Nyomtatás
2019. február 12., kedd 15:47

Újfehértó szoborparkja Szent Lászlót ábrázoló alkotással gazdagodott – Beszélgetés Juhász Imre plébánossal

Juhász Imre címzetes kanonok, plébános az újfehértói Magyarok Nagyasszonya-templom kertjébe Szent László-szobrot állíttatott. Imre atyát arról kérdeztük, hogy mi inspirálta erre.

— A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye védőszentje Szent László király, az itt élő hívő emberek nagy tisztelettel vannak a magyar király iránt. Ez is inspirált a szoborállításra. Szerepet játszott még a döntésemben az, hogy az egyházmegye 25 éve alakult meg, és szolgálatom nagy részét itt töltöttem. Természetesen az is motivált, hogy Újfehértón már tíz éve vagyok plébános, számomra Szent László olyan értéket közvetít, amely ma is követhető nem csak a magam, de a hívek számára is.

— Az életében volt olyan esemény, amelyben felismerte Szent László értékeit?

— Az életemben több alkalommal is felbukkant Szent László. Már bérmálkozóként szerepet játszott, fontolóra kellett vennem, hogy mi is legyen a bérmanevem: László vagy István? Végül az István nevet választottam, de a bérmaapám neve László, akivel mai napig jó, lelki kapcsolatban vagyunk. 1995-ben, Szent László halálának 900. évfordulóján, Miskolcon voltam káplán. Az akkor meghirdetett országos Szent László versenyen, több hittanos csoporttal is elindultunk, és a budapesti döntőbe bekerülve szép eredményeket értünk el. A legfrissebb élményem 2018. november végén volt, amikor városunkban Marosán Csaba, a kiváló kolozsvári színművész rendhagyó irodalmi óra keretében többek között Arany János életét és munkásságát mutatta be. Arany János nagyon tisztelte Szent Lászlót, feltehetően ezért is adta fiának ezt a nevet. A Toldi című művében Szent László legendáját is beleszőtte.

— Az újfehértói hívektől is hallott korábban Imre atya Szent Lászlóról? Voltak írásos dokumentumok arról, hogy a templomban vagy a plébánián valamilyen formában megemlékeztek a szent királyról? Milyen további kutató munkát végzett ezzel kapcsolatban?

— Az egyháztanács tagjától, Kovács Józsi bácsitól és az idősebb hívektől hallottam, hogy a Lourdes-i barlang mellett állt valamikor egy Szent László-szobor, amely ma már teljesen az enyészetté vált. Ez is inspirált engem a szoborállításra. Elkezdtem az előkészületeket, a kutatásokat. Buczkó József hajdúnánási etnográfus elmondta, hogy Polgáron áll egy Szent László-szobor, amelyet Török József újfehértói kőfaragó mester újított fel. A szobor kiöntési negatívjai megvannak, és valószínű, hogy elkészítené a mi egyházközségünknek is. 2018 augusztusában már ennek a negatívnak, öntvénynek az alapján készítették el és állították fel ünnepség keretében a Szent László-szobrot a hajdúnánási római katolikus templom Boldogasszony kertjében.

— Milyen lépéseket tett az atya a szoborállítás érdekében? Kiktől várt, és kiktől kapott segítséget?

— Amikor megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy szobrot állíttatok, több mesterrel, szobrásszal felvettem a kapcsolatot. Láttam, hogy a polgári templom előtti és a hajdúnánási templomkertben felállított szobor mesteri munka, így jutottam el Török József kőfaragó mesterhez, akit megbíztam a feladattal. A szoborállításhoz szükséges anyagi fedezetet az egyházközség adományaiból, befizetéseiből teremtettük elő. Külön nem hirdettük meg az adományozás lehetőségét. Az egyházközség tagjai imával is támogatták a szobor felállítását.

— A városban már korábban is állítottak szobrokat, szoborkerttel is rendelkezik a város főtere. A templomkertben felállított szobor hogyan illeszkedik a városképbe?

— Városunkban valóban több mellszobor látható. A Helytörténeti Múzeum előtt a helyi hírességek, a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet gimnázium előtt Szent István mellszobrát találjuk. Újfehértó főterén az I. világháborús emlékmű katonája, Árpád fejedelem szobra a díszkúttal, a gimnázium előtti fiatal lány, valamint a Mályvás- kertben a lovagló szabadságharcos katona teljes alakos alkotása után, a templomkertben felállított egész alakos Szent László-szobor szintén beleillik a városképbe az esztétikumával, mondanivalójával, üzenetével. Reméljük, megszeretik majd Újfehértó lakosai ezt a szobrot is.

— Milyen üzenete van a kőbe vésett Szent László-szobornak?

— Valószínű, hogy annak idején a környékünkön is megfordulhatott Szent László, hiszen a szabolcsi zsinatot is erre a vidékre hívta össze. Amikor beszélgettünk a szent királyról, felvetődött, hogy mi az, ami kiemelhető az ő életéből? Először is a hazaszeretete. Akkor, amikor jöttek a kunok, a besenyők, Szent László határokat szabott, törvényeket hozott. Sokan bejöttek az országba, de csak azok maradhattak itt, akik tiszteletben tartották az ország törvényeit és vállalták annak betartását. Szent László megvédte az országot a külső ellenségtől, erről több legenda is szól. Egy fejjel magasabb volt mindenkinél, ha kardot fogott, elől ment a csatába és mindenki követte őt. Bátorsága miatt is tisztelték. A hazaszeretetén túl az egyházszeretete is példamutató volt. Kolostorokat alapított, az egyház újraszervezésén sokat dolgozott, Szent István értékteremtő munkáját is tovább folytatta. Kezdeményezte Szent István, Szent Imre és Szent Gellért szentté avatását. Fontos volt számára a lovagiasság, a női nem iránti tisztelet. Példakép lehet a mai társadalom férfi tagjai számára a hazánk szeretetében, az egyház támogatásában is. Az egyház építését, gazdagítását mindenki ma is gyakorolhatja az életállapotának megfelelően, nem kell ehhez királynak lenni. Fontos, hogy Szent László kultusza megerősödjön és fennmaradjon. Ezért is hívtuk meg 2017-ben az egyházmegye mind a 10 László nevű papját, hogy védőszentjük életét, tiszteletét szentbeszédeik által elmélyítsék híveink lelkében.
A szobor valószínű, hogy nagyon sokáig felhívja majd a figyelmet Szent Lászlóra, hiszen naponta több százan és ezren láthatják a templomkertben a Debreceni út mentén. Beépül majd a köztudatba.

— A talapzatra felkerülő gondolatok milyen útmutatást adnak? Miért ezeket a gondolatokat vésette Imre atya a márványlapra?

— Szent László életének megismertetését fontosnak tartom. A szoborállítással is azt szeretném hangsúlyozni, hogy mindannyiunknak (az Újfehértón élőknek is) nagy szükségünk van Szűzanya pártfogására. A templom titulusa: Magyarok Nagyasszonya elnevezése is ezt hangsúlyozza. Szükségünk van arra is, hogy a Szent László által is nagyon tisztelt Szűz Mária legyen pártfogója ennek a vidéknek.
A püspök atya által megáldott szobor talapzatán a következő felirat olvasható:

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY (1046 - 1095) Segítsd plébániánk híveit és családjait hitükben növekedni! Óvd meg városunkat minden természeti csapástól és pusztító járványtól! Védelmezd hazánkat idegen népek ellenséges hadaitól! Könyörögj érettünk! Állíttatott Egyházmegyénk alapításának 25. évfordulóján, védőszentjének tiszteletére, a Családok Évében 2018.

Zsirosné Seres Judit
médiaképzős hallgató

  • Galéria:
    • Juhász Imre