szeptember 2018
2018. szeptember 23., vasárnap 12:52

Kétezer szív dobbant egyszerre

2018. szeptember 15-én a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda diákjaival a MOM Parkban megrendezett ifjúsági eucharisztikus napon vettem részt. A Forráspont - Egy nap Jézussal elnevezésű eseményen több mint kétezer 15 és 30 év közötti fiatal vett részt. A találkozón Palánki Ferenc, egyházmegyénk püspöke, a MKPK Ifjúsági Bizottságának elnöke is jelen volt. A csoportunkat Nagy Éva tanárnő kísérte és Bákonyi János atya vezette, aki az érkezésünket követően meghívott bennünket egy finom ebédre. Ezúton is hálásan köszönöm neki mindannyiunk nevében!

Miután testünket táplálta az elfogyasztott ebéd, készen álltunk arra, hogy a következő hat órában a lelkünk égi táplálékban részesüljön. Amit viszont ez az este ajándékozott nekünk, felülmúlta minden várakozásunkat. A regisztrációt követően csuklónkra kerültek a kék színű karszalagok. Apró meglepetést is kaptunk mellé, egy-egy LED finger lights kerül elő - az ujjainkra helyezhető kicsiny LED-lámpák-, amelyeknek a későbbiekben jelentős szerep jutott. A szervezés profi voltát és az önkéntes segítők felkészültségét a regisztráció gyors, akadálymentes, vidám módja is bizonyította. Nem kell hát sokat várnunk, hogy elfoglalhassuk helyeinket és tekintetünket a különleges hangulatot teremtő kékes fénypalástba öltözött színpadra szegeztük.
A pódiumról lágy dallam száll a Szentlélekhez. Angyali énekszó kúszik hallójáratainkba a 4 Akkord Show Kórus előadásában. A kivetítőn minden jelenlévő követheti a dicsőítő énekek szövegét, szívébe zárhatja és minden dobbanással az Úrhoz emelheti. Lassan kihunynak a fények, a dicsőítés után együtt táncolunk és éneklünk, miközben ujjainkon ott világítanak a LED-fények, mint szentjánosbogarak az éjszakában. Én csillagokra gondolok, ragyogó kis fénypontokra. A remény, a jövő csillagaira. Több mint kétezer szív dobban meg egyszerre és ez a lüktetés megérinti azok lelkét is, akik odakint, a kivetítőn követik az eseményeket és válnak részesévé a rendezvénynek. „Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,15-20)
Az est házigazdái, Jákfalvy Kata (a Bonum Televízió műsorvezetője) és Fábry Kornél atya (a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus főtitkára) kellemes humorral köszöntik mindazokat, akik eljöttek és együtt ünnepelnek a nap legfontosabb vendégével: Jézus Krisztussal. A színpad elsötétül, s egy magabiztos, kellemes hang tölti be a teret. Arra kíváncsi, éreztük-e már nagyon magányosnak, nagyon kevésnek magunkat ebben a világban. Egy csinos, kedves arcú lány áll a reflektorfényben. Ő Gersei Csenge, a Pure és a Bella Girl magazin arca, egy talpraesett, mosolygós lány. Ám nem volt ez mindig így. Csenge tanúságtételét csendes tisztelettel hallgatjuk, ő pedig nyíltan, őszintén beszél a múltban megélt kudarcairól, fájdalmairól és az anorexiáról. Önsanyargatása és útkeresése során Isten elvezette őt az Élet Szava táborba, ahol személyesen is megtapasztalta a hit erejét. Arra biztat, fogadjuk el magunkat olyannak, amilyenek vagyunk, mert „Isten nem alkot selejtet.”
A szünetben szelfik készülnek (#Forráspont) és több száz fiatal vállalja büszkén a Facebook-on és az Instagramon, hogy egy győztes csapat bátor tagja.
Szünet után Vecsei H. Miklós színművész, a Pál utcai fiúkból vett dalával folytatódik az este. A közönség együtt énekel vele, tapsol, mosolyog. Életöröm tündököl a sok száz arcon, most nincsenek falak, sem korlátok, nem a virtuális világ erőltetett hangulatjelei köszönnek ránk. Az „itt és most” élménye ragad magával, együtt éljük át ezeket a pillanatokat. A pódiumbeszélgetés alatt az ifjú művész őszintén vall hitéről és a mindennapok küzdelmeiről. Nem szabad díványkereszténynek lennünk, a tettek mutatják meg, hogy valóban Jézus példáját követjük-e. Szerénysége, a benne lévő alázat és őszinteség mindenkire hatással van a nézőtéren. Úgy vélem, sokan vagyunk, akik magunkra ismerünk, miközben hallgatjuk őt. A szüntelen útkeresés, a botlások és az újrakezdés valahol mindenki életében jelen van. Az Úr megérinti szívünket, hogy mi magunk is megérinthessük másokét. A válaszok keresése közben nem szabad megfeledkeznünk a kérdésről, amelyre személyes válaszainkat mi magunk adhatjuk meg. A tehetséges, fiatal színművész beismerte, van még mit tanulnia ahhoz, hogy jó keresztény legyen, s jelenleg is ezen dolgozik. Sokat segít a színház, a művészet világa, ahol kicsit megáll az idő és alkalom nyílik a megismerésre, a jelen pillanat meg- és átélésére.
A nap egyik várva várt vendége, Hodász András atya (777blog.hu) nagyon fontos tanítást fogalmaz meg. Azokból, akik nem ismerik Jézus szavait, a nyolc boldogság kellemetlen érzéseket, értetlenséget válthat ki. Boldogok a lélekben szegények? Boldogok, akik sírnak? Az atya közvetlensége, egyedisége a legifjabbak szívéhez is eljut. Mitől vagyunk boldogok? - teszi fel a kérdést, lehetséges válaszok után kutatva. A modern világ mindenre megoldást kínál, reklámok, magazinok, plakátok tömkelege mutat rá arra, mi mindenre van szükségünk ahhoz, hogy otthon érezzük, szeressük, megvalósítsuk önmagunkat. A luxus, a földi örömök utáni vágy és a hazug szelfik felszínes világa könnyen bekebelezhet, s ezt a valóságot állítja szembe András atya a Szentírás tanításával. Teszi ezt sajátos humorával, s a mondandójába rejtett mély mondanivalóval. A keresztények boldogsága abban rejlik, hogy oda tudják adni önmagukat felebarátaikért és képesek uralni a vágyaikat. Ezáltal ellen tudnak állni a hamis fény kísértésének és megélhetik a valódi boldogságot, amit Jézus Krisztus ajándékozott nekünk, amikor odaadta magát értünk. Az Ő fénye igazi, az Ő útja vezet el bennünket az örök boldogságba. Szeretetének ereje nem mérhető földi kincsekben. Boldog az, aki meghozza a döntést és rálép erre az útra. Boldog, aki el tudja fogadni a szenvedést az élet részeként, s aki képes kizárni a nagyvilág zaját, hogy befelé figyeljen a lényegre. Mert Jézus az út, az igazság és az élet. Ha pedig megértjük e szavak lényegét, többé nem térünk le az igazság útjáról, hanem megismerjük azt. András atya tanítását záró szavaival arra buzdította a fiatalokat, hogy ha hívást éreznek magukban a papi hivatásra, ne kételkedjenek, hanem mondjanak igent Istennek. Azoknak pedig, akik a világi utat választják, a tisztaság fontosságára hívta fel figyelmét. Életünk legyen tanúságtétel mások számára és formáljuk át hitüket példánk által.
A szentmisét rövid szünet előzi meg. Odabent valami megváltozott. Meghitt fények világítják meg a teret, a várakozás izgalma költözik lelkünkbe. A zenekar játszani, a kórus énekelni kezd, s a résztvevők lelkesen csatlakoznak hozzájuk, miközben lassan, méltóságteljesen vonulnak be a rendezvényre érkezett atyák, s a szentmise főcelebránsa, Erdő Péter bíboros, prímás, mellette Palánki Ferenc püspök atya koncelebrál. A szentmisét még különlegesebbé teszi a zenekar és a kórus közreműködése. Megható élmény kétezernél is több fiatallal részt venni ezen a különleges szentmisén, együtt énekelni és imádkozni. A prédikációt elcsendesedve, figyelmesen hallgatjuk. „A mai napon sorra került itt zenés dicsőítés, tanúságtétel, a szentmise után pedig szentségimádás következik. Jézus keresztáldozata válik jelenvalóvá, Jézus van köztünk a kenyér és bor színe alatt, őt imádjuk és vesszük magunkhoz. A szentségimádás nem gondolatok nélküli üres szemlélet, nem meditációs technika, hanem imádó beszélgetés Krisztussal, aki Urunk és Mesterünk.” – hívja fel figyelmünket a bíboros, majd hozzáteszi, hogy ezt Jézus maga mondta tanítványainak. Az Oltáriszentségben az Ő testét és vérét vesszük magunkhoz, hogy örök életet ajándékozhasson nekünk. Ugyanakkor „az Eucharisztia nem varázsszer”, hanem a Jézussal való személyes kapcsolat, a hit, az élet, és a kegyelem forrása. A prédikáció hatását érzem szentáldozás után is, látva, hogyan mélyül el minden jelenlévő a lelkében, megszólítva Megváltónkat. Az arcokra hálát, szeretetet és szelídséget fest a bennük lezajló hangtalan párbeszéd.
Az együtt töltött idő legmeghatóbb perceit a halk zenével kísért szentségimádás adja. Jézus Krisztus jelenléte megkérdőjelezhetetlen volt mindvégig, mégis ezekben a pillanatokban érezzük leginkább, hogy itt van velünk, átölel szeretetével, mennyei fénnyel ragyogja be az oltárt és a szívünket. A színpad oldalán narancsos gyertyafényben úszó asztal áll. Rajta papírfecnik, tollak. A résztvevők felírhatják rá imakéréseiket, szentmiseszándékaikat. Ezt egy kosárkába helyezik, s egy-egy bibliai üzenetet tartalmazó képeslapot vesznek magukhoz. Az arcokon hála, szeretet, átszellemülés. Jézusnak pedig mindenkire van ideje, mindenkivel külön-külön is elbeszélget, beköltözik a szívek sötét kamráiba, hogy szeretete fényét hagyja ott. A kezemben tartott fényképezőgépet ugyan fel-felemelem, mégis csak kevés kép születik. A pillanat megfogalmazhatatlan, elmondhatatlan emberi szavakkal, a technika által nyújtott lehetőségek olykor kevésnek bizonyulnak. A több mint kétezer fiatal papírra veti kéréseit, lehunyt szemekkel térdel, áll, vagy fekszik, kezeiket a magasba emelve, teljes átéléssel énekel dicsőítő éneket, s úgy vannak jelen, lelkükben Jézussal időzve, ahogy az csak ritkán látható. Nincs ebben semmi feszélyezettség. Most nincs helye kételyeknek, most nem számít, ki lát, mit mondanak és hogyan ítél a világ. Kornél atya pedig körbehordozza az Oltáriszentséget, megáldva minden résztvevőt. Hosszabb csend következik. Halk moraj sem hallható, forró szeretet ég a szívekben, már-már tapintható az érzés. Most csak Jézus van és mi vagyunk. Mi együtt, egy győztes csapat.
A rendezvényt Kornél atya örömteli bejelentéssel zárja. Jövőre újra lesz Forráspont. Mindazokat, akik nem jöttek el erre a csodálatos napra arra buzdítok, jövőre ne hagyják ki. Az itt szerzett élmények az örök életre szólnak.

Gergely Klaudia
egyházmegyei médiaképzős hallgató

Az egyeki Szent József plébánia jubileumi előadás-sorozatának szeptemberi vendége (2018. szeptember 19.) Bosák Nándor nyugalmazott püspök atya volt, aki az „Egyekről Egyekre” címet viselő előadás apropóján idézte fel egyházközségünkkel kapcsolatos emlékeit.

