Nyomtatás
2020. május 17., vasárnap 08:50

NE FÉLJETEK! Szent II. János Pál pápa üzenetei minden emberhez szólnak – A 100 évvel ezelőtt született pápára emlékezünk – 1. rész

100 évvel ezelőtt, 1920. május 18-án született Szent II. János Pál pápa Karol Józef Wojtyła néven a dél-lengyelországi Krakkótól 50 km-re fekvő Wadowicében. 1978. október 16-án választották pápává. Haláláig, 2005. április 2-ig a Katolikus Egyház vezetője volt. XVI. Benedek pápa avatta boldoggá 2011. május 1-én, Ferenc pápa pedig szentté avatta 2014. április 27-én, az Isteni irgalmasság vasárnapján a Szent Péter téren.
(Életútjáról részletesebben itt olvashatunk: https://www.magyarkurir.hu/kultura/szent-ii-janos-pal-papa-elete)

Boldoggá avatása előkészületeként a Pápai Missziós Művek II. János Pál pápának a fiatalokhoz intézett beszédeiből vett egy-egy részlettel tisztelgett a nagy pápa előtt.
Az úgynevezett „Ne féljetek!” mondások olyan beszédek részletei, amelyeket II. János Pál pápa keresztény fiatalokhoz intézett. Elsősorban nekik szánta gondolatait, ám azok örök érvényűek – bármely korosztály tagjai értékes üzenetekre találhatnak bennük.

Ne féljetek fiatalnak lenni!

Ne féljetek a fiatalságotoktól és attól a mélyről jövő kívánságotoktól, hogy kipróbáljátok a boldogságot, az igazságot, a szépséget és a sokáig tartó szeretetet! Néha úgy érezzük, hogy a társadalom fél a fiatalok ezen hatalmas kívánságaitól, jóllehet ti magatok nem féltek.
Ne féljetek! Amikor rátok nézek, kedves fiatalok, nagy hálát és reményt érzek. A jövő hosszú ideig, a következő században a ti kezetekben van. A béke jövője a ti szívetekben van. Olyannak kell lennetek, akik mélyen bíznak az emberben, és akik mélyen bíznak az emberi hivatás nagyságában.

(II. János Pál pápa üzenete a Béke XVIII. Világnapjára – 1985. január 1.)

Ne féljetek az igazságtól!

Néhányan közületek jól ismerik annak kísértését, hogy elmeneküljenek a felelősségtől: az alkohol és a drog világi illúzióiba, a házasság és a család melletti elköteleződés nélküli szexuális kapcsolatok keresésébe, a közömbösségbe, a cinizmusba és végül az erőszakba.
Vigyázzatok a világ szemfényvesztésével szemben, ami ki akarja használni, el akarja rabolni az energiátokat a boldogság és az élet értelme iránti kutatásotoktól! Ne hagyjátok abba az előttetek álló kérdések válaszainak felkutatását! Ne féljetek!

(II. János Pál pápa üzenete a Béke XVIII. Világnapjára – 1985. január 1.)

Ne féljetek hirdetni az evangéliumot!

Ne féljetek kimenni az utakra, a nyilvánosság elé, ahogy az első apostolok tették, akik hirdették Krisztust és a megváltás Örömhírét a városok, a központok és a falvak terein! Nem annak van itt az ideje, hogy szégyelljétek az evangéliumot! Annak van itt az ideje, hogy a háztetőkről hirdessétek! Ne féljetek szakítani a kényelmes és megszokott életmóddal, hogy végül elfogadjátok annak kihívását, hogy megismertessétek Krisztust a modern városokban.
Nektek kell elmennetek az utak kereszteződéseibe és meghívnotok mindazokat, akikkel találkoztok Isten lakomájára, amelyet az ő népének készített. Krisztusnak olyan munkásokra van szüksége, akik készek az ő szőlőjében dolgozni. Ti ne hagyjátok őt cserben. Hordozzátok kezetekben Krisztus keresztjét! Az ajkatokon legyen az élet igéje! A szívetekben ott van az Úr megváltásának záloga!

(II. János Pál pápa szentbeszéde Denverben - 1993. 08. 15.)

Ne féljetek attól, hogy szentek legyetek!

Állhatatosan tartsatok ki Krisztus mellett, hogy Ő bennetek maradjon! Ne hagyjátok, hogy kialudjon szívetekben a szentség fénye! Ne féljetek attól, hogy az életszentségre vágyakozzatok! Ne féljetek szentnek lenni! Tegyétek az új évezredet a szent emberek korszakává!

(A pápa szentbeszéde Boldog Kinga kanonizálásakor, 1999. 06. 16.)

Krisztussal az életszentség – ami minden megkeresztelt ember számára rendelt isteni terv – valósággá válhat... Jézus veletek halad, megújítja szíveteket és megerősít titeket Lelkének erejével.

(II. János Pál pápa üzenete a XV. Ifjúsági Világnapra)

Ne féljetek válaszolni hivatásotokra!

Ne féljetek attól, hogy szüntelenül visszatérjetek Krisztushoz, az élet forrásához! Kifejezve bizalmát, Jézus felétek fordítja tekintetét és meghív titeket arra, hogy tegyetek jót az életetekkel, tegyétek gyümölcsözővé azokat a talentumokat, amiket rátok bízott, hogy szolgáljátok az egyházat és testvéreiteket, és szolidárisabb, igazabb és békésebb társadalmat építsetek.
Krisztus arra hív titeket, hogy helyezzétek belé bizalmatokat és kövessétek őt a házasság útján, a papság és a megszentelt élet útján. Ne féljetek a szívetek csendjében meghallgatni az Urat, aki szól hozzátok!
II. János Pál pápa beszéde a fiatalokhoz Rouenben - 2000. 04. 14.)
Jézus mindannyiatoknak azt mondja: „Jöjj és kövess engem!” Ne féljetek válaszolni hívására, mert ő a ti erőtök!

(II. János Pál pápa beszéde a Szentföldön - 2000. 03. 24.)

Ne féljetek a jövőtől!

Krisztus által hinni tudtok a jövőben, akkor is, ha nem tudjátok felismerni még a körvonalait sem. Ti az Úrra bízhatjátok magatokat a jövőben, és így felülkerekedhettek a bátortalanságokon, amit a feladat nehézségével és a jutalom értékével szemben éreztek.
Az emmauszi úton megrémült tanítványoknak azt mondja az Úr: „Nem ezeket kellett elszenvednie Krisztusnak, hogy beléphessen dicsőségébe?” Az Úr felteszi nektek is egyenként ugyanezt a kérdést. Ezért ne féljetek odaszentelni az életeteket békében és igazságban, mert ti tudjátok, hogy az Úr veletek van minden utatokon!

(II. János Pál pápa üzenete a Béke XVIII. Világnapjára)

Ne féljetek a szenvedéstől és a haláltól!

Mivel Krisztus keresztje a szeretet és a megváltás jele, nem kell meglepődnötök azon, hogy minden igazi szeretet áldozatot követel. Ne féljetek tehát akkor, amikor a szeretet sokat követel! Ne féljetek, amikor a szeretet áldozatot követel!

Ne féljetek Krisztus keresztjétől! A kereszt az élet fája. Minden öröm és minden béke forrása. Ez volt az egyetlen mód Jézus számára, hogy eljusson a feltámadásra és a győzelemre. Az egyetlen mód számunkra is, hogy részt vegyünk az ő életében, most és mindörökké.

(II. János Pál pápa beszéde Aucklandben - 1986. 11. 26.)

Természetesen az üzenetet, amit a kereszt közvetít számunkra, nem könnyű megérteni a mi korunkban, amikor az anyagi jólét és a kényelem az elsődleges érték. De ti ne féljetek minden körülmények között hirdetni a kereszt evangéliumát! Ne féljetek szembe menni az árral!

(II. János Pál pápa szentbeszéde - 2004. 04. 04.)


Havas Lászlóné
Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

  • Galéria:
    • 1