május 2021

Az egyeki Szent József Plébánia közössége templomuk felszentelésének 250 éves jubileuma alkalmából 2018-ban indította útjára a Szent József vándorszobrot, hogy a település családjainak békét és áldást vigyen. Szent József-évében újra elindították útjára a szent látogatását a családokhoz, hogy lelki feltöltődést, elmélyülést a szeretetben, a család megbonthatatlan egységének tudatát erősítse.

 A Szent József-szobor érkezését követően nagyon jó beszélgetések alakultak ki az esti imaalkalmaink során. Elgondolkodtunk, hogy milyen kevés említést teszünk arról a személyről, aki Jézus életében igen nagy szerepet töltött be a Szűzanya mellett. Igazi férj és apa, akire egy családnak szüksége van. Hisz az ép, rendezett apakép segítheti Istenhez való közeledésünket. Egy hét alatt nőtt tiszteletünk és szeretetünk Szent József iránt – fogalmazta meg tanúságtételét Záborszki Enikő, aki édesanyjával együtt fogadta otthonában a szobrot.

A Ferencz családnak szintén nagy lelki élményt jelentett a szobor látogatása: Mindhárman szerettük volna, a mi otthonunkba is ellátogat a Szent József-szobor.  A frissen festett, átalakított, felújított szoba központi helyére került. A gyermekszoba eddig nem volt használva. Amióta hozzánk került a szobor, a szoba kis tulajdonosa minden este ott alszik, nem hagyja magában Szent Józsefet.

A bérmálás szentségében részesültem azon a napon, amikor a szobor hozzánk érkezett. Ezeket a dátumokat nem szándékosan igazítottuk egymáshoz, de ez sem lehet véletlen.

A mi családunk minden este együtt szokott imádkozni. Most sem volt ez másképp, csak most a Szent József-szobor jelenlétében tettük mindezt. Imádság után sokat beszélgettünk Jézus édesapjáról.

Jó érzésekkel bocsájtjuk útjára a szobrot. Köszönjük, hogy alkalmasnak találtak minket a befogadására!

A Hegyi család így írta le az átélt élményeit: Abban a megtiszteltetésben részesülhettünk ismét, hogy néhány napra otthonunkba fogadhattuk és vendégül láthattuk egyházközségünk védőszentjét, Szent Józsefet, hogy családunkat pártfogásába, oltalmába vegye.

Imáinkban is erre kértük Őt, hogy járjon közben értünk, példaképként álljon előttünk és segítsen bennünket is a krisztusi úton maradni. Példája rávilágít arra, hogy Isten minden nehézségünk, küzdelmeink közepette sem hagy magunkra, velünk van gondjainkban, örömünkben, bánatunkban, elhagyatottságainkban is. Az elcsendesedés perceiben az együtt töltött imaalkalmakban Isten szeretete ölelt át bennünket. Szent József pedig csendesen őrködött és vigyázott ránk, mint ahogy védte és óvta Máriát és Jézust egész életén át.

Kívánom, mindenkinek, hogy az imádság által tapasztalja meg Jézus végtelen szeretetét, gyógyító, összetartó erejét! „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20)

A Szalai család első alkalommal fogadta otthonában a Szent József-szobrot. Így fogalmazták meg élményeiket: Óvodás gyermekeink minden nap örömmel mondták el a közös imáinkat Szent József előtt. Római katolikus vallásuk alapját biztosítja a helyi óvoda, de az Isten iránti elkötelezettség, a tisztelet, a példamutatás mégiscsak a családban sajátítható el leginkább.

Szent József ebbe az edukációba pillanthatott be nálunk töltött napjai alatt. A gyermekeink őszinte és tiszta lelkének hangjával szólt az ima.

Szent József és a Szent Család a legjobb példa az egymás iránti feltétlen bizalomra, kölcsönös tiszteletre, erős hitre és szeretetre.

Igyekszünk mi is arra törekedni, hogy ezek a fő pillérek a mi családunkban is megvalósulhassanak. Hálásan köszönjük ezt az áldott hetet és várjuk vissza jövőre is Szentünket.

„Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked.

Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról a házadban vagy akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz.” (5Móz 6,5-7)

Tóthné Szincsák Erika

Szent József vándorlásának koordinátora

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök megáldotta a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász Központ épületét május 13-án. A 300 m2-es raktárral, összesen 70 m2 alapterületű irodákkal, kiszolgálóhelyiségekkel rendelkező nyíregyházi ingatlant az egyházmegye év elején vásárolta, amelyet nem sokkal később birtokba vett a karitatív szervezet. Az eseméynen részt vett Csordás Gábor plébános, egyházmegyei karitászigazgató, dr. Törő András, a Püspöki HIvatal irodaigazgatója, a karitász munkatársai és az önkéntesek képviselői.

