Menekültválság az első sorból „… senki sem teszi gyermekét hajóra, hacsak nem a víz biztosabb, mint a föld.” - Warsan Shire, szomáli-angol költő
Az ENSZ 2000-ben június 20-át nevezte ki a Menekültek Világnapjának. A Földkelte Kulturális és Körny...
Az ajaki Kovács család udvarára több mint negyven éve érkezik az Eucharisztia Úrnapján
Az Úrnapi szentmisét az ajaki Nagyboldogasszony-templom nyári oltáránál mutatták be június 23-án, ah...
Úrnapi szentmisén ünnepelték Palánki Ferenc megyéspüspök pappá szentelésének 25. évfordulóját Nyíregyházán
Palánki Ferenc megyéspüspök szülőfaluja és a püspöki székhely után Nyíregyházán is megünnepelte ezüs...
„Régi nagy királyunk, dicsőséges László, kérünk, légy Istennél értünk közbenjáró” - Szent László búcsúra várják a híveket Debrecenben
Szent László búcsút tartanak június 30-án, vasárnap 9.30-tól a debreceni Szent László Domonkos templ...
Menekültválság az első sorból „… senki sem teszi gyermekét hajóra, hacsak nem a víz biztosabb, mint a föld.” - Warsan Shire, szomáli-angol költő
Menekültválság az első sorból „… senki sem...
Az ajaki Kovács család udvarára több mint negyven éve érkezik az Eucharisztia Úrnapján
Az ajaki Kovács család udvarára több mint negyven...
Úrnapi szentmisén ünnepelték Palánki Ferenc megyéspüspök pappá szentelésének 25. évfordulóját Nyíregyházán
Úrnapi szentmisén ünnepelték Palánki Ferenc megyéspüspök pappá szentelésének...
„Régi nagy királyunk, dicsőséges László, kérünk, légy Istennél értünk közbenjáró” - Szent László búcsúra várják a híveket Debrecenben
„Régi nagy királyunk, dicsőséges László, kérünk, légy Istennél...
2018. október 11., csütörtök 15:18

„Útmutatásaid örömömre vannak” (Zsolt 119,16) - Életek az Életért – II. Életvédő Konferencia Pócspetriben

„Ha a házastársak Isten kezéből elfogadják azt a tényt, hogy vannak termékeny és terméketlen időszakok, s ezzel élnek, akkor házaséletük tisztaságát megőrzik. Ez az egyetlen elfogadható módszer, hiszen a fogamzásgátlás minden eszköze abszolút életellenes.”
Életek az Életért címmel második alkalommal tartottak életvédő konferenciát Pócspetriben. Az elmúlt évben rendezett eseményhez hasonlóan, most is a KOSZISZ Királyfalvi Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda intézménye adott otthont a konferenciának, ám ezúttal az iskola tornatermét is megnyitották a résztvevők előtt. Az idei alkalom különlegessége, hogy nemcsak hazánkban, de világszerte számos konferenciát és ünnepséget szerveznek a Humanae vitae megjelenésének 50. évfordulója alkalmából. Pócspetriben a Magyaroroszági Billings Központ és a Vianney Testvérek Közösségének szervezésében nemcsak a születésnapját ünneplő enciklika, de a BOM (Billings Ovulációs Módszer) 65. évfordulója is okot adott az ünneplésre.

A konferenciát Gyulay Endre nyugalmazott szeged-csanádi püspök nyitotta meg, aki a természetes családtervezés fontosságáról beszélt. Dr. Evelyn és John Billings az ő személyes meghívására egy hetet töltött Magyarországon 1992 májusában. A BOM természetes családtervezés módszerének eredményessége megkérdőjelezhetetlen, megbízható tudományos alapokon nyugszik. Boldog VI. Pál – akinek szentté avatására a napokban kerül sor –, 1969-ben a Nagy Szent Gergely Rend kitüntetését adományozta Dr. John Billingsnek a családokért végzett áldozatos, kitartó munkájáért.

