március 2021

Jézus Krisztus, mindenség Királya
Üdvünk lett már szent Kereszted fája
Add, hogy mindig csak nyomodban járjunk,
S egykor mennyben mindörökké áldjunk.

Hamvazószerdával megkezdtük 40 napos nagyböjti utunkat, melynek szép állomásai a templomban végzett keresztutak. Hívőként nyitott szívvel szemléljük Jézus kálváriáját és miközben szemlélődünk, hamar ráismerünk saját magunk keresztútjára is. A kereszthordozás nem könnyű feladat, saját erőből nagyon nehéz. Szükségünk van Krisztus példájára, aki tanít minket szeretni és szenvedni.

Március 5-én Kisvárdán, a Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium és Óvoda intézményvezetőjével, Kaszásné Tóth Judittal és pedagógusaival együtt éltük, elmélkedtük át Jézus szenvedését a Szent Péter és Pál római katolikus templomban Linzenbold József esperes, plébános atya vezetésével.

Lélekben követtük az úton Krisztust, láttuk, hogy milyen nehéz volt keresztje, hogy újra és újra talpra állt, hogy voltak, akik szeretettel segítették az úton.

És mindeközben szívünk mélyéből együtt imádkoztunk, kértük közösen a Jóistent, hogy érjen véget a járvány, hogy óvja meg diákjainkat, családjaikat, tanárainkat, dolgozóinkat a koronavírustól.

Áldott nagyböjti készületet kívánunk!

 

Votykuné Aradi Angéla hittanár

Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium és Óvoda

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A nyíregyházi Szent Imre katolikus iskola tanulói idén is támogatták a Pakisztáni Szociális Központ gyermekeinek beiskolázását. A magyarországi Fokoláre-közösségtől érkező tiszteletteljes kérésre példamutató összefogással, önzetlenséggel reagáltak a szentimrés tanulók.

Pakisztánban közel negyven éve egy belga ferences szerzetes kezdte el látogatni a mélyszegénységben élő családokat. A látogatások célja a segítségnyújtás volt. Ebben a feladatban egy konzul felesége volt a társa. Az általuk megkezdett munkát folytatja ma is az a szociális központ, amit több mint 10 éve egy lelkiségi mozgalom, a Fokoláre működtet. Az intézményben 90 kaszton kívüli, nyomorban élő hindu és keresztény gyermek fejlődését, tanulását segítik; finanszírozzák a taníttatásukat.

A központ komoly anyagi nehézségekkel küzdött. Mivel a Fokoláre nemzetközi mozgalom, kapcsolataik révén Tóth Judithoz és Téglásy Klárához mint a Mozgalom magyarországi tagjaihoz fordultak segítségkéréssel. Ők pedig iskolákat, plébániákat, közösségeket kerestek meg, akiket arra kértek, lehetőségeik szerint akár csak száz forinttal is hozzájárulva segítsenek, hogy továbbra is taníttathassák a gyermekeket. Innen a „100 Ft-os akció” elnevezés. Kérésüket idén negyedik alkalommal fogalmazták meg, s ezt hallotta meg nyitott füllel és érző szívvel a Szent Imre köznevelési intézmény tanulóközössége.

Az állami iskoláztatás költsége egy gyermek számára Pakisztánban évente 210 euró, vagyis körülbelül 75 ezer forintnak megfelelő összeg. Mindezért megkapják a szociális központtól azt, amire szükségük van az iskolában: ruhát, cipőt, iskolatáskát, tankönyveket, füzeteket, egészségügyi ellátást. A nyíregyházi diákok által idén gyűjtött összeg több mint egy gyermek tanulását finanszírozza majd.

A napokban érkezett egy szeretetteljes hír arról a gyönyörű diáklányról, akit a Szent Imre többcélú katolikus intézmény tanulóközösségének adományaiból taníttatnak már harmadik éve. A levél szövegét Téglásy Klára fordításában kapta meg az iskola.

„Ő Rachel. 14 éves, keresztény kislány. Nagyon szegény negyedben él. Anyukája szakács, mostanában sok egészségügyi problémája van. Apukája utcaseprő, keveset keres és drogozik. Két fiútestvére van. A kisebbik ugyanebben a szociális központban tanul. A nagyobbik 15 éves, ő is elkezdett drogozni.

Rachel helyzete a családban nagyon nehéz. Az anyuka nagyon hálás ezért a hatalmas segítségért, hogy tanulni tudnak a gyerekei. Ezt mondta: Ez a Központ Isten áldása a számunkra. Gyermekeim nem tudnának ilyen jól iskolába járni. Köszönöm a szereteteteket!”

A Szent Imre tanulói elmondták, igazán nemesnek érezték azt, hogy halmozottan hátrányos helyzetű külföldi diák, diákok taníttatásában segédkezhetnek; s átérezték a Pakisztánban élő társaik nehézségeit. Hozzáállásuk, segítségnyújtásuk példaértékű keresztényi magatartásról tanúskodik. Önzetlen segítségüknek, igyekezetüknek és odaadásuknak köszönhetően 111. 000 Ft-ot sikerült összegyűjteniük. Tanáraik méltán lehetnek büszkék rájuk, s hálásak a szüleik támogatásáért is. És végtelenül hálásak a kinti szociális központ pedagógusai és az itthoni szervezők is.

A gyűjtés március 20-ig tart, mert Pakisztánban a tanév mindig április 1- jén kezdődik, így van még lehetőség csatlakozni a támogatókhoz. Ezen a számlaszámon tehetik ezt meg:

CIB 11103004-18041930-10000001

A közleménybe, kérjük, írják be: Pakisztán

A Pakisztáni Szociális Központ munkatársai, Tóth Judit és Téglásy Klára, valamint az egész Fokoláre közösség áldozatos munkájához ez úton is sok erőt, kitartást, a Jóisten áldását kívánjuk.

 

Fotó: Magyar Kurír

Béres Tímea pedagógus

Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

Bár még a nagyböjti napokat éljük, a Szolgálat munkatársai összeállították a kórházak dolgozóinak és a betegeknek azokat a kis csomagokat, melyeket Húsvét örömére juttatnak el hozzájuk. Ezekben a napokban, amikor újra a szigorításokat éljük meg, nagyon fontos küldetésük van a beteglátogatóknak, hisz ők jelentik a kapcsolatot a betegek és a külvilág között. A nehéz, gondokkal teli élethelyzetek, a szeretteik hiánya megterhelik a betegek mindennapjait. Egyre jobban előtérbe kerül a meghallgatás szükségessége, az izoláció elleni küzdelem. A beteglátogatók igyekszenek személyes jelenlétükkel, odafordulásukkal támogatni, vigasztalni a betegeket, a szerető Jézust közvetíteni feléjük a találkozások során.

Juhász Gyula: Húsvétra


Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmúláson.

Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!


Berényiné dr. Felszeghy Márta koordinátor

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata

 

A Magyar katolikus Püspöki Konferencia közleménye a COVID-19 járvány harmadik hullámára vonatkozóan

 

Közlemény

A ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve, figyelembe véve a járványügyi szakemberek véleményét és a COVID-19 járvány harmadik hulláma miatt életbe lépő szigorításokat, Egyházunk sajátosságait szem előtt tartva, korábbi intézkedéseinket megerősítve, visszavonásig az alábbi módon rendelkezünk:

 • A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat továbbra is nyitva tartjuk. Nyilvános istentiszteletek csak a hatósági kijárási és egyéb korlátozásokkal összhangban végezhetőek, az illetékes ordinárius rendelkezése szerint. Felelősen és körültekintően kell eljárni, figyelembe véve a járványügyi előírásokat, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek használatára, a maszk viselésére és a védőtávolság megtartására.
 • Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli meg, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.). Ezt a felmentést – a fertőzés elkerülése céljából – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ordináriusai újfent megadják további intézkedésig.
 • Templomaink mellett az egyházi intézményeinkben és a plébániáinkon is, valamint a szentségkiszolgáltatásban, illetve oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben továbbra is mindenben kövessék a vonatkozó járványügyi előírásokat.

