Nyomtatás
2020. július 20., hétfő 08:26

„A jó katonának a csatában kell meghalnia, a hajósnak a tengeren, a jó betegápolónak a kórházban” – Szent Kamill ünnepét tartották Ajakon

„Szíveteket hordozzátok a kezetekben!” (Szent Kamill)

Az ajaki hívek méltó módon ünnepeltek Lellis-i Szent Kamill, a betegek, kórházak, egészségügyi dolgozók védőszentjének napján, július 14-én a Nagyboldogasszony-templomban.

Ajakon minden évben megemlékeznek a szentek közösségéhez tartozó Szent Kamillról, de az idén ez nagyobb ünnep volt, mint máskor. Ez a Szent Kamill Leányai szerzetes közösség ajaki tartózkodásának is köszönhető. 2019. november 1-től a közösség Ajakon telepedett le, a nővérek itt folytatják szolgálatukat. Ezzel a templomi ünneppel is nagy szeretetüket, hálájukat és tiszteletüket fejezték ki Szent Kamill felé. Olyan ez az ünnep számukra, mint a búcsú.

Az ünnepi programot 17:00 órakor Gáspár Mátyás ajaki plébános nyitotta meg a hívekkel megtelt templomban, majd Lucia nővér köszöntötte a jelenlévőket. Azt követően egy kisfilmet láthattak a résztvevők, melyben röviden bemutatták Szent Kamill életútját. A filmvetítés után a Borbányai Kamilliánus Gyermekcsoport tagjai a Szent életéről szóló látványos és lenyűgöző színdarabbal kápráztatták el a megjelenteket.

Az ünnepi szentmise 18:00 órától kezdődött, melyet Kerekes László, Geszteréd plébánosa mutatott be, koncelebráltak: Kovács Levente kamilliánus szerzetes-pap, Gáspár Mátyás plébános, Dobai Barna Ottó káplán atya és Zuró József parókus.
László atya szentbeszéde kezdetén az Atya, a Fiú szeretetéről, a Szentlélek erejéről, majd Jézus és az apostolok közötti szeretetről szólt. „Hogyan szereti Jézus az apostolokat és tanítványait?” – tett fel a kérdést a geszterédi plébános, majd hangsúlyozta, szeretetének alapja a bizalom volt, amelyet a tanítványok megtapasztalva evangelizálásuk során hitelesen tudtak képviselni az emberek előtt, a Szentlélek segítségével Jézusnak tanítását, a szeretetét átadni. „Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben” (Jn 15,9).
A szónok kiemelte, mennyire igazak Szent Kamillra azok a szavak, amely elhangzottak Szent János apostol első leveléből: „A szeretetet arról ismerjük fel, hogy ő életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért” (Jn 3,16). Ismerve Szent Kamill életútját, neki nem volt könnyű felismerni Isten szeretetét. Fiatalon árva maradt, katonai pályára ment, majd szenvedélyes kártyajátékossá vált. Megbetegedett, egy fájdalmas seb keletkezett a lábán, mely egész életében végig kísérte. Kiüresedett élete nagy fordulatot vesz. Amikor Isten érezteti vele szeretetét megtér, és a fertőző betegek ápolásának szenteli életét. Szent Kamill az Istentől kapott szeretetet adja tovább, és a betegekben a szenvedő Jézust ismeri fel.

Befejezésül az atya lelki útmutatásként Szent Kamill hitvallását ismertette: „A jó katonának a csatában kell meghalnia, a hajósnak a tengeren, a jó betegápolónak a kórházban.”
A szentmise végén Kerekes László plébános Szent Kamill ereklye felmutatásával adott áldást a hívekre.

Az ünnepi program agapéval zárult.

 

Hasulyóné Rutkai Éva sajtóapostol – Ajak
Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 • Galéria:
  • 02
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • szt_kamill_unnepe