7M7A9649

Csordás Gábor, a Magyarok nagyasszonya-társszékesegyház plébánosa, egyházmegyei karitászigazgató elmondta a központ radikális változást eredményezett a karitász életében. Kialakításának köszönhetően minden egyes folyamat – az adományok érkezése és kiosztása – áttekinthetőbb, követhetőbb. A nagyméretű raktárcsarnok egyéni felajánlások, cégek adományai, bútorok, tartós élelmiszer, ruhanemű tárolására is alkalmas. A zárt ingatlan viszonylag nagy területen helyezkedik el, ennek köszönhetően az udvaron elhelyezhető adományokat pl. tűzifát, vagy egyéb építő anyagokat is tudnak fogadni.

Gábor atya kifejtette, a szeretetszolgálat munkatársakkal és önkéntesek bevonásával intézményes keretek között működik a karitatív szervezet tevékenysége során, a keresztény ember életében pedig folyamatosan kell, hogy jelen legyen, ráirányítva a figyelmet az Egyháznak, benne az egyházmegyének egyik legfontosabb elkötelezettségére a szegények és a rászoruló emberek támogatására.

7M7A9652

Palánki Ferenc megyéspüspök atya a megáldás előtt gondolataiban utalt a Ferenc pápa által meghirdetett Szent József-évre. Elmondta, a Szentatya egyik körlevelében Szent Józsefről, mint a gondoskodó szeretet képviselőjéről, Isten szeretetének kinyújtott kezéről beszél. A főpásztor kifejtette, mindannyian, keresztény emberek Isten szeretetét kell képviseljük, kinyújtott kezeként kell a rászorulókhoz fordulni. Hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy lehetővé tette az ingatlan megvásárlását, hogy új lendülettel megerősödve még hatékonyabban végezzük az egyházközségi karitász csoportokkal összehangolt munkát.

7M7A9645

Az egyházmegyei karitász szervezetnek jelenleg két alkalmazottja van, Roszel Gertrud, ő az irodai szolgálatot végzi, illetve Mészáros László korábbi karitászigazgató, aki a logisztikáért felelős. Az egyházmegyében 60 csoport működik, közel ezer önkéntes munkatárs bevonásával.

Csordás Gábor plébános, karitász igazgató a közelmúltban vele készült interjúban az egyházmegyei karitász jelenlegi helyzetéről, tervekről, elképzelésekről, megvalósításra váró feladatokról beszélt:

http://www.dnyem.hu/index.php/item/3378-300-m2-es-raktarral-osszesen-70-m2-alapteruletu-irodakkal-kiszolgalohelyisegekkel-rendelkezo-kozponttal-gazdagodott-az-egyhazmegyei-karitasz

 

Kovács Ágnes

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

15 tantermes iskolává alakítják át, valamint „A” típusú tornacsarnokkal bővítik a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartása alatt működő nyírtelki Szent Anna Katolikus Általános Iskolát. Az időkapszula ünnepélyes megáldására és elhelyezésére 2021. május 13-án került sor. Az egyházmegye saját forrásból bővíti az intézményt, a 600 négyzetméteres sportcsarnok mellett összesen 200 négyzetméteres öltözőkkel és kiszolgáló helyiségekkel rendelkező blokkot is kialakítanak, valamint az új szárnyban kápolna, 3 új tanterem, 4 csoportszoba és új vizesblokk is helyet kap. 

Az ünnepségen részt vettek: Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, dr. Törő András, a Püspöki Hivatal irodaigazgatója, Kiss Tibor plébános, iskolalelkész, Molnár Katalin EKIF tanfelügyeleti főigazgató, Türk László EKIF oktatásszervezési főigazgató, Béres Nándor egyházmegyei gazdasági igazgató, dr. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője, Szekeres József, Nyírtelek polgármestere, a tervező és kivitelező cégek képviselői, valamint pedagógusok és az iskola diákjainak képviselői.

7M7A9465

Elsőként Horváth-Bócsi Irén intézményvezető üdvözölte a vendégeket. Köszöntő gondolataiban örömét fejezte ki azért, hogy e nevezetes nap éppen május 13-ra, a Fatimai Szűzanya ünnepére esik. A négy éve egyházmegyei fenntartásban működő, Szent Anna oltalma alatt álló iskola számára áldást jelent, hogy tantermekkel és egy korszerű sportcsarnokkal fejlődhet, bővülhet. Éppen ezért az intézményvezető köszönetét is kifejezte a fenntartónak a beruházásért.

7M7A9481

Palánki Ferenc megyéspüspök köszöntő gondolataiban azt hangsúlyozta, hogy akkor tudunk jó irányba növekedni, ha az életünk imádság, istendicsőítés. A főpásztor éppen ezért imádságba foglalta bele a megosztásra szánt gondolatait. Kifejtette, Jézus Krisztus mutatta meg, hogy minden ember végtelen értékű, és számára nemcsak azok fontosak, akik Isten elvárásai szerint élnek, hanem mindenki. Isten nem azért szeret bennünket, mert jók vagyunk, hanem hogy jók legyünk. Isten szeretetét megértve a válaszunk a munkánk végzésében nyilvánul meg. Ebben az iskolában az itt dolgozók Istennek tetszően végzik feladatukat, hiszen a tanulók nemcsak testben növekednek, hanem lélekben is, tágul a szívük, és a Szentlélek templomaivá vállnak. Ezáltal az Isten és az emberek előtt korban, kedvességben és bölcsességben növekvő gyermekekben a nyírtelki embereknek és a szülőknek is sok öröme lesz.

Az egyházmegye igyekszik a kor követelményeinek megfelelően fejleszteni a nyírtelki iskolát is, hogy a gyermekek örömmel járjanak a kényelmesebb, szebb intézménybe, és rátalálhassanak a hivatásukra. Ehhez a lehetőséghez sok ember hozzáteszi a tudását, erőfeszítéseit, képességét. Az összefogás eredményeként az építkezés már elkezdődött, amelynek alapja maga Jézus Krisztus. Kérjük az Ő áldását szolgálatunkra, összefogásunkra, tevékenységeinkre, hogy az egész életünk imádság lehessen – fejezte be gondolatait a főpásztor.

7M7A9494

Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő örömét fejezte ki azért, hogy egykori diákként lehet jelen a bővülő, fejlődő iskolában. Visszatekintett a négy évvel ezelőtti fenntartóváltásra, amelynek köszönhetően a tudás átadása mellett a nevelés is nagyobb hangsúlyt kap, ahol a gyermekek emberségben, közösségben egyaránt fejlődhetnek, sikereket érhetnek el, sikeressé téve a kisebb és nagyobb közösséget, a nemzetet is. Mint mondta, számára bizonyosságot nyert az, hogy jó kezekbe került az iskola.

A képviselő a Nobel-díjas Szentgyörgyi Albert gondolataival erősítette a jelenlévőkben azt, hogy mire jó az iskola. Arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, feléledjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtalálja a munkát, amit szeretni fog.

Majd hangsúlyozta, a testünk, értelmünk és lelkünk egyaránt Isten ajándéka, szoros kapcsolatban állnak egymással, meghatározzák a gondolatainkat, lelkiállapotunkat, ezért nem hanyagolhatjuk el. A testünket tehát annyira kell erősítenünk, mint hitünket, ez meg fog valósulni a tornacsarnok megépítésével.

7M7A9499

Szekeres József polgármester kifejtette, a közös gondolkodás és a bizalom alapkövét már négy évvel ezelőtt letette a város közösen az egyházmegyével. Ennek bizonyítékai az elmúlt időszak eredményei, valamint ezt igazolja a most megvalósuló egyházmegyei nagyberuházás is. A polgármester köszönetét fejezte ki a fenntartónak a fejlesztésért.

7M7A9512

A beszédek után az utókornak üzenve az időkapszulába elhelyezték az intézmény alapító okiratát, az új intézmény látványtervét, gyerekrajzot, a megyei napilap és az Örömhír egyházmegyei lap legfrissebb számait, az iskola logójával ellátott nyakkendőt, iskolai kiadványt, Szent Annát ábrázoló szentképet, jelenlegi munkatársak és gyermekek névsorát, valamint egy pénzérmét.

Az ünnepségen közreműködtek az iskola tanulói: Boros Vivien 3.a. és Mokánszki Milán 4.b. osztályos tanulók.

 

Kovács Ágnes

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Hutóczky Péter Fülöp polgármestere a Hajdú-Bihari Napló-nak (haon.hu) a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartása alatt működő fülöpi katolikus általános iskolában az elmúlt években végbement fejlődésről, pozitív változásokról beszélt.  

A polgármester elmondta, 2016-ban döntött úgy az önkormányzat, hogy egyházi kézbe adja az iskolát, azt remélve, hogy ezzel elkerülhetik a sok más kisebb települést is fenyegető problémát, miszerint a gyermeklétszám csökkenése miatt előbb-utóbb megszüntetik az intézményeket, kieszközölve ezzel, hogy más falvak oktatási intézményeibe járjanak át a gyerekek.

„Azért szerettük volna egyházi fenntartásba helyezni az intézményt, mert így csökkenhet az elvándorlás, hiszen egyrészt a szülők is szívesebben hagyják itt a gyerekeket, másrészt akár a szomszédos településekről is érkezhetnek ide nebulók, mivel Nyíracsádot kivéve a közvetlen környezetünkben nincs más egyházi fenntartású általános iskola” – fogalmazott a megyei napilapnak Hutóczki Péter, majd hozzátette, ezt a változást mind az önkormányzat, mind a pedagógusok és a szülők is 100 százalékosan támogatták a változást.

Az intézmény egy pályázat jóvoltából nemrég egy energetikai korszerűsítésen esett át, ennek keretei között az iskola legnagyobb épületszárnyának nyílászárócseréje, hőszigetelése, akadálymentesítése és a teljes fűtési rendszer cseréje is megtörtént, valamint egy napelemes rendszert is kiépítettek – tájékoztatott a polgármester.

Később az egyházmegye az iskola mellett lévő épületszárnyat is átvette, hogy a gyermekeket kényelmesebben, kisebb létszámú termekben tudják tanítani. – Ezt a részt az egyházmegye újította fel, és az elmúlt évben egy szabadtéri kondiparkot és játszóteret, valamint egy külső, árnyékolt foglalkoztatót is kialakítottak, illetve egy többfunkciós rekortánpályát építettek.

Forrás: haon.hu

https://haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/fejlodes-jelei-lathatok-fulopon-5253793/

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

(Fatima – Rózsafüzér Királynője bazilika – A három pásztor gyereknek ezen a helyen jelent meg a Szűzanya 2017. május 13-án)

 

1917-ben ezen a napon egy Cova da Iria („Béke völgye”) nevű helyen, a portugáliai Fatima közelében három pásztorgyermek, a tízéves Lúcia Santos és unokatestvérei, a kilencéves Francisco és a hétéves Jacinta Marto egy Asszonyt pillantottak meg, aki ragyogóbb volt, mint a nap.

Az Asszony imádságra buzdította a gyerekeket, és arra kérte őket, hogy minden hónap 13-án jöjjenek el Cova da Iriába. A gyermekek teljesítették a kérést, és június, július, szeptember és október 13-án ismét megjelent nekik a Szent Szűz. (Augusztusban 19-én történt a jelenés, mivel 13-án a gyerekeket kihallgatás miatt fogva tartották.)

A jelenésekről részletesebben itt olvashatunk: http://www.dnyem.hu/index.php/item/2955-a-fatimai-boldogsagos-szuz-maria-unnepe

Nyíregyházán és Mátészalkán májustól októberig minden hónap 13. napján – Szűz Mária fatimai jelenésére emlékezve – fatimai imaalkalmakra várják a híveket, hogy együtt fohászkodhassanak égi Édesanyánkhoz.

 

Pankotai József, a Nyíregyháza-kertvárosi Fatimai Szűzanya-templom plébánosa kérdésünkre elmondta, az imaalkalmak minden évben ugyanazon tematika szerint történnek:

16.00-17.00 óráig – Szentségimádás

17.00-19.00 óráig – Mária-áhítat

19.00-tól – Ünnepi szentmise, majd körmenet, végül szentségi áldással zárul az alkalom

Május 13-án a szentmise vendégszónoka az idén aranymiséjét ünneplő Fodor András püspöki helynök atya lesz.

 

Heidelsperger István plébános, a Mátészalka Szent József Egyházközséghez tartozó ráczkerti Szűz Mária Szeplőtelen Szíve-templomba várja a híveket a fatimai engesztelő imaestekre.

A program:

18.00-19.00-ig – Loretói litánia eléneklése, népi engesztelő imaóra

19.00-19.30-ig Paraklisz imádkozása (görögkatolikus könyörgő ájtatosság az Istenszülő Szűz Máriához)

19.30-20.00 Rózsafüzér imádkozása, amelyet a jelenlévő atyák vezetnek

20.00-tól – Ünnepi szentmise, majd gyertyás körmenet, végül szentségi áldással zárják az alkalmat

Május 13-án a szentmise vendégszónoka Varga Lóránt demecseri plébános, volt mátészalkai káplán atya lesz.

A fatimai engesztelő imaest-sorozat immár huszonnégy éves hagyomány Mátészalkán. A fatimai Mária-kegyszobor másolatát 1947-ben készítették el, azóta e vándorszobor többször is körbejárta a világot. A volt szocialista országokba 1994-ben jutott el először: tavasszal Szlovákiában fogadhatták a hívek százezrei, majd hazánkba érkezett.
Az 1994-es fatimai gyermekzarándoklaton százhúsz magyar fiatal vett részt, ők hozták el a szobrot Seregély István (1931-2018), akkori egri érsek atyával együtt a Malév különgépével. A vándorszobrot június 11-i megérkezésétől október 13-ig sok magyar településre elvitték, köztük Mátészalkára is.

Ennek emlékére helyeztek el egy fatimai Szűzanya-szobrot a mátészalkai ráckerti templomban és az akkori plébános, Miklós Dezső atya megszervezte és rendszeressé tette az engesztelő imaesteket.

Seregély István érsek atya 2017-ben, a százéves centenáriumon elhangzott gondolatai Fatimai Boldogságos Szűz Máriáról a dnyem.hu oldalon itt olvashatók: http://www.dnyem.hu/index.php/item/2957-a-fatimai-jelenesek-uzenete-seregely-istvan-ersek-2017-ben-a-szazeves-centenariumon-elhangzott-gondolatai-a-fatimai-boldogsagos-szuz-mariarol

 

Kovács Ágnes

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

A Fokoláre Mozgalom által fenntartott, Pakisztánban működő szociális központban gondozott keresztény és kaszton kívüli hindu gyerekek taníttatására negyedik éve szerveznek gyűjtést hazánkban. Az idei „100 Ft-os akció” lezárult – a szervezők ezúton is köszönik az adakozóknak a segítséget, köztük olvasóinknak is.

A felhívásra 2020. április 1-jétől 2021. március 31-ig összesen 9 631 825 forint gyűlt össze.

A nyíregyházi Szent Imre katolikus iskola tanulói idén is támogatták a Pakisztáni Szociális Központ gyermekeinek beiskolázását. A magyarországi Fokoláre-közösségtől érkező tiszteletteljes kérésre példamutató összefogással, önzetlenséggel reagáltak a szentimrés tanulók. A nyíregyházi diákok egy Rachel nevű 14 éves pakisztán diáklánynak gyűjtöttek. A „100 Ft-os akció” keretében 111. 000 Ft-adomány jött össze, amely összeg Rachel egy éves iskoláztatási költségét fedezi.

Az állami iskola tandíja egy gyermek számára Pakisztánban évente 210 euró, vagyis körülbelül 75 ezer forintnak megfelelő összeg. Mindezért megkapják a szociális központtól azt, amire szükségük van az iskolában: ruhát, cipőt, iskolatáskát, tankönyveket, füzeteket, egészségügyi ellátást. A nyíregyházi diákok által idén gyűjtött összeg több mint egy gyermek tanulását finanszírozza majd.

„Rachel. 14 éves, keresztény kislány. Nagyon szegény negyedben él. Anyukája szakács, mostanában sok egészségügyi problémája van. Apukája utcaseprő, keveset keres és drogozik. Két fiútestvére van. A kisebbik ugyanebben a szociális központban tanul. A nagyobbik 15 éves, ő is elkezdett drogozni.

Rachel helyzete a családban nagyon nehéz. Az anyuka nagyon hálás ezért a hatalmas segítségért, hogy tanulni tudnak a gyerekei. Ezt mondta: Ez a Központ Isten áldása a számunkra. Gyermekeim nem tudnának ilyen jól iskolába járni. Köszönöm a szereteteteket!”

A Szent Imre tanulói elmondták, igazán nemesnek érezték azt, hogy halmozottan hátrányos helyzetű külföldi diák, diákok taníttatásában segédkezhetnek; s átérezték a Pakisztánban élő társaik nehézségeit. Hozzáállásuk, segítségnyújtásuk példaértékű keresztényi magatartásról tanúskodik. Önzetlen segítségüknek, igyekezetüknek és odaadásuknak köszönhetően Tanáraik méltán lehetnek büszkék rájuk, s hálásak a szüleik támogatásáért is. És végtelenül hálásak a kinti szociális központ pedagógusai és az itthoni szervezők is – olvashatjuk a http://www.dnyem.hu/index.php/item/3441-100-ft-os-akcio-peldaerteku-osszefogas-a-nyiregyhazi-szent-imre-koznevelesi-intezmenyben oldalon a pedagógusok beszámolóját.

A Magyar Kurír januárban arról számolt be, hogy, egy belga ferences szerzetes harminc évvel ezelőtt Pakisztánban elkezdte látogatni a nyomorban élő családokat. Ezt a küldetést folytatja a Fokoláre Mozgalom ottani közössége – az ő szolgálatukba kapcsolódtak be a magyar önkéntesek.

Amikor elérik az iskoláskort a központba járó gyerekek, sajnos nem természetes, hogy iskolába mennek, mert Pakisztánban az állami oktatás nem ingyenes. Hogy minél többek iskoláztatását tudják támogatni, 2017-ben a pakisztáni központ a Fokoláre Mozgalom magyar közösséghez fordult segítségért. Erre válaszul született meg az úgynevezett „100 Ft-os akció”.

A szervezők fontosnak tartják a visszajelzést és a köszönetnyilvánítást, amit ezúton is szeretnének megtenni. Különösen is azért, mert a januári cikk megjelenése után több olvasónk is jelentkezett, hogy támogatják ezeket a gyerekeket.

Pakisztánban április 1-jén kezdődik a tanév. Az összeget továbbították a pakisztáni közösségnek, az adományokat a szociális központban gondozott gyermekek ellátásának és oktatásának költségeire fordítják.

 

A gyűjtés folytatódik. Az Új Város Alapítvány számlaszáma továbbra is nyitva, ahova köszönettel várják a támogatásokat.

Számlaszám: CIB Bank 11103004-18041930-10000001

A közleményben kérjük feltüntetni: Pakisztán

További infó: www.fokolare.hu

 

Forrás: dnyem.hu, Magyar Kurír,

Fotó: Fokoláre Mozgalom

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, Románia miniszterelnök-helyettese május 10-én Facebook-oldalán jelentette be: bár a román kormány 30 nappal meghosszabbítja a veszélyhelyzetet, a búcsúkat – köztük a csíksomlyóit is – meg lehet rendezni a közegészségügyi szabályok betartásával. Az alábbiakban a RomKat.ro erdélyi magyar katolikus hírportál tájékoztatását olvashatják.

A csíksomlyói pünkösdi búcsú szervezése jegyében Csíkszereda polgármesteri hivatalában tartottak megbeszélést május 10-én az érintett felek. Kovács Gergely érsek, valamint a csíksomlyói ferencesek képviselői, Urbán Erik OFM, az erdélyi ferences rendtartomány elöljárója és Bőjte Mihály OFM tárgyalt Korodi Attila polgármesterrel, Sógor Enikő és Bors Béla alpolgármesterekkel. A megbeszélésen jelen volt Borboly Csaba, a megyeintanács elnöke is.

A rövid híradás értelmében, ami több közösségi felületen is olvasható, az együttműködést az elhivatottság vezérli, valamennyi fél elkötelezett abban, hogy a járványhelyzet miatt korlátozott lehetőségek maximális kihasználásával megszervezzék a búcsút. A pünkösdi búcsú szervezésének jogszabályi kereteit várhatóan a hét második felére pontosítják, és a szervezők – a hatóságokkal egyeztetve – ennek megfelelően készülnek.

Kelemen Hunor május 10-én Facebook-oldalán közölte: újabb 30 nappal hosszabbította meg a kormány a veszélyhelyzeti készenléti állapotot, azonban a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség kérésére, az RMDSZ közbenjárására jóváhagyták azt is, hogy a közegészségügyi szabályok betartásával – maszk viselésével és távolságtartással – lehessen búcsút, s így a csíksomlyói búcsút is megtartani ez idő alatt.

„A csíksomlyói búcsú felekezeti hovatartozástól függetlenül fontos zarándoklata közösségünknek, a Kárpát-medencei magyarság egyik legjelentősebb keresztény eseménye. A világjárvány miatt tavaly sajnos csak tévékészüléken keresztül követhettük, idén viszont, ha kisebb létszámban is, de újra ott lehetünk a nyeregben. A csíkszeredai közösség húsvétkor példásan bizonyította, hogy a közegészségügyi szabályok betartásával, fegyelmezetten tud részt venni az ételszentelésen. Én biztos vagyok abban, hogy ugyanez a fegyelmezettség fogja jellemezni mindazokat a zarándokokat, akik ellátogatnak idén a búcsúba!” – írta Kelemen Hunor.

 

Forrás: Magyar Kurír

Fotó: Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Erdő Péter bíboros, prímás esztergom-budapesti érsek és az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust (NEK) előkészítő titkárság ismét közös imára hívja a világot 2021. június 5-én, az úrnapja előtti szombaton.

Ezúttal a járványügyi helyzetre való tekintettel ki-ki otthonából is bekapcsolódhat egyéni imával, rózsafüzérrel, Szentírás-olvasással, és ezt jelezheti is az esemény nyolcnyelvű honlapján, a corpusdomini.iec2020.hu oldalon, megadva a települése nevét és irányítószámát.

Erdő Péter bíboros így hív mindannyiunkat:

„Amikor Jézus Krisztus feltámadása után búcsúzott tanítványaitól, elküldte őket az egész világra, hogy hirdessék az örömhírt. Megígérte, hogy velük lesz »mindennap, a világ végezetéig«. Velünk van tanításában, kegyelmében, szentségeiben, de különösen velünk van az Eucharisztia ünneplésében és az Oltáriszentségben, melyet szentmisén kívül is imádattal veszünk körül.

