Nyomtatás
2019. április 15., hétfő 12:52

Virágvasárnap Debrecenben is tanúságot tettek Krisztusba vetett hitükről és egységükről a keresztény felekezetek hívei

Ökumenikus városi keresztutat jártak Debrecenben, április 14-én, virágvasárnap,. A Déri Múzeum előtti téren ünnepélyes köszöntő gondolatokkal, bibliaolvasással, barkaszentelési szertartással kezdődött Jézus Krisztus halálára és feltámadására való emlékezés elmélkedéssorozata, amelynek témája idén a hazaszeretet volt. Éppen 170 éve ezen a napon történt, hogy a debreceni Református Nagytemplomban, illetve a Református Kollégium Oratóriumában kimondták a Habsburg-Lotaringiai ház trónfosztását, amely a szuverén magyar állam születésnapját is jelentette.

Papp László Debrecen polgármestere köszöntő gondolataiban elmondta, rendkívüli örömöt jelent számára az egyre erősebbé váló, hagyományteremtő debreceni keresztút.
Debrecenben virágvasárnap az emberek kijönnek az utcára a felekezetek vezetőivel, megfogják egymás kezét, és keresztutat járnak, tanúságot téve amellett, hogy a Krisztusba vetett hitnek, egyházi elköteleződésnek van jelentősége 2019-ben is – fogalmazott a polgármester, majd szomorúan hozzátette, sajnos nem mindenhol gondolkodnak így, és talán Európának van olyan része, ahol ezt nem lehetne megtenni. „Azt üzenjük Debrecenből Európának, a világnak, hogy büszke magyar keresztények vagyunk, igyekszünk a lehető legjobban, legtisztábban megélni hitünket és örömmel készülünk a feltámadás ünnepére.” – hangsúlyozta üzenetében a város első embere.

Fekete Károly református püspök a Jézus bevonulásáról szóló szentírási szakaszra utalva elmondta, szívfacsaró bevonulás, furcsa diadalmenet volt az, ami virágvasárnap történt. Jézus, amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta, mert „Semmi sem volt a híg fényben valódi, sem a csődület, sem az ujjongás, sem az integető pálmaágak, sem a fejhangon intonált hozsánna, egy álságos jelenet mozgatott bábjai voltunk, nem itt dőlt el a sorsunk” — fejezte ki gondolatait Jókai Anna írónő szavaival a püspök. A győzelem pálmaágai hamar átváltoztak töviskoronává, ezért nem szakíthatjuk ki ezt a vasárnapot a szenvedéstörténet sorából, nincs önállósága a virágvasárnapnak, mert ez a kapuja a szenvedés nagyhetének.
Majd így fohászkodott: „Áldott királyunk, aki az Úr nevében jössz, éleslátást és hallást kérünk Tőled, mert bennünk is összevegyül éljenzés, megrendülés, harag, sírás, és mint egy kiszámíthatatlan érzésáradat, úgy gyülemlik zsigereinkben az emberi indulat. Add, hogy a virágvasárnapi történések mögött táruljon fel a csöndes, bensőséges őszinte valóság. Engedelmességed hatalmasabb az emberi karrierkínálatnál és a gyűlöletbeszédnél, de nagyobb a bekövetkező kínnál, szenvedésnél és megalázottságnál is. Hála neked, hogy mindvégig kitartottál megváltásunkért és nem futamodtál meg semmitől. Hozsánna Dávid Fiának.”

Nagyböjt folyamán szívünket bűnbánattal és jócselekedetekkel előkészítettük, és ma virágvasárnap, nagyhét küszöbén állva az egész egyházzal együtt átéljük Urunk húsvéti misztériumát, vagyis szenvedését, halálát és feltámadását— folytatta a köszöntő gondolatok sorát Palánki Ferenc római katolikus megyéspüspök a barkaszentelési szertartás előtt. Jézus ennek a műnek beteljesítésére indult, amikor bevonult Jeruzsálembe tanítványaival együtt. Ma itt Debrecenben mi is Jézus nyomába szegődünk a keresztutat járva. Erre hívunk mindenkit, hogy fogadja el az Úr jó szándékainkat, és részesítsen bennünket keresztjének és feltámadásának örömet adó kegyelmeiből.

Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek, metropolita arra hívta fel a figyelmet, hogy a megáldott pálmaágakkal, barkákkal a kezünkben hasonlítunk a Jeruzsálembe bevonuló Jézust kísérő zsidó gyermekekhez, akik hozsannát kiáltva fogadták és kísérték Őt. Fülöp érsek kérte, a keresztutat járva lépjünk be mi is Jeruzsálembe, a mi Urunk Jézus Krisztus szenvedésének színhelyére. Ne csak kívülről szemléljük az eseményeket, hanem váljunk élő szereplőivé a Jeruzsálemben végbemenő drámai eseményeknek.

A városi ökumenikus keresztútjárás útvonala volt: Kossuth tér (Főnix szökőkút) – Csonkatemplom – Csokonai Színház – Szent Anna-székesegyház – Kormányhivatal – Régi Városháza – Kossuth tér (Főnix szökőkút)

Az állomáshelyeken az elmélkedéseket Varga Klári Jászai Mari-díjas színésznő, Berettyán Nándor és Berettyán Sándor, a Nemzeti Színház színművészei és Dánielfy Gergely, a Kaposvári Egyetem színművész hallgatója olvasták fel. Közreműködtek továbbá a Debreceni Zenede Pendely családjának tagjai, valamint az aznap rendezett Debreceni Dalárdatalálkozó résztvevői: a Gyimesvölgyi Férfikar, a Köröstárkányi Dalárda, a Pest-Budai Dalárda, a Sárándi Dalárda és a Váradi Dalnokok. Vezényelt Berkesi Sándor Kossuth-díjas karnagy. Kísérte a Debrecen Helyőrségi Zenekar Pál István őrnagy vezényletével.

Kovács Ágnes
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Szabó Dávid

 • Galéria:
  • 11
  • 7M7A3346-1
  • 7M7A3570
  • _1
  • _10
  • _11
  • _12
  • _13
  • _14
  • _15
  • _16
  • _17
  • _19
  • _2
  • _20
  • _21
  • _22
  • _25
  • _26
  • _27
  • _28
  • _29
  • _3
  • _30
  • _31
  • _32
  • _33
  • _34
  • _35
  • _36
  • _4
  • _5
  • _6
  • _8
  • _9