Nyomtatás
2020. május 06., szerda 14:47

Az Úr alkalmassá tesz minket arra, hogy járni tudjunk a hullámzó vízen – Május 31-ig várják a papi hivatást választó fiatalok jelentkezését

Május 31-ig várják azon – 2019/2020-as tanévben érettségiző vagy érettségivel már rendelkező – fiatalok jelentkezését, akik Isten papságra hívó szavát felismerték önmagukban és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyébe kérik felvételüket. A jelentkezésüket írásban juttassák el a Püspöki Hivatalba (4024 Debrecen, Varga u. 4.).

Saját kezűleg írt felvételi kérelmükhöz mellékeljék az ugyancsak saját kézzel írt önéletrajzukat, lelkipásztoruk (plébános vagy lelkivezető) ajánlását, 3 hónapnál nem régebbi nagyalakú (tehát összes anyakönyvi bejegyzést tartalmazó) keresztlevelüket, eddig megszerzett iskolai végzettségük (és nyelvvizsga) bizonyítványának fénymásolatát és végül friss erkölcsi bizonyítványt. A konkurzus (felvételi) helyéről és idejéről írásban kapnak értesítést a jelentkezők.

„Életünk hajója lassan halad, mindig úton van, keresve a boldog kikötőt; készen a veszélyek leküzdésére és a tenger nyújtotta lehetőségek megragadására, de közben arra vágyunk, hogy a kormányos egy mozdulattal végre a megfelelő irányba fordítsa. Az is előfordulhat időnként, hogy a hajó eltéved, hamis illúziók elvakítják, és így nem követi a biztonságos kikötőbe vezető világítótorony fényét, máskor a hajó a nehézségek, kétségek és félelmek okozta ellenszélnek van kitéve.

E nehéz utazás kalandjában nem vagyunk egyedül. Mintha az éjszaka közepén valamiképp derengene a hajnali fény, az Úr lépked a felkavart vízen a tanítványok felé. Arra hívja Pétert, hogy a hullámokon át induljon el feléje, és megmenti, amikor látja, hogy süllyed. Végül beszáll a hajóba és elnémítja a szelet.

A helyes irány megtartásának feladata nem csak a mi erőnkre van bízva, és nem függ kizárólag az általunk választott utaktól sem. Önmagunk és életterveink megvalósulása nem egy matematikai levezetés eredményeként születik abból, amit magunkba zárkózva eldöntöttünk, hanem sokkal inkább egy felülről jövő hívásra adott válasz. Az Úr ugyanis megmutatja nekünk, hogy melyik part felé kell tartanunk, és bátorságot ad ahhoz, hogy hajóra szálljunk; miközben hív minket, ő már maga lesz a kormányos, hogy kísérjen minket, megmutassa az irányt, megakadályozza, hogy a bizonytalankodás zátonyára fussunk, és akár arra is alkalmassá tesz minket, hogy járni tudjunk a hullámzó vízen.”

(Részlet Ferenc pápa hivatások 57. világnapjára írt üzenetéből: http://www.dnyem.hu/index.php/item/2943-a-hivatas-szavai-ferenc-papa-uzenete-a-hivatasok-57-vilagnapjara )

Fotó: A képen Szidor János és Máté Péter diakónusok, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye végzős papnövendékei láthatók.

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

  • Galéria:
    • 7M7A7240-1