Az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja értelmében az egyes megyéspüspökök, illetve akik a jogban velük egyenlő elbírálás alá esnek, ettől eltérő rendelkezéseket is hozhatnak.

A húsvéti szertartásokról a későbbiekben határozunk.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

Nagyböjti imádságainkat ajánljuk fel egész népünkért, különösen azokért, akik a járványban érintettek, és kiemelten azokért, akik a mindennapi élet területein most is értünk dolgoznak. Segítő szeretettel figyeljünk idősebb és veszélyeztetettebb embertársainkra.

Budapest, 2021. március 5.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

 

A szentmisére, szertartásokra és intézményeinkre vonatkozó egyházmegyei rendelkezések a COVID-19 járvány harmadik hullámának idején

Összhangban az MKPK fenti közleményében megjelent iránymutatásokkal és a március 8-tól hatályos állami szigorításokkal — a fertőzés további terjedésének megakadályozása érdekében — kérem betartani egyházmegyénkben a már eddig is hatályos intézkedéseket és a mai naptól újra hatályba lépőt. Ezek az alábbiak:

 • A fertőzés terjedésének elkerülése érdekében kérem, hogy betegen vagy a vírusfertőzés tüneteivel senki ne jöjjön szentmisére, és ne vegyen részt egyéb templomi szertartáson.
 • Kérem a Paptestvéreket, nyugtassák meg azokat a híveinket, akik a járvány idején nem tudnak templomba menni, hogy ezzel nem követnek el bűnt! Az Úr napjának megszentelése azonban továbbra is ugyanúgy parancs marad számukra. A Katekizmusban és az Egyházi Törvénykönyvben található irányelvek szerint (vö. KEK 2183 és CIC 1248. k. 2. §), ha valakinek súlyos okból lehetetlenné válik részvétele az eucharisztikus ünneplésen, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével (ajánljuk a mobil applikációt) vagy más imával – egyénileg vagy a családban, illetve az online és a közszolgálati televízióban elérhető miseközvetítésbe áhítatos lélekkel kapcsolódjon be, és végezzen lelki szentáldozást.

Vasárnaponként 11.30-kor a Debrecen TV is közvetít szentmisét a Szent Anna-székesegyházból, amely a DTV és az Egyházmegye YouTube oldalán is követhető.

 • Templomba érkezéskor és templomból távozáskor kerüljük a csoportosulást.
 • Mindenki számára kötelező a templomba érkezéskor a kézfertőtlenítés vagy az otthonról hozott, vagy a templom bejáratánál kihelyezett fertőtlenítőszer használatával. Ennek zökkenőmentes biztosítására vonjunk be alkalmas segítőket.
 • A szentmisék és szertartások egész idején minden résztvevőnek kötelező szájat és orrot eltakaró védőmaszkot viselni (a miséző papot és a kántort kivéve) és egymástól 1,5–2 méter szociális távolságot tartani.
 • Továbbra is érvényben van egyházmegyénkben a 2020/10. körlevelemben megadott (vö. 790/2020.) általános feloldozási felhatalmazás. Kérem Paptestvéreimet, hívják fel híveink figyelmét az általános feloldozás kérésének lehetőségére. Ahol viszont végezhető a hívek gyóntatása egy erre alkalmas, sok légköbméterű helyiségben, ott a gyónó és a gyóntató viseljen védőmaszkot, és tartsák a szociális távolságot.
 • A kézbe áldoztatás rendje: A miséző pap áldozása után és az áldoztatás megkezdése előtt végezzen kézfertőtlenítést, ugyanígy tegyen az áldoztatásban segítő akolitus is, áldoztatás után pedig ismét fertőtlenítsenek.

A hívek védőmaszkban járuljanak szentáldozáshoz úgy, hogy amikor rájuk kerül a sor mindkét kezüket – amennyire hosszan csak lehet – nyújtsák előre (ugyanígy tegyen az áldoztató pap, ill. akolitus). Az Eucharisztia tenyérre fogadását követően, néhány lépést tegyenek oldalra, igazítsák a szájmaszkot az álluk alá és így vegyék magukhoz az Oltáriszentséget, utána gondosan visszaigazított szájmaszkkal menjenek a helyükre.

 • A szentmiséken továbbra is el kell hagyni a békeköszöntést kézfogással.
 • A nyelvre és a két szín alatti áldoztatás továbbra sem engedélyezett.
 • A perselyadományokat távozáskor helyezzék a hívek a kosarakba a kijáratnál, kerülve a csoportosulást. Hívjuk fel híveink figyelmét arra, hogy banki átutalással is eljuttathatják perselyadományukat vagy más célú támogatásukat.
 • A keresztelésre és az esketésre is érvényesek a szentmisékre vonatkozó előírások.
 • A betegellátáskor mindenben kövessük a hatályos állami járványügyi előírásokat.
 • A temetést végezzük az állami rendelkezések betartásával, maximum 50 fő részvételével.
 • Ne tartsunk nagy létszámú zarándoklatokat vagy tömeges imatalálkozókat.
 • A plébánián történő ügyintézéskor, az oktatási-nevelési és szociális intézményeinkben továbbra is

     mindenben kövessük a vonatkozó járványügyi előírásokat.

 

Paptestvéreimtől és hívektől felelősségteljes magatartást és az állami járványügyi intézkedések követését kérem. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

 

Debrecen, 2021. március 5.

 

Palánki Ferenc

debrecen-nyíregyházi megyéspüspök

A Szentatya 2020. december 27-én, Szent Család vasárnapján hirdette meg 2021-re a családnak szentelt különleges évet. Ferenc pápa március 19-én, az Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdítás közzétételének ötödik évfordulóján nyitja meg a szentévet.

Ebből az alkalomból március 19-én, 18 órakor ünnepi szentmise lesz a józsefvárosi Szent József-templomban (Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 7.). A szentmisét Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek mutatja be, szentbeszédet mond Marton Zsolt váci megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) családreferens püspöke.

A szervezők kérik, hogy a szentmisén részt vevők tartsák be az aktuális járványügyi rendelkezéseket, figyeljenek a védőtávolság megtartására, a maszk viselésére és a megfelelő fertőtlenítésre.

A részvétel nem regisztrációhoz kötött, de a jelentkezés lényegesen megkönnyíti a szervezést és a későbbi tájékoztatást.

A szentmisét a Bonum TV és a Mária Rádió élőben közvetíti.

*

„A Szent Családot utánozva újra fel kell fedeznünk a család nevelői értékét: a szereteten kell alapulnia, amely mindig újjáépíti a kapcsolatokat és a remény távlatait nyitja meg. A családban akkor lehet őszinte közösséget megtapasztalni, amikor a család az ima otthona, amikor az érzelmek komolyak, mélyek és tiszták, amikor a megbocsátás érvényesül a viszályok felett, amikor a mindennapi élet keserűségét megédesíti a kölcsönös gyengédség és az Isten akaratára történő derűs ráhagyatkozás. Ily módon a család megnyílik arra az örömre, amelyet Isten mindazoknak megad, akik tudnak örömmel adni. Ugyanakkor a család lelkierőt talál arra, hogy megnyíljon kifelé, mások felé, a testvérek szolgálatára, az együttműködésre egy mindig új és jobb világ felépítése érdekében; következésképpen képes pozitív indíttatások hordozója lenni; a család az életpéldával evangelizál.”
(Részlet a Szentatya 2020. december 27-én, Szent Család vasárnapján elhangzott beszédéből)

 

Forrás: Magyar Kurír

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) március 2-án megtartotta tavaszi rendes ülését, amelyre a járványhelyzetre tekintettel ezúttal is videókonferencia keretében került sor.

