem, hogy a magvetés ebben az óvodában is sikeres lesz, és a Jóisten támogató szeretetével, gondoskodásával a gyermekek a magyar társadalom hasznos építő köveivé válnak – fogalmazott a politikus.

Máté Antal hangsúlyozta, minden döntésünket a gyermekeink és családjaink határozzák meg. Az óvoda létrehozása különleges, hiszen falai között felelősségteljes munka folyik, amely óriási bizalmat kíván. Az óvodába lépés a gyermekek részéről is különleges pillanat, talán éppen ezért emlékszünk felnőttként is az első napra, az óvodai jelünkre, a meghitt, maradandó pillanatokra, az óvó néni biztonságot jelentő kezére.
E feladatnak csak úgy lehet eleget tenni, ha a szereplők együttműködnek, és a virág virágzó rétté válik Nyírbátor városában.

Ezt követően Rácz Tiborné intézményvezető jelképes ajándékok átadásával fejezte ki ismét köszönetét az óvoda létrehozásában közreműködő szereplőknek, majd az esemény végén sor került a szalag ünnepélyes átvágására is.

 

Kovács Ágnes
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye