január 2021

Az alábbiakban Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspöknek a Covid-19 elleni védőoltással kapcsolatos útmutatását olvashatjuk, amelyet az egyházmegye templomaiban, a január 17-i szentmisék hirdetéseiben is ismertetnek.

Vakcinát mindenkinek. 20 megjegyzés egy igazságosabb és egészségesebb világért címmel 2020. december 29-én jelent meg a Ferenc pápa által létrehívott bizottság dokumentuma.

A dokumentum rámutat a jelenlegi pandémiás helyzet súlyosságára és felhívja figyelmünket a keresztény ember erkölcsi felelősségére. Örömmel tapasztaltam, hogy ez a közös felelősségvállalás megmutatkozott az egészségügyi szabályok betartásában – kézfertőtlenítés, maszkviselés, szociális távolság megtartása – mely viszont most a vakcina megjelenésével újabb szintre kell, hogy lépjen.

A Szentatya felhívja a figyelmet, hogy többes számban kell gondolkodnunk, és ez azt is jelenti, hogy fel kell vállalnunk továbbra is a felelősséget, egyéni és a kollektív módon is a koronavírus elleni harcban. „Azt gondolom, – mondja Ferenc pápa – hogy erkölcsi alapon mindenkinek be kell oltatnia magát, ez nem választható opció, hanem erkölcsi tett. Mert a te egészségedet, életedet kockáztatod, de másokét is.” Világosan elmondja álláspontját: „Létezik egy öngyilkos vírustagadás, amit én nem tudok megérteni, de ma az a feladatunk, hogy beadassuk magunknak az oltást” – jelentette ki a begyűrűző tudományellenes kultúrán gondolkodva. Hozzátette: „A jövő héten kezdjük el itt a Vatikánban az oltást. Én jelentkeztem rá, be kell adatni.”

Péter utódjával együtt, magam is buzdítom a Paptestvéreket és a Híveket, hogy éljünk az oltás adta gyógyító lehetőséggel, hogy ne kelljen még több testvérünket elveszíteni, hanem tudjunk tovább haladni azon az úton, melyre a Gondviselő meghívott.

Szent László király Egyházmegyénk védőszentje, könyörögj értettünk!

 

Debrecen, 2021. január 13.

Palánki Ferenc, sk.

debrecen-nyíregyházi

megyéspüspök

 

Az egyeki Szent József-templom oltárképe

 

Ferenc pápa 2020. december 8-ánSzent József-évet hirdetett, abból az alkalomból, hogy százötven éve nyilvánították Szent Józsefet az egyetemes Egyház védőszentjévé. Az egyeki Szent József Plébánia 250 éve áll Szent József oltalma alatt, így számukra még személyesebbé válik ez a kegyelmi év, amely előttük áll.

Papp László, az egyházközség plébánosa arról tájékoztatott bennünket, hogy a Szent József-év üzenetét egy egész évet átfogó programsorozattal teszik teljessé, vonzóvá a hívek és a keresők számára egyaránt.

Az alábbiakban László atya az egyházközség meghirdetett programjairól számol be.

Az egyházközség képviselőtestülete nagy buzgósággal vetette bele magát a lelkipásztori terv készítésébe, lassan körvonalazódnak azok a programok, amelyek segíteni fognak bennünket a lelki elmélyülésben. Összegyűjtöttük az ötleteket, javaslatokat, kiválasztottuk a felelősöket az eseményekhez. Így végződött a tavalyi év, és vette kezdetét a 2021-es esztendő.

Pasztorális tervezésünk alapgondolata az elmélyült hitre vezetés, az életszentség elérése. Tanulmányozzuk Szent II. János Pál pápa apostoli levelét, amelyet a 2000. esztendő Nagy Jubileuma végén írt. „Olyan kereszténységre van szükség, mely mindenekelőtt az imádság művészetét gyakorolja” – fogalmazott a pápa, amelynek követésében mindenekelőtt a meglévő és kipróbált gyakorlatok megtartását, mélyebb megélését tartjuk feladatunknak.

Közösségünk prioritása a férfiakkal, házasokkal való foglalkozás lehetőségének megkeresése. Az élet védelmében a házasságra készülők és házasságban élők számára a Természetes Családtervezés, a Billings Ovulációs Módszer mind szélesebb körben való megismertetését céloztuk meg.

A fiatalokkal (ministránsok, IFI Klub) való intenzívebb foglalkozást is kiemelt feladatnak tartjuk. Nem akciókat tervezünk, hanem az életszentségre való meghívást emeljük ki a magunk életében, ezzel másokat is megszólítva. A közösségi programok megvalósításával is a családokat összetartó Jézus szeretetének erősítését helyezzük előtérbe.

 

2021-ben a következő programokkal szeretnénk megélni a Szent József-évet:

A Szentatya nemcsak különleges Szent József-évet hirdetett, hanem egy személyes hangvételű levelet is közzétett, amelyben Szent József alakját állítja példaképül a hívők elé. Ezért hétről-hétre közre adjuk a levél részleteit az Élő Víz hírlevelünkben.

IMG 9086

Szent József-szobor - Egyek

 

2018-ban, plébániánk jubileumi évében indult útjára Szent József vándorszobra. Minden héten más család fogadta be és vállalta, hogy a családtagok együtt imádkoznak. Ismét meghirdettük Szent József látogatását az otthonokban. Ebben a járványidőszakban különösen is vágynak a hívek arra, hogy az otthonukban imádkozhassanak.

A pápa különleges búcsúnyerési alkalmakat is adott erre az évre. ( http://www.dnyem.hu/index.php/item/3283-a-teljes-bucsu-elnyeresenek-feltetelei-a-szent-jozsef-evben ) Szent József litániáját imádkozzuk minden szerdán a reggeli szentmise után. Minden hónap 19-én a szentmisét a családokért, a családos hivatásra készülőkért ajánljuk fel. Erre hívjuk és várjuk a családokat.

Hála ládika készül, amelyet a templomban helyezünk el. Arra kérjük a híveket, hogy egész éven át fogalmazzák meg egy-egy mondatban a köszönetüket. Életet átölelő háláról szóló sorokat, a mindennapok apró eseményeiért megfogalmazott köszönetet, egy-két soros imákat elhelyezhetnek el a ládába.

Év elején létrehoztunk egy imacsoportot a Messengeren, igyekszünk minél több személyt felvenni a csoportba, ahol Szent József-litániát, kérő, közbenjáró imádságokat imádkozunk közösen. Ez a felület segít a plébániai hírek szélesebb körben való eljutásában is a pandémia idején.

Vízkereszt ünnepe után meghirdettük a házszentelést, amely lehetőséggel sok család él. Ezen misszió során a ministránsokkal együtt járjuk végig az iskolát, óvodát, eljutunk az Önkormányzat épületébe, a Tűzoltóságra és több mint negyven család otthonába.

Az előző években megkereszteltek családjainak találkozóját is tervezzük, jelképes faültetéssel egybekötve, amely szimbolizálja a hálának és az élet védelmének, a családhoz mint gyökerekhez való hűséget. A meghívás Szent József májusi ünnepéhez, templomunk búcsújához kapcsolódik. A kisgyermekes családok plébániánkhoz való kötődését is szeretnénk ezzel erősíteni. Ezen a napon, május 1-én kerékpáros Családi napot is szervezünk Egyek-Félhalomra.

A Vándorbölcső (és a vándorringó) további koordinálása is feladatunk. A Vándorbölcső lakóinak találkozóját tervezzük játszóházzal egybekötve, amely alkalmon Billings előadást tartanak plébániánk akkreditált oktatói. Ez ösztönzés arra, hogy ne csupán a baba foganására alkalmazzák a Billings-módszert, hanem legyenek bátrak a fogamzás elkerülésére való alkalmazásában is, Isten akarata szerint élni házaséletüket.

Fiatal fiúk, férfiak, nagyapák zarándoklatai is ennek az évnek az eseményei lesznek.

Február 20-án a nagypapa korúakat hívjuk Máriapócsra, május 24-én a fiatal fiúk és az IFI KLUB gyalogos zarándoklata lesz Tiszafüredre, augusztus 14-ére pedig a férfiak zarándoklatát szervezzük Mátraverebély-Szentkútra, az imádság mellett borkóstolást is tervezve számukra.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve április 11-én, az Isteni Irgalmasság vasárnapján kiállítást rendezünk a Boldog Carlo Acutis által összegyűjtött „Eucharisztikus csodák” anyagából. Ugyancsak ekkor szeretnénk átadni plébániánk elismerését, a Tárkányi Díjat, amit a járvány miatt január elsején nem tudtunk megtenni.

December 12-én, advent III. vasárnapján zárjuk ünnepélyesen Szent József évét Egyeken.

137044161 3536058463174692 8421098206060270458 o

A jubileumi Szent József-évben – amire rányomja a bélyegét a COVID-járvány –, a kötelező arcmaszk viselésével is evangelizálhatunk. „Krisztus megment” – ezt hirdeti a plébánia logójával ellátott arcmaszk, amit nagyon sokan viselnek nem csak a templomban.

szje

Elkészítettük a Szent József-év plébániai logóját is, amely Szent Józsefet ábrázolja, ahogy gyöngéden tartja Jézust. Fölötte egy stilizált ház képe, amely kifejezi Szent József oltalmát családjaink, egyházközségünk és az egész Egyház fölött.

 

Papp László plébános

Egyek, Szent József Plébánia

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Ferenc pápa 2020. december 8-tól 2021. december 8-ig tartó Szent József-évet hirdetett. Az egyeki Szent József Plébánia közössége megszólítva érzi magát, és ebben az esztendőben ismét – ahogyan 2018-ban, jubileumi évükben is tették – útjára indította a Szent József-vándorszobort családjaikhoz, akik hétről hétre együtt imádkoznak majd otthonukban kérve védszentjük hathatós közbenjárását életükre.

Január első napjaiban a Szent József-szobor a Bencsik családnál talált befogadó közösséget. Tapasztalatukat Bencsik Dániel osztotta meg, aki plébániai ifjúsági csoportjának felelőse.

 

IMG 20210104 194242 1

Számunkra a Szent József év elsősorban egy remek lehetőség, hogy a közös ima által megerősítsük a családunkat, valamint   az év során szerveződő programok által a plébániai közösségünk is formálódik, erősödik és nyitottá válik a keresők előtt is.

A Szent József-év adta kegyelmi lehetőségek, mint a búcsúnyerés, zarándoklatok, imaalkalmak révén lelki életünk vérkeringésébe is friss éltető erőt táplálhatunk, ami egyéni és közösségi szinten is a megújulás, lelki növekedés magvait hintheti el.

Célunk, hogy az ima, és a belőle fakadó jó elhatározások, cselekvések által begyógyítsuk a múlt sebeit, és újult erővel haladjunk tovább a megkezdett úton. Éppen ezért, örömünkre szolgált, hogy ebben az évben elsőként fogadhattuk be Szent József vándorszobrát, mely ösztönöz bennünket arra, hogy az egyéni imádság mellett közösen végezzük kedves imádságunkat, a Rózsafüzért. Mindemellett mindennap elimádkozzuk a családi felajánló imát Jézus Szentséges Szívéhez, mely magába foglalja a saját és másokért mondott imaszándékainkat is.

 

A Szent József-szobor körül mondott közös, családi imádságok által megtapasztaltuk, hogy a közösen végzett imának sajátos ereje van, főleg akkor, ha ezt családon belül végezzük. A fontos dolog a rendszeresség megtartása, hogy esténként szánunk időt, kedvtől vagy elfoglaltságainktól függetlenül arra, hogy Krisztussal időzzünk.

Családunkban nem természetes, hogy együtt végezzük az esti imádságot, éppen ezért jó volt látni, hogy igenis képesek vagyunk együtt imádságos időt tölteni a Szent József-szobor körül estéről estére.

 

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

Korábbi megjelenések a Szent József-évről:

Atyai szívvel – Ferenc pápa új apostoli levelében meghirdette a Szent József-évet: http://www.dnyem.hu/index.php/item/3275-atyai-szivvel-ferenc-papa-uj-apostoli-leveleben-meghirdette-a-szent-jozsef-evet

A teljes búcsú elnyerésének feltételei a Szent József-évben: http://www.dnyem.hu/index.php/item/3283-a-teljes-bucsu-elnyeresenek-feltetelei-a-szent-jozsef-evben

A Robert Sarah bíboros, az Istentiszteleti és Szentségfegyelmi Kongregáció prefektusa aláírásával január 12-én megjelent jegyzék (nota) a pandémia idejére átmenetileg módosítja a nagyböjt kezdetén szokásos hamvazkodás szertartásrendjét.

Miután a pap imádsággal megáldotta a hamut, és meghintette szenteltvízzel, szó nélkül a templomban jelen levő hívekhez fordul, és mindössze egyetlen egyszer mondja el mindenkinek a Római misekönyv formuláját: „Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban” vagy: „Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá leszel!”

Ezt követően a pap lemossa a kezét, felölti a szájat és az orrot eltakaró maszkot, majd mindenkit meghamvaz, aki eléje járul, vagy pedig ő maga megy a helyükön maradó hívekhez. A pap ujjai közé veszi a hamut és minden hívő fejére hint belőle, anélkül, hogy bármit is szólna. 

Vatikán, Istentiszteleti és Szentségfegyelmi Kongregáció, 2021. január 12.

Robert Sarah bíboros-prefektus és Arthur Roche érsek-titkár

*

A jegyzék tehát valójában egyetlen ponton változtat a szertartáson, mégpedig a hamvazószerdai liturgikus felszólítás egyszeri, a közösség előtti elmondásával, amit aztán nem ismétel meg külön minden hívő esetében.

A szertartás kezdetén a hamu fölött elmondott imádság változatlan marad:

„Kedves Testvéreim! Alázattal könyörögjünk Istenünkhöz, mennyei Atyánkhoz, hogy árassza jóságosan bőséges kegyelmét erre a hamura, amelyet a bűnbánat jeléül fejünkre hintünk. Istenünk, téged az alázatosság könyörületre indít, a bűnbánat pedig megengesztel. Hallgass kegyesen könyörgésünkre, és amikor híveid fejére hamut hintünk, áraszd rájuk szent † áldásodat, hogy buzgón gyakorolva a nagyböjt bűnbánati cselekedeteit, szent Fiad húsvéti feltámadását megtisztult lélekkel ünnepeljék. Krisztus, a mi Urunk által.”

Forrás:Magyar Kurír

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

„Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt” (Mt 10,32).

2021-ben május 1. és június 28. között 16. alkalommal kerül sor népszámlálásra Magyarországon, amely során az adatszolgáltatás kötelező, a nemzetiségi kötődésre vonatkozó kérdésekre, a vallás és az egészségi állapot kérdéseire viszont a válaszadás 2021-ben is önkéntes lesz.

Ha tudom, hogy ki vagyok, azzal saját magam is megerősítem. Amikor rákérdeznek a hitemre, azzal rákérdeznek arra is, hogy milyen értékrend szerint élek, kit követek, számomra kinek a véleménye, gondolkodása, útmutatása számít. Ha megvallom, hogy az életemben Krisztus tanítása, az Ő törvénye és a legfőbb parancs: a szeretet parancsa szerint élek, akkor egyrészt hitvallást téve megerősítem a saját identitásomat, másrészt tanúságot teszek hitemről mások előtt. Kérem a keresztény testvéreket, hogy a népszámlálás során is vallják meg keresztény identitásukat, hogy megmutassuk Európának, Magyarországon milyen sokan vagyunk — fogalmazott Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a Duna Televízió, Katolikus Krónika munkatársának.

A Duna Televízió, Katolikus Krónika című magazin műsorának január 17-i adásában a két debreceni katolikus egyházi vezetőt, Palánki Ferenc római katolikus püspököt és Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek metropolitát kérdezték a közelgő népszámlálásról, a járványhelyzet miatt kialakult távolságtartás — a vallásukat gyakorlók számára vonatkozó — esetleges negatív hatásáról.

A beszélgetés megtekinthető: 2021. január 17-én 08:11 órától a Duna Televízió Katolikus Krónika című műsorában.

A Katolikus krónika olyan magazin műsor, amelyben tartalmas riportfilmeket láthat a néző. Egy-egy érdekes, hiteles ember, egyházi közösségek bemutatása, karitatív kezdeményezések, vagy kulturális örökségünk egyaránt megjelenik a Katolikus krónikában. A liturgikus év menetét nyomon követjük, így nézőink találkozhatnak segítő, aktuális gondolatokkal.

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

A nyírbátori Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban január 6-án, Vízkeresztkor, Urunk megjelenését lelki nap keretében ünnepeltük.

Reggeli lelki óránkban Babály András atya kívánt az iskola vezetése nevében boldog új évet mindannyiunk számára, majd elmondta, hogy mi az ünnep lényege. A keleti egyházban a karácsony kezdete, míg nálunk egy igen kiemelkedő eseményre Urunk megjelenésére emlékezünk.

Az ünnephez tartozó vízszenteléskor András atya utalt a víz fontosságára. A víz lelki értelemben is a megtisztulást jelképezi – mondta András atya, aki példaként a keresztég szentségében való megtisztulásról szólt. Mi keresztények ebből a hitből élünk: Isten szeret minket, a legdrágábbat adta értünk, egyszülött Fiát, aki belépett az emberiség történetébe. Ha Isten a szeretet, akkor hozzá csak szeretettel lehet közeledni. Ezért az Isten ezt a legemberibb formát, ezt a pici gyermekben való eljövetelt választotta arra, hogy hozzánk jöjjön.

 

Leszállt az ég dicső királya – énekeltük karácsonykor, Ne féljetek – hallottuk az adventi időben. A napkeleti bölcsek arra is példát adtak, hogy amikor Istenhez közeledünk, hogyan kell viselkednünk, milyen szándékkal menjünk a templomba, az Istennel való találkozás helyére. A napkeleti bölcsek a legszentebb templomba léptek be. Mi is ezzel a hódolattal, áhítattal lépjük át küszöbét, adjuk át ajándékainkat.

A legszebb ajándék Isten számára mi magunk vagyunk, ha a szívünket adjuk oda neki. Mennyivel más azoknak az élete, akiknek szívében ott él Jézus, aki lakást vett bennük. Nekünk is, akárcsak a napkeleti bölcseknek, ha az Istennel találkozunk, megváltozik az életünk. Lélekben mások leszünk. Hagyjuk, hogy Jézus a szívünkben maradjon. Isten nem erőszakos, csendben vár, rajtad áll, hogy ajtót nyitsz-e Neki – zárta elmélkedését iskolalelkészünk.

A Vízkereszt ünnepén az iskolánk diákjai énekkel és versekkel fogalmazták meg az ünnep üzenetét.

Ezt követően András atya megszentelte az osztálytermeket, majd a tanítás nélküli napunk lelki programokkal folytatódott. Az ünnephez kapcsolódó filmnézéssel gazdagítottuk közösségünket.

Áldott új esztendőt kívánunk mindannyiunk számára!

Mocsárné Tündik Erzsébet hittantanár

Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

„Maradjatok meg szeretetben, és sok gyümölcsöt teremtek” (Jn 15, 5-9)

 

Az Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Főszékesegyház

Január 17. vasárnap, 17.00 óra:

Köszöntés: Dr. Seszták István görögkatolikus főhelynök     

Igét hirdet: Hadházi Tamás református esperes         

Imaközösséget vezeti: Kapin István görögkatolikus parókus

 

Evangélikus Templom

Január 18. hétfő, 17.00 óra:

Köszöntés: Asztalos Richárd evangélikus lelkipásztor          

Igét hirdet: Dr. Pafkó Tamás baptista lelkipásztor     

Imaközösséget vezeti: Sipos Barnabás ortodox parókus       

 

Református Nagytemplom

Január 19. kedd, 17.00 óra:

Köszöntés: Oláh István református lelkipásztor        

Igét hirdet: Palánki Ferenc római katolikus püspök   

Imaközösséget vezeti: Püski Lajos református lelkipásztor   

 

Szent Anna Római Katolikus Székesegyház

Január 20. szerda, 17.00 óra:

Köszöntés: Palánki Ferenc római katolikus püspök  

Igét hirdet: Dr. Fekete Károly református püspök     

Imaközösséget vezeti: Dr. Krakomperger Zoltán római katolikus általános helynök

 

Református Nagytemplom

Január 21. csütörtök, 17.00 óra:

Köszöntés: Hadházi Tamás református esperes        

Igét hirdet: Dr. Krakomperger Zoltán római katolikus általános helynök      

Imaközösséget vezeti: Tóth Tamás református lelkipásztor  

 

Baptista Imaház – Szappanos utca

Január 22. péntek, 17.00 óra:

Köszöntés: Komlósi Sándor baptista lelkipásztor      

Igét hirdet: Asztalos Richárd evangélikus lelkipásztor          

Imaközösséget vezeti: Dr. Khaled A. László metodista szuperintendens

                                                  

Megtestesülés Római Katolikus Templom

Január 23. szombat, 17.00 óra:

Köszöntés: Tóth László római katolikus esperes       

Igét hirdet: Oláh István református lelkipásztor         

Imaközösséget vezeti: Tóth László római katolikus esperes              

Református Nagytemplom

Január 24. vasárnap, 17.00 óra:

Köszöntés: Dr. Fekete Károly református püspök

Igeolvasás: Bereczki Lajos baptista lelkipásztor – rektorhelyettes

Előima: Sipos Barnabás ortodox parókus

Igét hirdet: Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita

Apostoli Hitvallás: Asztalos Richárd evangélikus lelkipásztor

Záróima, Úri ima: Palánki Ferenc római katolikus püspök

Hirdetések: Oláh István református lelkipásztor

Áldás: szolgálattévők közösen   

Az ökumenikus imahét alkalmait a Debrecen Televízió élőben közvetíti 17:00-17:55 óra között.

Az imahét perselyadományát a debreceni járványkórház eszközbeszerzése támogatására ajánljuk fel.

 

Örömhír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Ahol csak lehet, nyitva maradnak az általános iskolák és óvodák – hangsúlyozta az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára a közrádió január 11-i reggeli műsorában. A kormány a koronavírus járvánnyal kapcsolatos január 11-én lejáró valamennyi intézkedését meghosszabbította. A középiskolákban február 1-ig újra a tantermen kívüli digitális munkarend van érvényben. Maruzsa Zoltán elmondta, ugyan tavasszal bebizonyosodott, hogy az általános iskolákban is működőképes a digitális oktatás, de az is kiderült, hogy ennek az oktatási módszernek a hatékonysága jelentősen életkorfüggő.

 

A nyírbátori Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban 9-12 évfolyamos diákjai is online oktatás keretében tanulnak. Rácz Tiborné intézményvezető a nyíregyházi Kölcsey Televízió Híradójának azt nyilatkozta, hogy kidolgozott tervvel készültek a digitális oktatásra, így ha a szülők, gyermekek, kollégák az online oktatásban felmerülő problémát jeleznek, azonnal tudják azt orvosolni.

Az intézményvezető azt is elmondta, a tantermen kívüli oktatás nehezebb, mint a jelenléti oktatás, de a törvény arra is lehetőséget adott, hogy egyéni vagy kiscsoportos konzultációt tartsanak a pedagógusok a diákokkal. Vannak, akik élnek ezzel a lehetőséggel.

Kiemelt figyelmet kapnak a végzős diákok, akik 4-6 fős csoportokban emeltszintű felkészítőre járnak hetente egy alkalommal, figyelembe véve a megfelelő járványügyi szabályok betartását.