A Konferencia immár hagyományos módon az idei nagyböjtben is tartósélelmiszer-gyűjtést szervez Tartós szeretet címmel. A hívek tartós élelmiszer felajánlásaikat elhelyezhetik a templomokban az erre kijelölt helyen március 7. és 14. között. Az idei évben is lehetőség nyílik arra, hogy az egyházmegyei karitászközpontokban és adománypontokon is leadhassák felajánlásaikat. Az idén alapításának 90. és újjászervezésének 30. évfordulóját ünneplő Katolikus Karitász munkatársai a szokásos módon juttatják majd el a családokhoz az adományokat.
Ferenc pápa az idei nagyböjti üzenetében így tanít bennünket: „A böjt, az ima és az alamizsna Jézus tanítása szerint (vö. Mt 6,1–18) megtérésünk feltételei és kifejezőeszközei. A szegénység és az önmegtagadás útja (a böjt), a megsebzett emberre való odafigyelés és a róla való szeretetteljes gondoskodás (az alamizsna), és az Atyával folytatott gyermeki párbeszéd (az ima) lehetővé teszi az őszinte hit, az élő remény és a tevékeny szeretet megvalósulását.” Csatlakozva a Szentatya szavaihoz, lehetőségeinkhez mérten segítsük rászoruló embertársainkat.
A Testület továbbra is támogatja a Katolikus Karitász munkáját, amelynek keretében más nagy segélyszervezetekkel, kisebb alapítványokkal és egyházi szervezetekkel együtt bekapcsolódik a Kormány hátrányos helyzetű településeket érintő felzárkóztatási programjaiba.

A Magyar Katolikus Egyház az idei évben is igyekszik majd segíteni az adózók tájékozódását az 1%-os kampány során. Adója 1+1 százalékáról bárki jogosult rendelkezni, aki személyi jövedelemadó-bevallást ad le. Ezt a rendelkezést megteheti az 20EGYSZA nevű nyomtatvány kitöltésével, illetve az eszja.nav.gov.hu oldalon. A 2018. évben benyújtott, bevett egyház technikai számára szóló nyilatkozat újabb nyilatkozat beadásáig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig érvényes, azt a 2021. évben is figyelembe veszi a NAV.
Kérjük, abban az esetben is tegye meg felajánlását a Magyar Katolikus Egyháznak, ha személyi jövedelemadója bizonyos kedvezmények miatt nulla forint (pl. családi adókedvezmény). Az állam ugyanis a felajánlók számánál ezeket a rendelkezéseket is figyelembe veszi. Az egyházaknak biztosított kiegészítő támogatás felosztása ugyanis a rendelkezők száma alapján történik, amelybe a nulla forintról szóló felajánlás is beleszámít.

A püspökök döntöttek a Központi Papnevelő Intézet (KPI) spirituálisának (lelkiigazgató) személyéről. A döntés értelmében a pozíciót újabb öt évre Főtisztelendő Száraz László, a KPI jelenlegi spirituálisa tölti be.

A püspökök testülete foglalkozott a szakképzett gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök kinevezésének lehetőségével a katolikus köznevelési és szakképző intézményekben
A jelenlegi törvényi szabályozás szerint nem kötelező gyermekvédelmi felelősöket kinevezni a köznevelési intézményekben, így országosan is előremutató kezdeményezés, hogy valamennyi katolikus nevelési intézményben hosszabb távon megvalósuljon a gyermekvédelmi szempontú szervezetfejlesztés, valamint a gyermekvédelmi protokoll kialakítása.
A kezdeményezés elengedhetetlen közreműködői lennének a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök. Ennek elősegítésére a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központja a Püspöki Konferencia fenntartásában működő Katolikus Pedagógiai Intézettel együttműködésben gyermek- és ifjúságvédelmi képzést indított 2019-2020-as tanévtől.

