2017. szeptember 08., péntek 13:50

25. születésnapját ünnepelte a nyíregyházi római katolikus Szent Imre Gimnázium

A nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI 25 éves jubileumi tanévnyitó ünnepségét tartotta 2017. szeptember 2-án,  amelyen Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi püspök, Szocska Ábel görögkatolikus apostoli kormányzó, Molnár Katalin egyházmegyei EKIF főigazgató, Fülöp Attila, az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere, Bákonyi János az iskola lelkivezetője, egyházmegyés papok, az iskola diákjai, tanárai, az iskola jogelődjének diákjai, szentimrés öregdiákok is részt vettek.

A hangulatos ünnepség hálaadó szentmisével kezdődött, amelyet Palánki Ferenc megyéspüspök mutatott be. A főpásztor a szentmise homíliájában — utalva a napi evangéliumi (Mt 25,14-30) talentumokról szóló szakaszra — megköszönte Istennek azon képességeket, amelyeket a Szent Imre Gimnázium 25 év alatt a nemzet és az Egyház javára kamatoztatott.  A nyíregyházi katolikus iskolában ez alatt az idő alatt, többek között mintegy 18 papi hivatás született. Az egyházmegyének jelenleg 16 kispapja van, ebből 2 fő szintén a szentimre gimnázium volt diákja. Sokan vannak azok is, akik stabil keresztény értékrenddel bírva családapai, családanyai vagy más hivatásban jeleskednek.

Isten mindenkinek legalább két talentumot adott, a létezés és a szeretet képességét. A megyéspüspök Szent Pál a korintusiakhoz írt első levelét említette, amelyben az apostol a Szentlélek rendkívüli ajándékairól beszél (vö. 1Kor 1, 4-7). Kihangsúlyozta, azért kapjuk a talentumokat és akkor tudjuk azokat igazán kamatoztatni, ha mások szolgálatába állítjuk, szebbé tesszük vele embertársaink életét. Isten a képességeinken, adottságainkon keresztül akarja megmutatni az emberek szeretetét. Ha helyes önismerettel megvizsgáljuk életünket, akkor láthatjuk, hogy miben vagyunk jobbak. Ezt kell kibontakoztatni, mások szolgálatába állítani, akár úgy, hogy az a megélhetésünket is szolgálja. A küldetésünket Istentől kaptuk. Ő meghívott, lehetőségeket adott és küld, hogy segítsük, tegyük boldoggá az embereket.

Ezután a püspök atya az egyházmegye legrégebbi iskolájának pedagógusaihoz fordult és elmondta, az oktatás feladata, hogy a pedagógus megtanítsa a gyermekeket a krisztusi igazságra, a szépre, a jóra, az értékekre. A nevelés feladata pedig, hogy megmutassa, hogyan kell élni a megismert igazságok szerint. Ez a katolikus iskolákban az oktató-nevelő munka felelőssége. „Ezért kérjük a Szentlelket, segítsen az igazság szerint élni. Az is talentum, ha valaki keresztény iskolába járhat és megismerheti értékrendjét, életformáját, magatartási mintáját.  Nagy felelőssége van tehát a tanároknak, akik példájukkal segítik a fiatalokat” — hangsúlyozta a püspök atya.

A főpásztor folytatta: „a katolikus iskolák felelőssége, hogy a diákoknak olyan közeget teremtsen, amelyben meg tanulnak szeretni. A keresztény nevelésben érezzék meg azt, hogy vannak értékek, örök értékek, amelyekért érdemes áldozatot vállalni.  Vannak szabályok, törvények, azokat be kell tartani. A legfőbb törvény pedig a szeretet parancsa, amit akkor kamatoztatunk a legjobban, ha szeretjük embertársainkat.

Végül a megyéspüspök Szent István, fiához, Imre herceghez intézett intelmeire utalt, amelynek első sora a katolikus hit megőrzéséről szól, az utolsó pedig a kegyesség, az irgalom, vagyis az összes többi erény gyakorlásáról. A főpásztor kérte az iskola tanulóit és tanárait, váltsák tettekre a megismert igazságot, éljenek a szeretet, jóság parancsai szerint, hogy ha majd megállnak az Úr színe előtt ezt hallják: „Jól van, te hűséges, derék szolga. Mivel a kevésben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe!” (Mt 25,23)

A szentmisét követően Megyesi Mária, az iskola igazgatója fogalmazta meg köszönő gondolatait az elmúlt 25 évért. Először a jelenlévők figyelmébe ajánlotta  azt a kiállítást is, amely a hely szellemiségét, sajátos arculatát, kisugárzását ragadja meg a tanárok keze munkájának köszönhetően. Az igazgatónő kifejtette, az iskolaethosz, a hely szellemisége, erkölcsisége a jelmondatukból forrásozik: ”István hitével, Gizella szeretetével, Imre tisztaságával!” Az első szent magyar család tagjainak, Szent István királynak, Szent Imre hercegnek, Boldog Gizellának mások, a közösség szolgálatát vállaló, elkötelezett életvitele áll a szemük előtt, a hit, a szeretet, a tisztaság erényeivel.

