Péteri program az új tanév elejére – Nemcsak nevelőknek
Olyan időket élünk, amikor igen csábítóan hat a tények egyoldalú beállítása a közbeszédben. A leegys...
Michael August Blume SVD, Magyarország apostoli nunciusa szeptember 24-26-ig a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében tesz látogatást
Michael August Blume SVD, Magyarország apostoli nunciusa szeptember 24-26-ig a Debrecen-Nyíregyházi ...
A debreceni Szent Erzsébet Otthon lakói, munkatársai Máriapócsra zarándokoltak
2019. szeptember 12-én Szűz Mária neve napjának ünnepén a debreceni Szent Erzsébet Otthon lakói, nap...
A Szent László-örökségút településeit bemutató vándorkiállítás nyílt a Görögkatolikus Metropolia Hivatalban
A Hierotheosz Egyesület és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat az „Örökség, ami összeköt – ...
Péteri program az új tanév elejére – Nemcsak nevelőknek
Péteri program az új tanév elejére – Nemcsak...
Michael August Blume SVD, Magyarország apostoli nunciusa szeptember 24-26-ig a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében tesz látogatást
Michael August Blume SVD, Magyarország apostoli nunciusa szeptember...
A debreceni Szent Erzsébet Otthon lakói, munkatársai Máriapócsra zarándokoltak
A debreceni Szent Erzsébet Otthon lakói, munkatársai Máriapócsra...
A Szent László-örökségút településeit bemutató vándorkiállítás nyílt a Görögkatolikus Metropolia Hivatalban
A Szent László-örökségút településeit bemutató vándorkiállítás nyílt a...
2018. szeptember 04., kedd 15:36

Hat év alatt megháromszorozódott a debreceni katolikus iskola tanulóinak száma

Az elmúlt napokban a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye három köznevelési intézményének a megújulását ünnepelte. A tanévnyitókon az iskolák közösségei egy-egy gyöngyszemként jelentek meg, bemutatva azt a sokszínűséget, amelyet külön-külön képviselnek. E különleges ünnepeket végigkísérte természetesen az építtető, Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára, a testvérintézmények vezetői, Molnár Katalin helyi EKIF főigazgató és Béres Nándor egyházmegyei gazdasági igazgató is.
Nyírbátor és Geszteréd után 2018. szeptember 3-án, a debreceni Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium új épületszárnyának és tornatermének megáldása történt. Ezen esemény további vendégei voltak: Komolay Szabolcs debreceni alpolgármester, Lépes M. Katalin nővér, az iskola első igazgatója, dr. Pogány Béláné nyugalmazott igazgató, az építtető- és kivitelező cégek képviselői, Hegedüs Gábor, az Olasz Focisuli vezetője, az iskola munkatársai, diákjai.

Az új épületben 8 osztályterem, 3 csoportszoba, egy nagy tornaterem, tanári szoba és kiszolgáló helyiségek találhatóak. A debreceni katolikus köznevelési intézményben a 2016/17-as tanévtől indult be az általános iskolai képzés. Az ennek is köszönhető hírtelen megemelkedő gyermeklétszám (2012 óta megháromszorozódott a tanulók száma, 220 főről 720 főre emelkedett), tette szükségessé az iskola bővítését. A beruházás 750 millió Ft állami támogatásból valósult meg.

A 2018/19-es tanév püspöki szentmisével kezdődött a debreceni Szent Anna-székesegyházban. Palánki Ferenc megyéspüspök homíliájában a „Jézus a názáreti zsinagógában” című (Lk 4, 16-30) evangéliumi szakaszról beszélt. Kiemelte, ezt a fejezetet Jézus küldetésnyilatkozatának is tartják: „Az Úr Lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét” (Lk 4, 18-19). Az úr esztendeje a zsidó népnél a jubileumi évet jelentette, ekkor kellett visszaadni az elvett földeket, a kölcsönt, el kellett engedni a tartozásokat, tehát helyreállt az élet, a rend. Jézus azáltal, hogy teljesíti a szeretet küldetését, ezt a rendet hirdeti meg.