A Római Misekönyv legújabb magyar nyelvű fordításának nyomdai előkészítő munkálatai elkezdődtek, és várhatóan a plébániákra történő kiszállítás 2021. második felétől valósulhat meg.

A Konferencia korábban döntött arról, hogy az idei Katolikus Társadalmi Napok (KATTÁRS) rendezvénysorozat a Budapesten megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) hetében és annak keretében valósuljon meg. Az idei programok szeptember 8-án, 9-én és 11-én kerülnek megrendezésre, amely napokon a látogatók teremtésvédelmi és cigánypasztorációs fakultációkon vehetnek részt, valamint a NEK Családi napján találkozhatnak a közösségek képviselőivel is.

Január 10-én Ferenc pápa közzétette Spiritus Domini (Az Úr Lelke) kezdetű apostoli levelét motu proprio formájában, amellyel kánonilag lehetővé teszi a nők részvételét a lektorátus és az akolitátus liturgikus szolgálatában, továbbá módosítja a lektor és akolitus avatás szertartásának szövegét. A Konferencia ennek megfelelően módosította a vonatkozó szabályozást.

A Testület meghallgatta Udvardy György érsek tájékoztatóját a digitális hittan tananyag fejlesztéséről. Folytatódik a segédanyag összeállítása, amely az Országos Hitoktatási Bizottság honlapján már elérhető, feltöltése folyamatos. A tervek szerint a készülő digitális oktatási felületen a hittan tananyag is helyet kap a fejlesztések előrehaladtával, amely nagymértékben megkönnyíti majd a hitoktatók adminisztrációs terheit is.
A Katekézis Általános Direktóriumának fordítása megtörtént, a magyar nyelvű kiadás húsvétra várható.

Kiemelten fontosnak tartjuk elmondani, hogy a jelenleg érvényes, az állami járványügyi előírásokkal összhangban hozott országos egy egyházmegyei rendelkezéseink továbbra is érvényben vannak.
Az oktatási, szociális és egészségügyi intézményeink mindenben követik az állami szabályozást. Mindenhol felelősen figyeljünk különösképpen a védőtávolság megtartására, a maszk viselésére és a megfelelő fertőtlenítésre.
Továbbra is nyomatékosan kérjük, hogy aki betegnek érzi magát, önmaga és mások védelmében érezze lelkiismereti kötelességének, hogy mielőbb orvoshoz forduljon, és ne menjen közösségbe. Idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvéreink, továbbá azok, akik kötelességüket teljesítik, beteget ápolnak, nagyon idős vagy veszélyeztetett személlyel laknak együtt, hatósági karanténban vannak, jogosan félnek a közösségben való megjelenéstől, ezért mentesülnek a szentmisén való személyes részvétel kötelezettsége alól. Őket továbbra is határozottan kérjük, hogy maradjanak otthon. Folyamatosan figyeljük a járványügyi helyzet rosszabbodását, és a helyzetet – járványügyi szakemberekkel együttműködve – értékeljük.

Az idei Nagyböjtben az önmegtagadást most egészen különös módon tudjuk megélni, hiszen a járvány miatt átalakult az életünk. Nagyböjti lemondásainkat ajánljuk egész hívő közösségünkért, különösen azokért, akik a járványban érintettek, továbbá különösen is kísérjük imáinkban hálatelt szívvel azokat, akik az élet különböző szektoraiban, az egészségügyi, a szociális szférában, valamint a mindennapi élet sok más területén most is értünk dolgoznak. Segítő szeretettel figyeljünk idősebb és veszélyeztetettebb embertársainkra. A Húsvét ünnepére készülve buzdítunk mindenkit arra, hogy hittel és lélekben, egyénileg és családban is méltó módon ünnepeljük meg Megváltásunk titkát. Kiemelten legyünk figyelemmel a járványügyi előírásokra és felelősen tartsuk be azokat.

