Nyomtatás
2020. május 01., péntek 16:34

RENDKÍVÜLI HIRDETÉS – Debreceni Szent Anna-székesegyház

Május 4-től korlátozottan, de ismét látogathatóak lesznek a liturgiák a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében. A hívek egy-egy szentmisén a rendkívüli helyzetre előírt szabályok betartásával csak korlátozott számban vehetnek részt.

Az alábbiakban Krakomperger Zoltán, a debreceni szent Anna-székesegyház plébánosa RENDKÍVÜLI HIRDETÉSÉT olvashatjuk, amelyben informálódhatunk a résztvevők korosztálya szerint kijelölt szentmisék időpontjairól is.

Hangos örömmel tájékoztatom Mindannyiukat a liturgikus és hiteléti korlátozások részleges feloldásáról 2020. május 04-én, hétfőtől. E naptól újra híveink részvételével ünnepelhetjük a szentmisét.

Annak érdekében, hogy a járvány idején felelősségteljesen bekapcsolódhassunk a templomi közösség liturgiájába, kérek mindenkit a megkövetelt védőtávolság, a szükséges higiénés előírások és a következő iránymutatások leggondosabb betartására.

 • Székesegyházunkat nyitva tartjuk hétköznap 6.30 és 19 óra, vasárnap 6.30 és 13 óra, majd 15 és 19 óra között. A szenteltvíztartók használatát mellőzük továbbra is.
 • Székesegyházunk miserendje hétköznap: 7 és 18 óra, szerdán és pénteken még 8 órakor is. Vasárnap: 7, 8.30, 10, 11.30, 16.30 és 18 óra.
 • Beteg és idős híveinket arra kérem, hogy belátásuk szerint önmaguk és mások védelmében még ne jöjjenek templomi közösségbe. Ők továbbra is a TV- és online közvetítéseken keresztül vegyenek részt szentmisén, és végezzenek lelki szentáldozást. Otthonuk legyen még templomuk. Ha mégis részt kívánnak venni a szentmiséken, úgy azt a számukra kijelölt időpontban tegyék.
 • Egy-egy szentmise résztvevőinek létszáma nem haladhatja meg a 130 főt. Ha elérjük ezt a maximális létszámot, akkor már nem engedhetünk be senkit. A résztvevők sorszámot fognak kapni. Ha elérjük ezt a maximális létszámot, akkor már nem engedhetünk be senkit.
 • A gondjainkra bízottakért érzett felelősségtől vezérelve kérem, ki-ki az adott korcsoporthoz tartozása szerint vegyen részt a szentmisén az alábbi beosztás szerint:

VASÁRNAPI SZENTMISÉK IDŐPONTJAI:

60 év fölötti korosztály és az őket elkísérő családtagok részére: 7.00, 8.30, 16.30,

60 év alatti korosztály részére: 10.00, 11.30, 18.00

 • A szentmise egész idején minden résztvevő köteles:
 • érkezéskor csak a főbejáratot, távozáskor pedig a 2 mellékajtót használni (a kiírás szerint);
 • a szájat és orrot eltakaró védőmaszkot viselni (a miséző papot és a kántort kivéve);
 • templomba érkezéskor kézfertőtlenítésre vagy a magával hozott, vagy a templom bejáratánál kihelyezett fertőtlenítőszer használatával;
 • egymástól 1,5-2m védőtávolságban a helyrevezető segítők iránymutatásával úgy elhelyezkedni, hogy csak minden második padban vagy széksorban max. 3 fő foglalhat helyet, kivéve az egy háztartásban élő családtagok (ők ülhetnek egymás mellett). Most nincs lehetőség szabad helyválasztásra vagy –cserére.
 • A szentmiséken továbbra is el kell hagyni a békeköszöntést kézfogással.
 • A nyelvre és a két szín alatti áldoztatás továbbra sem engedélyezett.
 • A kézbe áldoztatás rendje: Az áldoztatás megkezdése előtt kézfertőtlenítést végez a miséző pap, ill. az áldoztatásban segítő akolitus.

A hívek soronként állnak fel, egymástól 1,5-2m védőtávolságot tartanak és védőmaszkban járulnak szentáldozáshoz középen, a két padtömb között. Mindkét kezüket — amennyire hosszan csak lehet — nyújtsák előre (ugyanígy tegyen az áldoztató pap, ill. akolitus), majd tegyenek néhány lépést oldalra, igazítsák a szájmaszkot az álluk alá és így vegyék magukhoz az Oltáriszentséget. Utána visszaigazított szájmaszkkal a padokat megkerülve menjenek vissza a helyükre.

 • A perselyadományokat távozáskor helyezzék a kosarakba a kijáratnál kerülve a csoportosulást. Banki átutalással is eljuttathatják perselyadományukat vagy máscélú támogatásukat.
 • A távozás a szentmiséről az áldozás rendjének megfelelően sorban történik, csak a 2 mellékajtón, egymástól 1,5-2m védőtávolságban és kerülve a csoportosulást. A sorszámot távozáskor a kijáratnál kell egy dobozba dobni.
 • Egyházmegyénkben a korábban megadott felmentés a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól továbbra is érvényben marad főleg a magas járványkockázati korosztályba tartozó hívek védelmében.
 • Tekintettel a fennálló járványügyi helyzetre továbbra is érvényben marad az általános feloldozás gyakorlata. A fülgyónásra vonatkozóan pedig kérem, hogy a hívek gyóntatása még ne történjen gyóntatószékben. A gyóntatószék helyett az 5., 6. és 7. termet használhatjuk szentgyónásunk elvégzésére védőmaszkban. Minden szentmise előtt egy fél órával kezdődik a gyóntatás, és tart addig, amíg szükségeltetik.
 • Gyermekkeresztelés tartható a megkövetelt védőtávolság és a szükséges higiénés előírások leggondosabb követésével.
 • Az elsőáldozás megtartását a járvány megszűnése utáni időszakra tervezzük.
 • Az esketés végezhető a szentmisékre vonatkozó előírások betartásával.
 • Halálveszélyben a betegellátás tekintetében mindenben követjük az állami járványügyi előírásokat.

  Elsőpénteki betegeinket egyelőre még nem látogatjuk meg.

 • A temetést egyszerű formában és röviden végezzük a sírnál, a ravatalozó mellőzésével.
 • Pappal vagy pap nélkül vezetett minden templomi közösségi imádságon (rózsafüzér, litánia és szentségimádás) részt vehetnek híveink a megkövetelt védőtávolság és a szükséges higiénés előírások leggondosabb betartásával.
 • Gyermeki bizalommal és teljes reménységgel esedezzünk továbbra is az élő Istenhez egyéni és közösségi imáinkban a járvány megszűnéséért és minden érintettjéért, és híveinket is bátorítsuk erre.
 • Köszönöm mindenkinek az eddigi helytállását, a járvány leküzdése érdekében kifejtett erőfeszítéseit, reményőrző és vigasznyújtó szavait és gesztusait ebben a nehéz helyzetben, de kegyelmi időben. Csak együtt vagyunk képesek úrrá lenni a járvány minden kihívásán. Ennek eléréséért gyermeki bizalommal és teljes reménységgel esedezzünk továbbra is az élő Istenhez egyéni és közösségi imáinkban a járvány megszűnéséért és minden érintettjéért.
 • Tevékeny és találékony testvéri gondossággal gyakoroljuk továbbra is a nagylelkűség erényét és figyeljünk egymásra, de főleg segítségre szoruló, beteg és idős testvéreinkre!

Kérem a hozzánk tartozó Kedves Híveket, hogy a lehető legszélesebb körben hívjuk fel hittestvéreink figyelmét ezekre a változásokra.

A mielőbbi boldog viszontlátásunk reményében köszöntök Mindenkit szeretettel.

Debrecen, 2020. május 1.

Krakomperger Zoltán

plébános

 • Galéria:
  • 180414_3(1)