2020. június 01., hétfő 16:51

A Szentlélek csöndben vezeti az emberiséget Krisztushoz – Pünkösd ünnepe és megemlékezés Szent II. János Pál pápáról a debreceni Szent László Domonkos Plébánián

Pünkösd ünneplésére gyűltek össze a közösség tagjai a 9.30-kor kezdődő szentmisére, melyen Jacek Górski OP plébános házfőnök meghívására részt vett Katarzyna Ratajczak-Sowa asszony, a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetsége Politikai-Gazdasági Osztályának vezetője. Az ünnepi szentmisét Jacek Górski OP plébános celebrálta.

Szeretek beszélni a Szentlélekről – kezdte szentbeszédét Jacek atya – mert én pünkösdi pap vagyok, pünkösd előtti szombaton szenteltek pappá, s életem során sokszor tapasztaltam meg a Szentlélek segítségét.

Ki is a Szentlélek? Lehet-e róla beszélni szavakkal? A szerelmesek sem tudják elmondani, hogy milyen nagy érzés a szerelem. Mi is így vagyunk: az Egyház tanít, bérmál, de nem elég a tudás, élő kapcsolat kell hogy legyen bennünk a Szentlélekkel, s az Egyház is ennek révén lesz élő, vonzó közösség. A Szentlélek az első pünkösdkor betört az Egyházba, az első, félénk közösségbe. Nekünk is ezt kell megtapasztalnunk.

Jacek atya ezután Robert Sarah bíborost idézte: „A Szentléleknek nincs arca és nem beszél. Isteni természete szerint csöndes, a csöndben működik egy egész örökkévalóságon át. Isten szól, Krisztus is, de a Szentlélek mindig a prófétái, a szentek és Isten emberei által fejezi ki magát. A Szentlélek sosem kelt zajt. A igazsághoz vezet, miközben a nagy közvetítő marad. Csöndben vezeti az emberiséget Krisztushoz, az ő tanítását ismételve. Egyszer jött zajjal, az első pünkösdkor, hogy felébressze az alvó emberiséget, és kihozza tespedtségéből és bűnéből. (Ld. ApCsel 2,1-4) A Szentlélek az ember bensőjében lakik zaj nélkül újjáteremtve őt. Csöndes erő, szabadon fúj, mint a szél, kiszámíthatatlanul. Ha nem fojtjuk el az ő tüzét, lángba borítja a világot.”

Majd arról beszélt Jacek atya, hogy Szent II. János Pál pápa kiskorában nem lelkesedett a ministrálásért, de apja tanítgatta a Szentlélek iránti tiszteletre. Amikor 1979-ben először ment pápaként Varsóba, azt kérte a Szentlélektől: Változtasd meg ennek a földnek a színét! Kérjük mi is, hogy szálljon le a Szentlélek hazánkra, városunkra, családjainkra, otthonainkra, hogy megtapasztaljuk a Szentlélek megújító, vigasztaló erejét.

Hosszú hetek óta bezártságban élünk, aggódunk, egyesek félnek. De ne feledjük: Jézus feltámadása után megjelent a bezárkózott apostoloknak, s ezt mondta: „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket!” (Jn 20, 21-22). És amikor az első pünkösd napján mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, elindultak, hogy elvigyék szerte az örömhírt. Szükségünk van ma is a Szentlélekre. Ő a legkedvesebb vendég, de csak akkor jön, ha hívjuk. Adományt mindenki kap, amit megoszthat másokkal.

Június 4-én emlékezünk a Trianoni eseményre. Ne feledjük, a szétszakítottság ellenére a keresztény egység megmaradt, s ez adjon erőt. Hívjuk a Szentlelket, hogy járja át, hassa át Földünket és életünket – fejezte be gondolatait Jacek Górski OP plébános.

A szentmise után vendégünk, Katarzyna Ratajczak-Sowa asszony kapott szót, aki a lengyel-magyar sok évszázados történelmi kapcsolatokról szólt, s megemlékezetett a 100 éve született Szent II. János Pál pápáról, akinek hazájában is ismert tény magyarországi kultusza. Ő volt az, aki két magyar királyi hercegnőt, Hedviget és Kingát lengyel szentként kanonizálta. A pápa tanulóévei alatt járt Máriapócson, a hetvenes években pedig Krakkó érsekeként papi szolgálatát teljesítve látogatta meg a kabai cukorgyárban dolgozó lengyel honfitársait. Majd pápaként kétszer is eljött Magyarországra, 1991-ben és 1996-ban.

Habár pápaként írásban enciklikák és apostoli levelek útján nyilatkozott meg, egy kis időre visszatért a költészethez is: 2003-ban kiadta a Római Triptichon című poémáját. Az évforduló alkalmából a követség tagjai felolvasást tartottak e műből magyar nyelven a követség kertjében – mondta el vendégünk. Ez meghallgatható a követség honlapján: https://www.youtube.com/watch?v=M0tIJAmZbMU

2018 őszén – folytatta vendégünk – II. János Pál ereklyéjének a Csongrád megyei Ruzsa község templomában való elhelyezése alkalmából – Veres András püspök jelenlétében – elhangzott az a fogadalom, hogy valamennyi II. János Pál-ereklyével rendelkező magyar plébániatemplom alkosson közösséget annak érdekében, hogy a lengyel pápa kultuszát együtt erősítsék, és alkotó módon fejlesszék tovább. Felmerült később az a gondolat is, hogy kívánatos lenne Szent II. János Pál pápát Közép-Európa védőszentjének megválasztani, hiszen nálánál jobban senki sem járult hozzá a térség szuverénné válásához.

Az esemény a plébánia II. János Pál termében folytatódott, mely során a követség ajándékaként felajánlott sok, lengyel-magyar vonatkozású könyv, zenei CD-k, dokumentumok – és finom lengyel édességek is – gazdára találtak. Zongorán közreműködött Pank Eleonóra, egyházközségünk tagja, a Svetits Intézet tanulója, aki F. Chopin egyik Nocturne-jét adta elő.

Az ünnepi alkalmról a Debrecen Televízió is készített tudósítást, amelyet az M1 V4 híradójában, a dehir.hu oldalon is láthattunk.

https://mediaklikk.hu/video/v4-hirado-2020-05-31-i-adas/

 

Havas Lászlóné, Szent László Domonkos Plébánia

Fotó: Kovács Ágnes

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

 • Galéria:
  • 1
  • 7M7A0247
  • 7M7A0248
  • 7M7A0270
  • 7M7A0271
  • 7M7A0273
  • 7M7A0274
  • 7M7A0278
  • 7M7A0286
  • 7M7A0291
  • 7M7A0294
  • 7M7A0295
  • 7M7A0301
  • 7M7A0303
  • 7M7A0306
  • 7M7A0319
  • 7M7A0321
  • 7M7A0326
  • 7M7A0327
  • 7M7A0330
  • 7M7A0337
  • 7M7A0339
  • 7M7A0341
  • 7M7A0345
  • 7M7A0347