Nyomtatás
2019. február 12., kedd 12:49

„Legyünk a tizenharmadik apostol!” - Szent László királyt ábrázoló szobrot áldottak meg Újfehértón

„A lovagkirály alakja legendákat, mondákat ihletett, örökségének fontossága elvitathatatlan. Ránk hagyta életpéldáját, amellyel nagylelkűségre, kitartásra, hazaszeretetre tanít bennünket. Nemcsak alabárdjával, karddal és pajzzsal védte a hazát, de imáival is számos csatát nyert.” Juhász Imre címzetes kanonok, plébános Újfehértó városát és híveit a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye védőszentjének, Szent László királynak a védelmébe ajánlotta 2019. február 10-én, amely alkalmon Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök ünnepi szentmisét mutatott be, majd megáldotta a templomkertben elhelyezett Szent László király szobrot. Az egyházközség ezen ünnepe az egyházmegye alapításának 25. évfordulójára rendezett programsorozat záró eseménye volt. Az egész alakos szobrot Török József kőfaragó mester és munkatársai készítették.

Palánki Ferenc püspök atya prédikációjában arra buzdította a híveket, merjenek a becsület és a tisztesség útján maradva, tizenharmadik apostolként Jézus Krisztus nyomában járni. Az elhangzott (Lk 5,1-11) szentírási szakaszra utalva kiemelte azt a mozzanatot, amelyben Jézus kiválasztja első tanítványait, Pétert, Andrást, Jakabot és Jánost. Meghívja őket, hogy legyenek emberhalászok. E szavakat nem csupán az apostolokhoz intézi, de általuk megszólít bennünket is. Meghív az életszentségre, tanítványaivá kíván tenni minket. Jézus sajátos módon választotta ki tanítványait, akik éppúgy kételkedtek, meginogtak és vívták meg a mindennapok harcait, ahogyan mi is tesszük. S bár olykor hibáztak, de a keresztény ember becsületével beismerték gyengeségeiket. Az Isten szeretetének fényében láthatjuk meg mi is bűneiket.

„Néha-néha meg kell állnunk és rátekintenünk az Istenre, s az Isten fényén keresztül megláthatjuk, hogy hol vannak a gyengeségeink.” A püspök atya kifejtette, a keresztény embernek fontos jellemzője a készség a javulásra és a szilárd hit Jézus Krisztus istenségében. „Nekünk kell lennünk a tizenharmadik apostolnak. Most, ma Jézus minket küld. Sokszor bennünk is kétségek támadnak, a saját céljaink, érdekeink miatt imádkozunk és kérünk az Istentől, megköszönni viszont elfelejtünk.” Bár Jézus ismeri emberi gyengeségeinket, mégis kiárasztja ránk az Ő kegyelmét. Isten nem mond le rólunk gyarlóságaink ellenére sem, nekünk pedig erről a feltétel nélküli szeretetről kell tanúságot tennünk. Az apostolok útján járva megtapasztalhatjuk a szeretet csodáit.

A prédikációt a püspök atya egy a szinóduson elhangzott fontos mondattal zárta. A hit helyett a hit örömét kell továbbadni a fiataloknak, annak örömét, hogy Isten megszólított bennünket és bízunk az Ő kegyelmében.

Az ünnep különlegességét adta, hogy az újfehértói és a hozzá tartozó fíliák megválasztott képviselőtestületének tagjai - mintegy 50 fő - közösen tettek fogadalmat a szentmisén. A zsúfolásig megtelt templomban a hívek tiszteletteljes csendben hallgatták meg a testületi tagok fogadalmát, akik a szent lovagkirály példáját követve ígéretet tettek arra, hogy munkájukkal hozzájárulnak egyházunk előmozdításához, erkölcsi és anyagi értékeinek védelmét tartva szem előtt. Ehhez kérték az Úr Jézus kegyelmét, a Magyarok Nagyasszonyának és az egyházmegye védőszentjének, Szent László királynak pártfogását. A szentmise ünnepélyes elbocsátó áldása után a Boldogasszony Anyánk című régi magyar himnuszt énekelve körmenetben vonultak ki a hívek és a papság a templomkertbe. Szent László szobrát körülvéve a megyéspüspök ünnepélyes keretek között megáldotta azt. Az ünnepség jó hangulatban telt, és közös ebéddel zárult.

A szobor talapzatán a következő sorok olvashatók:

Szent László király
(1046-1095)

Segítsd plébániánk híveit és családjait hitükben növekedni!
Óvd meg városunkat minden természeti csapástól és pusztító járványtól!
Védelmezd hazánkat idegen népek ellenséges hadaitól!
Könyörögj érettünk!

Állíttatott egyházmegyénk alapításának 25. évfordulóján, védőszentjének tiszteletére
a Családok Évében - 2018.

Gergely Klaudia
egyházmegyei médiaképzős hallgató

 • Galéria:
  • DSC_0003-1
  • DSC_0038-1
  • DSC_0048-1
  • DSC_0057-1
  • DSC_0061-1
  • DSC_0067-1
  • DSC_0084-1
  • DSC_0090-1
  • DSC_0097-1
  • DSC_0103-1
  • DSC_0105-1
  • DSC_0110-1
  • DSC_0144-1
  • DSC_0145-1
  • DSC_0159-1
  • DSC_01602-1