Bosák Nándor püspök gondolatait az egri szemináriumban eltöltött idők felidézésével kezdte. Kispapként ott találkozott a Szentírás Tárkányi Béla egykori egyeki plébános fordításával, amelyet a plébános Bartakovics Béla egri érsek megbízásából készített. Ezt a fordítást használták az egri szemináriumban és Egyek település neve Tárkányi Béla nevével összekapcsolódva került a püspök atya látóterébe.
A másik emlék, amely teológiai tanulmányaihoz köthető, azok a papnövendékek, akik egyekről származtak. Az egri szemináriumban, abban az időben Egyeket „paptermő községnek” tartották, hiszen a kis faluból többeket a papi hívatás felé vezetett a Szentlélek. Ficsór István, Mag Mátyás, Szegedi Kálmán, Domán Ferenc, Radics Dávid, Berkes László, mindannyian Egyek szülöttei és az Egri Hittudományi Főiskola teológiát hallgató növendékei voltak. Radics Dávidot a püspök atya tanítványaként is megismerhette.

Papszentelés után Bosák Nándor többek között Mezőkövesden káplánként végezte szolgálatát, ezért Egyek plébánosait is nyomon tudta követni. Így emlékezett vissza egykori teológiai tanárára Révész Bélára, akit a kommunista rendszer meghurcolt, börtönbe zárt, majd egyeki plébános lett, ahol buzgó lelkipásztorként végezte munkáját, dacára a fennálló politikai rendszernek és elnyomásnak.
A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megalakulása után, mint vezető tekinthetett Egyekre. Az új egyházmegye kialakítását az indokolta, hogy a kisebb katolikus közösségek közelebb kerüljenek egymáshoz és a püspökséghez, illetve az egyházmegyei vezetés könnyebben átlássa, és ez által jobban tudja segíteni az egyházközségeket. Mivel korábban az egri káptalanhoz tartozott ez a terület, az itt élők gondolatában nehezen tudatosult, hogy új egyházmegye alakult és ezt több egri káptalannak címzett levél is bizonyította.
Érdekesség, hogy négyzetméterre nem sokkal kisebb a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye, mint az Egri Főegyházmegye, vallási megoszlás tekintetében viszont nagy az eltérés. Míg nálunk hozzávetőlegesen 200 ezer a római katolikus hívők száma, addig Egri egyházmegyében 700 ezer körüli a hívek száma. Többségben vannak ezen a területen a protestáns testvérek és ebben a helyzetben kell nekünk, püspököknek, papoknak tevékenykednünk.

A volt megyéspüspök ezután az egyházmegye központjáról, Debrecenről beszélt, amely nagyobb részben református település. Mégis ide került az katolikus központként itt kell a keresztény szeretetről tanúságot tenni. Majd a katolikus megújulás 300. évfordulójára emlékezett, amikor Fekete Károly református püspök azt mondta, hogy bár nehezen engedték meg a templomépítést a katolikusoknak, de azt látja, hogy buzgó a katolikus közösség hatására a református közösségek is buzgóbbá váltak. A meggyökeresedett múlt az új változást nehezen viseli. Nagylelkű öröm kell ahhoz, hogy a jót, amit hordozunk, mások is megértsék.


Bosák Nándor püspök atya záró gondolatként elmondta, püspökként gyakran elmélkedik a régmúlt időkön és mindig arra az összegzésre jut, hogy az élete különböző állomásain a pozitív események és a kevésbé pozitívak is Isten akaratából és kegyelmével történtek, Isten elgondolása és szándéka mutatkozott meg bennük. Amikor a papi hivatás mellett döntött, akkor arról is döntött, hogy eszköze lesz a Megváltónak és ebben a szellemben igyekezett végezni legjobb tudása szerint a hivatását.
Az előadás után közös szeretetvendégséggel, kötetlen beszélgetéssel zárult az este.


Hegyiné Molnár Katalin tanító/képviselő testületi tag
Fotó: Papp Ágoston

A mai napon, szeptember 21-én három éve (2015. szeptember 21), hogy Ferenc pápa Palánki Ferencet kinevezte a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspökévé. Ünnepélyes beiktatására 2015.november 14-én került sor a debreceni Szent Anna-székesegyházban.

Kedves Palánki Ferenc püspök atya!
Az évforduló alkalmából az Úr bőséges áldását kérjük életére és szolgálatára,
és — az ön szavaival élve — kívánjuk, hogy Isten éltesse ÖRÖKKÉ!

Palánki Ferenc 1964. március 11-én született Balassagyarmaton és Csesztve községben nevelkedett. Érettségi után a győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán szerzett üzemmérnöki diplomát.
1989 és 1994 között elvégezte az Esztergomi Hittudományi Főiskolát, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetben szerzett licenciátust.
1994. június 18-án szentelték pappá Esztergomban, és augusztus 1-től a Váci Egyházmegyébe inkardinálódott.

Szolgálati helyei:
1994 és 1996 között káplán volt Balassagyarmaton.
1996-tól 2000-ig Dorogházán, majd 2000-2005-ig Püspökszilágyon volt plébános.
2005 és 2010 között a váci Borromeo Szent Károly Szeminárium spirituálisa volt.
2010. augusztus 1-től a budapesti Központi Papnevelő Intézet spirituálisa.
2010. december 27-én XIV. Benedek pápa az Egri Főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki, és a fidolomai címzetes püspöki címet adományozta äneki.
2011. február 26-án volt a püspökké szentelése az egri főszékesegyházban. A püspökszentelést követően érseki helynöki kinevezést kapott Miskolcra.
2011. augusztus 1-től megbízatást kapott Miskolc város lelkipásztorkodásának irányítására.
2013 decemberétől az Egri Főegyházmegye általános helynöke.

Püspöki jelmondata: „Jesus est resurrectio et vita” – „Jézus a feltámadás és az élet”

A fotók a kinevezés bejelentésekor és a beiktatási szentmisén készültek.