Ezután az intézményvezető kérte a diákokat, mindnyájan nyissanak Isten felé, figyeljenek a feltétel nélküli szeretetére, hisz csak ennek befogadásából, átéléséből, azaz hitből nyerhetnek erőt az értelmes élethez. Majd a budapesti vizes világbajnokság egyik dobogós helyezést elért sportoló mondatát idézte: „soha nem éreztem ilyen fájdalmat, de nagyon boldog vagyok.” Megyesi Mária kifejtette: „az igazi öröm csak komoly munkából, fáradságot, áldozatot, gyakran fájdalmat vállaló tevékenységből születik. Pontosan erre tanít minket a mi legbensőségesebb, legszorosabb barátunk, Jézus. „Vajon ő, a legjobb barát, mit kívánna nekünk születésnapunkon?” — tette fel a kérdést az igazgatónő. — „Mindenekelőtt azt, hogy barátságban, beszélő viszonyban maradjunk vele, hallgassuk Őt, fogadjuk meg a tanácsait, úgy, ahogyan a 25 év alatt iskolánkból kirepült szentimrések nagy többsége tette, akik a jelen ünnepség különleges emlékidéző műsorában is arról számolnak be, hogy megérte.”

25 év alatt 12-szeresére bővült az iskola

Ezután az igazgatónő számokban is mérhető fejlődést mutatott be. Az intézmény a 25 év alatt neveltjei létszámát tekintve 12-szeresére bővült. 1992-ben 69 elsős gimnazista kezdte meg tanulmányait 4 főállású és 11 óraadó tanár irányításával. A most induló tanévben 796 diák tanul majd a katolikus intézményben. 72 az óvodások, 165 fő a kollégisták száma, az alapfokú művészeti iskolába pedig több mint 300 diák beiratkozását várják. Az igazgatónőt büszkeséggel tölti el az a tény is, hogy az intézmény egyre jelentősebb mértékben járul hozzá a város, hazánk javáért munkálkodó keresztény értelmiségi réteg gyarapodásához. A krisztusi eszményeken nevelkedett és megalapozott középiskolai tudással az életbe kilépő volt szentimrések ott vannak az emberi tudás és tevékenységek legkülönbözőbb területein, mint jól felkészült szakemberek. Köztük 9 szentimrés tanár, tanító is igazolja nemcsak a színvonalas oktatást, hanem az ott uralkodó jó hangulatot is, ahová tanárként visszavágynak a tanulók. Az igazgatónő megemlítette a szellemi jogelődjük, az egykori Királyi Katolikus Gimnázium magas teljesítményét is, amely mindig követendő példaként állt előttük. Ezt igazolja az előző tanév eredménye is a 4,42-es tanulmányi eredmény, a 4,65 nyolcosztályos gimnáziumi forma átlaga, miközben az általános iskolai osztályban maradó diákjaink is 4,53–ot teljesítettek, és versenyeredményeik is elismerésre méltóak.

A jubileumi ünnepségen díjakkal ismerték el az intézmény azon pedagógusainak a kiemelkedő munkáját, akik a kezdetektől fogva hozzájárultak az intézmény küldetésének teljesítéséhez.  A Szent Imre díj ezüst fokozatát kapta: Konziliné Bunya Julianna, Urbin Istvánné, Mikuláné Már Mónika, dr. Valikovics Ferencné és Gollerné Konyári Irén.

Szent Gellért díj ezüst fokozatát kapta: Kaszásné Tóth Judit igazgatóhelyettes, Tormássiné Kapitány Ágotha igazgatóhelyettes, a Szent Gellért-díj arany fokozatában részesült Béres Nándor, az intézmény korábbi gazdasági vezetője, 2017 januárjától a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye gazdasági igazgatója. A díjakat Palánki Ferenc megyéspüspök adta át.

Ezt követően Fülöp Attila, az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára és dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere gratuláltak és fejezték ki jókívánságaikat az iskolának.

A jubileumi tanévnyitó ünnepséget az óvodások műsora a diákok visszaemlékezése zárta.

Kovács Ágnes


Szent Anna Székesegyház programsorozatai:

Idősek akadémiája

Mediációs alkalmak

Naptár

« Június 2018 »
H K Sze Cs P Szo V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Linkajánló

kurir logo Radio Vaticana logo bonum 
 kat radio  SzentIstvanradio  ujember
mkpk logo 0   vatican  oromhir
cursillo hal kolping
templom logó
LOGO PORTAL2
kepmas
szentkut
 oseinkhite banner180x300 Máriapócsi búcsúk 2016 2 0  szbap
DMK logo 1  nyhmuv kp

Napi evangélium

Napi Evangélium RSS
  • 2018. június 21. – Csütörtök (Mt 6,7-15)
    Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok! Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket! Hiszen mennyei Atyátok tudja, mire van...

Magyar Kurír friss hírei

Katolikus Hírportál

Facebook oldalunk

Youtube csatornánk