Farsangi mulatságot tartottak a Seregély István Papi Szociális Otthonban
Télbúcsúztató, tavaszváró farsangi mulatságot rendeztünk a Seregély István Papi Szociális Otthonban....
Papnövendékek látogatták meg egykori szeminarista társukat a rakamazi plébánián
Biztosan sokan emlékeznek még arra a felajánlásra, amelyet a 2019-ben pappá szentelt Sziklai Dávid, ...
Dicsőítsük együtt az Urat! – Az egy évvel ezelőtt rendezett Szentlélek szeminárium résztvevői találkoznak Debrecenben, a Szent László-templomban
Közel egy évvel ezelőtt 2019. április14-én kezdődött a Szentlélek szeminárium a debreceni Szent Lász...
Egyházmegyei óvodai szakmai tanácskozást tartottak Debrecenben, a Püspöki Hivatalban
A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 2020. február 17-én óvodai szakmai tanácskozást tartott a Püspöki...
Farsangi mulatságot tartottak a Seregély István Papi Szociális Otthonban
Farsangi mulatságot tartottak a Seregély István Papi Szociális...
Papnövendékek látogatták meg egykori szeminarista társukat a rakamazi plébánián
Papnövendékek látogatták meg egykori szeminarista társukat a rakamazi...
Dicsőítsük együtt az Urat! – Az egy évvel ezelőtt rendezett Szentlélek szeminárium résztvevői találkoznak Debrecenben, a Szent László-templomban
Dicsőítsük együtt az Urat! – Az egy évvel...
Egyházmegyei óvodai szakmai tanácskozást tartottak Debrecenben, a Püspöki Hivatalban
Egyházmegyei óvodai szakmai tanácskozást tartottak Debrecenben, a Püspöki...
2019. december 30., hétfő 14:05

A pap szolgálatának legfontosabb feladata Isten szeretetének továbbítása - Hálaadó szentmisét mutatott be Bosák Nándor nyugalmazott püspök atya 80. születésnapján Nyíregyházán

Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi püspök atya hálaadó szentmisét mutatott be életéért, papi szolgálatáért 80. születésnapján, december 28-án a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban. Az ünnepi szentmisén részt vett dr. Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke, Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Szocska Ábel nyíregyházi görögkatolikus megyéspüspök, Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora, valamint az egyházmegye papjai és hívei.

A szentmise elején Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök köszöntötte az ünnepelt püspök atyát, hálát adva hivatásáért, szolgálatáért:
„Törd meg az éhezőnek kenyeredet” (Iz 58,7). A Bosák Nándor püspök atya által választott ószövetségi jelmondat a kenyérszaporítás történetében teljesedett be, amikor Jézus jóllakatta az embereket. A püspök atya életében valósággá vált ennek üzenete, ő is megtörte a kenyeret, táplálékot adott a rábízottaknak, lelkipásztori, papnevelői és később – a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megszervezésével és irányításával – az egyházkormányzati szolgálatában.

Hálát adunk azért is, hogy püspök atya élete mindig gyümölcsöző volt. Az Örömhír ez évi karácsonyi számában megjelent interjúban Nándor püspök atya gondolatain keresztül is megmutatkozik mély hite, egyszerűsége, szerénysége, istenkapcsolata, az Istenbe vetett bizalma és az alázatos lelkülete, ahogyan végezte és végzi ma is a szolgálatát. Mindannyiunk számára alkalom ez a hálaadásra.
Isten segítse, hogy továbbra is tudja megtörni a kenyeret, és tanúja lehessen Isten végtelen jóságának. Szokták mondani, hogy az ember élete reggel fényes, délben átlagos, este pedig szürke. Nándor püspök atya szolgálata, bölcs hozzáállása az élethez azt bizonyítja, hogy az ember élete lehet reggel fényes, délben még fényesebb és estefelé a legszebb. Köszönjük szépen, Püspök atya, az egész szolgálatát! Isten éltesse! – fejezte be köszöntő gondolatait Palánki Ferenc megyéspüspök.

Szocska Ábel főpásztor a görögkatolikus egyház nevében köszöntötte Bosák Nándor püspök atyát, kifejezve jókívánságait. „Az ifjúnak az erő a kitüntetése, az öregeknek meg az ősz haj a díszük” (Pél 20,29). A görögkatolikus egyházi hagyományban az ikonokon és kereszteken sokszor használják az aranyat, ami Isten dicsőségét, ragyogását fejezi ki.
„Kedves Püspök atya! Amíg fiatal volt, Isten erőt adott egy rendkívüli feladathoz, hogy első püspökként végezze szolgálatát az új egyházmegye megszervezésében. Mostanra az Úristen megadta az ősz haj ékességét is” – fogalmazott Ábel püspök, majd azt kívánta, hogy élete hátralévő minden napján az Úristen ragyogó fényessége övezze. Ennek szimbólumaként pedig egy aranyozott keresztet ajándékozott Bosák Nándor püspök atyának.

A szentmise homíliájában Felföldi László általános püspöki helynök, nyíregyházi plébános köszöntötte az ünnepelt püspök atyát, aki mellett hosszú évtizedeken keresztül közvetlen munkatársaként, titkáraként és irodaigazgatóként, majd helynökként szolgált, végigkísérte életének kiemelkedő szakaszaiban. A helynök atya bevezető gondolataiban az emberi életet egy gyümölcsfához hasonlította, amelynek legfontosabb része, a gyökér. A fának ez ad tartást, táplál, és belőle újra és újra erőt lehet meríteni.
Bosák Nándor püspök atya életében is fellelhetőek az erőt adó gyökerek, ezekre mutatott rá a beszédében Felföldi atya.

Az egyik ilyen tápláló erő a hit, amelyről a püspök atya egy vele készült interjúban így fogalmazott: „Amikor a papai hivatás mellett döntöttem, akkor arról is döntöttem, hogy eszköze leszek a Megváltónak és ebben a szellemben igyekeztem végezni legjobb tudásom szerint a hivatásomat.”
László atya is kiemelte Nándor püspök életében az egyházkormányzási szolgálatot, amely talán a legnehezebb időszak lehetett a hivatásában, hiszen az új egyházmegye megszervezése természetszerűen titkokat, bizonytalanságokat, megoldandó feladatokat hordozott magában. Mindezen küzdelmes időszakot Felföldi atya Babits Mihály Örökkék ég a felhők mögött című hitvallásával szemléltette. „Futottam hősen, szüntelen, lélekzetlen; olykor szinte elbukni látszottam; s hasonlítottam ahhoz a fához, melynek koronáját földig csapja a szél... Mi tart fönn? Mi a gyökér, mely nem szakad el? mely elpusztíthatatlan táplál valami kimeríthetetlen erővel? A hit az élet ereje: az ember, ha egyszer él, akkor valamiben hisz... Ha nem hinné, hogy valamiért élnie kell, akkor nem élne..."

//…// „S hiszek a békében. Hiszek a harmóniában, melyre vágy a lélek, a szépségben, melyért kiáltoz az anyag, a szeretetben, melyért epednek a népek. Hiszek a nehézben, hogy nem lehetetlen!
//…// Ember vagyok, s hiszek az emberben.” A következő erőt adó, éltető gyökér, a béke. Megcsodálhattuk püspök atya életében azt a szívet, amely hű volt a békéhez és a legkritikusabb helyzetekben sem ingott meg. Krisztus békéjét hordozta. Ez mindennek alapja. Ha nincs béke a szívben, minden munka, áldozat csak feszültséget terem és nem gyümölcsöt. Enélkül az élet nem teljesedhet be – fogalmazott Felföldi László, majd ismét az irodalom nagyjaihoz fordulva Reményik Sándor költő szavaival elmélkedett a békéről:

„Valami furcsa összehangolódás,
Valami ritka rend –
Széthúzó erők erős egyensúlya,
Mély belső bizonyosság idebent –
Bizonyosság arról, hogy élni jó,
Szenvedni elkerülhetetlen,
Szeretni tisztán: megistenülés,
Meghalni szép –
S a Kifejezést meglelni mindezekhez,
Megtalálni a felséges Igét:
Az Igét mindezekhez:
A Béke ez.”

A béke és a szeretet kézen fogva járnak. Csak az igazán békében élők szívében születik meg az éltető és építő szeretet. Ez a harmadik gyökér, amelyre a nyíregyházi plébános rámutatott.
A valódi nagyság és az egyetlen igazi szépség abból fakad, ha tökéletes összhangban vagyunk Isten tervével. Minden ember életében mást jelent ez az összhang, és ha megvalósítjuk a saját tökéletességünket, rátalálunk az örömre, amit a szeretetben keresünk. Hálaadáskor ezt a szeretetet köszönjük meg, és mindazt, amit kaptunk a püspök atya élete példájából. A hit útja, a béke megteremtése és a szeretet gyümölcstermő ereje ránk is vár – hangsúlyozta Felföldi László általános helynök.

Az igazi hálaadás befejeztével Veres András, a konferencia elnöke az MKPK, valamint a papság nevében köszönte meg Bosák Nándor püspök atyának azt a gyümölcsöző munkát, amit éveken keresztül megtapasztalhattak. András püspök arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelenlévő papok közül sokan vannak, akik a püspök atya szemináriumi szolgálatának idején lettek pappá.
„Törd meg az éhezőknek kenyeredet” jelmondat a püspök atya életében úgy is megvalósult, hogy segítette azok számát növekedni, akik ezt a kenyértörést továbbfolytatják Isten népe számára. Sokan vagyunk, akik az ő segítségével jutottunk el a papságig. Leginkább ez az, ami nemcsak hogy örömmel töltheti el az ő ünneplő szívét, hanem a leghosszabban megmaradó gyümölcse is lesz életének, hiszen mi is továbbadjuk mindazt, amit tőle kaptunk. Így mondok köszönetet az Isten népéért, a papságért és az egész magyar egyházért tett szolgálatáért és egyben kérem, hogy Isten segítse továbbra is és oltalmazza a Szűzanya – fejezte be köszöntő gondolatait Veres András megyéspüspök.

A szentmise befejező áldása előtt végül az ünnepelt Bosák Nándor püspök atya szólt néhány szót. Megköszönve a jelenlétet, az együttünneplést, jókívánságokat, kifejtette: Életem legnagyobb és legfontosabb szakaszának tekintem, amikor a papságra készülőket szolgálhattam, segíthettem, támogathattam. A papi szolgálat által jut el igazán az emberekhez is az a kegyelem, amit a Jóisten a hívők számára adott. A papi szolgálat Isten szeretetének a meghosszabbítása az emberek között. Éppen ezért, amikor a magam szolgálatáért hálát adok, azt kívánom minden paptestvéremnek, hogy élete legfontosabb és legmélyebb feladata Isten szeretetének, jóságának továbbítása legyen, hogy megsokszorozódjon az a kenyér, amit az Eukarisztiában Jézus Krisztus testévé formálva szétosztunk a híveknek – mondta el üzenetét Bosák Nándor nyugalmazott püspök atya a hálaadó szentmiséjén, majd áldást adott a hívekre.

A Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi püspök atyával készült interjú itt olvasható: http://www.dnyem.hu/index.php/item/2712-a-visszavonulas-termeszetes-resze-az-ember-eletenek-beszelgetes-a-80-eves-bosak-nandor-nyugalmazott-puspok-atyaval 

Kovács Ágnes
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 • Galéria:
  • 1(1)
  • 7M7A6440
  • 7M7A6442
  • 7M7A6444
  • 7M7A6447
  • 7M7A6449
  • 7M7A6453
  • 7M7A6455
  • 7M7A6474
  • 7M7A6477
  • 7M7A6481
  • 7M7A6484
  • 7M7A6486
  • 7M7A6494
  • 7M7A6495
  • 7M7A6496
  • 7M7A6498
  • 7M7A6500
  • 7M7A6502
  • 7M7A6505
  • 7M7A6507
  • 7M7A6508
  • 7M7A6511
  • 7M7A6519
  • 7M7A6523
  • 7M7A6524
  • 7M7A6527
  • 7M7A6530
  • 7M7A6532
  • 7M7A6533
  • 7M7A6540
  • 7M7A6541
  • 7M7A6557
  • 7M7A6559
  • 7M7A6560
  • 7M7A6562
  • 7M7A6564
  • 7M7A6566
  • 7M7A6567
  • 7M7A6568
  • 7M7A6573
  • 7M7A6574
  • 7M7A6576
  • 7M7A6577
  • 7M7A6578
  • 7M7A6583
  • 7M7A6587
  • 7M7A6589
  • 7M7A6594
  • 7M7A6596
  • 7M7A6597
  • 7M7A6601
  • 7M7A6609
  • 7M7A6629
  • 7M7A6631
  • 7M7A6633
  • 7M7A6635
  • 7M7A6636
  • 7M7A6638
  • 7M7A6639

Free Joomla templates by L.THEME