Rácz Tiborné hangsúlyozta, a lehetőségeikhez mérten mindent megtesznek, hogy felkészítsék a végzős diákokat az írásbeli és a szóbeli érettségire. Bíznak abban, hogy az érettségi feladatok összeállításánál figyelembe veszik azt is, hogy a gyerekek egy teljes évet online oktatásban tanultak.

Az intézményvezető arról is beszámolt, hogy az egész intézményben folyamatos a fertőtlenítés, ehhez a fenntartó és az állam biztosítja a fertőtlenítőszereket. Az intézményben decemberben négy alkalommal végezték el a koronavírus tesztet, amelyen szinte 100 %-os volt a részvétel. Az intézményben jelenleg nincs karanténban osztály.

Mindannyian érzik azt, hogy nemcsak önmagukért, hanem másokért is felelősek, így vigyáznak egymásra.

 

Örömhír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Online értekezleteken tanácskoznak az egyházmegye köznevelési intézményeinek vezetői hétfőnként a délelőtti órákban. A kialakult járványügyi helyzet nem teszi lehetővé a személyes találkozásokat, így a szakmai munka az online térben folytatódik, amelynek gyakori résztvevője Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök atya is.

7M7A6834

2021. január 11-én megtartott online értekezleten Palánki Ferenc megyéspüspök köszöntő gondolataiban elismeréssel szólt az intézmények alkalmazottainak 2020. évben végzett munkájáról. Hálás köszönetet mondott a pedagógusoknak is, akik szintén emberfeletti és áldozatos munkát végeztek és végeznek az intézményekben nap mint nap a járványhelyzet idején. Újévi köszöntőjében pedig azt kívánta, hogy legyünk áldás egymás számára.

7M7A6824

Béres Nándor, az egyházmegye gazdasági igazgatója a 2021. évi költségvetés kapcsán elvégzendő feladatokról, az egyeztetések időpontjairól, a benyújtásra kerülő dokumentumok fenntartói elfogadásának rendjéről tájékoztatta a kollégákat.

7M7A6828

Molnár Katalin tanfelügyeleti főigazgató asszony elsőként a 2021. évben megkezdett óralátogatások rendjéről, a kiemelt ellenőrzési és tantárgyi területekről, a pedagógiai programban és a helyi tantervekben megfogalmazott és bevezetésre kerülő NAT féléves tapasztalatairól informálta az intézmények vezetőit.

Az intézményvezetők tájékoztatást kaptak a főigazgató asszony által elkészített Országos Kompetenciamérések 2015-2019. évi mérési eredményeinek fenntartói elemzéséről, értékeléséről. A 100 oldalas tanulmányban elemzésre kerültek: a kompetenciamérések 5 éves adatai, fenntartói és intézményi szinteken is; az alapszintet és a minimumszintet el nem érő tanulók aránya; az itt tanuló diákok képességszint változásai; az OKM mérések kompetenciaterületek szerinti mutatói; a mérésekben résztvevő diákok motivációjának és fegyelmének vizsgálata; a tanulók továbbtanulási mutatói. Az OKM mérések alapján levont következtetések és a mérések javítására ajánlott fejlesztési feladatok meghatározásával zárult a tanulmány.

A tanulmány kiküldésre került az intézményvezetők részére, akik a tantestületekkel az elmúlt 5 év összehasonlított eredményeit átnézik és értékelik a saját intézményükre vonatkozóan.

7M7A6823

Türk László az Egyházmegye Katolikus Iskolák Főhatóságának (EKIF) oktatásszervezési főigazgatója tájékoztatta az intézményvezetőket, hogy a kormány február elsejéig meghosszabbította a korlátozó intézkedéseket, így marad a digitális oktatás a középiskolákban. Tekintettel arra, hogy az egyházmegye által fenntartott intézmények többcélúak, így az általános iskolásaink jelenléti oktatásban részesülnek. Türk László valamennyi középfokú oktatásban is érintett intézményvezetőnek felhívta a figyelmét arra, hogy az előírt szabályok betartása mellett a felvételi előtt álló végzős diákok kiemelt figyelmet kapjanak a következő időszakban is, és kérte, hogy dolgozzanak ki egy eljárásrendet a végzős évfolyamokra vonatkozóan. Mindent meg kell tenniük az intézményeknek, hogy az érettségire eredményesen felkészítsék diákjainkat.

