2020. augusztus 06., csütörtök 19:07

Laczkó Zsolt kórházlelkész immár nemcsak valóságosan, hanem jelképesen is kereszthordozó lett

„A Kereszt az egész földkerekség fönntartója, a Kereszt az Egyház dísze, a Kereszt a királyok hatalma, a Kereszt a hívek erőssége, a Kereszt az angyalok dicsősége, a Kereszt az ördög romlása” (A Szent Kereszt tiszteletére szóló reggeli istentisztelet fényéneke).

Kocsis Fülöp érsek metropolita 2020. augusztus 6-ai hatállyal, Urunk színeváltozásának ünnepén felhatalmazta Laczkó Zsolt kórházlelkészt a papi mellkereszt, a sztavroforosz viselésére Krisztushoz méltóan a Szent Kereszt fényének megfelelően.

Zsolt atya – aki éppen ma, augusztus 6-án ünnepli pappá szentelésének 28. évfordulóját –, az adomány átvételét megköszönve így fogalmazott: csak kevesen mondhatják el, hogy díszes papi mellkeresztet viselhetnek, vagyis sztavroforoszok, kereszthordozók. Én valóságban és jelképesen is az lettem.

A lánccal, zsinórral nyakba akasztható, mellen hordott keresztet a pápa, bíborosok, püspökök és apátok mindig, más címzetes főpapok és papok csak liturgiában, vagy kiemelt
papi feladat végzése alkalmával viselik.

Kedves Zsolt atya! E jeles nap alkalmából szívből kívánjuk, hogy ÖRÖKKÉ éltessen a Jóisten! Hisszük, hogy az örömmel és derűvel megélt tökéletes szenvedéseddel az örök boldogság kegyelmét már kiérdemelted, hiszen hosszan tartó, súlyos betegséged gyümölcseit, a derűt, a mosolyt, a békét, bátorítást, nekünk, embertársainak is tovább adod, arcunkat Isten végtelen jósága és irgalma velé fordítva.

Zsolt atya tavasszal szerkesztőségünk vendége volt, az Öröm-hír olvasói is megtapasztalhatták e lelki gazdagságot: http://www.dnyem.hu/index.php/item/2893-a-szenvedes-titkai-beszelgetes-laczko-zsolt-gorogkatolikus-korhazlelkesszel

Kedves Zsolt atya! Isten bőséges áldását, gyógyító kegyelmét kérjük életedre!

 

Kovács Ágnes
Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

  • Galéria:

    Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

    Debug: specified directory - http://www.dnyem.hu/images/SitePics/Hirek/2020/268