A nyitóbeszédet követően a Fília Közösség fiataljainak misztériumjátékát tekinthették meg a jelenlévők. Az előadás témája a tiszta szerelem volt, annak minden nehézsége, szépsége, a szerelmesek küzdelmei napjaink kísértéseivel, csábításával és a pillanatnyi hazug örömök ígéretével. A zene, a fények játéka és az ifjú tehetségek által bemutatott kifejező koreográfia csodálatos üzenetet közvetített a közönség számára. A színpadon megjelenített események különleges atmoszférát teremtettek, s a tiszta, őszinte, mély szerelem győzelmét hirdető befejezést vastapssal jutalmazták a résztvevők.

A megnyitót követően a konferencia az iskola aulájában folytatódott, ahol Szenes István FSV plébános, prior (Viennay Testvérek Közössége) egy rövid, mindenki számára érthető és követhető előadást tartott a Humanae vitae kezdetű enciklikáról, amelynek mondanivalója aktuálisabb, mint valaha. VI. Pál pápa az értékek és a házasság szentségének védelmében emeli fel hangját ebben a dokumentumban. Szenes István atya vetített képes előadásában említést tett a Humanae vitae megjelenésének előzményeiről, gyakorlatáról és fontosságáról. Az első és legfontosabb lépés ahhoz, hogy az enciklika útmutatásai szerint éljük házasságunkat az, hogy hiszünk benne. Ugyanakkor van egy hatalmas dilemma, aminek megoldása sokak számára lehetetlennek tűnhet. „Hogyan lehetséges az, hogy a szeretet kifejezésére és elmélyítésére, a hűség megőrzésére éljék meg szerelmi kapcsolatukat, miközben nyitottak maradnak az élet továbbadására, de a szülői felelősség szempontjait is szem előtt tartják? Ha csak a szülői felelősségre és a házastársi szeretet kifejezésének és elmélyítésének szükségességére figyelünk - a harmadik nélkül-, akkor meg nem engedett formájával élhetünk a születésszabályozásnak, vagyis a fogamzásgátlással.” A dilemma feloldhatatlannak tűnhet, de az atya előadása nem hagyott megválaszolatlan kérdéseket a hallgatókban. A megoldás az időszakos önmegtartóztatás. „Ha Isten kezéből elfogadják azt a tényt a házastársak, hogy vannak termékeny és terméketlen időszakok, s ezzel élnek, akkor házaséletük tisztaságát megőrzik.” Ez az egyetlen elfogadható módszer, hiszen a fogamzásgátlás minden eszköze abszolút életellenes. A nő és a férfi testi egyesülése Isten akaratából a teljes önátadás és elfogadás legintimebb cselekedete, s ez mindig magában hordozza az életadás lehetőségét. Ez az Ő csodálatos ajándéka teremtményei számára. Ennek megélésére nyújt lehetőséget a Billings Ovulációs Módszer alkalmazása.

A módszer rövid bemutatása mellett István atya a fiatalok számára is lehetőséget kínált egy olyan közösségbe (Fília Közösség) való csatlakozásra, amelynek tagjai megélhetik az evangélium és a tisztaság, a találkozás örömét, és a Jelenlét csodáját (Jézusét). Előadása végén az atya köszönetet mondott azoknak a szülőknek, akiknek gyermekei már a közösség tagjai és csodálatos, értékes előadásukkal megnyitották a konferenciát.

Az programok között rövid kávészüneteket és egy hosszabb ebédszünetet tartottak, s ez lehetőséget adott a résztvevőknek arra, hogy megbeszéljék tapasztalataikat, elolvassák a plakátokra vésett értékes gondolatokat és bölcsességeket, megcsodálják a Billings-babák fotóit (akik közül egy a konferencián is jelen volt), s megtekintsék a Vianney Testvérek Közössége által kiadott legújabb kiadványokat. Erre az alkalomra készült el az egyszerű, mégis különleges szépségű, tartalmas Szent Janka Imafüzet is. A rövid szünetek végét nem várt meglepetés jelezte. A Fília Közösség ifjú tagjai egy-egy vidám flashmobot adott elő, amihez a résztvevők is csatlakozhattak.

„Az igazság felragyog” címszó alatt lelkipásztorok tettek tanúságot a Humanae vitae és a Billings Ovulációs módszer pasztorális vonatkozásairól. Papp László egyeki plébános rövid, de tartalmas összefoglalójában elmondta, fontosnak tartja a közösség életében a módszer megismerését, átadását és a fiatalok meghívását arra a bátor útra, amely szembe megy a ma divatos korszellemmel és az értékek megőrzésére törekszik. „A tisztaság utáni vágy mindenkiben ott van.” – fejtette ki egyetlen mondatban mindazt, ami a legfontosabb alapja és tanulsága tapasztalatainak.
Czier István mezőfényi plébános a jegyesek oktatásának kezdeti nehézségeire tért ki tanúságtétele kezdetén. A teológia elvégzését követően nem volt még megfelelő eszköz a kezében arra nézve, mit tanácsolhatnak a házasság előtt álló jegyeseknek. A megoldást keresve jutott el a Billings Módszerhez egy a közösséghez tartozó anyuka révén. Azóta a hívek nyitottabbak erre a lehetőségre. „A jegyesoktatásba bevettük a Billings Módszer oktatását.” Czier István atya elmondta, két fontos tervük van jelenleg, az egyik, hogy a fiatalokkal is megismertessék a módszert, a másik pedig, hogy Nagykároly környékén létrehozzák a Billings Központ egyik alközpontját.
Tokodi László domonkos atya, akit három éve szenteltek pappá, elismerésre méltó bölcsességgel beszélt a téma nehézségeiről. „Én sem tanultam semmit arról, hogyan kell praktikusan segíteni a házastársakat.” Őszintén beszélt arról, hogy sokáig csak azt tudta mondani a házaspároknak, mi az, ami tiltott, ami nem megengedett. De arra nem volt mód, hogy megfelelő útmutatást adjon a pároknak arra nézve, mit lehet, s mi az, ami működhet. Erre kínál megoldást a Billings Módszer és annak oktatása.

Az atyák beszámolóit a házaspárok tanúságtétele követte, amelyek keretében szép, gondolatébresztő történeteket hallhattak a jelenlévők. Lukács Krisztina, a Magyarországi Billings Központ vezetője megköszönte a tanúságtevők bátorságát és megerősítő szavait. Elmondta, hogy ezek a tanúságtételek nem kitalált tanmesék, hanem „teljesen valós történetek házaspárokról, családokról, babákról, életekről, fájdalmakról, megtisztulásokról, megtérésekről.” S valóban, minden egyes történet hozzáadott valamit azok lelkéhez, akik hallgatták. A Családfelajánlásról és a BOM gyakorlati alkalmazásáról is több tanúságtétel hangzott el. A közönség együtt mosolygott, vagy meghatottan pityergett azokkal, akik vállalták, hogy elmondják tapasztalataikat, történeteiket. A konferencián hallott tanúságtételek az alkalomra készült kiadványokban is olvashatók. Lukács Krisztina külön köszöntötte elődjét, a Magyarországi Billings Központ korábbi vezetőjét, Dr. Körmendy Máriát, aki szintén részt vett a konferencián.

A nap programjának talán legmegrázóbb tanúságtételei délutánra maradtak. Olaj-Rabóczky Anett (Ráhel Szőlőskertje, abortusz.hu) történetéből arra kaptunk választ, van-e élet az abortusz után. Saját személyes történetén keresztül beszélt erről a sokakat érintő problémáról, az abortusz hazugságáról és a posztabortusz szindrómáról és azon kismamák gyógyulásának lehetőségeiről, akik valamilyen oknál fogva az abortusz mellett döntöttek. Említést tett a lelki adoptálásról, amely nem más, mint egy veszélyben lévő magzat lelki örökbefogadása, akiért kilenc hónapon át naponta imádkozunk, bízva abban, hogy szülei az élet mellett döntenek. Olaj Anett ma négy csodálatos gyermek édesanyja, akiket férjével szeretetben, keresztény szellemben nevelnek.
A tanúságtételek sorát Tima Renáta, a Gyermekáldásra várva című könyv szerzője zárta. Magabiztos természetességgel, sajátos humorral fűszerezte előadását, ezzel oldva fel a meglehetősen nehéz, fájdalmas témát, a meddőség problémáját. Férjével három gyermeket fogadtak örökbe, akiket szeretetben nevelnek, megélve a szülői lét minden nehézségét és szépségét. Szavait fontos üzenettel zárta, aminek szépsége éppen az egyszerűségében rejlik. „Hogy milyen az élet az örökbefogadásban? A semmihez képest ez a minden.” – mondta lelkesen, majd hozzátette: „Az egyik tanúságtevő ma a Jézusnak ajándékozott életről beszélt. Azt gondoljuk, hogy mi ajándékozzuk neki az életünket, de tulajdonképpen őt kapjuk ajándékul. Ez egy élethivatás. Merjem kimondani, hogy megajándékozott vagyok. Viszonylagos minden ebben az életben, az is viszonylagos, hogy tudunk-e világra szülni. Az nem viszonylagos, hogy Isten megajándékozottjai vagyunk.”
A konferenciát záró szentmisét a Szent Kereszt felmagasztalása-templomban mutatták be a jelenlévő atyák, ahol Gyulay Endre nyugalmazott megyéspüspök a házasság szentségének fontosságáról beszélt prédikációjában. Arról, hogy a Szentháromság tükörképe a földön a család. Hiszen az ember családban él, párt választ magának, közösséget élethivatásában vagy házasságában. Egyedül nem teljes. „Közösségben kell, hogy éljen, mert magában nem talál megfelelő társat magának. Közösséget, ugyanolyan értékű emberben. S a családban megszületik a harmadik.” Aki befogadja a gyermeket, az magát az Atyát fogadja be. Gyulay Endre püspök atya kifejtette, szükség van saját magunk, életünk megreformálására a szeretet lelkületében. „Én hiszem azt, hogy megmenthető még ez a világ, de ahhoz a keresztényeknek hűsége, szeretete, áldozata, imádsága szükséges.”
A szentmisét követően a templom kertjében megáldásra került az „Imádkozó ember” szobra.

Gergely Klaudia
egyházmegyei médiaképzős hallgató

Elérhetőségek:

Magyarországi Billings Központ
4405 Nyíregyháza, Pásztor u. 5
www.billings.hu
www.billings.life
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tel. 30 422 9889

Fília Alapítvány
4327 Pócspetri, Iskola u. 21
Tel. 30 456 4553
Adószám: 18030129-1-15

 • Galéria:
  • 7M7A0398-1
  • 7M7A0407-1
  • 7M7A0410-1
  • 7M7A0411-1
  • 7M7A0492-1
  • 7M7A0539-1
  • 7M7A0569-1
  • 7M7A0570-1
  • 7M7A0571-1
  • 7M7A0578-1
  • 7M7A0584-1
  • 7M7A0593-1
  • 7M7A0595-1
  • 7M7A0607-1
  • 7M7A0643-1
  • 7M7A0646-1
  • 7M7A0661-1
  • DSC_1426-1
  • DSC_1463-1
  • DSC_1471-1
  • DSC_1505-1
  • DSC_1531-1
  • DSC_1533-1
  • DSC_1538-1
  • DSC_1563-1
  • DSC_1569-1
  • DSC_1574-1
  • DSC_1577-1
  • DSC_1615-1
  • DSC_1622-1
  • DSC_1627-1
  • DSC_1628-1
  • DSC_1637-1
  • DSC_1678-1
  • DSC_1683-1
  • DSC_1693-1

NEKtek! – Veletek!
Készüljünk együtt
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye központi programja 2018-2019
Debrecenben a Megtestesülés Templomban
(4032 Debrecen Borbíró tér 9.)

PROGRAM

Naptár

« Június 2019 »
H K Sze Cs P Szo V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30