Megjelent az Öröm-hír, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye lapjának 2020. évi húsvéti száma
A világban, hazánkban kialakult járvány mindannyiunkat ismeretlen helyzet elé állított. A jelen álla...
„Aki hisz énbennem, ha meghal is, él”. Te hiszed-e ezt? – Palánki Ferenc megyéspüspök gondolatai nagyböjt ötödik vasárnapján
Most különleges utat, a hit útját járjuk, mert nem jöhetnek a hívek a templomba, nem érezhetjük fizi...
Senki sem menekülhet meg önmagában – Ferenc pápa rendkívüli Urbi et Orbi áldása a járvány idején
Ferenc pápa március 27-én, pénteken imát vezetett és rendkívüli, teljes búcsúval járó Urbi et Orbi á...
Nagy horderejű változás az oktatásban egyetlen hétvége alatt – Molnár Katalin EKIF főigazgatóval az egyházmegyénk fenntartása alatt működő iskoláink jelenlegi életéről – a digitális oktatásról – beszélgettünk
Nagy horderejű változás az oktatásban egyetlen hétvége alatt...
Megjelent az Öröm-hír, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye lapjának 2020. évi húsvéti száma
Megjelent az Öröm-hír, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye lapjának 2020....
„Aki hisz énbennem, ha meghal is, él”. Te hiszed-e ezt? – Palánki Ferenc megyéspüspök gondolatai nagyböjt ötödik vasárnapján
„Aki hisz énbennem, ha meghal is, él”. Te...
Senki sem menekülhet meg önmagában – Ferenc pápa rendkívüli Urbi et Orbi áldása a járvány idején
Senki sem menekülhet meg önmagában – Ferenc pápa...
2020. március 25., szerda 10:27

Szűz Mária döntésével kaput nyitott az Istennek, hogy a világba beléphessen

Gyümölcsoltó Boldogasszony, Urunk születésének hírüladása ünnepének hittani tartalma, hogy az örök Ige emberré lett a Boldogságos Szűz Mária tisztaságos méhében. Az ünnep népegyházi elnevezése arra vezethető vissza, hogy a gazdálkodó emberek a mai napon kezdték meg az oltást, a gyümölcsfa szemzését a kertészetükben. A párhuzam kézenfekvő: az üdvösségtörténelem gyümölcsoltása, az örök Ige megfoganása a boldogságos Szűz Mária méhében az Ő édesanyjában.
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, március 25-én, Krakomperger Zoltán plébános mutatta be a reggel 7 órakor kezdődő szentmisét a debreceni Szent Anna-székesegyházban, amit élőben közvetítettünk az egyházmegye facebook oldalán. (A szentmise visszanézhető: https://www.facebook.com/dnyem/videos/815415938966483/ )
Zoltán atya prédikációjában az igeliturgia napi szentírási szakaszaiban felellhető, életünkre tanításként szolgáló négy döntést hangsúlyozott.

Acház király döntésével elutasította Isten tervét

Az ószövetségben található igeszakaszban (ld. Iz 7,10-14;8,10) a szövetség Istene döntött választott népének megmentése mellett, ehhez Acház király hozzájárulása is szükséges lett volna, emberi mérték szerint. A szövetség Istene jelet kínált fel neki, amelyet a király gőgből, pusztán katonai erejére támaszkodva visszautasított. Isten tehát meghozta döntését, de az akkori uralkodó ellenállt abban, hogy Izrael megmentése valóra válhasson.

A Fiúisten döntése az engedelmesség volt

A szentlecke idézett szakasza (ld. Zsid 10,4-10) szintén döntést tartalmaz. A levél szerzője beemel bennünket az Atya és a Fiú öröktől fogva való benső szentháromságos párbeszédébe: ahogyan a Fiú igenlő felelettel az Atya üdvözítő tervét elfogadja, odaadással aláveti magát annak, hogy eljöjjön közénk, világra szülessen szenvedésre képes emberi testben a Boldogságos Szűz Máriától. Az a szépség, meghittség, bensőséges szeretet, amely áthatja a benső szentháromságos párbeszédet az Atya, a Fiú között a Szentlélekben, az örök Ige megtestesülését követően Jézus földi életében mindenkor tapasztalhatóvá vált. A Fiúisten döntést hozott arról, hogy engedelmeskedik mennyei atyjának, a mi üdvösségünkért.

A Szentlélekisten is döntött

Az evangéliumi rész mondanivalója (ld. Lk 1,26-38.), hogy döntött a Szentlélek Úristen is a megtestesülés műve mellett, aki a Boldogságos Szűz Mária méhében megalkotta az örök Igének emberi testét: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával.” A Szentlélek döntése a mi életünkben is megtalálható, mert a Szentlélek, az Atya és a Fiú folyton tartó döntése az élet mellett. Ha mindent megteszünk, ami tőlünk telik, ezekben a nehéz napokban is akkor döntésünk a Szentlélekből táplálékozik. Így szentlélek tapasztalatra tehetünk szert.

Szűz Mária döntésével kaput nyitott Istennek

Szűz Mária döntését Szent Lukács evangélista ezekben a szavakban hagyományozta át: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerinti” (Lk 1 38). Szűz Mária kiválasztásának értelme, hogy általa Isten Fia, az örök Ige, emberi testben ebbe a világba léphessen, és tőle világra születhessen. Szűz Mária döntése visszatükrözi az örök Ige döntését minden ember megváltásáért, amely visszhangozza az Atya és a Szentlélek döntését.
Szűz Mária ezzel a döntésével kaput nyitott az Istennek, hogy e világba beléphessen. Ezzel az üdvösség történelem végső korszaka kezdődött meg, amikor Isten legyőzte a távolságot közte és ember között és egy lett közülünk.

Mi változott azóta, hogy Isten Fia ember lett?

Megtestesült a Szentlélek erejéből és született Szűz Máriától. A döntő változás éppen ez. Nem a külső körülmények szintjén ment végbe, hanem Isten és ember kapcsolatában, hogy Isten egy lett közülünk, nyomorúságos földi életünket magára vállalta szabad elhatározásból és szeretetből.

Hozzuk meg döntéseinket és tartsunk ki!

A döntések sorozatát, jelentőségét, szépségét valljuk a magunkénak, és tanúsítsuk, hogy mi magunk is meghoztuk döntésünket a világba emberként belépett üdvözítő Jézus Krisztus mellett. Tartsunk ki mindenkor és mindenben! Ennek a döntésnek a táplálásához szüksége s a napi imádság, Jézus életének misztériumaiban, a szentségekben való részesedés.

Adjunk hálát mindazokért a javakért amelyeket Isten megtestesülésével kaptunk és ezután is szeretnénk még elnyerni. Mert értünk lett az örök Ige emberré, hogy bennünket Isten fiaivá, gyermekeivé alakítson át, azáltal,hogy az Ő romolhatatlan isteni életét belénk oltja! – fejezte be gondolatait Krakomperger Zoltán plébános.

Kovács Ágnes
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

  • Galéria:
    • Aprikosenknospen-im-Fruehjahr-a24221396

Free Joomla templates by L.THEME