A központi írásbeli felvételi vizsgák kapcsán kiemelte, hogy a középfokú felvételi beiskolázással kapcsolatos rendeletekről, határozatokról – amelyeket egyértelműen a járványhelyzethez igazított a kormány –, illetve ezek sajátos szabályairól már december óta tudunk, megismerhették az intézmények vezetői a lebonyolítás eljárásrendjét. Eszerint a vizsgáztatás szám- és egészségvédelmi korlátozások mellett történhet, az írásbeliken legfeljebb tíz tanuló lehet egyszerre egy teremben. Be kell tartani a szokott fertőtlenítési rendet, a távolságtartás és maszkviselés, illetve a biztonságos iratkezelés szabályait. Kiemelte az emberi erőforrások miniszterének 16/2020. (XII.04.) EMMI határozatát is, amely szerint a központi írásbeli vizsga letételére a központi írásbeli vizsgaszervező intézményeknek második pótnapot is biztosítaniuk kell a tanulók részére.

 

Örömhír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Január 6-án, Vízkereszt ünnepét tartották a nyíregyházi Szent Imre Gimnáziumban és tagintézményeiben, valamint ezen a napon együtt ünnepelték az online felületen Felföldi László pécsi megyéspüspök püspökszentelését illetve megyéspüspöki beiktatását.

Kiváló napot hagytunk magunk mögött január hatodikán vízkeresztkor. Bár az intézményünkben szomorúságot jelentett, hogy a gimnazistáink nem lehetnek velünk, mégis reménykedünk abban, hogy a virtuális világ adta lehetőséggel élve nyomon követték szentmiséinket, és nemsokára viszont láthatjuk őket.

Két szentmisét celebrált Nagy Csaba iskolalelkészünk – külön az alsós és felső osztályos gyermekeknek –, amelyben a Vízkereszt kapcsán a Napkeleti bölcsek különleges ajándékaira utalt. Elmondta, hogy a bölcsek ajándékai hogyan jelenhetnek meg az életünk színterein.

„Mi vajon mit tudnánk vinni, arra a helyre, ahová a Betlehemi csillag mutat?” – kérdezte az atya. Felhívta a figyelmünket arra, hogy mi is sok mindent tudunk tenni, és segíthetünk másoknak és másokon - jó szavakkal és jó cselekedetekkel. Rámutatott az igaz ajándékok mibenlétére.

Csaba atya arról is beszélt, hogyan válhatunk jelolvasóvá, mint a Napkeleti bölcsek, és hogyan juthatunk el Jézushoz. Prédikációjában nagyon fontos gondolatok hangzottak el: „Legyen bennünk öröm! Nézzünk mindig felfelé! Kövessük a csillagot, melyhez szükségünk lesz intelligenciára és szívre! Ne féljünk hibázni, és legyenek társaink az úton! Vágyaink és álmaink fogják jelezni, merre van az út! Majd a szentmise résztvevőit szentelt vízzel áldotta meg.

A misék után a kápolnában elhelyezett kivetítőn követhettük Felföldi László atya püspökké szentelését és első beszédét püspökként. Nagyon várta mindenki ezt az eseményt, kívánjuk neki, hogy útját kísérje Isten szeretete és áldása. Reménykedünk abban, hogy egyszer meglátogathatjuk az új helyén.

Ezután pedig Vízkereszti ünnepségünk befejezéseként Nagy Csaba atya az egész intézmény területét végigjárta alsós kis ministránsokkal, és ellátta a helyiségeket a 20 + C + M + B + 21 betűkkel és számokkal, megszentelte az osztálytermeket és az irodákat. Elmondhattunk együtt egy közös imát, amivel le is zártuk ezt az év eleji időszakot, és következhetnek a farsangi előkészületek.

Zagyva Klára

Fotók: Rubóczkiné Kiss Hajnalka, Rubóczkiné Pekó Brigitta és Zagyva Klára

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye