Nyomtatás
2019. május 09., csütörtök 09:18

„Én vagyok a feltámadás és az élet.” Nyíregyházán is bemutatták a Hogy a lámpatartóra tegyék című kötetet

Május 7-én, Nyíregyházán a Református Gyülekezeti Ház kazettás termében került sor a Hogy a lámpatartóra tegyék című húsvéti interjúkötet bemutatójára. A három debreceni főpásztorral, Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspökkel, Fekete Károly tiszántúli református püspökkel és Kocsis Fülöp hajdúdorogi görögkatolikus érsek-metropolitával Elmer István író, újságíró beszélgetett a kötet keletkezéséről, az egyes fejezetek tanításairól, valamint az olvasókat foglalkoztató legfontosabb kérdésekről.
A könyvbemutatót a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének nyíregyházi csoportja szervezte.

A teltházas program lehetőséget adott arra, hogy a jelenlévők megvásárolják és átlapozzák a különleges interjúkötetet, amely idén tavasszal jelent meg a Szent István Társulat gondozásában. A szerző, Elmer István író, újságíró elmondta, nagy örömet jelent számára, hogy részt vehetett a könyv megszületésében.
Húsvét üzenete minden embernek szól. Jézus Krisztus feltámadása a keresztény ember életének egyik legfontosabb eseménye. Ünnep, ígéret, misztérium. Az Apostoli hitvallást szívvel-lélekkel, eleven hittel imádkozók gyakran elmélkednek húsvét üzenetéről. Teszi ezt most a három debreceni püspök, élő ökumenikus szellemben, őszinte nyíltsággal, hittel és szeretettel.

A kötet rendkívüliségét az adja, hogy a főpásztorok tudományosan, közérthetően, a lélekből fakadó szeretetteljes tanítani akarás harmonikus egységével szólalnak meg benne. Ennek eredményeképpen minden olvasó számára világos, megszívlelendő tanításokat kapunk, melyeket érdemes újra és újra átelmélkedni. Elmer István író elmondta, hogy szerinte ez adja a kötet legnagyobb értékét. A főpásztorok megköszönték Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi megyéspüspöknek – aki maga is jelen volt a bemutatón – a kezdeményezést, amely lehetőséget adott a kötetet eredményező kötetlen beszélgetésekre.

A bemutató mindannyiunk számára fontos, elgondolkodtató kérdéseket vetett föl. Mindenekelőtt magáról az emberről, s kiemelten az elveszett európai emberről, aki a végletek rabja. Vagy azt gondolja magáról, hogy ő a minden, vagy épp ellenkezőleg: semminek érzi magát. A megoldás az Istennel való együttműködés.

„A hitben állandóan fejlődni kell.” – emelte ki Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita. A kötet egyik célja, hogy együttgondolkodásra késztesse az olvasót. Lassan, elmélyülten olvasva, megfontolva, megízlelve minden szavát, gondolatát, a ma embere gyarapodhat a hitben. A főpásztorok egyetértettek abban, hogy nem a testvéregyházak közötti különbségekre kell koncentrálni, hanem az által erősíteni egymást, ami összeköti őket. Arra a kérdésre, hogy miben különbözik a kereszténység minden más vallástól hasonló válaszokat adtak a főpásztorok. A keresztény vallás legfontosabb ajándéka, egyszersmind legnagyobb titka a Jézus Krisztussal való egyesülés, a megváltás csodája. Ő pedig élő valóság, aki „velünk van minden nap a világ végezetéig.” Palánki Ferenc megyéspüspök hozzátette, hogy a kinyilatkoztatásnak, a magváltásnak középpontjában maga Jézus áll, s már a Lázár-jelenetben, a Mártával való találkozásakor figyelmeztet: „Én vagyok a feltámadás és az élet.” Ő az ajándékozó, aki megígéri nekünk az örök életet. Fontos kérdés, hogy mi, megváltott emberek, hogyan tekintünk a halálunkra: materialista keresztényekként vagy a feltámadás reményében, hívő keresztényként. „Úgy kell tekintenünk a halálunkra, mint az élet teljességére jutásra. Áttörjük az idő falát, és mint egy éjszakai álomból, felébredünk a világosságra.” – hívta fel figyelmünket Palánki Ferenc püspök atya.

A halál is éppúgy húsvéthoz tartozik, mint az abból való feltámadás. A keresztény emberben is van félelem, s ahhoz, hogy hittel ráhagyatkozzunk az Istenre, szükségünk van táplálékra, mely által erőt meríthetünk. Az Eucharisztia, az Úrvacsora, a szentáldozás „titokzatos egysülés Jézus Krisztussal.” – fejtette ki Fekete Károly református püspök. Ez a találkozás erőt ad, feltölt, erősíti a hitünket és táplálja testünket, lelkünket egyaránt. Elaltatja kételyeinket, lecsendesíti bennünk a vihart.

A beszélgetés inspiráló volt nemcsak a hallgatóság, de a főpásztorok számára is, hiszen mély, elgondolkodtató, magvas gondolatok fogantak meg bennük egymás szavait hallgatva. Palánki Ferenc püspök atya elárulta, hogy a kötet címe is ebből az élményből fakad. A beszélgetések alkalmával megfoganó tanításokat meg kell osztani másokkal is, hiszen lámpát sem azért gyújtanak, hogy véka alá rejtsék, hanem hogy a lámpatartóra tegyék. A legfontosabb törekvés, hogy megtaláljuk és erősítsük egymásban azt, ami krisztusi és ne a különbségekre helyezzük a hangsúlyt.

A beszélgetés húsvét egyik legnagyobb titkának, a testben való feltámadás kérdésének megválaszolásával zárult. Jézus feltámadt, tehát van feltámadás és a teremtett világban egy látható, érezhető részünk, egy bizonyos anyagmennyiség már megdicsőült az Ő feltámadásával. Ez egy csodálatos nagy misztérium. Ezért sem mindegy, milyen gyakorisággal vesszük magunkhoz Krisztus valóságos testét és vérét. Az egyesülésnek változást kell előidéznie a lelkünkben, magunkkal kell vinnünk, nem hagyhatjuk a templomaink falai között. Meg kell mutatnunk másoknak is.
A tanulságos párbeszéd, az értékes gondolatokkal teli eszmecsere lezárását követően az érdeklődőknek lehetőségük nyílt dedikáltatni az általuk megvásárolt könyveket. Az értékes gondolatokat magában foglaló kötet valóban olyan, akár egy lámpa a csillagtalan, sötét éjben. Megvilágítja azt, ami igazán lényeges. Fénye pedig ott ég tovább lelkünk legmélyén, várva, hogy továbbadjuk.

Gergely Klaudia

 • Galéria:
  • 1-1
  • DSC_0434-1
  • DSC_0437-1
  • DSC_0438-1
  • DSC_0442-1
  • DSC_0445-1
  • DSC_0447-1
  • DSC_0465-1
  • DSC_0468-1
  • DSC_0478-1
  • DSC_0480-1
  • DSC_0482-1
  • DSC_0493-1
  • DSC_0494-1
  • DSC_0498-1
  • DSC_0500-1
  • DSC_0502-1
  • DSC_0508-1
  • DSC_0511-1
  • DSC_0512-1
  • DSC_0513-1
  • DSC_0514-1
  • DSC_0516-1
  • DSC_0523-1
  • DSC_0527-1
  • DSC_0534-1