Budapest, 2021. március 3.

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Brendan McManus SJ és JIM Deeds írt a Sacred Space számára egy 14 napos lelkigyakorlatot a koronavírus-járvány idejére. A szerzők az elmélkedéseket két könyvük: Finding God in the Mess (Megtalálni Istent a zűrzavarban) és Deeper into the Mess (Mélyebben a zűrzavarba) elmélkedéseit felhasználva szerkesztették meg Szent Ignác lelkigykorlatának témái alapján.

Minden naphoz tartozik egy téma, egy előkészítő ima, egy bevezetés a témába, három kapcsolódó szentírási idézet, néhány átgondolásra váró kérdés és egy záróimádság.

Többféleképpen alkalmazhatjuk ezt az anyagot:

 • követjük a 14 napos beosztást;
  • elmélyedünk egy hozzánk közelálló témában – például a félelemről szóló elmélkedésbe;
  • vagy napi imaként használjuk az elmélkedéseket.

Ezek bármelyike alkalmas arra, hogy megerősítse benned annak tudatát, hogy Isten veled van ebben a nehéz időben, segít, hogy elmélyítsd imaéletedet és találj egy biztonságos helyet, ahol megszűnik az aggódás, a szorongás.

Forrás: https://www.szentter.com/node/200766

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

„Mindent, amit én megkaptam a Jóistentől, szeretném átadni a betegeknek. A magányos állapotot átérezve, a betegek kísérője szeretnék lenni. A lelki vívódásaimat követő gyógyulás megélését átadni.” (Moldoványi Attila képzésben résztvevő gondolata)

2021. március 3-án online térben került megrendezésre, mintegy harminc résztvevő érdeklődésével az önkéntes beteglátogató képzés öt alkalomból álló előadássorozatának első eseménye. A képzés célja: felkészítés a betegek látogatására, kísérésére, és közvetíteni a szolgáló szeretet a betegágyakon fekvőknek.

A szervezők, Berényiné dr. Felszeghy Márta, a Debrecen - Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának koordinátora és Berényi András, a debreceni Megtestesülés Plébánia Kamilliánus csoportjának vezetője köszöntötték az érdeklődőket.

Dr. Krakomperger Zoltán püspöki helynök programindító gondolatában értékes útmutatást adott a betegség értékhordozó állapotáról, beteg és a látogatója közötti különleges kapcsolatról, és az Istenbe vetett mély hitről, amely magában hordozza azt, hogy Isten nem tehet velünk olyat, amely meggátolná az iránta érzett szeretetünket. Ha a betegség és a vele járó szenvedés rossz is, tudjuk azt, hogy Isten jó, és velünk van a szenvedésben, szolidáris a betegségben, bennünk szenved – fogalmazott Zoltán atya.

Jakus Ottó atya, a kórházlelkészi szolgálat lelkivezetője volt az első alkalom előadója, aki a szeretet üzenetének együttgondolkodására invitálta az online térben résztvevőket. A beteglátogatás nehéz, szép evangéliumi szolgálat – mondta Ottó atya.

A Biblia Isten igéje, amely azokat az üzeneteket tartalmazza, amit az Isten akar velünk közölni. Mi az, amit hinnünk kell, és tennünk kell? – tette fel a kérdést az előadó.

Önkéntes beteglátogatóként hinnünk kell azt, hogy Isten a szeretet, és az embert is szeretetre teremtette. Nekünk pedig Isten irántunk való szeretetét kell továbbadnunk embertársainknak. Ez a mi élethivatásunk.

Az előadás hanganyagát hamarosan közzé tesszük, és a szakirodalom megosztásra kerül a https://khl.ewk.hu/ oldalon.

Tóth László, a debreceni Megtestesülés Plébánia plébánosa, Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának pasztorális vezetője, a képzés házigazdája elmélkedéssel zárta az alkalmat.

A résztvevők hiányolták a személyes találkozást, a kötetlen beszélgetés és ismerkedés lehetőségét, erre a szervezők módot keresnek a szabályok betartása mellett.

 

Geréné Sárga Monika

beteglátogató

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A Nők Ökumenikus Világimanapját Debrecenben, a Tiszántúli Református Egyházkerületi Nőszövetsége 2021. március 5-én 29. alkalommal szervezi meg. Az eddigi alkalmakon gyakran vállalták a házigazda szerepét a debreceni római katolikusok is. A járvány miatt idén otthonainkban imádkozhatunk a megadott elérhetőségen.

Az imaóra imádságait ebben az évben a Vanuatui Imanapi Bizottság állította össze.

Vanuatu a Csendes-óceán délnyugati részén, Melanéziában, Új-Kaledóniától északkeletre, a Korall-tenger keleti szélén található.

 

A képen Juliette Pita Vanuatu legismertebb kortárs festőnőjének Pam II ciklon – 2015. március 13 című alkotása látható. Egy édesanyát ábrázol, amint imádkozva borul gyermeke fölé.

A hullámok ugyan átcsapnak testén, de egy pálmafa mégis védelmezően hajlik mindkettőjük fölé. A művésznő kedvenc fája a pálmafa, hiszen ez a növény a mélyrenyúló gyökereivel képes ellenállni bármely erős viharnak.

A képen látható asszony szoknyája az Erro-mango szigetén élők hagyományos öltözékét mintázza. Szemmagasságban apró kereszteket láthatunk, amelyek a Pam II ciklon áldozataira emlékeztetnek.

A művésznő, Juliette és szomszédasszonyai szintén átélték a ciklon pusztítását. Egy tárolóban húzták meg magukat a rémisztő viharban. Egy éjszaka alatt, hirtelen érte el a Pam ciklon Vanuatu szigeteit. Az emberek semmit sem láttak, csupán imádkozni tudtak. Ezt tette Juliette is. Reggel, amikor az asszonyok kimerészkedtek a tárolóból, látták, hogy szinte mindent tönkretett a vihar. Ám ekkor észrevették, hogy a művésznő műhelye mellett álló, hagyományos, pálmalevélből szőtt kunyhójuk épen maradt. A fölötte magasló fák megóvták a vihar közepette. Juliette bizonyos abban, hogy Isten hallotta meg imádságukat és Ő használta fel a természetet, a fákat, hogy megóvják őket azon az éjszakán.

Az világimanap imádságai innen letölthető: http://meot.hu/dokumentumok/2021noi/Fuzet_2021-Vanuatu.pdf?fbclid=IwAR1cG-ru8SOEFdNgS37SoaDcqcQKb6rn8iMq64vO3vwVj4IC-fHxgJXXgfQ

 

Örömhír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A debreceni Szent László Domonkos Plébánia is csatlakozott a Vedd Együtt közösségi vásár projekthez, amelyben, mint vásár helyszíneként lehetőségét ad arra, hogy a vásárlók elérhető áron közvetlenül a termelőtől jussanak hozzá a minőségi termékekhez.

A vásárlóknak nem kell mást tenniük, mint a Vedd Együtt honlapon https://veddegyutt.hu/#/ megrendelni a kiválasztott termelőtől a megfelelő terméket, amit a plébánia udvarán is átvehetnek az előre meghatározott időben.

A debreceni plébánián a Tavaszi Nagy nyitóvásár március 19-én, 16:30-17:30-ig tart. Helyszíni információk: https://veddegyutt.hu/#/deliverypoint/121

További információkat a projekt honlapján találunk, ahol megtudhatjuk, mikor és hol szerveznek éppen közösségi vásárt, de megismerkedhetünk a termelőkkel és termékeikkel is.

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye