augusztus 2021

Augusztus 23-án alapításának 1012. évét ünnepelte a Pécsi Egyházmegye. Az ünnepi szentmise rendkívüli volt, hiszen a nemrégiben beiktatott megyéspüspök korábbi szolgálati helyéről hívott vendégeket.

A szentmisét Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke celebrálta, míg a koncelebrálók között Felföldi László atya korábbi paptestvéreinek küldöttsége is jelen volt.

„Taníts meg számot vetni napjaink sorával, hogy bölcsességre neveljük a szívünket” – ezzel a zsoltáros igével (Zsolt 89,12) kezdte prédikációját Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök. Egy-egy évforduló mutatja, hogy múlik az idő és nem mindegy, hogy hogyan élünk. Bölcsességre kell nevelni a szívünket – magyarázta.

„Az az igazi bölcsesség, ha képesek vagyunk arra, hogy Isten szavát, üzenetét, igéjét befogadjuk és engedjük, hogy formáljon, gazdagítson, alakítson bennünket.”

Az egyházmegye védőszentje, Szent Péter apostol olyan ember volt, aki odafigyelt Jézus szavára. Ha végignézzük az életét, látjuk, hogy milyen nagy fejlődésen ment keresztül. Amikor belépett Jézus az életébe, akkor egy adott ponton azt mondta Péternek, hogy evezz a mélyre. A csodálatos kenyér és halszaporítás, Péter meghívása bennünket is arrafelé kell hogy irányítson, hogy vegyük észre Jézust, aki a mi életünk bárkájába is be akar lépni. Nekünk is mondja, evezzünk már kicsit a mélyre. Amikor a csodálatos halfogás kapcsán Péter rádöbben arra, hogy az Isten látogatja meg őt, akkor kimondja azt a mondatot, amivel beismeri méltatlanságát: "Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok." Ez a mondat pont az ellenkezőjét jelenti. Nehogy elmenj, maradj itt velem! Hadd menjek veled! Annyira jó, hogy beléptél az életembe!

141 21

Palánki püspök hangsúlyozta, Péternek meg kellett tanulnia, hogy ne csak magában bízzon. „Ma mindenféle iskolák és tanfolyamok szólnak arról, hogy bízzál önmagadban, hogy valósítsd meg önmagad. Engednünk kell, hogy Krisztus valósítson meg minket. Engednünk kell azt, hogy belépjen az életünkbe, hogy szóljon hozzánk, hogy neveljen bennünket” – fejtette ki.

141 25

„Egy egyházmegye lelkisége a védőszentjéhez köthető leginkább. Persze mindenki lelkisége Krisztushoz köthető. Sokfélék vagyunk mi emberek, közösségek. Időben is, térben is vannak távolságok. Van, aki 1012 éves, és van, aki 28.” – mondta, utalva a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye zsenge korára. „Tulajdonképpen mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy a szeretet forrásáról, Jézus Krisztusról tegyünk tanúságot, aki minden szentmisében megjelenik közöttünk és kínálja magát nekünk, hogy átalakítson, formáljon. Ne csak panaszkodjunk! Ezer évvel ezelőtt sem volt könnyű. A történelem során is voltak nehéz időszakok, például amikor nem is lakhatott Pécsett a pécsi püspök. De kitartottak, mert Krisztusba kapaszkodtak, mert a tiszta forrásból merítettek. Szidjuk a mai világot, de minden nap a mai világ van. Mi ezt kaptuk meg lehetőségként, hogy ebből hozzuk ki a legjobbat. Ez feladat is, hogy álljuk meg a helyünket ott, ahova Isten állított.” Ehhez a szolgálathoz áldást és erőt kívánt Palánki Ferenc főpásztor.

A szentmise végén a hitoktatókat díjazták, valamint a jubiláns papok vehették át az alkalomra kiállított a pápai áldás dokumentumát. Hitoktatói díjban részesült Dulánszky Nándor, Jágerné Sterner Enikő és Radicsné Nyisztor Tímea. Sok éves szolgálatukat Felföldi László pécsi megyéspüspök személyesen köszönte meg.

Jubiláló atyáink az évtizedekkel nagy-nagy ajándékot adtak az Egyháznak és sokat segítettek – mondta a főpásztor, mielőtt átadta Imre Csanád atya pappá szentelésének 60., Antal Géza atya pappá szentelésének 50. jubileuma alkalmából készült emléklapot.

A pécsi megyéspüspök megköszönte a debrecen-nyíregyházi egyházmegye papi küldöttségének jelenlétét, ahogyan hálát adott a jelenlévő testvérekért is, valamint köszönetet mondott Palánki Ferenc püspöktársának a lelkesítésért és bátorításért ezen az úton.

 

Fotó: Tám László

További fotók: pecsiegyhazmegye.hu

Pécsi Egyházmegye

„Én még nem láttam így embert imádkozni. A Szentatya számára megszűnt a külvilág, csak az Isten létezett. Összeszedett és elmélyült volt. Ragyogott.”

Laczkó Zsolt görögkatolikus kórházlelkész a paptestvéreihez, barátaihoz és minden hívő emberhez szóló levelét 2021. augusztus 20-án fogalmazta meg, amelyben a 30 évvel ezelőtti pápalátogatás során megtapasztalt személyes emlékeiről ír.

 

Nagyméltóságú és Főtisztelendő Atyák!

Szent II. János Pál pápa bejárta a világot. Mindenfelé embertömegek fogadták. Ennek lehettünk részesei mi magyarok 1991-ben és 1996-ban is. Ő a kiengesztelődés, a béke és az öröm hírnöke volt. Korunk szentje. Most, 2021-ben az első – 1991 augusztus 16-20-ig tartó – magyarországi útjának 30. évfordulójára emlékezünk, mely számomra is életreszóló, kedves emlék.

A pápalátogatás helyszínein jelen voltam: Máriapócson, Budapesten, a Mátyás-templomban, a Népstadionban és a Hősök terén is. Ezek közül a legmeghatározóbb találkozás mindenképp a pócsi liturgia volt. Koronifer/pedifer-ként fogtam a szent pápa infuláját és pásztorbotját. Órákon keresztül a közelében álltam. Egész papi életemet meghatározza az, amit ott tapasztaltam. Én még nem láttam így embert imádkozni. A Szentatya számára megszűnt a külvilág, csak az Isten létezett. Összeszedett és elmélyült volt. Ragyogott. A tekintete szuggesztív, mintha belém látna. Mosolygott a lelkünk és örült, amikor egymás szemébe néztünk. Ezt a szempárt sosem fogom elfelejteni.

Számomra nagy példa Ő az imádságban, de a szenvedésben, a kereszthordozásban is, melyet haláláig méltósággal hordozott. Prófétai jelkép, hogy akkor, 3 évtizede a kezembe kaptam a pápa botját, mely nem kampós pásztorbot, de Krisztus keresztje volt. A sorsunk, a lelkünk így többszörösen is összeér.

Hálát adok az Úristennek és a máriapócsi Szűzanyának, hogy akkor és most is, 2021. augusztus 15.-én, a 30 éves hálaadó szent liturgián jelen lehettem.

Nosztalgiázva, visszatekintve a 30 évvel ezelőtti történésekre, a nagy pápa szavaival köszöntelek Benneteket: „Ne féljetek! Egy dologtól féljen az ember, magától a félelemtől… Ne féljetek!”

 

Szent István ünnepén, az Úristen áldását, pócsi könnyező Szűzanyánk közbenjárását, Szent II. János Pál pápa és államalapító királyunk égi pártfogását kívánom Mindnyájatoknak!

Testvéri szeretettel: Zsolt atya

 

Laczkó Zsolt atya üzenetéről bővebben olvahatunk a facebook oldalán:https://www.facebook.com/zsolt.laczko.790  

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A Magyarországi Billings Központ által szervezett idei első szakmai napnak Nyíregyházán a Borbányai Szent László plébánián Csordás Gábor atya adott otthont. Augusztus 14-én a Billings Ovulációs Módszer oktatói közül néhányan egy egész napos megbeszélésre érkeztünk, ahol lelki atyák és a vezetőség csoportja várt minket.

A hosszas online téri jelenlét után nagy öröm volt a személyes találkozás, és ismét beigazolódott, hogy ilyenformán is szükséges erősíteni az összetartozás érzését. Alkalom nyílt a beszélgetések során az egyéni szakmai megosztásokra, esetmegbeszélésekre, amiket érdeklődéssel fogadtunk, és minden esetben a gyarapodásunkat eredményezték.

Az elmúlt időszak látványosabb fejlesztései között említhetjük a www.billings.hu honlap megújulását, a facebook oldal (facebook.com/BillingsMethodHungary) és youtube csatorna indítását, a Billings APP lefordítását - amely segítségével hamarosan okostelefonon is lehet vezetni a ciklus táblázatot magyar nyelvű applikációban, - illetve a legújabb szakmai anyagok, videók, prezentációk közzétételét. Az országos oktatóhálózat bővítése szempontjából fontos esemény, hogy idén februárban ismét indult oktatóképző tanfolyam, amelynek keretén belül - a korábbi sikeres együttműködésnek köszönhetően - a Katolikus Szeretetszolgálat újabb 15 fő képzését támogatja. Hamarosan újabb lelkes tagokkal bővül a magyarországi „Billings család”.

Továbbképzésünk vezetői a szakmai kérdések mellett hangsúlyt fektettek a lelki háttérre is. A napot közös imával és Gábor atya áldásával kezdtük a templomban. Lelkiismeretes vezetőnk, Lukács Krisztina egy lelki iránymutatást adott át, melyet Joseph Hattie atya, a Billings Ovulációs Módszer Világszervezet Kanadában élő spirituális igazgatója küldött nekünk. „Alázatos, de nagy munkára van meghívásotok. Még az alap szinten is nagyon fontos ez a munka, az emberi nem számára azért, hogy az emberiségnek egyáltalán lehessen jövője. Arra lettetek kiképezve, hogy egy nagyon fontos küldetést végezzetek a nőkért, a házasságokért, a családokért és a társadalomért, és a legtöbb esetben ti vagytok az egyetlenek - az adott egyházközségben vagy a településen, ahol éltek -, akik szakmai tudással rendelkeztek ehhez a feladathoz” – részlet az üzenetből.

A nap folyamán Szenes István atya, a Magyarországi Billings Központ lelki vezetője tovább erősített minket. „Természetes, és mégis különleges dolog, amit végezünk. A tevékenységünk hatással van ránk. Nem kötelező, de szükséglet tekintetében fontos, hogy legyen egy olyan lelki kísérő, akivel megbeszélhetők a problémák, aki ismeri a módszert, és jól érti az oktatói feladatokat is. Kell, hogy ne magányosodjunk el ebben a munkában, kell az összetartozás tudat, a lelkiség, a tűz” – fogalmazott a nap végén István atya, majd megáldott minket.

Köszönjük Gábor atyának a támogatást és István atyának a lelki kísérést! Testben és lélekben egységesen, összhangban, hálát adva zártuk a szakmai napunkat, és a mindennapi tanításaink közben közösen készülünk a jövő évi ünneplésre, a Magyarországi Billings Központ alapításának 30. születésnapjára.

 

Pappné Fekete Mónika

Billings Módszer oktató

 

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Szent II. János Pál pápa 30 évvel ezelőtti történelmi jelentőségű látogatásának évfordulójára a katolikus és a református felekezetek együtt készültek: a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye és a debreceni Szent Anna Főplébánia szoborállítással, emlékkötet kiadásával, három napos – 2021. augusztus 16-18-ig tartó – programsorozatban tekintett vissza a látogatásra, amelybe a Tiszántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatala is bekapcsolódott fotóalbum kiadásával, valamint ökumenikus igeliturgia és koszorúzás szervezésével.

A programsorozatban a debreceni keresztény felekezetek közösen emlékeztek az egyháztörténelmi jelentőségű látogatásra filmvetítéssel, kerekasztal-beszélgetéssel, ökumenikus igeliturgiával, a Gályarabok emlékoszlopának megkoszorúzásával, Szent II. János Pál pápát ábrázoló szobor megáldásával, hálaadó szentmisével.

***

1991. augusztus 16-án első alkalommal történt meg, hogy Péter utóda felkereste a magyar egyház híveit. II. János Pál pápa első magyarországi – 1991. augusztus 16-20-ig tartó – apostoli útja alkalmával augusztus 18-án Debrecenbe is ellátogatott, ökumenikus találkozón vett részt a debreceni Református Nagytemplomban a testvéregyházak képviselőivel és koszorút helyezett el a templom mögötti Emlékkertben található gályarab prédikátorok emlékoszlopán.

Az alábbiakban az eseményekről szóló elektronikus sajtómegjelenéseket tesszük közzé:

 

Debrecenben felavatták Szent II. János Pál pápa szobrát

https://kormany.hu/hirek/debrecenben-felavattak-szent-ii-janos-pal-papa-szobrat

Szoborállítással, emlékkötettel, három napos programsorozattal készülnek Szent II. János Pál pápa debreceni látogatásának 30. évfordulójára

https://www.demedia.hu/hu/debrecen/2021/05/20/szoborallitassal-emlekkotettel-harom-napos-programsorozattal-keszulnek-szent-ii-janos-pal-papa-debreceni-latogatasanak-30-evfordulojara

II. János Pál pápa látogatásának 30. évfordulójára emlékeznek Debrecenben

https://www.magyarkurir.hu/hirek/ii-janos-pal-papa-latogatasanak-30-evfordulojara-emlekeznek-debrecenben

Emlékkötetet és fotóalbumot adtak ki II. János Pál debreceni látogatásáról

https://www.magyarkurir.hu/hirek/emlekkotetet-es-fotoalbumot-adtak-ki-ii-janos-pal-debreceni-latogatasarol

Megáldották a pápa szobrát Debrecenben – fotókkal, videóval

https://www.dehir.hu/debrecen/megaldottak-a-papa-szobrat-debrecenben/2021/08/18/

Debrecenben felavatták Szent II. János Pál pápa szobrát

https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20210818-debrecenben-felavattak-szent-ii-janos-pal-papa-szobrat

Szent II. János Pál pápa szobrának avatása Debrecenben

https://www.gov.pl/web/magyarorszag/szent-ii-jnos-pl-ppa-szobrnak-avatsa-debrecenben

II. János Pál látogatására emlékeznek Debrecenben - 2021-08-18

https://www.youtube.com/watch?v=X2-Hd0HpxK8

Életnagyságú szobrot kap Debrecenben II. János Pál pápa

https://mandiner.hu/cikk/20210809_eletnagysagu_szobrot_kap_debrecenben_ii_janos_pal_papa

Harminc évvel ezelőtt járt Debrecenben II. János Pál pápa

https://civishir.hu/helyben-jaro/2021/08/harminc-evvel-ezelott-jart-debrecenben-ii-janos-pal-papa

Szobrot állítottak Szent II. János Pál pápának Debrecenben

https://eger.egyhazmegye.hu/hirek/hirek-200/szobrot-allitottak-szent-ii-janos-pal-papanak-debrecenben

Felavatták Szent II. János Pál pápa szobrát Debrecenben

https://tenyek.hu/cikkek/felavattak-szent-ii-janos-pal-papa-szobrat-debrecenben

Ökumenikus igeliturgia és koszorúzás Debrecenben II. János Pál pápa látogatásának emlékére

https://haon.hu/galeria/okumenikus-igeliturgia-es-koszoruzas-debrecenben-ii-janos-pal-papa-latogatasanak-emlekere/

Debrecenben felavatták Szent II. János Pál pápa szobrát

https://hang.hu/kultura/debrecenben-felavattak-szent-ii-janos-pal-papa-szobrat-129837

30 éve járt Debrecenben Szent II. János Pál pápa

https://hirtv.hu/ahirtvhirei/30-eve-jart-debrecenben-szent-ii-janos-pal-papa-2526245

Kerekasztal-beszélgetésen emlékeztek Szent II. János Pál pápa látogatására Debrecenben

https://www.magyarkurir.hu/hirek/kerekasztal-beszelgetesen-emlekeztek-szent-ii-janos-pal-papa-latogatasarol-debrecenben

Tágas térre állítottad a lábamat

Ökumenikus alkalommal emlékeztek II. János Pál pápa debreceni látogatásának 30. évfordulójára

https://www.evangelikus.hu/hireink/nagyvilag/tagas-terre-allitottad-a-labamat

Tágas térre állítottad a lábamat

https://ttre.hu/tartalom/5651/3/keruleti/tagas-terre-allitottad-a-labamat

Szoboravatás és ünnepi programok II. János Pál Pápa látogatásának 30 éves évfordulóján

https://visitdebrecen.com/hu/hot-now/szoboravatas-es-unnepi-programok-ii-janos-pal-papa-latogatasanak-30-eves-evfordulojan/

II. János Pál pápa látogatásának 30. évfordulóját ünneplik Debrecenben

https://hdgorkat.hu/II-Janos-Pal-papa-latogatasanak-30-evfordulojat-unneplik-Debrecenben-2021-augusztus-13

Életnagyságú szobrot állítanak Debrecenben II. János Pál pápának!

https://szamokadatok.hu/Post/2626/Eletnagysagu_szobrot_allitanak_Debrecenben_II_Janos_Pal_papanak

30 éve járt Debrecenben II. János Pál pápa

https://europaradio.hu/tallozo/30-eve-jart-debrecenben-ii-janos-pal-papa

Szent II. János Pálra emlékeztek Debrecenben

https://ujember.hu/szent-ii-janos-palra-emlekeztek-debrecenben-debrecenben/

30 éve járt Debrecenben a pápa- programsorozattal emlékeznek az eseményre

https://hajdupress.hu/cikk/30-eve-jart-debrecenben-a-papa-programsorozattal-emlekeznek-az-esemenyre

II. János Pál látogatására emlékeznek Debrecenben

https://haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/ii-janos-pal-latogatasara-emlekeznek-debrecenben-5373461/

Isten hozta, Szentatyánk! – A pápalátogatás 30. évfordulójára

https://www.nyiregyhaza.hu/post/isten-hozta-szentatyank-a-papalatogatas-30.-evfordulojara-2021-08-19

Kalendárium: Életnagyságú szobrot állítanak Debrecenben II. János Pál pápának

https://mediaklikk.hu/kossuth-radio/cikk/2021/01/12/kalendarium-eletnagysagu-szobrot-allitanak-debrecenben-ii-janos-pal-papanak/

 

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye hírei: dnyem.hu

 

Szent II. János Pált ábrázoló életnagyságú szobor készül a pápa debreceni látogatásának emlékére

http://www.dnyem.hu/index.php/item/3320-szent-ii-janos-palt-abrazolo-eletnagysagu-szobor-keszul-a-papa-debreceni-latogatasanak-emlekere

Szoborállítással, emlékkötettel, három napos programsorozattal készülnek Szent II. János Pál pápa debreceni látogatásának 30. évfordulójára – Az előkészületekről dr. Krakomperger Zoltán általános helynök atyával beszélgetünk

http://www.dnyem.hu/index.php/item/3582-szoborallitassal-emlekkotettel-harom-napos-programsorozattal-keszulnek-szent-ii-janos-pal-papa-debreceni-latogatasanak-30-evfordulojara-az-elokeszuletekrol-dr-krakomperger-zoltan-altalanos-helynokkel-beszelgetunk

„Legyenek mindnyájan egy…, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem” (ld. Jn 17,21) – Szent II. János Pál pápa debreceni látogatásának megemlékezésére együtt készülnek a felekezetek

http://www.dnyem.hu/index.php/item/3691-legyenek-mindnyajan-egy-hogy-igy-elhiggye-a-vilag-hogy-te-kuldtel-engem-ld-jn-17-21-ii-janos-pal-papa-debreceni-latogatasanak-megemlekezesere-egyutt-keszulnek-a-felekezetek

II. János Pál pápa debreceni látogatása régi sebet gyógyított be – Sajtótájékoztatón mutatták be a pápalátogatás évfordulójára tervezett három napos ünnepi programsorozatot

http://www.dnyem.hu/index.php/item/3712-ii-janos-pal-papa-debreceni-latogatasa-regi-sebet-gyogyitott-be-sajtotajekoztaton-mutattak-be-a-papalatogatas-evfordulojara-tervezett-harom-napos-unnepi-programsorozatot

Ünnepi programsorozat – A katolikus és a református felekezetek együtt készülnek a Szent II. János Pál pápa debreceni látogatásának 30. évfordulójára

http://www.dnyem.hu/index.php/item/3700-unnepi-programsorozat-a-katolikus-es-a-reformatus-felekezetek-egyutt-keszulnek-a-szent-ii-janos-pal-papa-debreceni-latogatasanak-30-evfordulojara

Filmvetítéssel és kerekasztal-beszélgetéssel kezdődik az ünnepi programsorozat – Szent II. János Pál pápa debreceni látogatásának 30. évfordulójára emlékezünk

http://www.dnyem.hu/index.php/item/3714-filmvetitessel-kezdodik-az-unnepi-programsorozat-szent-ii-janos-pal-papa-debreceni-latogatasanak-30-evfordulojara-emlekezunk

Megérkezett Szent II. János Pál pápa és Csáky Imre bíboros szobra a debreceni Szent Anna-székesegyház lépcsőteraszára

http://www.dnyem.hu/index.php/item/3716-megerkezett-szent-ii-janos-pal-papa-es-csaky-imre-biboros-szobra-a-debreceni-szent-anna-szekesegyhaz-lepcsoteraszara

„Megható és szívből jövő volt a Szentatya minden egyes gesztusa” – Kerekasztal-beszélgetésen emlékeztek a debreceni pápalátogatás szemtanúi

http://www.dnyem.hu/index.php/item/3717-meghato-es-szivbol-jovo-volt-a-szentatya-minden-egyes-gesztusa-kerekasztal-beszelgetesen-emlekeztek-a-debreceni-papalatogatas-szemtanui

Emlékkötetet és fotóalbumot adtak ki a debreceni reformátusok és katolikusok gondozásában a pápalátogatás 30. évfordulójának emlékére

http://www.dnyem.hu/index.php/item/3718-emlekkotetet-es-fotoalbumot-adtak-ki-a-debreceni-reformatusok-es-katolikusok-gondozasaban-a-papalatogatas-30-evfordulojanak-emlekere

Ökumenikus igeliturgián emlékeztek II. János Pál pápa debreceni látogatásának 30. évfordulóján

http://www.dnyem.hu/index.php/item/3720-tagas-terre-allitottad-a-labamat-okumenikus-igeliturgian-emlekeztek-ii-janos-pal-papa-debreceni-latogatasanak-30-evfordulojara

A gesztusoknak nagy jelentősége van az életünkben – Ünnepi szentmisével és szobormegáldással emlékeztek Szent II. János Pál pápa debreceni látogatásának 30. évfordulójára

http://www.dnyem.hu/index.php/item/3721-a-gesztusoknak-nagy-jelentosege-van-eletunkben-unnepi-szentmisevel-es-szobormegaldassal-emlekeztek-szent-ii-janos-pal-papa-debreceni-latogatasanak-30-evfordulojara

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartása alatt működő tíz köznevelési intézményének közös tanévnyitó ünnepségét tartják 2021. augusztus 27-én, 10 órától Debrecenben, a Megtestesülés-templomban, amelyen több mint 700 fővel vesznek részt az intézmények alkalmazotti közösségei: lelkivezetők, pedagógusok, a nevelő és oktatómunkát közvetlenül segítők, valamint a technikai dolgozók.

 

A tanévnyitó ünnepség programja:

10:00 órakor Veni Sancte szentmisét mutat be Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök.

11:00 órakor Türk László EKIF (Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága) oktatásszervezési főigazgató, majd Némethné Székely Julianna, az EKIF tanfelügyeleti főigazgató előadása hangzik el.

12:00 órától az ünnepség záró mozzanataként Palánki Ferenc megyéspüspök Szent Gellért-díjakat ad át pedagógusok munkájának elismeréseként.

 A Szent Gellért-díjat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapította azzal a céllal, hogy lehetőséget teremtsen a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismerésére. A kitüntetésnek méltó rangja van, a dolgozók erkölcsi elismerését és megbecsülését jelenti, akik emberi tulajdonságaikkal, szakmai tudásukkal a testület előtt követendő példát tanúsítanak.

Az ezt követő napokban a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye tíz köznevelési intézményeiben is megtörténnek a tanévnyitó ünnepségek.

 

Kiemelt tanévnyitó ünnepségeink:

2021. augusztus 31-én, 13.00-kor kerül sor a debreceni Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Technikum és Kollégiumhoz tartozó négy csoportos tagóvodájának ünnepélyes átadására, megáldására Debrecen-Józsa városrészen, a Szent György-templom szomszédságában.

2021. szeptember 1-én, 15:00-tól a geszterédi Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola ünnepélyes tanévnyitón adják át és áldják meg az új udvart, a sportudvart és a játszóteret, valamint a felújításra került tornatermet.

 

Fotó:archív/dnyem.hu - 2020 tanévnyitó ünnepség, Geszteréd, Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Közeledik a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (2021. szeptember 5-12). Mindnyájunk biztonsága érdekében, és azért, hogy a szentmiséken és a többi rendezvényen méltó módon vehessünk részt, az alábbi linken néhány praktikus információt találunk a nyilvános szentmisék időbeosztásáról, közlekedésről, jegyekről, beléptetésről stb.

https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/gyakorlati-informaciok-nek-en-valo-reszvetelhez

Javasolt érkezési idő: a szentmisék kezdete előtt 2 órával.

Nyitómise – 2021. szeptember 5., Hősök tere:

12:30 – kapunyitás
13:30 – felvezető program
15:00 – ünnepélyes megnyitó
16:00 – szentmise

Szentmise + gyertyás körmenet – 2021. szeptember 11., Kossuth tér:

14:00 – kapunyitás
14:30 – felvezető program
17:00 – szentmise

Zárómise– 2021. szeptember 12., Hősök tere

6:00 – kapunyitás
9:00 – felvezető program
10:30 körül – a Szentatya pápamobilon üdvözli a téren és a közeli szektorokban elhelyezkedő híveket
11:30 – szentmise

 

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2021. augusztus 21., szombat 12:33

Elhunyt Antal Ottó nyugalmazott plébános

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke és a papság

megrendülten, de húsvéti hittel tudatja, hogy

ANTAL OTTÓ

nyugalmazott plébános

életének 62., papságának 36. évében

2021. augusztus 19-én,

szentségekkel megerősítve hazatért Krisztus Urunkhoz.

Antal Ottó atya 1960. április 4-én született Jászárokszálláson. 1985. június 22-én szentelték pappá Egerben. Szolgált káplánként Kisvárdán 1985 – ‘87-ben és Gyöngyös-Felsővárosban 1987 – ‘88-ban; plébánosként Nagykörűben 1988 – ‘91-ben és Újszentmargitán 1991 – ’99-ben.

Tartós betegszabadsága idején kisegített a nyíregyházi főplébánián és Ajakon. A hodászi Ápoló-Gondozó Otthonban lelkipásztori szolgálatával gyámolította az otthon lakóit.

Antal Ottó atya hamvait 2021. augusztus 30-án 14 órakor a nyíregyházi Köztemető papi parcellájába helyezik örök nyugalomra.

Nyugodjon békében! Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk.

 

Debrecen, 2021. augusztus 19.

 

A napkori egyházközség a Szent István-templom búcsúi ünnepét tartotta augusztus 20-án, Szent István király ünnepén. A szentmisét Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mutatta be, amely körmenettel, majd szentségi áldással zárult. Ezt követően pedig emléktábla megáldásra is sor került. A templom falán elhelyezett, Napkor szülötte, Kállay András (1889-1997) szabolcsi főispán emléktábláját a főpásztor áldotta meg.

Az ünnepi alkalmon jelen voltak: dr. Törő András, a püspöki hivatal irodaigazgatója, Zubály Lajos, az egyházközség plébánosa, a testvéregyházak helyi képviselői, a Kállay család leszármazottai és az egyházközség hívei, valamint közjogi méltóságok, akik az emléktábla megáldásakor beszédet mondtak: Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei közgyűlés elnöke, Seszták Miklós a Miniszterelnökség kormánybiztosa, dr. Spinyhért Zsolt, Napkor polgármestere.

7M7A4414

Palánki Ferenc megyéspüspök a szentmise homíliájában Szent István király lelkiségét állította középpontba, aki az evangélium tanítása szerint (ld. Mt 7, 24-29) sziklára építette életét és országát. Sokszor érezzük, hogy bajban vagyunk, nem tudjuk, kiben bízhatunk, hová forduljunk, ki az, aki segít rajtunk, éppen ezért nekünk is Szent István lelkiségét kellene követnünk – kezdte elmélkedését a főpásztor, majd hozzátette - ez a szikla Krisztus. Jézus Krisztus erről szóló tanítását nemcsak a különleges megbízatással bíró embereknek, vezetőknek mondta, hanem mindannyiunknak a lelkére kötötte, hogy gondolkodjunk el azon, mit jelent sziklára építeni az életünket.

Ezután a püspök atya a Szentírásból elhangzott Szent Pál apostolnak 2000 évvel ezelőtt megfogalmazott üzenetét idézte: sokan úgy élnek, hogy „sötétség borult elméjükre és elidegenedtek az istenes élettől tudatlanságukban, amely szívük megátalkodottságának következménye”  (Ef 4,18).

Tegyük fel magunknak a kérdést, hogy milyen a mi hitünk, életünk. Vallásos mázzal bekent negédes dolog, vagy másokért áldozatot hozó, szeretetet életre váltó, önmegtagadással gyakorolt krisztusi élet? Milyen az imádságom?

7M7A4403

A főpásztor az imádság nélkül eltelt bizonytalanságokat, támadásokat rejtő nap veszélyeire figyelmeztetett. Sokan ritkán imádkoznak. Hogyan tudják emberek végezni a dolgaikat, élni a mindennapjaikat, ha nem fér bele az imádság? Hogyan lehet elindítani a napot,  amelyben sok minden nem tőlünk függ? Hol van az a szikla, amire ráépítem oly törékeny életemet? Sok bizonytalanság vesz körül bennünket, támadásokat kell kivédeni fizikailag és lelkileg is, veszélybe kerül gyermekeink, fiataljaink jövője a terjedő gender-ideológia miatt – fogalmazott a megyéspüspök, majd irányt mutatott: a haldokló Istenember a kedves tanítványát édesanyjára, Máriára bízta. Szent István követve ezt a példát, a kedves tanítványait, a népét szintén Máriára bízta a halálos ágyán, rámutatva arra, hogyan kell élni, viselkedni a reménytelen helyzetekben.

7M7A4485

Szent István királynak a keresztény életforma melletti döntése tiszta, hitbeli meggyőződés volt, mert tudta, hogy a valóság, az igazság Krisztusban van. Sok ember fogalmazta meg már a világtörténelem során, hogy „nekem van igazam”, de azt, hogy „én vagyok az igazság", azt csak egy valaki, Jézus Krisztus mondta. Hozzá kell igazítani az életünket, ahogyan Ő élt, szeretett, nekünk is úgy kell élni, szeretni, másokért tenni. Van, aki egyszerű emberként, családapaként a családjáért él, megállva a helyét, mert sziklára helyezte az életét.

Szent István, a szentek örökké élnek. A 30 évvel ezelőtt Magyarországon járt Szent II. János Pál pápa fogalmazta meg, hogy a szentek nem azt akarják, hogy tapsoljunk nekik, ünnepeljük őket, hanem azt, hogy kövessük példájukat. Ahogyan Krisztust követték, nekünk is úgy kell Őt követni.

Ezután a főpásztor az olvasmányra irányította a figyelmet, amely Szent István – fiához, Imre herceghez intézett – intelmeihez hasonlóan fogalmazza meg üzenetét.

„Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet” (Péld 4,23). Ahogyan a biológia törvényei szerint éljük az életünket, úgy azzal párhuzamosan kell élnünk az isteni, az örök életet is.

A keresztségünk által Isten gyermekei lettünk, ebből indul ki az élet, az örök élet. Aztán figyelmeztet: ezen az úton járj, „Se jobbra, se balra ne térj le az útról, és a gonosztól tartsd távol a lábad” (Péld 4,27).

Sokszor Isten nélkül éljük az életünket. Az István a király című rockopera utolsó mondata így hangzik: „Veled, uram, de nélküled.” Azóta sem értem mit jelent ez? – fogalmazott a főpásztor. Hogyan lehet Istennel, de nélküle élni, országot vezetni? Szent István biztos nem mondott ilyet. Azon az úton járt, amit aztán csoda kísért, hiszen itt maradt Szent Jobbja, amely további utat mutat számunkra.

 7M7A4474

„Ah, hol vagymagyarok tündöklő csillaga” – a Szent István királyról szóló himnusz sorára a szent uralkodó így válaszolna: a mennyországban. Ha pedig visszakérdezne: „És ti, magyarok hol vagytok?” Arra mit válaszolnánk?

Az emberek nagy része Isten nélkül éli az életét. Ne felejtsük el, a bűn nem csupán rossz cselekedet, hanem Isten nélküli élet, és abból fakadnak rossz cselekedetek. „Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet”, az örökélet.

Ezt az utat jelölte ki számunkra Szent István király, ezt kell továbbadni a fiataloknak, megmutatni a helyes irányt, amelyet a magyar uralkodó nemcsak megfogalmazott az intelmekben, hanem életpéldája is erről beszélt ott, ahová őt Isten állította.

Kérjük Szent Istvánt, a magyar szentek közbenjáró imádságát, hogy segítsenek bennünket a Krisztusi úton járni, ragaszkodva a keresztény értékekhez, a szeretethez, valóra váltva az evangéliumot! Építsük az életünket sziklára, mert akkor fogjuk elnyerni az örök életet, a szentek boldog társaságát – fejezte be elmélkedését Palánki Ferenc megyéspüspök.

