2018. július 16., hétfő 10:04

Folytatódott az engesztelő imádság a nyíregyházi Fatimai Szűz Mária templomban

2018. július 13-án, a nyíregyházi Fatimai Szűz Mária tiszteletére szentelt templomban folytatódott az engesztelő imasorozat, amelyre a környező egyházközségekből is érkeztek hívek lelkipásztoraikkal. Ezen az estén Kis István pápai prelátus, nyugalmazott plébános mutatott be szentmisét, majd a prédikációjában emlékezett a templomépítés nehéz éveire is.

Kiss István atya felidézte a pártállami időket, amikor is megfogalmazódott az igény a nyíregyházi kertváros lakói részéről, hogy templomot építsenek. A jobbára vasutasok lakta területre természetesen nem adták ki az engedélyt. Csak a rendszerváltás után vált lehetővé annak megszerzése, de akkorra már elhunyt a segítséget ígérő, német kapcsolatokkal rendelkező nyíregyházi Csépányi Ferenc prépost, plébános atya. Csak az isteni gondviselésbe bízva folytathatta a nagy Mária tisztelő Kis István atya az építkezést. S valahogyan, valahonnan, de mindig volt annyi pénze, amennyit építkezésen éppen ki kellett fizetnie.

Az idő múlásával plébániai rangra emelt templomban szép hagyományt indítottak el az egyházközség előző plébánosai, Dr. Krakomperger Zoltán és Bákonyi János atya, amelyet Pankotai József jelenlegi plébános örömmel folytat. Sokan érkeznek az engesztelő imaalkalmakra májustól októberig, a hónapok 13. napján. Az asszisztenciában a környék papjai, akolitusai és ministránsai szolgálnak. Szinte mindig jelen van az engeszteléseken esperesünk, Szováti Tamás atya és Keresztes László nyugalmazott apát, plébános.
Délután a népi énekek, este Dvorszky Tamás énekvezető, majd Soltész Béla kántor-karnagy irányításával gyönyörű dallamok köszöntik a Boldogságos Szűz Máriát. Az is hagyomány már, hogy a mise végén az utcára kivonulva, körmenetben kísérjük az oltáriszentséget, majd visszaérkezve a Te Deum hangjaival és szentségi áldással zárul az engesztelő alkalom.

Román Csaba akolitus
Nyíregyháza, Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház

  • Galéria:
    • IMG_20180713_200515
    • IMG_20180713_202206
    • IMG_20180713_204240

Free Joomla templates by L.THEME