Dr. Krakomperger Zoltán plébános ezüstmiséjét ünnepelték Debrecenben
„Amikor bátorkodtam megérinteni szerető szívedet, és szomjamat belőle oltani, akkor egy három részbő...
Szent Péter és Szent Pál ünnepén családi napot tartottak Baktalórántházán
Családi napon találkoztak a baktalórántházi egyházközség hívei a település római katolikus templomke...
Az aratáshoz szükséges szerszámokat is megáldották a családi nappal egybekötött templombúcsún Kisvárdán
„Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak Jézussal.” (EG 1.)
H...
Dr. Krakomperger Zoltán plébános ezüstmiséjét ünnepelték Debrecenben
Dr. Krakomperger Zoltán plébános ezüstmiséjét ünnepelték Debrecenben
Szent Péter és Szent Pál ünnepén családi napot tartottak Baktalórántházán
Szent Péter és Szent Pál ünnepén családi napot...
Képriport a pócspetri úrnapi körmenetről
Képriport a pócspetri úrnapi körmenetről
Az aratáshoz szükséges szerszámokat is megáldották a családi nappal egybekötött templombúcsún Kisvárdán
Az aratáshoz szükséges szerszámokat is megáldották a családi...
2019. április 15., hétfő 15:48

Hídépítők a hit és tudomány között

II. Fides et Ratio – Hit és Értelem multidiszciplináris konferenciát rendezték meg 2019. április 13-án a Debreceni Szent László Katolikus Szakkollégiumban, melynek fővédnöke Palánki Ferenc megyéspüspök volt. A konferenciára olyan szakemberek jelentkeztek, akik elkötelezettek a tudományos kutatásaik bemutatására vallási közegben. A rendezvény célja, hogy különböző szakterületek szólaljanak meg, éppen ezért a szakkollégium egy rendkívül sokrétű, változatos és témákban gazdag találkozásnak adott otthont.

Törő András, a szakkollégium igazgatója arra világított rá, hogy mindnyájan a tudományos élet színterén élünk és mozgunk, és ugyanennek a valóságnak a része a hit is. A tudomány és a hit egy olyan kölcsönös viszonyban állnak egymással, amely megadja a lehetőséget arra, hogy egymásból táplálkozzon a két terület, a közös valóság. Ha a tudományos életünket nem tápláljuk lelkülettel és hittel, akkor az nem telik meg tartalommal. Tartalom nélkül pedig könnyen megérezhetjük a kudarc közelségét. Ha hitünket nem kutatjuk, és nem tápláljuk abból a tudományos színtérből, amelyben élünk, akkor az kiüresedik. A kiüresedett hitet pedig könnyen elhagyjuk. Törő András ezért arra hívta meg a résztvevőket, hogy építsenek hidat a tudomány és a hit között. Azok együttes gyakorlásával és megélésével lehetünk eredményesek abban a világban, ahol Krisztus minden tudomány forrása!


Márta László, a szakkollégium diákja és a konferencia szervezője kiemelte, hogy a szakmaiság és hit olyan alappillére a Debreceni Szent László Katolikus Szakkollégiumnak, amelyet egy családként, egy közösségként élnek meg a fiatalok. A konferencia szervezését és lebonyolítását végig kísérte annak az együtt haladásnak az íze, amelyet a kollégiumi diákok képviselnek. A konferencia napján Márta László ebben a szellemben bátorította társait arra, hogy a szakmai előadásokon és találkozásokon keresztül legyenek fogékonyak és alázatosak világ ügyei iránt.


Bódor Edit, a Főnix Rendezvényszervező ügyvezetője és a Keresztény Értelmiségiek Szövetség debreceni helyi csoportjának vezetője Antoine de Saint-Exupéry fohászával köszöntötte a résztvevőket. Az imában a kis lépések művészetéért imádkozott, amelynek titka a hétköznapokban rejlik: a felismerésekben, a tapasztalatokban, az időbeosztásban, a fontossági sorrendben, a fegyelmezettségben és mértéktartásban, a bátorságban, a kockázatban, az igazságban, a jóságban. A fohász szavai mindannyiunk számára olyan buzdító gondolatokat fogalmaznak meg, amelyek abban segítenek, hogy örömmel tekintsünk az élet kihívásaira és teljes lelkülettel feszüljünk neki feladatainknak:

„Uram… Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie! Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk! Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől! Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van! Taníts meg a kis lépések művészetére!”

 

Bódor Edit, aki a konferencia védnökeként vett részt az eseményen, életállomásain és hivatásán keresztül beszélt Isten valóságáról, szerepéről és kegyelméről. Arra bátorította a fiatalokat, hogy merjék a hitet munkájuk tengelyeként szemlélni, és merjék belecsempészni Isten jelenlétét a profán mindennapokba. Mindezt pedig tegyék azzal a bizalommal és meggyőződéssel, hogy Isten a megfelelő irányba tereli életük történéseit.


A konferencián három meghívott előadó beszélt saját hivatásáról és arról, hogyan találkozik a hit és a tudomány. Három különböző szakterület szólalt meg, akik más és más lényegi pontot emeltek ki.

Vojtkó Ferenc, a DTV szerkesztő-riportere a médiamanipuláció témakörét képviselte. A reklámok, a hírcsatornák, a közösségi oldalak életünk részei. Könnyen eshetünk azonban abba a hibába, hogy a média vonzó életszerűsége négy fal közé zár bennünket, miközben valóságos emberi kapcsolataink nem épülnek. Éppen ezért a médiát fokozott tudatossággal kell alkalmaznunk. Az előadó feltette azt a kérdést, hogy van-e szükség olyan csatornákra, amelyek egyházi tartalmakat közvetítenek. A válasza egy tapasztalatra alapozott egyértelmű igen volt. Az emberek vágynak olyan mindennapi fogalmak boncolgatására, mint a hűség, az odaadás vagy az ünnep. Ebben az esetben a médiát egy olyan eszközként kell használnunk, amely a hitbéli növekedést szolgálja. Előadásában a tudomány és hit kapcsolatáról Szent-Györgyi Albert, munkája során megfogalmazott gondolatát tolmácsolta: „csodálattal és hálával tartozom az Istennek, hogy megengedte a teremtett világ felfedezését”.

Ki vagyok? Hol vagyok? Mi a feladatom? Mi a célom? Milyen lehetőségeim vannak? Dr. Ilonczai Péter, hematológus az orvostudomány szemüvegén keresztül erősítette meg azt, hogy a hit és a tudomány egyaránt a valóságot közelítik meg, és ezekre a kérdésekre keresik a választ. A tudomány nem minden esetben képes állandó igazságokat képviselni. Mivel a tudomány nem egy statikus, hanem dinamikusan fejlődő valóság, ezért a szakmai életben a tapasztalatnak kiemelt ereje van. Az előadó hangsúlyozta, hogy a világ adta széles kínálatban az egyik legnehezebb dolog nemet mondani a lehetőségekre. Pontosan ezért kell arra törekednünk, hogy megtaláljuk a helyünket. Azzal tudunk előre haladni, ha az adott világunkon belül megteremtjük azt a környezetet, amelyben helyünkön vagyunk, és ebben környezetben pedig állhatatosak maradunk a mindennapi teendőkben. A hivatásunk művelését tudatos jelenléttel, hittel és lelkesedéssel kell végeznünk, mert ezek felülmúlják a hétköznapok küzdelmeit. Mindeközben pedig vigyáznunk és figyelnünk kell olyan ellenségekre, mint az érdektelenség, a pesszimizmus, a félelem, a bizalmatlanság vagy a műveletlenség, amelyek a tudománytól és a hittől is eltávolítják az embert.

Dr. Novák Tibor József, a Debreceni Egyetem oktatója egy 1717-es természeti katasztrófa eseménysorozatán és annak korabeli dokumentálásán keresztül mutatta a be a hit és a tudomány összefonódását. A fennmaradt dokumentáció egy olyan, nem klasszikus értelemben vett térkép, amelynek ábrázolásmódja azt domborítja ki, hogy a halálos katasztrófa egy tudományosan bizonyított természeti jelenség következménye volt, azonban Isten akaratát és Isten gondviselését nem zárhatjuk ki ennek tárgyalásakor. Az előadó kiemelte, hogy a felvilágosodás korában igyekeztek tudományos magyarázatot keresni olyan mechanikai törvényre, amelyeket addig Isten működésével magyaráztak. Számos tudományos magyarázat és előrelépés történt, de egy új fogalom is helyet kapott: a fizikoteológia. Ennek lényege, hogy a természettudományos felfedezéseket közvetlen hitvédelmi célokra használják. Ez erősíti azt a tudatot, hogy minden mögött ott áll Isten, mint mozgatórugó. Az előadó megfogalmazta azt is, hogy a tudományos műhelygondolkodásnak, a szakmai felfedezéseknek két rendkívül fontos alappillére van: a közösség és a kommunikáció. Ez két olyan, emberi kapcsolatra alapozott titok, amelyet nem lehet egyszerűen és könnyen az értelemnek tulajdonítani. Ez egy olyan titok, amely az értelmen túlmutat.


A három előadót, a három megközelítést követően különböző témákban adtak elő a konferencia résztvevői. Érintettük a környezeti nevelés témakörét, amely a teremtésvédelem fontosságára hívta fel a figyelmet. Az előadás célja egy olyan jellegű érzékenyítés volt, amely apró, mindennapi cselekedeteken keresztül törekszik a teremtett világ megóvására, hogy a saját tetteink által globálisan változtassunk a környezet rombolásán. A kényelem és a mértéktelenség olyan társadalmi jelenségek, amelyek erkölcsi kudarcok és környezeti kockázatok sorát vetítik elő. Az előadó három gyakori, problémaalapot adó jellemzőre világított rá: irigység, önzés és lustaság. Ezek egyaránt hitünk és környezetünk ellenségei.

Az előadások során számos gondolatébresztő kérdéssel találkoztunk. Vizsgáltuk a posztmodern liberális világkép és a kereszténység kapcsolatát, amely az igazság témakörének elemezésére vezetett rá. A mai világban gyakran hangsúlyt kapnak olyan önmegváltó nézetek, amelyek a helyes utat relatív szemszögbe helyezik. Ezért fontos tudatosan felhívni a figyelmet a Szentírás viszonyítási alapként szolgáló szavaira, a krisztusi keskeny útra és Jézusra, mint abszolút igazságra. Gondolatébresztőként tekintettünk rá Albert Camus munkásságára, aki Sziszüphosz mítoszán keresztül elemzi a bűn, a szabad akarat, a nagyravágyás kérdéskörét. Az előadó a felelősségre hívta fel a figyelmet: arra, hogy a szabad akaratból elkövetett bűneink következményét vállalnunk kell. A megoldás nem a beletörődés vagy az értelmetlen panaszkodás, hanem a felelősségből tudatosan vállat következmény megélése. A konferencián számos további színes téma került bemutatásra: a vallási néprajz tárgykörén keresztül rátekintettünk a papszentelés, újmise és paplakodalom mozzanataira, illetve izgalmas és figyelemfelkeltő plakátok elemzésével kerültünk közelebb a magyar sajtótörténelem egy-egy állomásához.


„Hordozzátok egymás terhét!” Ezzel a bibliai gondolattal zártuk az utolsó előadást, amelyben Orbán Balázs, a Debreceni Szent László Katolikus Szakkollégium diákja és a Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ (DEMEK) munkatársa mutatta be az egyetemen zajló kortárssegítést. Az előadó arra hívta fel társai figyelmét, hogy bátran merjék megismerni a segítségkérés és segítségnyújtás kultúráját egy olyan világban, ahol a kegyetlenség miatt szívesebben bújunk el a négy fal közé problémáink társaságában, mint hogy beszéljünk azokról. A kortárssegítést egy olyan öntevékeny csoport végzi, akik célja, hogy ezeket a problémákat kihozzák a falak mögül. Hogyan és miért teszik mindezt? A kortársság titka a hitelességben rejlik. Egyetemistaként egy közös valóságban élnek, és hasonló élethelyzetekkel találkoznak a segítők és a segítségre várók. Rendszeres konzultációkon és közösségi élményeken keresztül a DEMEK kortárssegítői arra törekednek, hogy nyomot hagyjanak a fiatalokban és felépítsék azt a biztonságot, amelynek alapja a bizalmi viszony. Ez egy olyan érték, amelyből hiányt szenved a világ.


Stressz, feszültség, identitáskeresés, a nyitottság hiánya, depresszió, közömbösség. Ezek mind olyan fogalmak, amelyek élő problémaként vannak jelen. Ezek felismerését, kezelését és a problémákban való eligazodást segítik és erősítik az egészséges emberi kapcsolatok és beszélgetések. A lelki és testi egészség kialakításának és megőrzésének egyik mozgatórugója pedig a hittel való szemlélés. Ennek a szemlélésnek adott lehetőséget a II. Fides et Ratio – Hit és Értelem konferencia is, amelyre a jövő évben ismét várunk minden érdeklődőt!

Hálásan köszönjük a tartalmas időtöltést!


NEKtek! – Veletek!
Készüljünk együtt
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye központi programja 2018-2019
Debrecenben a Megtestesülés Templomban
(4032 Debrecen Borbíró tér 9.)

PROGRAM

Naptár

« Július 2019 »
H K Sze Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31