A főpásztor hangsúlyozta, ha valamit meg kell tanulnunk az iskolában, az életünkben, akkor az az, hogy Isten szeret bennünket, Jézus hozzánk is el akar jönni. Ne mulasszuk el tehát a Vele való találkozást.
„Jézus azt mondja: „Az Úr lelke van rajtam, Ő kent fel engem.” Mindannyiunkat felkentek a keresztségben, így a Szentlélek templomai vagyunk, az Úr lelke van rajtunk is. Jézus meghív, hogy a Szentlélek erejének és kegyelmének segítségével minden a helyére kerüljön a szívünkben, az életünkben – fejezte be gondolatait a megyéspüspök.

A szentmise után az ünnepség az iskolában folytatódott. Elsőként dr. Bódis Zoltán intézményvezető mondott beszédet. Az igazgató elmondta, az épület falai nemcsak tanúi voltak a több száz éves történelmet felölelő korszaknak, hanem olyan lenyomatai, melyeket magunkkal hordozunk. Amikor azt mondjuk, hogy helyreáll a rend, arról a rendről beszélünk, amelyben a világ Isten szerint halad.
Ezután részletesen is bemutatta az iskola történetét. Gróf Csáky Imre püspök hívására az első piarista Szlopnyay Elek 1719 januárjában érkezett a városba. Az iskolai munkát csak 1721 januárjában kezdték el a Szent Anna és a Varga utca sarkán álló nádfedeles épületben 22 diákkal. Az iskola legrégebbi épületét 1721-ben kezdték építeni. „Az akkori egyházi iskolák rendje szerint a tanulók minden nap szentmisén vettek részt. A tanítás naponta 4 órát vett igénybe. Minden tanóra imával kezdődött, ima után névsorolvasást tartottak” – olvashatjuk az iskolatörténeti tabló szövegéből.
1811 tavaszán tűzvész pusztította el az iskolát, az új intézményt csak Wolafka Nándor debreceni plébános idejében kezdik építeni. 1902-ben lebontották a régi iskolaépületet, az új gimnáziumi épületet pedig 1903. szeptember 3-án avatták fel.
A két világháború súlyosan érinti a debreceni piarista gimnáziumot. Falai között volt, hogy katonai kórházat rendeztek be, de összerabolt holmik raktáraként is használta a román hadsereg, és óriási károkat okozott az épületben az 1944-es bombázás is. A következő nagy csapás az iskola életében az 1947/48-as tanév befejezése után következett be, amikor államosították az iskolát.

A Szent József Gimnázium és Kollégium 1996. szeptember 1-jén kezdte meg működését Debrecenben, a Szent Anna utca 19. szám alatt. Az indulás évében két 7. évfolyamos osztály volt, összesen 50 tanulóval. Az iskola fiúgimnáziumként nyitotta meg kapuit, s a néhai neves Kalazanci Szent József Gimnázium örökébe lépett. Bosák Nándor akkori megyéspüspök vállalta az induló iskola fenntartói kötelezettségeit. 2015-ben Palánki Ferenc püspök vette át az egyházmegye irányítását, folytatva elődje iskolaalapító törekvéseit.
Dr. Bódis Zoltán igazgató részletesen bemutatta az iskolát, majd köszönetét fejezte ki a fenntartónak és a magyar államnak a támogatásáért.

Komolay Szabolcs beszédében többek között elmondta, a lüktető, dinamikusan fejlődő Debrecenben az oktatás több mint 500 éves múltra tekint vissza. A város lakói mindig is az itt élő polgárok tudására alapozták jövőjüket, a város fennmaradását, gyarapodását. Ma sincs ez másként, oktatási rendszere alkalmazkodik a 21. század kihívásaihoz. Azonban a város arra is törekszik, hogy a tudás mellett értékeket közvetítsen, ezért fontosnak tartja, hogy a keresztény értékek minél nagyobb hangsúlyt kapjanak a város oktatási rendszerében. A város oktatási potenciája mutatja, hogy különböző felekezetek munkájukat összehangoltan, egymást kiegészítve működtetnek iskolákat. A debreceni köznevelési intézményekben több mint 38 ezer gyermek van jelen, a város jövőjének a kulcsa az oktatási intézmények kezében van.

Soltész Miklós államtitkár Kalazanci Szent József iskolaépítő gondolatát hangsúlyozta, miszerint ha a gyermekeket kicsi koruktól fogva szorgalmasan nevelik vallásos életre és műveltségre, remélhető, hogy egész éltük alakulása boldog lesz. Az iskola lehetőséget ad erre a keresztény életformára.
Az államtitkár arra is felhívta a szülők figyelmét, hogy nem lehet két irányba vinni a nevelést. Manapság a szülő és gyermeke szerint a pedagógussal szemben mindig a gyereknek van igaza, pedig nem minden esetben van ez így.
A pedagógusokat bátorítva hangsúlyozta, ne spórolják el az energiát a diákok megismerésére, mert az sokszorosan megtérül a tanításban. Osztálykirándulások, közösségi élmények számos lehetőséget biztosítanak erre.
A fiatalokhoz intézett üzenetében kifejtette, ne vegyék természetesnek azt, hogy egyházi iskolába járnak. 1948-ban súlyos veszteség érte az egyházat, az államosítás után csak 8 – szerzetesrendek által működtetett – egyházi iskolánk maradt. 1990 óta óriási változás történt, az előzőző tanévet 585 egyházi iskola zárta, ez mintegy 1000 tagintézményt jelent, ahol több mint 210 000 gyermeket nevelnek, ebből 120 000 a katolikus iskolák diákjainak száma. A további növekedést anyagi támogatás formájában segíti a magyar kormány.

Ezután következett az új épületrész megáldása, majd a nemzeti színű szalag átvágásával megkezdődhetett az oktató-nevelő munka a kibővült intézményben is.

Az ünnepélyes tanévnyitón közreműködtek az iskola alsós és felsős diákjai, valamint Szabó Csaba görögkatolikus papnövendék és Tulipán Márton 12. B osztályos tanuló.

Kovács Ágnes
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

 • Galéria:
  • 7M7A0003-1
  • 7M7A0006-1
  • 7M7A0011-1
  • 7M7A0012-1
  • 7M7A0016-1
  • 7M7A0017-1
  • 7M7A0019-1
  • 7M7A0022-1
  • 7M7A0024-1
  • 7M7A0028-1
  • 7M7A0029-1
  • 7M7A0030-1
  • 7M7A0034-1
  • 7M7A0036-1
  • 7M7A0037-1
  • 7M7A0039-1
  • 7M7A0043-1
  • 7M7A0044-1
  • 7M7A0049-1
  • 7M7A0061-1
  • 7M7A0062-1
  • 7M7A0065-1
  • 7M7A0066-1
  • 7M7A0074-1
  • 7M7A0076-1
  • 7M7A0077-1
  • 7M7A0081-1
  • 7M7A0083-1
  • 7M7A0088-1
  • 7M7A0092-1
  • 7M7A0094-1
  • 7M7A0104-1
  • 7M7A0123-1
  • 7M7A0128-1
  • 7M7A0134-1
  • 7M7A0142-1
  • 7M7A0151-1
  • 7M7A0154-1
  • 7M7A0159-1
  • 7M7A0162-1
  • 7M7A0163-1
  • 7M7A0172-1
  • 7M7A0174-1
  • 7M7A0177-1
  • 7M7A0179-1
  • 7M7A0180-1
  • 7M7A0181-1
  • 7M7A0186-1
  • 7M7A0190-1
  • 7M7A0199-1
  • 7M7A0200-1
  • 7M7A0201-1
  • 7M7A0203-1
  • 7M7A0218-1
  • 7M7A0225-1
  • 7M7A0228-1
  • 7M7A0233-1
  • 7M7A0237-1
  • 7M7A0239-1
  • 7M7A0280-1
  • 7M7A0286-1

NEKtek! – Veletek!
Készüljünk együtt
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye központi programja 2018-2019
Debrecenben a Megtestesülés Templomban
(4032 Debrecen Borbíró tér 9.)

PROGRAM

Naptár

« Szeptember 2019 »
H K Sze Cs P Szo V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Free Joomla templates by L.THEME