2020. szeptember 10., csütörtök 13:25

„Ami a testben a lélek, az a keresztény a világban.” – Új óvoda épül Debrecen-Józsa városrészen

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő debreceni Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Technikum és Kollégium új óvodai tagintézménnyel bővül Debrecen-Józsa városrészen.
A Szent György-templom szomszédságában épülő óvoda alapkőletételének ünnepségét szeptember 10-én tartották, amelyen részt vett Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Papp László, Debrecen polgármestere, Balázs Ákos ,Debrecen alpolgármestere, önkormányzati képviselő, Türk László, EKIF (Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága) oktatásszervezési főigazgató, Molnár Katalin EKIF tanfelügyeleti főigazgató, dr. Bódis Zoltán, a Szent József köznevelési intézmény vezetője és Béres Nándor egyházmegyei gazdasági igazgató.

Az ünnepségen a Himnusz közös eléneklése után elsőként dr. Bódis Zoltán köszöntő gondolataiban elmondta, régen vágyott ajándékot kap meg a debreceni köznevelési intézmény, hiszen amikor 1996-ban 50 diákkal útnak indultak, nem gondolták, hogy 2020-ra, 850 diák fog járni a Szent József iskolába, amely korosztályból már csak az óvodások hiányoznak. Majd egy régi magyar hagyományt említett, amely szerint a gyermekek 7 éves korukig Isten tenyerén élnek. Az óvoda felépülése után elmondhatják majd, hogy Isten tenyerén élő gyermekekkel is foglalkozhatnak. Végül az igazgató megköszönte a fenntartónak és Debrecen városának az óvoda megépítéséhez nyújtott támogatását.

Ahol óvodát építenek, ott gyarapodó közösség van – kezdte gondolatait Papp László. Óriási öröm az új óvoda alapkövének elhelyezése – fogalmazott –, amely azt mutatja, hogy a város gyarapodó közösséggel büszkélkedhet. Majd kiemelte a városban működő egyházak és az önkormányzat közötti példamutató kapcsolatrendszert, amelynek köszönhetően közösen gondolkodnak és gondoskodnak a város jövőjéről. Debrecen-Józsa városrészen fontos közösséget fejlesztő lépéseket tesznek a jövő irányába, hiszen az itt működő köznevelési intézmények 100 %-os kapacitással működnek, amely indokolttá is teszi az óvoda építését.
Debrecenben kiemelten gondoskodnak a gyermekekről. Az elmúlt években számos bölcsőde, óvoda újult meg, valamint ebben az évben 1.3 milliárd Ft-ot fordítanak majd a város oktatási rendszerének fejlesztésére, óvodák felújítására, illetve újak építésére. Végül megemlítette, hogy a keresztény szemléletű óvodai és iskolai nevelés ebben a városban kifejezetten jövőbe mutató, az egyházi szervezetek nagy intézményfenntartók, amelyben élen jár a római katolikus egyház.

Balázs Ákos az elmúlt évekre tekintett vissza. Elmondta, az óvoda épülésének története sok-sok évvel ezelőtt kezdődött, akkor, amikor Józsán az új katolikus templom építését tervezték. Mára már óvoda épül a 2015-ben felszentelt Szent György-templom mellett, amely erős, gyarapodó közösség jelenlétét is mutatja. Az itt élők életében mindig is fontos szerepe volt a keresztény egyházaknak. Az alpolgármester kifejtette, talán soha nem volt ennyire nagy szükség a keresztény értékek jelenlétére, mint napjainkban. Debrecen tekintetében ebben a városrészben született a legtöbb gyermek az elmúlt években, ezt igazolja a jelenlegi két, telt házzal működő bölcsőde is.

Végül Palánki Ferenc megyéspüspök gondolataiban egy élményét osztotta meg a jelenlévőkkel az alapkő megáldása előtt. Az elmúlt napon részt vett egy máriapócsi zarándoklaton, amelyet politikusoknak szerveztek. A jelenlévők viszont nem hivatali minőségben, hanem hívő emberként vettek részt a kétnapos találkozón, azzal a céllal, hogy Istenre figyeljenek. A kereszténység Istenre irányítja a nyitott ember figyelmét – fogalmazott a megyéspüspök, majd egy 2. századi – Diognétoszhoz írt – ókori keresztény iratot említett, amelyben ez olvasható: „Ami a testben a lélek, az a keresztény a világban.”

Nekünk, keresztényeknek tehát az a feladatunk, hogy lélekként legyünk jelen a világban. Ezt a célt szolgálja az egyház, az egyházmegye, amikor intézményeket tart fenn. Küldetésünk, hogy hirdessük Isten országát, az Ő szeretetét, továbbá felelősségteljes és felelősséget vállalni tudó, Isten szeretetét képviselő gyermekeket neveljünk, akik éltetik a világot, hogy majd ők legyenek a világ lelke, lelkiismerete.

A megyéspüspök az egyházmegye e városrészre vonatkozó jövőbeni terveit is megosztotta a jelenlévőkkel, amely szerint 8 osztályos általános iskola építését tervezi az óvoda közelségében. Végül köszönetet mondott Debrecen város vezetésének a támogatásért, hogy a többi keresztény felekezettel együttműködve, közös gondolkodásban, tervezésben segítik az egyházmegye munkáját is.

Béres Nándor egyházmegyei gazdasági igazgató újságírói kérdésre elmondta, összesen 460 millió Ft-ba kerül a beruházás, ebből a debreceni önkormányzat 115 millió Ft -tal támogatja az építkezést a többit az egyházmegye finanszírozza.

Az új, 4 csoportos óvoda várhatóan 2021. május 14-ére készül el, és jövő év szeptemberében, maximum 120 gyermek jelenlétével fogja indítani a következő tanévet.

Az ünnepségen közreműködtek a Szent József köznevelési intézmény általános iskolás diákjai, Hegymegi Nándor és Sári Ajsa.

 

Kovács Ágnes
Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 • Galéria:
  • 7M7A4333
  • 7M7A4349
  • 7M7A4354
  • 7M7A4363
  • 7M7A4367
  • 7M7A4382
  • 7M7A4392
  • 7M7A4402
  • 7M7A4405
  • 7M7A4410
  • 7M7A4417
  • 7M7A4445
  • 7M7A4468
  • 7M7A4475
  • 7M7A4478
  • 7M7A4483
  • 7M7A4492
  • cs02___
  • cs03___
  • cs04___
  • cs05___