 

Kovács Ágnes

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén Debrecenben is megáldották az új kenyeret, majd koszorúkat helyeztek el a Dósa nádor téren található Szent István szobor előtt.

Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek, metropolita előimádkozása után Fekete Károly református püspök tartott rövid beszédet, majd ezután került sor az új kenyér, Isten ajándékának, az emberi munka gyümölcsének, életünk szimbólumának megáldására, amely szertartást Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök végezte.

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2021. augusztus 19., csütörtök 16:39

Szent István király, Magyarország fővédőszentje

Első, államalapító, szent királyunk, hazánk fővédőszentje életét és művét idézzük fel főünnepe, augusztus 20. alkalmából.

A magyar törzsek fejedelmei között Géza különleges hatalmi pozíciót vívott ki magának. Nyugat felé fordult, és megnyitotta az ország kapuit a kereszténység előtt. Beengedte az országba Pilgrim passaui püspök követeit. Egyes források szerint a bajor papok egyike keresztelte meg őt és kisgyermek fiát, Vajkot, aki a keresztség vizében és lélekben történt szent újjászületésekor a passaui egyházmegye védőszentje után az István nevet kapta.

Az Érdy-kódex leírása szerint Géza felesége, Sarolta csodálatos álmot látott fia születése előtt. Egy tündöklő, égi fényben megjelent férfi szólt hozzá: bízzál Istenben és légy bizonyos benne, hogy fiat szülsz, ki először visel ebben az országban koronát, és majd a népen királyként uralkodik. A keresztségben az én nevemet add neki. Sarolta kérdezte, hogy ki ő? Mire a férfi így felelt: én vagyok István, a hívők közül legelső, ki Jézusért a mártírkoronát kiérdemeltem.

A Hartvik püspök által a 12. században írt legenda így beszéli el István születését és megkeresztelését: „Közben megszületett a fejedelem Istentől megjövendölt fia, akit a próféta szerint ismert az Úr, még mielőtt a méhben megfogant volna, és akinek, mielőtt megszületett, első vértanúja nevét adta. Ezt Isten kedveltje, Adalbert püspök, hite őszinteségéért a keresztség fehér ruhájába öltöztette, és ő lett lelki gyámola. Akkor az István nevet kapta; hisszük, hogy Isten is ezt akarta, mert ami István a görög nyelvben, korona a latin beszédben. Mivel Isten azt óhajtotta, hogy e világban is királyi hatalom koronázza, s a jövőben váltsa fel az örökké tartó boldogság koronájával, kijelölte őt az örök, el nem múló dicsőség elnyerésére.”

Géza, hogy a kereszténység felvételét és ezzel kapcsolatban a nyugati orientációt biztosítsa, s házának hatalmát megszilárdítsa, kizárta a trónöröklésből versenytársát, Koppányt, és termetre ugyan kicsiny, de jellemben, bátorságban és helytállásban messze kiemelkedő fiát, Istvánt jelölte utódjává. Prágából meghívta Adalbert püspököt, hogy a megtérést elmélyítse. Adalbert bérmálta meg a fejedelmi ifjút. Ő közvetítette 995-ben az István és a bajor hercegnő, Gizella között létrejött házasságot is. Az ifjú trónörökös atyja halálakor, 997-ben vette át a hatalmat.

Azonban véres csatákat kellett még vívnia az ellene fölkelt törzsfőkkel. Koppány fölött Veszprém mellett aratott győzelmet, ezzel megmentette az országot a pogányságba való visszahullástól. A Konstantinápolyban megkeresztelt Gyula és Ajtony leverése pedig Bizánchoz való csatlakozásunk tervét hiúsította meg.

Istvánt diplomáciai és politikai érzéke korának, sőt mondhatni, az egész magyar történelemnek legnagyobb államférfiává avatta. Politikai, vallási és társadalmi szempontból egyaránt ő teremtette meg Magyarországot, ő jelölte ki és biztosította a jövőbe vezető utat népének.

A magyar katolikus egyházat is ő teremtette meg. Szerzetes papokat hívott Bajorországból, Csehországból, Olaszországból – bencéseket, Dél-Magyarországra pedig a görög bazilita rend férfi és női tagjait. Szent Márton hegyén (Pannonhalmán) apátságot alapított. Sok kolostort létesített, amelyek missziós központjai és gyújtópontjai lettek a vallásos s kulturális életnek. István elrendelte a vasárnap megszentelését és minden tíz falu számára templom építését. Saját költségén emelt Esztergomban, palotája közelében székesegyházat, Veszprémben női apátságot építtetett, és fölépítette Budán a Szent Péter és Pál-templomot.

Ami a keresztény vallással és keresztény törvénnyel nem volt összeegyeztethető, annak hadat üzent és büntetéssel sújtotta. Nem nyúlt azonban a régi mondákhoz és énekekhez; a pogány korból származó népszokásokat, ha az új hittel nem ellenkeztek, megőrizte vagy megtöltötte őket keresztény tartalommal.

István a keresztény magyar szellemet külföldön is jelenvalóvá tette: Jeruzsálemben bencés kolostort, Rómában zarándokházat, Konstantinápolyban díszes templomot építtetett.

Egyik fő munkatársa, a 993-ban Prágából érkezett Asztrik szerzetes II. Szilveszter pápához fordult István jogai megerősítéséért. Célja az volt, hogy a keresztény királyság méltóságára emelkedjék, és már eleve kizárjon mindenféle függőséget a német birodalomtól és a szomszédos bajor egyháztól, s országa egyházát az állammal szorosabban egybekapcsolja. Asztrik kieszközölte urának a koronát, az előtte hordozott keresztet és azt az apostoli kiváltságot, hogy püspökségeket alapíthasson és egyházi főméltóságokat nevezhessen ki.