Örömhír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2018. szeptember 30-án este 6 órakor a Debreceni Egyetem római katolikus egyetemi lelkészségéhez tartozó diákok részére Törő András püspöki titkár, egyetemi lelkész Veni Sancte szentmisét mutat be a debreceni Szent László-templomban (Füredi u. 6). Törő András püspöki titkár 2018. augusztus 1-től a debreceni Szent László Római Katolikus Szakkollégium vezetési és a Debreceni Egyetem római katolikus egyetemi lelkészi feladatait is ellátja.

Az egyetemi lelkészség heti rendszeres programjai:

- kedd esténként, 19 órától a Szent László Szakkollégiumban (Debrecen, Simonyi út 38.) találkoznak a kezdő egyetemista csoport tagjai szentmisén és közös beszélgetésen.
- szerdán 19 órától a Szent László-templomban a SZELFI csoportot Tokodi László OP atya várja. A csoprt évek óta működik, korosztálya vegyes.
- szintén szerdán a Megtestesülés plébánián  (Debrecen Borbíró tér, Agrár egyetemmel szemben)
Törő András atya 18 órától tart szentmisét, majd 19 órától a plébánián
folytatják a beszélgetéseket. Ez a csoport is nagyobb múltra tekint vissza, így itt is vegyes korosztállyal találkozhatnak a fiatalok.

A fenti programokra szeretettel hívják és várják a fiatalokat! András atya kéri, hogy a addják tovább e meghívást barátaiknak, ismerőseiknek is!

 

Az alábbiakban Törő András atyával Mikos Ákos, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa beszélget.

Egy ekkora intézményben milyen kihívásokat tartogat egy egyetemi lelkészség vezetése?
Ez egy hatalmas egyetem, több mint 30 000 diákkal, akik között nyilvánvalóan a nagy számok törvénye szerint is nagyon sok katolikus diák van, őket szeretnénk megszólítani. Az egyetemi időszak természetesen egy különleges időszak az ember életében. Sokak talán ekkor szakadnak ki először otthonról, és elkezdődik az igazán nagybetűs élet számukra. Ennek megéléséhez a mi egyházunk szeretne támpontokat adni azoknak a fiataloknak, akik nyitott szívvel keresnek, őket várjuk.

Az egyetemi lelkészség nem arról szól, hogy csakis a katolikusokat hívjuk meg magunk közé, hogy egy zárt, helyi csoportot hozzunk létre, hanem minden kereső embert szeretnénk megszólítani.

Hová várják őket?
Az egyetemi lelkészségnek az intézményen belül egyelőre még nincs fizikailag kijelölt helye, erről még egyeztetünk, de amint megtaláltuk, tájékoztatjuk a diákokat. Jelenleg a városban több helyszínen jelen vagyunk fiatal atyák, nővérek, akikkel együttműködve dolgozunk a fiatalságért. A mindenkori egyetemi lelkész koordinálja és összefogja az egyetemi lelkészséghez tartozók munkáját.

Hová mehetnek az egyetemisták, ha ebben a közösségben szeretnének feloldódni a hétköznapok harsánysága után?
Az egyetemi lelkészség egyik központi helyszíne nyilvánvalóan a Szent László Szakkollégium (Debrecen, Simonyi út 38.), a Nagyerdő közepén. Itt, ebben a kollégiumban vannak zárt programok is, de a legtöbb eseménye nyitott. Fiatal egyetemistákat várok majd kedd esténként a Simonyi útra, itt lesz egy induló egyetemista ifjúsági közösség, illetve Tokodi László O.P. atya a Szent László Domonkos Plébániára szerda esténként várja az egyetemistákat. Ezen kívül a Megtestesülés Plébánián is – szintén szerdán – az esti hat órakor kezdődő szentmise után van egy alkalmunk, ahová a végzős egyetemistákat, valamint fiatal felnőtteket várunk.

Milyen más lehetőség van az egyetemen belül a hit mélyebb megismerésére?
Az egyetemi lelkészség szervezésében az intézménnyel együttműködve Tokodi László domonkos atya egy opcionális kurzust fog indítani természetesen az egyházhoz kapcsolódó témában, főleg kereső, érdeklődő embereknek, de nagy szeretettel várjuk erre az órákra a hitüket gyakorló, hitüket elmélyíteni akaró embereket, egyetemistákat. Ez az alkalom az opcionális kurzusok listáján megtalálható, tehát föl lehet venni ezt a tanórai keretek közé.

Ezen túlmenően több helyen vannak egyetemistáink a városban. A Svetits Kollégiumban is laknak egyetemista lányok, míg a Szent László Kollégiumban egyetemista ifjak élnek, illetve különböző egyetemista csoportok működnek még Debrecenben. Számukra lesz majd egy nyitó szentmise, amelyet szeptember 30-án, Palánki Ferenc megyéspüspök tart, útjára bocsátva ezt az évet.

Azért is aktuális most ez, mert a püspök atya másnap, október 1-jén Rómába indul az ifjúsági szinódusra, amelyről hazatérve az egyetemistáknak, fiataloknak, érdeklődőknek, minden jószándékú embernek egy beszámolót tart majd a tanácskozásról november 10. és 11-én a Megtestesülés Plébánián. Terveink szerint ez egy meghitt közösségi délután lesz, amit másnap egy szimpóziumi ülés követ. Erre is várunk mindenkit nagy szeretettel.

Hogyan tudná jellemezni az egyetemi lelkészséghez tartozó közösséget annak, aki még nem tapasztalta meg támogató erejét?
Azt gondolom, hogy az egyetemi lelkészség egy folyamatosan, dinamikusan fejlődő valóság. Egy egyházközség életéhez nem is lehet hasonlítani, mivel annak különböző tagjai – idősebbek, fiatalabbak – egy stabil, egy helyen lakó közösség.
Az egyetemi lelkészségen az emberek állandóan változnak: a diákok jönnek-mennek, külföldi ösztöndíjképzésen vesznek részt, van, aki passzív féléven van, vagy más egyetemre megy át, megint másik hallgató most érkezik ide. Tehát egy folyamatosan, dinamikusan fejlődő valóság, amivel meg kell tudni találni újra és újra a hangot, tudni kell, hogy hogyan kapcsolódhatunk be, és hogyan válhatunk ennek a részévé.

Az egyetemi lelkészség feladata, hogy élményt adjon, megvalósuljon a találkozás egymással és Krisztussal. Tehát nem plusz programot, előadásokat szeretnénk beilleszteni az egyetemisták napjaiba, hanem egy olyan otthont adni, ahol a kereső és a hívő emberek találkozhatnak egymással, otthon érezhetik magukat az egyházban, és innen erőt merítve tudnak útjukra indulni.
Ilyen szeretettel várom jómagam és Tokodi László O.P. atya nevében is a debreceni egyetemistákat és minden kereső embert.

Mikos Ákos
Magyar Katolikus Rádió

Magyarországot Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának elnöke, valamint a keleti egyházak részéről Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita képviseli.
Ferenc pápa október 3-án nyitja meg az október 28-ig tartó, XV. rendes püspöki szinódust. Magyarországot Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, valamint Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita képviseli.

Október 3-án, kedden délelőtt 10 órakor Ferenc pápa szentmisét mutat be a Szent Péter bazilika előtti emelvényen, amellyel megnyitja a XV. rendes püspöki szinódust, melynek témája a fiatalok, a hit és a hivatástisztázás. A Szentatyával csak a szinódusi tagok koncelebrálnak.
A Vatikáni Sajtóközpont közzétette a szinódusi résztvevők névsorát. A lista elején Ferenc pápa áll, mint a szinódus elnöke. Őt követi Lorenzo Baldisseri bíboros, szinódusi főtitkár, majd a négy delegált elnök: az iraki Louis Raphael Sako, babilóniai káld pátriárka, a káld egyház szinódusának feje; a madagaszkári Desiré Tsarahazana bíboros, toamasinai érsek; a mianmari Charles Maung Bo bíboros, ranguni érsek; valamint a pápua új-guineai John Ribat bíboros, Port Moresby érseke. A főrelátor Sérgio da Rocha brazil bíboros lesz, a szinódus két különleges titkára pedig Giacomo Costa jezsuita és Rossano Sala szalézi atya lesznek.
A szinódusi információs bizottság elnöke Paolo Ruffini, a vatikáni Kommunikációs Dikasztérium prefektusa; titkára az olasz jezsuita folyóira vezetője, Antonio Spadaro. A vitás kérdésekkel foglalkozó bizottság elnöke Giuseppe Versaldi bíboros, a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció prefektusa. A bizottság két tagja Charles Scicluna máltai érsek és a nigériai Godfrey Igwebuike püspök.
Ezután részletes felsorolás következik kontinensekre bontva, hogy az egyes országokat mely püspökök képviselik, akiket választás útján vagy hivatalból küldenek a szinódusra. Megtaláljuk a munkatársak, auditorok, tanácsadók, asszisztensek neveit, valamint a más keresztény egyházak küldöttségeinek listáját is. Afrikából 42, Észak-Amerikából 8, Latin-Amerikából 37 püspököt várnak a szinódusra. 26 ázsiai, 47 európai és 5 óceániai püspök lesz jelen az összejövetelen.
Magyarországot Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának elnöke, valamint a keleti egyházak részéről Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita képviseli.
A testvéregyházak is elküldik képviselőiket a szinódusra, köztük az ökumenikus pátriárkátus, a romániai ortodox egyház, a Lutheránus Világszövetség, a Református Egyházakat Világszövetsége, valamint az Egyházak Világtanácsa. Különleges küldött lesz továbbá Alois testvér, a Taizéi Ökumenikus Közösség perjele.

Forrás: Magyar Kurír

Megtartották zarándoklatra felkészítő alkalmakat 2018. szeptember 18-án Nyírbátorban a Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnáziumban — tájékoztatta szerkesztőségünket Rácz Tiborné, az intézmény vezetője. Ezúttal 530 fő, 2-12. osztályos diákok, pedagógusok, technikai dolgozók Pannonhalmára zarándokolnak 2018. szeptember 21-én, hogy szívükben megerősödve, a szeretet lendületével kezdhessék az új tanévet. A zarándokokat útjukon Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi püspök is elkíséri.

Az előkészületi napon Babály András plébános lelkivezető a zarándoklat üzenetére, lényegi pontjaira, lélekre gyakorolt hatásaira hívta fel a diákok figyelmét, Kiss Zsolt görög katolikus parókus, lelkivezető pedig Pannonhalma és a lelki központhoz tartozó bencések világát mutatta be képekkel illusztrált előadásában.
A Szent István oltalma alatt álló iskolai közösség a zarándoklat során megtekinti a 996-ban alapított Magyarország egyik kiemelkedő történelmi emlékhelyét, a Pannonhalmi Bencés Főapátságot, a Szent Benedek-rendi monostort, délután 3 órakor pedig szentmisén vesznek részt a pannonhalmi bazilikában, amelyet Bosák Nándor püspök mutat be.

Képünkön: a nyírbátori intézmény 2016-os debreceni lelkinapja

Öröm-Hír Sajtóiroda
Debrecen-Nyír4egyházi Egyházmegye

Ajánló a tartalomból:

„Milyen a viszonyunk az igazsággal?” - Palánki Ferenc megyéspüspök vezérgondolatában az egyházi iskolák küldetését hangsúlyozta, amely nem más, mint az igazsághoz, Krisztushoz való ragaszkodás.

5224 diák tanul az egyházmegyénk 10 köznevelési intézményében. - Molnár Katalin helyi EKIF főigazgató gondolataiban arra válaszolt, hogy mitől vonzóak az iskoláink.
A tanév több intézményünkben (Nyírbátorban, Geszteréden, Debrecenben) iskolaépületek átadásaival kezdődött. Az ezekről szóló tudósításokat is olvashatjuk az őszi lapszámban.

„Tudom a jót és teszem a rosszat érzelmi intelligencia nélkül”Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató elhangzott előadásában az oktató-nevelő munkából kihagyhatatlan érzelmi intelligenciára helyezi a hangsúlyt, amelynek rövid kivonatát olvashatjuk a lapban.

Interjúk készültek: Törő András püspöki titkár, egyetemi lelkésszel, Kálmán József plébános, ministráns-referenssel, Linzenbold József kisvárdai plébánossal, Vojtkó ferenc filmrendezővel, a Dtv szerkesztő, műsorvezetőjével és Kovács Ágnes egyházmegyei sajtóreferenssel.

Már a 30-as években is létezett ajaki Máriás lányok csoportja. Az akkori menyasszonyi ruha viseletet láthatjuk ma is a hagyományőrző fiataljainkon, akikkel a búcsúkban, körmeneteken is találkozhatunk. A hagyományról Hasulyóné Rutkai Éva írását olvashatjuk

„Úgy éljünk, hogy ne sírjon miattunk a Szűzanya!” Mintegy üzenetként is szóltak Palánki Ferenc megyéspüspök Máriapócson, a Kisboldogasszony ünnepén elhangzott szavai, amely ünnep egyben megemlékezett Mindszenty József bíboros, hercegprímás egykori máriapócsi látogatásáról is. Az emlékezés Mindszenty Józsefet ábrázoló szobor megáldásával zárult.

Az Öröm-hír kapható a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye templomaiban.

Öröm-hír Szerkesztőség
4024 Debrecen, Varga u. 4.
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
www.dnyem.hu
30/240-1482

Kerékpárút, rollerpálya és focipálya is található az újonnan épült mátészalkai római katolikus óvodában.
A 2018/19-es tanév kezdetén immár a negyedik iskolai épület átadási ünnepére hívta vendégeit a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye. Palánki Ferenc megyéspüspök 2018. szeptember 14-én megáldotta a Széchenyi István Római Katolikus Németh Nemzetiségű Általános Iskola új tagintézményét, Mátészalka első egyházi fenntartású római katolikus óvodáját. A három vegyes életkorú csoportban 75 kisgyerek kezdte meg a 2018/2019-es nevelési évet.

Az átadó ünnepségen részt vettek: Dienes Béla intézményvezető, Heidelsperger István lelkivezető, Nacsa Lőrinc országgyűlési képviselő, az IKDSZ elnöke, Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője, dr. Hanusi Péter, Mátészalka polgármestere, Molnár Katalin helyi EKF főigazgató, Béres Nándor egyházmegyei gazdasági igazgató, a tervező és kivitelező cégek képviselői, más helyi egyházi és világi méltóságok, testvérintézmények vezetői, az óvoda dolgozói, óvodásai, pedagógusok- szülők közössége és természetesen Tárkányiné Budai Éva, az óvoda vezetője, aki elsőként mondott köszönetet a fenntartó és a kormány támogatásáért.

Tárkányiné Budai Éva visszaemlékezett a hat hónappal ezelőtt történt alapkőletételre, majd örömének adott hangot, amikor elmondta, a Zsigmond László Ybl-díjas építész által tervezett épület mindössze fél év alatt épült meg. A csoportszobák több méteres belmagassága, a nagy üvegfelületeken keresztül beáramló fény és a tágas belsők szokatlan egységet alkotnak. Az épület impozáns megjelenésével, organikus stílusjegyeket magán hordozva a városközpont egyik látványossága lett.
Ezt követően az új intézményben megkezdett pedagógiai program fő irányvonalát mutatta be, amely magán hordozza a hit, a nevelés és a tevékenységekben megvalósuló tanulás komplexitásának jegyeit. A mindennapi elcsendesedések, imapercek, változatos tevékenységek, a játéklehetőségek gazdag tárházát kínálják. Nevelési elképzelésük középpontjába pedig a tehetséggondozást, tehetségfejlesztést állítják. Továbbá a gyermekek ismereteket szerezhetnek az angol, német nyelv, néptánc, sakkjátszótér, mozgáskotta, kreatív és barkácsműhely foglalkozásokon is. Az udvaron mozgásfejlesztő játékeszközök, valamint körformában kiépített kerékpárút, rollerpálya, rekortánnal borított focipálya biztosítják az aktív mozgásos lehetőségeket.
Az óvodavezető a tagintézmény védőszentjének Szent Teréz anyának gondolataival zárta az óvoda bemutatását:
”Soha ne engedd, hogy valaki ne legyen boldogabb
a veled való találkozás után, mint előtte!’
„Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel.”

Palánki Ferenc megyéspüspök gondolataiban azt hangsúlyozta, az épületet látva csodát élhetünk át, hiszen a semmiből egy gondolatból született, amely után szakemberek javaslatával, igényes munkájával, összefogással, szeretettel, sok áldozattal megvalósult. Mindez szívből jövő hálára kötelez bennünket. A püspök atya ezt követően elmondta, csodát élhetünk át, amikor rácsodálkozunk az életre, a gyermekekre, akikre Jézus azt mondta: ilyeneké az Isten országa. Jézus a felnőtt emberben is azt a gyermeki arcot akarja látni, amely birtokolja Isten országát. A gyerekek a legnagyobb csodák. Az egyházmegye is azért tart fenn köznevelési intézményeket, mert abban szeretné segíteni az embereket, hogy az istengyermeki arcot idős korban is meg tudják mutatni. Istennel való kapcsolatunk állandó növekedésben kell, legyen. Feladatunk, hogy ne csak létszámban, hanem lelki életünk növekedésben is tudjunk előre lépni.
Nacsa Lőrinc elmondta, az egyházmegye vezetőjének, Palánki Ferencnek volt határozott, szilárd elképzelése az egyházmegye köznevelési intézményeinek fejlesztésére vonatkozóan, ezt igazolja az is, hogy az elmúlt öt évben duplájára nőtt a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye köznevelési intézményeinek száma. A politikus továbbá hangsúlyozta, az iskolákban uralkodó keresztény nevelés felkészíti, megalapozza a fiatalok életét, hogy közösségeikben és családjaikban jó keresztény és becsületes állampolgárok legyenek.

Kovács Sándor gondolatait a sokszor elhangzó kérdéssel kezdte: „Mi értelme van az egyházi intézményeknek?” Mint mondta, ezt a kérdést az élet válaszolja meg, hiszen tapasztaljuk, hogy ezen intézmények tartásra, nemzeti identitásra, mások iránti szeretetre, tiszteletre nevelik a gyermekeinket. Majd megköszönte mind az építtetőnek és építőnek, valamint a közreműködő vezetőknek, szakembereknek a munkáját, amellyel emelték a térség intézményeinek színvonalát. Majd hozzátette, a felekezeti köznevelési intézmények a kormány részéről további támogatást várhatnak.

Hanusi Péter polgármester egy „kicsi kéz” történetéről szóló mesét mondott el, amelynek szeretetgondolatához mások is csatlakoztak, majd együtt a szeretet és irgalom csodáját valósították meg. A város vezetője Mátészalkát a fény városának nevezte, amit vallását gyakorló katolikus keresztényként nap, mint nap maga is megtapasztal. A polgármester visszaemlékezett a Hajléktalan Jézus-szobor mátészalkai kiállítására, majd elmondta, a felnőttek a szobrot távolról szemlélték, míg a gyermekek odamentek hozzá, megsimogatták, hozzáértek, hozzászóltak. Az ő szívükben sugárzik Isten fénye. Ezért nevezhetjük őket csodáknak, mer ők közelebb állnak a Jóistenhez. Ezután többek között a szeretetről, az irgalomról, a hitről szóló 13 bibliai idézettel ajándékozta meg az óvodát.

Dienes Béla igazgató köszönő gondolataiban elsősorban hálát adott Istennek, aki erőt és lelki támogatást adott az óvoda építési munkálatainak elvégzéséhez. Továbbá elmondta, ezen esemény alkalom a hálaadásra a kormány, az egyházmegye és mindazok felé, akik részt vettek ebben a munkában, majd az intézmény vezetője mindenkinek külön személyesen is köszönetét fejezte ki.

Kovács Ágnes
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2018. augusztus 5-10. között idén 21. alkalommal került megrendezésre a Szent Damján tábor, a Debrecen melletti Dorcas Szabadidőközpontban. Az egy hetes táborban közel 90 enyhe- vagy középsúlyos fogyatékkal élő gyerek és felnőtt táborozó, valamint közel 110 segítő vett részt. Mozga Mariann, a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola tanítója már hatodik alkalommal vett részt a táborban segítőként. Mariannal a tapasztalatairól, lékesedéséről Zsiros Zita egyházmegyei médiaképzős hallgató beszélget.

Mi motivál arra, hogy nyaranta segítőként részt vegyél ebben a táborban, hiszen nagyon sok munka vár itt rád?

Erre nem lehet magyarázatot adni. Egyszerűen a Szent Damján tábor már a nyaram kihagyhatatlan része lett. Pedig ezen a nyáron is sok elfoglaltságom volt, de bizton állítom, hogy idén sem bántam meg, hogy újra eljöttem. Valahogy utána mindig azt érezzük és szerintem nincs olyan, aki mást mondana, hogy hiába ott vagyunk, vigyázunk, figyelünk egymásra napi 24 órában — ami valljuk be fárasztó —, mégis lelkileg maximálisan feltöltődünk. Hihetetlen sok szeretetet adunk/kapunk az egy hét alatt, és ezt mind észrevétlenül és természetesen. A táborban (ezt többször is mondjuk egymás között) tényleg olyan mintha megszűnne a valóság és egy másik világban élnénk. Ezután nehéz is visszamenni a hétköznapokba. A média világának köszönhetően már-már mindenki részese lehet ennek az egy heti csodának, és olyan sokan mondják nekem is, hogy " Látom jól érezted magad a táborban!" És még milyen jó ezt nem csak látni, hanem megtapasztalni! Ezzel a pár sorral buzdítanék is mindenkit, hogy legalább egyszer jöjjön el, ismerkedjen meg ezzel a világgal is, és biztos nem fog csalódni.

Felkészítettek benneteket erre a feladatra?

Igen, a tábor előtt mindig van felkészítő nap, ahol megismerjük egymást, beszélgetünk a gyerekekről, élményeinkről és különböző szituációkról. Komoly felelősség van rajtunk és ezt felkészítés nélkül nem is lehetne végig csinálni. Az újonnan jelentkező segítőknek pedig egy személyes beszélgetésen is részt kell venniük, ahol a rutinosabb segítők interjúztatják őket, hogy a nagyon alkalmatlan vagy még önmagában bizonytalan jelentkezőket kiszűrjék.

Vallásosnak kell lenni egy fiatalnak, hogy folyamatosan lelkileg bírja ezt a feladatot? Kiknek tudnád ajánlani a tábort?

Vallásos vagyok, így nem tudom, milyen nehézségekkel küzd az, aki nem vallásos. A tábor görögkatolikus szervezésű és ennek köszönhetően több szertartás van, amit a gyerekek is szeretnek, és jól esik a szívünknek közösen imádkozni. A Jóisten 110%, hogy egész héten ott van velünk és vigyázz ránk. Nélküle nem működne a tábor. Nagyon sok mindent a Gondviselés intéz el, itt gondolok a szervezésre, az adományokra, felajánlásokra. Az idei táborban is rendkívülien munkálkodott az Úr, és hiszünk benne/tapasztaljuk, hogy az ima az egyik elengedhetetlen része ennek a csodának. Persze az, aki nem vallásos is megtapasztalja a szeretetet, és ha nyitott szívvel jár, akkor még többet is. Ezért tudnám mindenkinek ajánlani ezt a tábort, hiszen a szeretet nem válogat, mindenkit elfogad és befogad.

Mi a legkedvesebb emléked a táborból?

Ez a legnehezebb kérdés. Annyi van és annyi volt, hogy órákig tarthatnám az élménybeszámolót. De összegezve, ami mindegyik kedves emlékemben benne van az a boldogság. Amikor meglátjuk egymást egy év után, és olyan mintha el se váltunk volna, vagy amikor együtt énekelünk, táncolunk, nagyokat kacagunk, felejthetetlen élmények.

Alakulnak ki erős kötödések a gyerekek és az ellátást segítők között? Szoktátok tartani a kapcsolatot?

Persze! Egy óra alatt is olyan kapcsolatok alakulhatnak ki, amelyből örök barátságok születhetnek. Az internetnek köszönhetően tudunk egymásnak írni, illetve nagyon sokan a táborozók családjaival is szoros barátságot kötöttünk, így a gyerekekről is informálódunk. Több otthonból is jönnek, ahová akár kisebb csoportokban időnként bejárunk, és egy kis damjánt csempészünk a mindennapokba.

Mi ösztönöz arra téged, hogy sérült gyerekekkel foglalkozz?

Már a gimis évek alatt is kacsingattam a gyógypedagógia felé, de nem volt lehetőségem és a tanítói pályát választottam, amit szintén nagyon szeretek és remélem a későbbiekben ezt tovább tudom vinni. Egyszerűen jól érzem magam köztük, ők olyan dolgokat is észrevesznek benned, amit még lehet, te sem tudsz magadról. Azt gondolom és bátran ki is merem jelenteni, hogy valamilyen szinten mindannyian sérültek vagyunk, de a Jóisten ezt is olyan csodálatosan kitalálta, hogy valaki nem lát, de mondjuk a szívével sokkal többet lát és érez, mint egy átlagos ember. Olyan alázat és szeretet van bennük, ami kompenzál minden testi vagy értelmi hátrányosságot. Őszintén és tisztán mondanak ki bármit, ami a mai világban szinte mindenkiből hiányzik. A legfontosabb pedig, hogy sosem a rosszat keresik egy másik személyben, hanem a jót, ami ott él mindenkiben, csak néha nem vesszük észre, vagy nem engedjük szabadjára engedni. Nagyon sok mindenre megtanít a sérültek világa és néha azt érzem nem is mi segítünk nekik, hanem ők segítenek nekünk.

Mi az, amiben a gyerekek segítenek a segítőknek?

Meg kell tapasztalni. Szerintem mindenkinek máshogy segítenek, és pont úgy, ahogy annak a személynek szüksége van rá. Nagyon sok mindenre ráébresztenek a világgal, önmagaddal kapcsolatban. De nem is folytatom tovább, mert ezt nem is lehet szavakkal leírni. Szerencsére jövőre is lesz Szent Damján tábor, aki pedig ezt a cikket olvasta bátran járjon utána.

Zsiros Zita
egyházmegyei médiaképzős hallgató

(A www.72ora.hu sajtóközleménye)
A 72 óra kompromisszum nélkül szociális, önkéntes, ifjúsági akciót 11. alkalommal rendezik meg a keresztény egyházak hazánkban 2018. október 11-14. között.

Az akció Magyarország fiatalságát közös összefogásra hívja, hogy együtt tegyünk másokért, környezetünkért. Az ország bármely pontján élő diákok a www.72ora.hu honlapon már regisztrálhatnak az eseményre. A rendezvény fővédnöke Böjte Csaba ferences szerzetes lesz.
"Meg vagyok győződve, hogy világunkban nem ruhánkból, nem élelemből, nem pénzből van kevés, hanem szeretetből és jóságból. Ha világunk fortyogó nagy fazekának a fedelét felemeljük, akkor én úgy gondolom, hogy élő szeretetet, jó kedvet, örömet kellene jó nagy kiszerelésben hozzáadni, hogy finom, "ízletes" legyen a mindennapi életünk. Hiszem, hogy ilyen egyszerű, gyertek, fogjunk össze és kompromisszum nélkül szeressük egymást, szeressünk mindenkit és mindent, ami a környezetünkben van. Hajrá! Jézus Krisztus egy parancsot adott, a szeretet parancsát, éljük meg azt kompromisszum nélkül!" – üzeni Böjte Csaba atya.

A 72 óra honlapján lehet regisztrálni az akcióra, a https://72ora.hu/regisztracio oldalon várják önkéntes csoportok, iskolák, osztályok, plébániák, gyülekezetek, közösségek jelentkezését. A vállalkozó önkéntesek az októberi hétvégére olyan feladatokat kapnak, mint intézmények, játszóterek felújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése különböző közösségeknek (fogyatékkal élők, idősek stb.). Az akció olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek iskolai közösségi szolgálatként is végezhetőek. A 72 óra célja, hogy a fiatalokat, elsősorban a középiskolás és az egyetemista korosztályt meghívja, hogy október második hétvégéjén tegyék szabaddá magukat, és segítsenek ott, ahol szükség van rá. A szervezők 2018. augusztus 31-ig várják önkéntes szervezők jelentkezését is helyi koordinátor, helyi szervező és segédszervező feladatokra.
A 72 óra kompromisszum nélkül célja felhívni a társadalom figyelmét a fiatalok erejére elkötelezettségére, lelkesedésére és segítőkészségére. Az akció évről évre 7-8000 fiatalt mozgat meg, akik országszerte több mint 300 önkéntes projektet valósítanak meg. Az akció „Több vagy, ha adsz!” szlogene rávilágít, a szervezői és résztvevői számtalanszor megtapasztalhatták az elmúlt években, hogy mikor önzetlen segítségnyújtásra vállalkozunk, mindig képesek vagyunk többet adni, mint gondoltuk volna. És ahogy az idei bilbiai mottó is üzeni: "Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is." Lk 6,38

Bővebb információ: http://www.72ora.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/72ora | Instagram: https://www.instagram.com/72ora/
Sajtókapcsolat: Szenci-Kovács Emese; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; telefon: + 36 20 593 1443

Free Joomla templates by L.THEME