Katolikus Orvosok és Segítő Foglalkozásúak Kamilliánus Közössége találkozóján vettek részt az egyházmegyénk beteglátogató munkatársai
A Katolikus Orvosok és Segítő Foglalkozásúak Kamilliánus Közössége meghívására ünnepi szentmisén, ma...
Menj és evangelizálj! – Ugandai származású misszionárius tartott lelkigyakorlatot Füzérradványon
Az ugandai származású Pater John Baptist Bashobora november második hétvégéjén tartott lelkigyakorla...
Katolikus Orvosok és Segítő Foglalkozásúak Kamilliánus Közössége találkozóján vettek részt az egyházmegyénk beteglátogató munkatársai
Katolikus Orvosok és Segítő Foglalkozásúak Kamilliánus Közössége találkozóján...
„Értünk lett élet ez a bor és a kenyér,  Őáltala, Ővele, Őbenne Tied vagyunk…”– Nagysikerű találkozót tartottak Fábry Kornél atyával a nyíregyházi gimnáziumban
„Értünk lett élet ez a bor és a...
Isten nem ócskaságokat bízott ránk, hanem az Ő szeme fényét, a szegényeket – Böjte Csaba atya tartott lelkigyakorlatot  az egyházmegye karitász önkénteseinek Máriapócson
Isten nem ócskaságokat bízott ránk, hanem az Ő...
Menj és evangelizálj! – Ugandai származású misszionárius tartott lelkigyakorlatot Füzérradványon
Menj és evangelizálj! – Ugandai származású misszionárius tartott...
2018. május 07., hétfő 12:23

Április 28: Molla Beretta Szent Janka ünnepe Máriapócson

Ezen a napon több család indult el Nyíregyházáról, Egerből, Debrecenből, Nyírszőlősről Máriapócsra, az újonnan szentelt kis templomba, hogy Molla Beretta Szent Janka tisztelőiként, liturgikus emléknapján a róla vett szentmisén közösen imádkozzanak családjaikért, közösségeikért.

A szentmisét a Vianney Testvérek Közösség elöljárója, Szenes István atya mutatta be, aki a szentbeszédében a nap szentjének, ennek a fiatal olasz édesanyának és orvosnőnek életéből három fontos gondolatot emelt ki. Szent Janka egész életét egy folyamatos Istenre figyelés, az Ő akaratának keresése és szüntelen imádság kísérte: időt adott Istennek, családjának, betegeinek – ezt tükrözi napirendje, melyet haláláig tartott. A második a ránk maradt levelezése a jegyesével, a későbbi férjével, Pietróval: a tiszta szerelem ereje kötötte őket össze és adott erőt a rájuk váró megpróbáltatásokhoz. A harmadik a férjének tipródása felesége halála után: féltette azokat a belső és intim titkokat a világ elé tárni, amelyek a boldoggá avatáshoz szükségesek voltak. Mégis nekünk adta, hiszen csak így kaphattuk meg szent Jankát közbenjáróként. Ő az életvédők példaképe, az édesanyák, orvosok, özvegyek és a meg nem született magzatok védőszentje.

A szentmise után még két megható eseményre került sor. A jelenlévő családok (akik a Jézus Irgalmas Szívéből létrejött Családközösség tagjai) megújították ígéretüket: a Jézus Szívének tett családfelajánlásukat. Ezt követően a családközösségből elindult Szent Janka Imakör tagjai, új tagokkal bővülve közösen imádkozták el Szent Janka felajánló imáját kinyilvánítva elköteleződésüket, majd megkapták a Szent Janka imafüzetet.

A Szent Janka Imakör küldetése:

1.Hálaadás
Hálát adni az élet ajándékáért, az örömökért, a nehézségekért és minden nekünk juttatott kegyelemért.

2.Engesztelés
Engesztelni az abortuszokért, a házasságtörésekért, valamint a gyermekek, a nők és a családok ellen elkövetett bűnökért.
Szeretnénk imádkozni bocsánatot kérve Jézus Irgalmas Szívétől saját mulasztásainkért, szeretetlenségünkért, bizalmatlanságunkért, figyelmetlenségünkért és az emberiség bűneiért.

3.Kérés
Kérni segítséget, gyógyulást a testi-lelki bajokban, minden nehézségben magunk és szükséget szenvedő testvéreink számára Szent Janka közbenjárására, Isten dicsőségére.
Imáinkban hordozzuk a széteső félben lévő házaspárokat, a gyermekáldásra várókat, valamint a keresztény családokat. Különösen kérjük, hogy egyre többen válasszák a természetes családtervezést a romboló fogamzásgátlás helyett és hogy minél többen ajánlják fel magukat Jézus Irgalmas Szívének.

4. Megosztás
Megismertetni sokakkal Szent Janka életszentségét, hogy ez által ő minél több lelket vezessen Istenhez.
Szent Janka tisztelete világszerte elterjedt, több kontinens országaiban, sok gyümölcsöt teremve. Brazíliától Lengyelországig számos intézmény vette fel az ő nevét és működik szellemiségében: alapítványok, egyesületek, templomok, plébániák, kápolnák, életvédő szervezetek, bioetika központok, iskolák, kismama otthonok, árvaházak, előadótermek, kórházak, családsegítő központok. Az a célunk, hogy a lelkiség, amit Isten általa ajándékozott az Egyháznak, hazánkban is terjedjen.

Bízunk benne, hogy jövőre újra találkozunk és még többen kérjük ennek a nagyszerű asszonynak a pártfogását!

Zsigmond Marianna
Szent Janka Imakör tagja

Free Joomla templates by L.THEME