Istvánt az 1000. év karácsonyán kenték föl és koronázták királlyá Esztergomban. Ez egyenlő volt szuverén királyi méltóságra emelésével és apostoli küldetésének elismerésével. A pápától kapott előjogra támaszkodva birodalmának szilárd egyházi szervezetet adott: országát tíz püspökségre osztotta, köztük két érsekséget alapított Esztergomban és Kalocsán.

Mint uralkodó István tudatában volt Isten előtti felelősségének. Ragyogó példája volt ennek, hogy Szent István templomában évente letette hivatalát annak jeléül, hogy csak kölcsön kapta Istentől, és annak bizonyságára, hogy hatalmát Istennek áldozza.

„Miután Krisztus katonája legyőzte az ellenséget, lelki örömmel eltelve elhatározta, hogy minden képességét és minden szándékát az evangélium magjának melegágyává teszi. Alamizsnálkodással és imádkozással töltve idejét gyakran borult a szentegyház padlójára, s könnyeit hullatva bízta Isten akaratára tervének teljesedését, hogy az, aki az Úr nélkül mit se tudna tenni, ha az Ő rendelkezésének betöltése segíti, a kitervelt jót erényes kezdeményezésekkel véghezvihesse.” (Részlet a Hartvik-legendából)

Lelki arculata az Intelmekben (műfaja szerint „fejedelemtükörben”) is kirajzolódik, amely fiának, Imre hercegnek készült. Talán nem maga István írta, de mindenesetre az ő közelében, politikai s erkölcsi elvei értelmében szerkesztették. Többek között a következő uralkodói szabályok találhatók benne: „Uralkodjál szelíden, alázattal, békésen harag és gyűlölködés nélkül! A király koronájának legszebb ékszerei a jótettek; azért illő, hogy a király igazságossággal és irgalmassággal, valamint a többi keresztény erénnyel ékeskedjék. Minden nép saját törvényei szerint él; add meg az országnak a szabadságot, hogy aszerint éljen!”

Szent István élete alkonyát beárnyékolta, hogy fiát, Imre herceget 1031-ben egy vadászat alkalmával egy vadkan halálra sebezte.

Szent királyunk közel hetven éves korában, negyvenkét évi uralkodás után halt meg, 1038. augusztus 15-én, Mária mennybevitelének napján. Halála előtt a Szűzanyának ajánlotta az országot. Így vált Krisztus anyja a magyarok nagyasszonyává.

„… kezét és szemét a csillagokra emelve így kiáltott fel: Ég királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben a szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom (vö. Zsolt. 30,6).” (Részlet a Hartvik-legendából)

Ikonográfiai hagyományunkká vált, hogy István királyt legtöbbször úgy ábrázolják, amint az országot és a nemzetet jelképező Szent Koronát a Boldogasszonynak fölajánlja. Ilyen ábrázolás szinte minden katolikus templomunkban látható.

„A szentséggel és kegyelemmel teljes Szent István király azután országlásának negyvenhatodik (sic!) évében, a Boldogságos, mindenkoron szűz Mária mennybemenetelének napján kiragadtatott e hitvány világból és a szent angyalok társaságába került. Eltemették a fehérvári bazilikában, amelyet ő maga építtetett Isten szentséges anyja, a mindenkoron szűz Mária tiszteletére. Sok jel és csoda történt ott e Szent István király érdemeinek közbenjárására, a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségére és magasztalására, aki áldott legyen örökkön örökké, Ámen.” (István király halálának leírás a Képes krónikában)

István a nép szívében mindinkább legendás hőssé, népe apostolává, védelmezőjévé és Magyarország eszményévé magasztosodott. Benne és vele a korona, királyság és nemzet szinte misztikus egységgé olvadt össze. Sírja sokat látogatott nemzeti búcsújáró hellyé vált; számos imameghallgatás és csoda történt ott.

Szent László király 1083. augusztus 20-án pápai engedéllyel, a magyar püspökök, apátok és előkelők jelenlétében oltárra emeltette Istvánt, Imrével és annak nevelőjével, Gellérttel együtt. Ez akkor egyenértékű volt a szentté avatással.

img1.php

A Szent Jobb

István tisztelete nemsokára elterjedt az ország határain túl is. XI. Ince pápa 1686 novemberében – Buda visszafoglalása alkalmából – az egész egyházra kiterjesztette szeptember 2-ára helyezett ünnepét. Ma a világegyház augusztus 16-án, a magyar egyház augusztus 20-án ünnepli. Ezen a napon az ünnepi szentmise után minden évben ünnepélyes körmenetben viszik a Szent István-bazilika körül szent királyunk épen maradt jobb kezét, a magyarság legtiszteltebb, szimbolikus jelentőségű ereklyéjét, a Szent Jobbot. 

„Köszönjük neked, szent király, hazánkat és önmagunkat, ezt az első ezer évet itt, kérünk, ne vond el rólunk romolhatatlan jobbodat […] Te vagy legendáink legnagyobbika, István, szent király, aki megnyitottad előttünk az élet kapuját. Amit te tettél, valóban az ég csodája volt, hitet adtál, jövendőt és anyanyelvünk legfigyelemreméltóbb elvont főneveit: józan határú emlékezés, felejtés és bocsánat.”
               (Részlet Szabó Magda Amit tettél, az ég csodája volt című írásából)

Istenünk, te Szent István királyt itt a földön országunk koronájával ékesítetted és szentjeid közé emelted. Add kérünk, hogy aki a keresztény hit terjesztője volt hazánkban, legyen Egyházad védelmezője a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

 

Forrás Magyar Kurír

 

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye