2020. január 16., csütörtök 15:33

A Jézus Szíve nagykilenced gyakorlata nem más, mint egy felajánlás, szerződés

„Gazdag gyümölcsöket és nagy átalakulást eredményez mindazokban, akik magukat neki átadják és buzgón gyakorolják… Megtalálják a békét a családjukban, támogatást a munkájukban, az Úr áldását minden vállalkozásukban, vigasztalást a bajaikban, menedéket életükben és haláluk óráján.” (Alacoque Szent Margit magán-kinyilatkoztatásából)

Január 1-jén, a Szűz Mária, Isten Anyja ünnepén bemutatott szentmisén Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülésre Jézus Szíve nagykilenced (kilenc egymást követő elsőpénteken januártól, szeptemberig) elvégzésére buzdította a híveket: http://www.dnyem.hu/index.php/item/2715-jezus-szive-nagykilenced-elvegzesevel-keszuljunk-a-nemzetkozi-eucharisztikus-kongresszusra-palanki-ferenc-megyespuspok-ujevi-uzenete

A felhívásra egyházmegyénkből nagyon sok egyházközség csatlakozott. A nagykilenced első péntekén bemutatott szentmisék előtt és után – a megszokott elsőpénteki gyónásoktól eltérően – a plébános és káplán atyák meglepetésére a hívek szép számmal várakoztak megtisztulásra a gyóntatószék előtt.

„Egyetlenegy ájtatossági gyakorlatot sem ismerek a lelki életben, amely annyira alkalmas volna, hogy rövid idő alatt a lelket a legmagasabb tökéletességre emelje és megízleltesse vele az igazi édességet, amelyet Jézus Krisztus szolgálatában találunk” – olvashatjuk Alacoque Szent Margit leveleiből.
Egy pénteki napon, a szentáldozás alatt ezeket a szavakat intézte Jézus Alacoque Szent Margithoz: „Szívem határtalan irgalmasságában megígérem neked, hogy mindenható szeretetem megadja a végső töredelem kegyelmét mindazoknak, akik kilenc egymás utáni hónap első péntekén megáldoznak. Nem halnak meg kegyelem nélkül, sem a nekik szükséges szentségek vétele nélkül. Isteni Szívem biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban.”

Jézus Szent Szíve tiszteletének főgyakorlata a felajánlás, vagyis a szerződés

Sokan vannak, akik rutinszerűen minden nap felajánlják magukat Istennek az imakönyvben talált rövid imával, de valójában a felajánlás nem történik meg, mivel azt gyakorolni is kell. A felajánlás, szerződés gyakorlatáról P. Alcaniz Florentin SJ „A boldogság útja” című kisfüzetében így ír: A szerződést Jézus a következőképpen fogalmazta meg Alacoque Szent Margit magánkinyilatkoztatásában: „Gondoskodjál Te az én dicsőségemről és az én ügyeimről, akkor az én Szívem rólad és a te ügyeidről fog gondoskodni.”

Mit jelent tehát ez a kétirányú szerződés?

A szerződésnek, szövetségnek, felajánlásnak két része van: Jézus rólam és az én ügyeimről gondoskodik, ennek fejében én az Ő ügyéért apostolkodom.

Hogyan gondoskodik rólam Jézus?

Ehhez az szükséges, hogy az Ő szeretetteljes gondviselésének mindent teljesen át kell engedni; testemet, lelkemet, életemet, egészségemet, családomat, ügyeimet, egyszóval mindent. Mindezt Jézus saját tetszése szerint fogja rendezni, és ebben szabadkezet kell adnunk Neki. „Házadnak minden kulcsát át kell adnod nekem, hogy abban kedvemre ki-bejárhassak. Nem szabad rám felügyelned, hogy mit teszek, sem számadást nem követelhetsz tőlem, ha mindjárt tetteim okát talán nem is látod be, sőt akkor sem, ha úgy tűnik fel neked, hogy minden a károdra történik. Minthogy gyakran vakon kell előre menned, legyen vigaszodra a gondolat, hogy jó kezekben vagy. Ha ily módon minden ügyedet nekem felajánlod, ez nem jelenti azt, hogy ezért mindent tetszésed szerint kell irányítanom. Úgy legyen, hogy mindent én szabályozzak, ahogy a legjobbnak látom, hogy mint Úr és Király teljes szabadsággal intézkedhessem. Jóllehet, előre látom, hogy határozataim olykor fájdalmat okoznak neked. Te csak a jelent látod, de Én a jövőbe nézek. Vannak megoldások, melyek a jelent tekintve egészen szerencséseknek látszanak, a jövőre nézve azonban károsak lennének. Eltekintve ettől, időnként szándékosan megengedem, hogy terveid romba dőljenek, hogy ezáltal hitedet és bizalmadat próbára tegyem, és hogy érdemekben gyarapodjál.
Ezzel azonban nem azt akarom, hogy külső, belső ügyeidet elhanyagold. Kövesd, mint alapelvet, az evangélium tanácsát. Olyan szorgalommal láss minden dolgodhoz, mintha a siker egyedül tőled függne. De azután szólj hozzám bizalommal: Jézus Szentséges Szíve, megtettem, ami gyöngeségemtől telt, a többi Tőled függ, a Te gondviselésedre bízom a sikert.” (P. Alcaniz Florentin SJ: A boldogság útja)

A felajánlás második, ránk vonatkozó része

A te kötelességed, melyért latba kell vetned lelked minden erejét, az, hogy szent érdekeimről gondoskodjál. Ez a gondoskodás legyen a hőmérő, amely irántam való szereteted fokát mutatja. Érdekeim pedig nem mások, mint a lelkek, ők az én kincsem, szerelmem. Amint szolgálómnak, Margitnak megmondottam, minden szívben fel akarom állítani szeretetem országát.

Sokféle mód nyílik az apostolkodásra

Imádság a templomban, otthon, munkahelyeden, az utcán: Jézus Szentséges Szíve, jöjjön el a te országod! Ez legyen kiáltásod, amely felszáll ajkadról egész nap. Ki ne tudna ily módon apostolkodni? Adj nekem sok lelket, akik ezeket a nyilakat állandóan az ég felé röpítik. Ezek a röpimák olyanok, mint a vízcseppek, amelyek elpárologva felszállnak, felhőkké lesznek, és termékenyítő esőként hullnak a földre.

Szenvedő, vagy elfogadott áldozat panasz nélküli, türelemmel viselése, vagy felajánlása gazdag apostoli tevékenység. A kereszt a legértékesebb áldozat, drágakő, mégis mennyi megy veszendőbe az emberek között. Az önmegtagadás áldozata a lelki élet kiváló gyakorlata. Törekedj megszokni, hogy kis dolgokban állandó önmegtagadást gyakorolj. Mindezt azért, hogy én uralkodjam életedben.

A mindennapi munka nem vonhatja el figyelmünket Jézusról, hanem éppen ellenkezőleg azt apostoli munkává lehet változtatni. Minden az akarattól függ. Ugyanazt a darab fát el lehet égetni tüzelőnek, de lehet belőle értékes szobrot is faragni. Minden foglalkozásban törekedjetek cselekedeteiteket jól elvégezni, hogy azok Isten országának építéséhez értékes érmékké váljanak.
Törekedjetek a békére, amely szentebbé tesz benneteket. Minél szentebbek vagytok, annál hatásosabbak, hitelesebbek minden cselekedetetek Isten dicsőségére.

Jézus Szent Szíve-tisztelet terjesztése, imagyakorlat, nyomtatvány ajánlása is lehetőség Isten országának terjesztésére.

Bátorság!

Nagyon könnyű dolog apostolnak lenni. Utánozd a napraforgót, amely szüntelenül a nap felé fordul. Válassz ki magadnak egy ünnepnapot, a legközelebbit. Közben e gondolatokat nyugodtan olvasgatva, készítsd elő a lelkedet. Ha elérkezett a kitűzött nap, gyónjál meg, járulj áhítattal a szentáldozáshoz. Mikor szívedbe betértem, itt az alkalmas pillanat, hogy felajánlásod megtedd, amely egy életprogramot jelent. De semmi sem kötelez. Tág szívet akarok, nagylelkűséget és szeretetet. Csak azt kívánom, hogy elhatározd magadat arra, hogy felajánlásodat amennyire csak tudod, megvalósítod és naponként megújítod. Ha felajánlásodat minden nap megújítod, akkor meg is fogod ezt tartani. Tedd ezt meg, és akkor új erőteljes életet fogsz lelkedben megtapasztalni.

Napi felajánlás

„Felajánlom magam a Mi Urunk Jézus Krisztus Szentséges Szívének és Neki szentelem személyemet, életemet, cselekedeteimet, valamint megpróbáltatásaimat és szenvedéseimet: olyannyira, hogy mától fogva egészen az Ő szeretetére és tiszteletére adom át magam.
Rendületlen szándékom, hogy csakis Jézus Szívéé legyek, és hogy mindent az Ő szeretetéért tegyek, egyben pedig elvessek minden Néki nem tetszőt.
Ezért tehát Téged választalak, Ó Szentséges Szív, szeretetem egyetlen tárgyául, életem örzőjéül, üdvösségem zálogául, gyarlóságom erejéül és bűneim vezekléséül. Ó irgalommal és jósággal teljes Szív, légy biztos menedékem halálom óráján.
L é g y igazolásomra Mindenható Atyád előtt, és távoztasd el tőlem jogos haragjának sujtásait. Ó Szerető Szív, minden bizalmam Beléd helyezem, mert noha mindenben félnem kell önmagam gonoszságától és gyarlóságától, viszont mindent remélni merek a Te jóságodtól és bőségedtől.
Irtsd ki belőlem mindazt, ami Néked nem tetsző, vagy ami ellenáll Szent Akaratodnak. Engedd, hogy tiszta Szereteted oly erővel uralkodjék szívemen, hogy soha többé el ne tudjalak felejteni, vagy Tőled elszakadni. Ó engedd, hogy Szereteted gazdagságából elnyerhessem azt a kegyelmet, hogy nevem be legyen írva Szentséges Szívedbe, mert Beléd óhajtom helyezni minden boldogságom és dicsőségem, és a Te hódolatteljes szolgálatodban akarok élni és halni.” ( Alacoque Szent Margit imája)

 

Alacoque Szent Margit Mária szűznek (1647–1690) 1675. június 15-én látomásban volt része, amelyben az Úr Krisztus megbízta azzal, hogy gondoskodjék Jézus Szívének ünnepéről. Magánkinyilatkoztatásait később a Lelki magábaszállás című könyvben is közzétették.
Életéről bővebben itt olvashatunk: https://www.magyarkurir.hu/hirek/alacoque-szent-margit-maria-szuz

Forrás: P. Alcaniz Florentin SJ: A boldogság útja című kis füzete (Korda R. T., 1944), amelyben a szerző Jézust saját szavaival szólaltatja meg, ahogyan elmagyarázza, hogyan kell a felajánlani magunkat Jézus Szent Szívének.

Örömhír sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

  • Galéria:
    • All_Saints_Catholic_Church_St._Peters_Missouri_-_stained_glass_sacristy_Sacred_Heart_detail