Egészen szép vagy Mária – Énekekkel köszöntötték a Szűzanyát Debrecenben
Máriát dicsérő népénekek hangzottak el a rózsafüzér hónapjában, 2018. október 20-án, Debrecenben a S...
Az imádság olyan, mint a levegővétel, vagy a szívverés - Lelkigyakorlaton vettek részt a kisvárdai katolikus köznevelési intézmény dolgozói
„Lelked igazi otthona a Csend. Rejtelmek szentélye, melyben készen vár az üzenet.”(Simon András)
Mindannyian küldöttek vagyunk - Október 21-e a világmisszió napja
"Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet!" – mondta Jézus a tanítványainak. E felhívást követi...
„Azért van könnyű dolgunk, mert óriások vállán állunk” - Radics Dávid OFM tartott előadást Egyeken
Egyekről Egyekre című jubileumi előadás sorozatunk október 17-ei vendégeként Radics Dávid ferences a...
Egészen szép vagy Mária – Énekekkel köszöntötték a Szűzanyát Debrecenben
Egészen szép vagy Mária – Énekekkel köszöntötték a...
Az imádság olyan, mint a levegővétel, vagy a szívverés - Lelkigyakorlaton vettek részt a kisvárdai katolikus köznevelési intézmény dolgozói
Az imádság olyan, mint a levegővétel, vagy a...
Mindannyian küldöttek vagyunk - Október 21-e a világmisszió napja
Mindannyian küldöttek vagyunk - Október 21-e a világmisszió...
„Azért van könnyű dolgunk, mert óriások vállán állunk” - Radics Dávid OFM tartott előadást Egyeken
„Azért van könnyű dolgunk, mert óriások vállán állunk”...
2018. január 08., hétfő 09:25

Püspöki jubileumát ünnepelte Ternyák Csaba egri érsek

Hálaadó szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egri érsek püspökké szentelésének 25. évfordulóján, január 6-án, vízkereszt ünnepén az egri bazilikában. Az érsekkel koncelebráltak a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai.

A szentmise kezdetén Csizmadia István kanonok, a bazilika plébánosa jelentette be, hogy az ünnepi alkalomból Ferenc pápa is köszönti a főpásztort. A Szentatya levelét Monsignore Germano Fenemonte, a Magyarországi Apostoli Nunciatura ideiglenes ügyvivője olvasta fel, amit Ficzek László általános helynök magyar nyelven is ismertetett.


Ferenc pápa levelében nagy szeretettel fejezte ki jókívánságait Ternyák Csaba szolgálatáért. Mint írta: „Teológiai doktorként szolgálatodat az Egyház javára fordítottad, nagy jelentőségű feladatokat végezve mind a Magyar Püspöki Konferencia titkáraként, mind a Pápai Magyar Intézet rektoraként; emberi és papi tulajdonságokkal valamint ügyintézésben való jártassággal megáldva. Téged Szent II. János Pál pápa 1992 Karácsony vigíliáján esztergomi segédpüspökké és eminentianai címzetes püspökké, majd 1997-ben érsekké és a papi kongregáció titkárává nevezett ki, amellyel az apostoli szék valamint az egyetemes egyház szolgálatára hívott. Érdemekben gazdagon, 2007 óta az egri egyházmegye hívőközösségének minden buzgósággal megáldott és mindmáig állhatatos pásztora vagy, aki püspöki feladataidat hozzáértő lelkülettel teljesíted, annak az okos szolgának a példájára, akit az Úr minden java fölé rendelt. A Magyar Katolikus Püspöki Konferenciánál különböző feladatokat vállaltál, hogy a papok életének formálását és a papi hivatást segítsd. Ebből az odaadó tevékenységből is látjuk szolgálatoddal való »eggyéválásodat.«

Amikor tehát gratulálunk Neked, Tisztelendő Testvérünk, az Úr szőlőjében végzett tevékenységedért, kérjük, fogadd el igehirdető szolgálatodért, mindnyájunknak imáját. Amikor az Urat szólítjuk, hogy tegye évfordulód napját nagyon boldoggá, adja meg Neked, hogy az evangélium igazsága szerint hűségben járva, Krisztust jelenvalónak érezd, és a lelkek javáról imádsággal, szentbeszéddel és szeretettel gondoskodjál” – áll a pápai levélben.

Veres András, győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szintén méltatta Ternyák Csaba szolgálatát. Veres András utalt rá, hogy a főpásztor püspöki címerében megörökítette a napkeleti bölcsek érkezését Jézushoz. A bölcseknek a csillag mutatta meg az utat az Üdvözítő jászolához. Mint mondta: az embereknek egyre nagyobb szükségük van arra, hogy megtalálják az Üdvözítőhöz vezető csillagjukat. Azt kívánta, hogy az ünnepelt legyen egyházmegyéjében minden papnak és általuk minden hívőnek az Üdvözítő felé mutató csillaga.

Ternyák Csabát Löffler Erzsébet, a főszékesegyház képviselőtestületének elnöke is köszöntötte; sok kegyelmet és jó egészséget kívánva további főpásztori szolgálatához.


A hálaadó szentmise kezdetén Ternyák Csaba köszönetet mondott Istennek, hogy megajándékozta a papi hivatás kegyelmével. Kifejtette, hogy hálával gondol Szent II. János Pál pápára, aki meghívta a püspöki életre. Szent II. János Pálban mindig példaképet, követendő embert, nagyszerű papi stílust ismert fel. Vonzó egyénisége olyan példa volt, amit szeretne követni. A főpásztor Benedek pápának is köszönetét fejezte ki, aki az egri érseki tisztségre kinevezte. Szintén hálásan gondolt Ferenc pápára is, hogy levéllel köszöntötte a jubileumán. 

Homíliájában Erdő Péter bíboros, prímás elmondta, hogy a II. világháború után Ternyák Csaba volt az első magyar püspök, akit maga a pápa szentelt püspökké. Mint elmondta: „Hálát adunk azért a küldetésért, amelyet Ternyák Csaba kapott a szentelésben.”

A bíboros rámutatott: Ternyák Csaba a püspöki konferencia titkáraként egész egyházi életünk újjászervezését segítette a kilencvenes években. A második pápalátogatás után egy évvel, 1997-ben kapott címzetes érseki kinevezést, ekkor lett a pápa közvetlen munkatársa, mint a papi kongregáció titkára a római kúriában. Ezután tíz év római szolgálat következett. Ternyák Csaba személyében magas beosztású főpap került a pápa környezetébe, aki ottani munkájával hasznosította hazai tapasztalatait, másrészt segítette a világegyházat.

A bíboros méltatta Ternyák érsek hitoktatás, oktatás és nevelés terén végzett tevékenységét. Ugyancsak elismeréssel szól az Egri Főegyházmegyében végzett munkájáról, az Érseki Látogatóközpont kialakításáról, a roma pasztorációról, az egyházmegyei találkozók szervezéséről. Erdő Péter beszéde végén így fogalmazott: „Kísérje Csaba érsek szolgálatát Isten áldása és szentelő püspökének, Szent II. János Pál pápának segítő közbenjárása.”


NEKtek! – Veletek!
Készüljünk együtt
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye központi programja 2018-2019
Debrecenben a Megtestesülés Templomban
(4032 Debrecen Borbíró tér 9.)

PROGRAM

Naptár

« Október 2018 »
H K Sze Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31