2020. augusztus 05., szerda 17:18

„Így lesz a kenyérszaporítás a mindennapi élet csodája” – Csordás Gábor atya megkezdte szolgálatát az új plébánián Nyíregyházán

2020. augusztus 2-án, vasárnap, a borbányai római katolikus templomban 9 órakor kezdődő szentmise keretében Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök beiktatta plébánosi tisztségébe Csordás Gábort, a Budapesti Központi Szeminárium korábbi prefektusát. A megyéspüspök döntése alapján önállóvá vált Nyíregyháza-Borbányai Szent László Római Katolikus Plébánia kinevezett plébánosa ünnepélyes keretek között, hívei előtt újította meg papi esküjét. Ezt követően a megyéspüspök átadta neki a templomkulcsot, az Evangélium könyvét és a miséző kelyhet.

A szentmise kezdetén Palánki Ferenc, debrecen-nyíregyházi megyéspüspök elmondta, elérkezettnek látta az időt arra, hogy a korábban Nyíregyháza-Kertvárosi Plébániához tartozó borbányai római katolikus templom önálló plébániaként működjön tovább a jövőben.
Prédikációjában püspök atya a vonatkozó evangéliumi szakasz (Mt 14, 13-21) üzenetét aktualizálta a jelen eseményre alkalmazva. Az új plébános révén mindennapi valósággá válik Jézus Krisztus jelenléte az Oltáriszentségben.

A megyéspüspök elmélkedése kezdetén fontosnak tartotta felhívni a figyelmet Jézus feltétel nélküli, ajándékozó, jóságos szeretetére. Bár Keresztelő Jánost gyászolja, szeretne elvonulni, egyedül lenni, mégis szeretettel fordul a nyomába eredő sokasághoz, akiknek szükségük van az Ő gyógyító kegyelmére, tanításaira, jelenlétére.

„Így tekint ránk is, megesik rajtunk a szíve.” A főpásztor kifejtette, egy néhány napos lelkigyakorlat során ráébredünk arra, hogy Jézus nem tőlünk akar valamit, hanem azt szeretné, hogy egyszerűen csak vele legyünk, odafigyeljünk rá. Ismeri minden fájdalmunkat, lelkünk minden titkát és azt szeretné, hogy fogadjuk el az ő ajándékozó jóságát. Találkozni akar velünk. Ez a találkozás pedig nemcsak a lelkigyakorlatok alkalmával, hanem a szentségek által valósul meg. Ehhez nagy szükség van a papságra, s ezért van nagy jelentősége az új plébánosnak.

„Jézusnak megesik rajtunk a szíve. Mert sokszor olyanok vagyunk, mint a pásztor nélküli juhok. Most itt van egy felelős lelkipásztor, aki plébánosként képviseli Jézus Krisztust és az Ő szeretetét.” A megyéspüspök kifejtette, fontos jelentősége van annak, miként fogadják őt a hívek, s hogyan segítik őt a nehéz helyzetekben. Tulajdonképpen ez a kenyérszaporítás csodája. Nem tudjuk előre, hogy mi lesz, de hittel állunk oda Jézus mellé. Amikor Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy ők adjanak enni a sokaságnak, valójában pontosan tudja, mit akar tenni. Ez a hit próbája. Jézus nem a semmiből ad enni több ezer embernek, hanem szüksége van valakire, aki ott van mellette és „azt a keveset, de azt a mindent oda tudja adni.”

Mi is gyakran érezzük úgy, hogy amink van, az kevés és nem elegendő ahhoz, hogy megosszuk másokkal. De ha odaadjuk ezt a keveset Jézusnak, vagyis másoknak, akkor ő megszaporítja az erőnket, a képességeinket és az anyagi eszközeinket, hogy végül mind jól tudjunk lakni. A mi életünkben is pontosan így történik. Ahogy a tanítványok minden egyes kenyértörésnél hitükről tettek bizonyságot, úgy mi sem egyszerre kapunk valami hatalmas ajándékot, amely egész életünkben kitart, hanem nap mint nap, a kapott kegyelmekből meríthetünk, s megtörve életünket, időnket, kincseinket, sőt önmagunkat is, szétoszthatjuk mások között, mint az Eucharisztiát. Jézus is saját magát osztja szét közöttünk. Ez a legcsodálatosabb kenyérszaporítás. A pap szavára átváltozik színében, a kenyér és bor színe alatt megjelenik maga az Úr, és odaadja magát a papnak, hogy ossza szét. Amikor pedig odaadja a pap a hívőnek és ő egyesül Jézus Krisztussal, beépül Krisztus titokzatos testébe, és viszi Őt haza mozgó tabernákulumként, és kezdi magát is megtörni és szétosztani a szerettei, embertársai között. Így lesz a kenyérszaporítás a mindennapi élet csodája.

A megyéspüspök a prédikáció végén az új plébánoshoz fordult. Átadta jókívánságait, majd hozzátette, reméli, hogy Gábor atya jó munkatársakra, nyitott szívű emberekre talál majd, akik a segítségére lesznek munkája során, és akikkel együtt építheti Isten országát.

Palánki Ferenc megyéspüspök Csordás Gábor plébánost ez év augusztus 1-től kinevezte a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász igazgatójának.Nadrai-Gergely Klaudia sajtóapostol, Nyíregyháza

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 • Galéria:
  • DSC_0004
  • DSC_0005
  • DSC_0007
  • DSC_0009
  • DSC_0015
  • DSC_0017
  • DSC_0021
  • DSC_0022
  • DSC_0027
  • DSC_0028
  • DSC_0031
  • DSC_0037
  • DSC_0038
  • DSC_0041
  • DSC_0044
  • DSC_0048
  • DSC_0051
  • DSC_0053
  • DSC_0055