Június 5-én, úrnapja szombatján ismét közös, világméretű szentségimádást tartunk. A jelenlegi járványügyi helyzetben ott, ahol nincs lehetőség összegyűlni templomainkban, otthonainkból is bekapcsolódhatunk személyes imáinkkal. Vegyünk részt ezen a közös imádságon minél többen, imádkozzunk egymásért, kapcsolódjunk be egyházközségünkkel, közösségeinkkel, családjainkkal együtt! Legyen ez a világméretű szentségimádás az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készületünk következő állomása, s éljük át újra Isten megújító szeretetét!”

A kongresszus időpontja: szeptember 5–12.

Az elmúlt négy évben folyamatosan nőtt a a világméretű szentségimádásokba bekapcsolódók és a helyszínek száma, ami szépen kirajzolódott a honlapon látható térképen. Minden évben Krisztus Király ünnepe előestéjén és Úrnapja vigíliáján kerül sor a világméretű szentségimádásra, hiszen mindkét ünnep szorosan kötődik az Eucharisztiához. „Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett” – énekeljük gyakran az 1938-as Eucharisztikus Kongresszus himnuszában. Úrnapja pedig Krisztus Testének és Vérének ünnepe.

Tavaly novemberben 121 ország 6700 helyszínén imádkoztak együtt a hívek azért, hogy minél többen találkozzanak Jézussal, a világmindenség Királyával.

Idén a kialakult járványügyi helyzetben egymásért szól az ima, hogy megerősödjünk hitünkben, és tanúságtevő keresztény életet éljünk.


* * *

Jézus mondta: „Vegyétek, ez az én testem.” Veled együtt szeretnénk Őt ünnepelni a szentmisében, az Eucharisztiában a Kongresszuson is. Addig is a világ ezernyi templomában az Oltáriszentség előtt vagy otthonainkban imádkozzunk egymásért egy órát június 5-én, az Úrnapja előtti szombaton.


Az imához ITT lehet csatlakozni.

 

Forrás: NEK Titkárság

Fotó: Ambrus Marcsi, pálos nővérek

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

(A fotó 2017-ben készült Lőrinc atya 75. születésnapján)

Orosz Lőrinc kiérdemesült plébános hálaadó szentmisét mutat be 2021. május 15-én, szombaton este 6 órától a debreceni Szent Anna-székesegyházban abból az alkalomból, hogy 30 évvel ezelőtt, 1991-ben nevezték ki a debreceni Szent Anna-templom, 1993-tól székesegyház plébánosává.

A hálaadó szentmisén részt vesz Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök atya, dr. Krakomperger Zoltán általános helynök, a székesegyház jelenlegi plébánosa, debreceni lelkipásztorok és meghívást kaptak a Lőrinc atya idejében itt szolgált káplán atyák is.

Lőrinc atya debreceni szolgálati idejének kezdetekor, 1991-ben a város még a Szeged-Csanádi Egyházmegye területéhez tartozott. II. János Pál pápa 1993-ban alapította meg – az egri érsekség keleti és a szeged-csanádi püspökség északi területeiből – a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyét, amelynek székesegyházává nyilvánította a debreceni Szent Anna-templomot.

­

***

Orosz Lőrinc 1942. március 28-án született Mezőkovácsházán, Szegeden szentelték pappá 1972. június 15-én.

Kápláni szolgálatát Mórahalmon kezdte (1972-75), majd Domaszéken (1975-77) és a Szeged-Belvárosi- templomban szolgált (1977-86). Plébánosi kinevezése 1986-ban ismét Mórahalomra szólította, itt két évet, majd ezt követően Földeákon egy évet töltött.

1991-ben a debreceni Szent Anna-templom plébánosa lett, ahol 2017-ig szolgált. 2017-ben nyugállományba vonult, és jelenleg is kisegítő lelkészként szolgál Debrecenben a homokkerti Magyarok Nagyasszonya-kápolnában.

 

Lőrinc atyával, mint az Egyházmegyei Hitoktatóképző vezetőjével, egyháztörténelem tanárával 2006-ban, a debreceni szolgálatának 15. évfordulóján készítettünk interjút az Örömhír egyházmegyei lap számára. Az alábbiakban részletet közlünk az interjúból:

 

– Véleménye szerint melyik az az erény, ami a legnagyobb mértékben hiányzik a mai kor emberéből?

– Az igazságosság erényének keresztényi megélése, amely magába foglalja az őszinteséget is. Aki őszintén, keresztényi értékek szerint éli az életét, az meg tudja adni az Istennek, ami az Istené, és tud őszintén közeledni az emberek felé és önmaga felé is. Ez kapcsolódik az igazsághoz, ami Jézusban megtestesült, hiszen Ő mondta: Én vagyok az igazság.

– Az evangéliumi gondolatok, Jézusi mondások szintén vezérfonalai lehetnek életünknek, igazság-követésünknek.

– Legjobban a tékozló fiú történetét kedvelem. Sokat olvastam a három személy egymáshoz való viszonyáról, ennek magyarázatáról. Az irgalmasságot az apa alakján példázza a rideg magatartást az idősebbik fiú példáján keresztül. Az önmegvalósítás hamis útját pedig méltón példázza a tékozló fiú. Ami érdekes, hogy ez a három féle magatartás időnként mindannyiunkra jellemző. A példabeszéd a visszatérés és a megtérés egyik legszebb példája.

– Mi jelenti a legnagyobb örömet Lőrinc atya számára?

– Egy jó idézet utáni elmélkedés, szemlélődő ima gyümölcseként az Úrral való egyesülés. Ez az állapot kárpótol mindenért. Rájöttem arra, hogy a földi dolgok nem sokat érnek. Sok pénz ment már át a kezemen, de az számomra nem ér semmit.

– Mit tart legnagyobb kincsnek az életében?

– A gondviselést, a küzdelmes utat, amit végigjártam nem adnám semmiért, ez a legnagyobb, kincsem, és természetesen a szüleim példája, valamint a papi hivatásom.

– Legfontosabb tulajdonsága?

– Ezt inkább mások mondják meg. Talán a szorgalom, amit szüleimtől örököltem, de az élet is megedzett. Alám nem tették a széket. Nem volt kényelmes, rendezett utam, sok mindenért nekem kellett megharcolnom.

– Mit szeretne még elérni?

– Az örök életet.

 

Az interjú teljes terjedelme olvasható: http://www.dnyem.hu/images/SitePics/OromhirUjsag/2006/oromhir_II_4.pdf 6. oldal KÖZELKÉP című rovatában.

 

Kovács Ágnes

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

A segítő hivatásúak feltöltődésének lehetséges alternatívái a beteglátogatás, klinikai lelkigondozás során

 „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítelek titeket.” (Mt. 11,28)

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata első alkalommal rendez szakmai napot a kórházlelkészi szolgálatok munkatársai és önkéntesei számára június 5-én, szombaton Debrecenben, a Megtestesülés Plébánián (Borbíró tér 9.).

A szakmai nap főpásztori szentmisével kezdődik, Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök szentmisét mutat be a jelenlévő lelkipásztorokkal együtt.

 

Programok:

9:00 – 10:00 megnyitó és szentmise

Palánki Ferenc megyéspüspök – A szentmise végén átadásra kerülnek a tanúsítványok az online önkéntes beteglátogató képzésben résztvevők számára.

 

10:15–10:35  - 1. előadás

P. György Alfréd MI kamilliánus szerzetes, az Osztrák Tartomány Generális delegátusa

Reziliencia és lelki egészség – Életforrás, egzisztenciális krízisek idején

“Szívem mélyéből áldalak, Uram,(...) Amely napon hozzád kiáltottam, meghallgattál, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél” (Zsolt  138,1-3).

 

10:35-10:55   - 2. előadás

Gál Judit református kórházlelkész – Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Kórház

Kiegyensúlyozott segítő

"..az úttól elfáradva, leült a forrásnál..." (Jn 4,6).

 

10:55–11:15   - 3. előadás

Dr. Baráthné Szalánczi Tímea református kórházlelkész, mentálhigiénikus, DEOEC - Klinikák

A lelkigondozók, beteglátogatók lelkigondozása lelkészi és mentálhigiénikus szemmel

 

11:15-11:30            -    szünet (kávé, süti)

 

11:30–13:00      -       kiscsoportos műhelymunka az előadókkal

 

13:00–14:00        -     szendvicsebéd, találkozások, beszélgetések

 

14:00-15:30

Berényiné dr. Felszeghy Márta, Berényi András

Az online önkéntes képzés résztvevőinek záró csoportalkalma - visszajelzés, értékelés

Ez idő alatt a vendég résztvevőknek lehetőségük van megismerkedni a várossal, ellátogathatnak a Szent Anna-székesegyházba, a Református Nagytemplomba, Kollégiumba, vagy alkalmuk lesz kötetlen beszélgetésre, gitáros éneklésre a templomkertben.

 

15.30–tól

Berényiné dr. Felszeghy Márta, kórházlelkészi koordinátor

A program zárása, búcsú

 

A szakmai napra jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapok kitöltésével lehet.

 

Forrás: DNYEM Kórházlelkészi Szolgálat

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye