Nyomtatás
2020. május 01., péntek 15:00

Közel ezren imádkoznak naponta papi hivatásokért a Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök kezdeményezésére elindult Szent László Imaszövetségben – A főpásztor további buzdításával levélben fordul az egyházmegye híveihez

„Az aratni való sok, a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát...” (Lk 10,2)

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök az egyházmegye papjaiért, valamint új papi és szerzetesi hivatások születéséért Szent László Imaszövetséget alapított 2019. advent első vasárnapján ( http://www.dnyem.hu/index.php/item/2614-szent-laszlo-imaszovetseg ). Az imaszövetség tagjai minden nap egy tized rózsafüzér elimádkozásával, elsőcsütörtökönként pedig szentségimádás során fohászkodnak a papi hivatásokért.
A Főpásztor köszönő, buzdító szavaival, valamint május – a Szűzanya hónapja – révén Ferenc pápa Szűz Máriához szóló imájának ajánlásával levélben fordul a hívekhez:

 

Kedves Testvérek!

Szent II. János Pál pápa liturgikus emléknapján, október 22-én kelt levelemben adtam hírül, hogy Advent I. vasárnapján megalapítom a Szent László Imaszövetséget. Ezen imaszövetség célja, hogy imádkozzunk egyházmegyénk papjaiért, valamint új papi és szerzetesi hivatások születéséért.

Nagy örömömre szolgál, hogy közel ezren imádkozunk naponta erre a szándékra. Az imádság, különösen ezekben a nehéz időkben összeköt bennünket, megérezhetjük, hogy egy közös családhoz tartozunk. Bátorítok továbbra is mindenkit, hogy csatlakozzon ehhez az imaszövetséghez, merjük meghívni a körülöttünk élőket is.

Májustól a világosság rózsafüzérrel haladunk tovább imádságunk zarándokútján, melynek az első titka: Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. 2002. október 22-én, a Szent Pápa megválasztásának évfordulóján írta alá a Rosarium Virginis kezdetű apostoli levelét, melyben újra felhívta a figyelmünket a rózsafüzér imádságnak a fontosságára és újabb titkokkal bővítette.

Szent II. János Pál a szentolvasóba beépítette a krisztológiai dimenziót, amikor hozzáfűzte a világosság titkait, amelyek Krisztus életének néhány eseményére irányítják figyelmünket: Megkeresztelkedése a Jordán vizében (Mt 3,16–17); A kánai menyegző, amelyen kinyilvánította isteni erejét (Jn 2,1–5); Isten országának a meghirdetése (Mk 1,15); Amikor a Tábor-hegyen meghirdette Isten dicsőségét (Mt 17,1–2); Amikor az eucharisztiában nekünk adta magát (Mt 26,26). Így azt is mondhatjuk, hogy a rózsafüzér az „Evangélium kicsiben”.
Buzdítok mindenkit, hogy találjon rá, fedezze fel újra ezen imádság lelki gazdagságát.

Ferenc pápa április 25-én kelt levelében a következő sorokkal fordul felénk: „Szemléljük együtt Krisztus arcát Mária, édesanyánk lelkületével, amely még jobban lelki családdá egyesít bennünket, és segít a megpróbáltatás legyőzésében.”
Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk!

 

Főpásztori áldással:

PALÁNKI Ferenc
debrecen-nyíregyházi
megyéspüspök

 

Ferenc pápa imái:

Ferenc pápa első imája Szűz Máriához

Ó Mária, te mindig úgy ragyogsz utunkon, mint az üdvösség és a reménység jele. Betegek Oltalmazója, rád bízzuk magunkat, aki a kereszt alatt Jézus fájdalmához társultál, szilárdan megőrizve a hitedet.
Te a római nép üdvössége vagy. Tudod, hogy mire van szükségünk, és biztosak vagyunk benne, hogy gondoskodsz rólunk – hogy miként Kánában, a megpróbáltatás után visszatérhessen hozzánk az öröm és az ünnep. Segíts bennünket, Isteni Szeretet Anyja, igazíts minket az Atya akaratához, hogy megtegyük azt, amit Jézus mond nekünk, aki magára vette szenvedéseinket, vállára vette fájdalmainkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömébe. Ámen.
„Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz.”

Ferenc pápa második imája Szűz Máriához

„Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja...”
A szenvedéssel és félelemmel teli jelenlegi járványhelyzetben, mely az egész világot sújtja, hozzád fordulunk, Istennek Anyja és a mi Anyánk, oltalmad alatt védelmet keresve.
Ó Szűz Mária, tekints irgalmas szemmel e koronavírus-járványra; erősítsd meg az eltévelyedetteket és azokat is, akik elhunyt és oly módon eltemetett szeretteiket siratják, amely önmagában megsebzi a lelket. Támogasd a megbetegedettek miatt félelemmel küzdőket, azokat, akik a fertőzés megakadályozása miatt nem lehetnek közel beteg szeretteikhez. Töltsd el bizalommal azokat, akik szoronganak a bizonytalan jövő, a gazdasági és munkahelyi következmények miatt.
Istennek Anyja és a mi Anyánk, járj közben értünk Istennél, az irgalmasság Atyjánál, hogy véget érjen ez a kemény próbatétel, és hogy visszatérjen a remény és a béke horizontja. Mint Kánában, járj közben isteni Fiadnál, kérve őt, hogy erősítse meg a betegek és az áldozatok családjait, és nyissa meg szívüket a bizalomra.
Segítsd az orvosokat, a betegápolókat, az egészségügyi dolgozókat, az önkénteseket, akik a jelenlegi szükséghelyzet frontján küzdenek, életüket is kockáztatva. Kísérd hősies küzdelmüket, és adj nekik erőt, jóságot és egészséget.
Légy azok mellett, akik éjjel-nappal segítik a betegeket, és légy a papok mellett, akik lelkipásztori buzgósággal és evangéliumi elkötelezettséggel akarnak mindenkinek segítséget és támogatást nyújtani.
Szent Szűz, világosítsd meg a tudós férfiak és nők elméjét, hogy megfelelő megoldásokat találjanak a vírus legyőzésére.
Segítsd a nemzetek felelőseit, hogy bölcsen, buzgón és nagylelkűen működjenek; támogassák a megélhetési gondokkal küszködőket, miközben társadalmi és gazdasági megoldásokat keresnek, előretekintően és a nagylelkűség szellemében.

Legszentebb Mária, érintsd meg az emberek lelkiismeretét, hogy a fegyverkezés növelésére és tökéletesítésére szánt hatalmas összegeket a jövőben inkább a hasonló katasztrófák elhárításának tanulmányozására fordítsák.
Szeretett Anyánk, növeld a világban az egyetlen családhoz tartozás érzetét, a mindenkit egyesítő kötelék tudatában, hogy testvéri és szolidáris lélekkel siessünk a szegénység és nyomorúság enyhítésére. Erősítsd a hitben való szilárdságot, a szolgálatban való kitartást és az imádságban való állhatatosságot.
Ó Mária, Szomorúak Vigasztalója, öleld át meggyötört gyermekeidet, és nyerd el, hogy az Isten mindenható kezével szabadítson meg minket ettől a szörnyű járványtól, hogy az élet derűsen visszatérhessen rendes kerékvágásába.
Rád bízzuk magunkat, aki az üdvösség és a reménység jeleként ragyogsz utunkon, ó áldott, ó drága, ó édes, szép Szűz Mária! Ámen.

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

  • Galéria:
    • Screenshot_2020-05-01 Örömhír 2015 0151 sz indd - Örömhír 2015 ősz KÉSZ pdf(1)