2020. szeptember 24., csütörtök 09:13

A szabolcs megyei Szent Pio-templom felszentelését Szent II. János Pál pápa is üdvözölte – Templombúcsút tartottak Nyírcsászáriban

A nyírbátori plébániához tartozó Nyírcsászári olasz stílusú, kicsiny templomát Pietrelcinai Szent Pio atya gyóntatószékének formája alapján Horváth János Nyírbátor előző plébánosa kezdeményezésére tervezték. A San Giovanni Rotondóból hozott alapkő letételének az ünnepe 1999. május 2-án, Pio atya boldoggá avatásának a napján volt, majd 144 nap után szeptember 23-án, Boldog Pio első liturgikus emléknapján Bosák Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye akkori megyéspüspöke felszentelte a templomot.

Joggal mondható tehát, hogy a világon az első, Pio atya tiszteletére szentelt templom Nyírcsászáriban épült fel. Erről még Szent II. János Pál pápa is megemlékezett, aki levélben üdvözölte a magyar egyházközség híveit. A több szempontból is emlékezetes nap eseményeit Horváth János esperes plébános idézte fel 2020. szeptember 23-án, a Szent Pio búcsún, Nyírcsászáriban. Többek között felolvasta Szent II. János Pál pápa üzenetét, amelyet Giovanni Battista Re érsek, helyettes államtitkár, később bíboros által küldött el Bosák Nándor megyéspüspöknek a templomszentelés ünnepére:

„Őszentsége II. János Pál pápa szeretettel küldi jókívánságait Nyírcsászáriba, a Boldog Pio atya tiszteletére épített új templom fölszentelése alkalmából. A Szentatya emlékezteti az egybegyűlt hívek közösségét arra a kötelezettségre, amely templomuk sajátosságából fakad. Boldog Páter Pio, akinek tiszteletére az első templomot Magyarországon építették, életében számos szenvedést viselt el, így vált méltóvá a szenvedő Krisztus követésére. Azzal a kívánsággal, hogy Boldog Pio atya templomának hívei mindig tudatában legyenek annak, hogy a keresztény ember a megváltást Krisztus érdemeiből, az Atya akaratából kapja, s ennek hirdetésében és a példa mutatásában soha el ne fáradjanak. II. János Pál pápa szeretettel küldi áldását Főtisztelendő Plébános Úrnak, munkatársainak és az együtt ünneplő egyházközség minden hívének.” (Vatikán, 1999. szeptember 2O.)

Horváth János atya beszédének további részében hangsúlyozta, az 52 éve, ezen a napon elhunyt kapucinus ferences szerzetes a papok közül elsőként viselte 5O éven át a stigmákat, és már életében szent hírében állt erényeinek, imádságos lelkületének, áldozatának, valamint annak köszönhetően, hogy teljes valójával a lelkek javát szolgálta. Majd a plébános ismét a szent pápa szavait idézte, amely a 21 évvel ezelőtti boldoggá avatáskor hangzottak el:

„Pio atya halála után egyre szélesebb körben bővült tisztelőinek köre, a világ minden részén hozzá folyamodó hívők serege. Így mutatta meg Isten az Egyháznak, hogy meg akarja dicsőíteni hűséges szolgáját itt a földön. Sok hívő öröme nyilvánult meg akkor, akik régóta várták az oltárra emelést. Ez az alázatos kapucinus testvér elkápráztatta a világot imádságra és testvérei meghallgatására szentelt életével.”//…// „Számtalan személy ment el a Szent János kolostorba, hogy találkozzon vele, s a zarándoklat halála után sem szűnt meg. Amikor itt, Rómában diák voltam, alkalmam nyílt arra, hogy megismerjem, és hálát adok Istennek, hogy ma lehetőséget ad nekem arra, hogy a szentek jegyzékébe írhassam őt. Aki elment a Szent János templomba, hogy miséjén részt vegyen, tőle tanácsot kérjen, vagy gyónjon, felfedezte benne a szenvedő és föltámadt Krisztus élő képmását. Sokan, vele közvetlenül vagy közvetetten találkozva újra fölfedezték a hitet, és a világ minden táján megsokasodtak az imacsoportok. Mindazoknak, akik hozzá siettek, a szentséget javasolta. Az isteni Gondviselés azt akarta, hogy a kolostorból sohasem kimozdulva, a Kereszt tövében „állva” tevékenykedjék, amely nem jelentés nélküli dolog. Az isteni Mester egy napon, különleges próbák pillanatában jött vigasztalására, mondván: „a Kereszt alatt lehet megtanulni szeretni” (Epist.I.339.oldal).

Három évvel később, 2002. június 16-án sor került Boldog Pio atya szentté avatására megszámlálhatatlan zarándok jelenlétében. János atya visszatekintett erre az emlékezetes napra, amikor zarándokcsoportot vezetve ő maga is részt vett ezen az eseményen. Az ünnepélyes pillanatok után még aznap ellátogattak San Giovanni Rotondóba Szent Pio atya sírjához is. Feledhetetlen élményt jelentett számára.

„Pio atya az isteni irgalom nagylelkű osztogatója volt, különösképpen a bűnbocsánat szentségének kiszolgáltatásán keresztül. Példája lelkesítse a papokat, hogy örömmel és kitartással végezzék ezt a ma oly fontos szolgálatot.
Szeretett Pio Atya! Tanítsd meg nekünk a szív alázatosságát! Segíts az imádkozásban! Őrizz meg minket a harc és próba idején, és ha elesünk, add, hogy megtapasztaljuk a bűnbocsánat szentségének örömét. Kísérj el minket a boldog Haza felé tartó földi zarándokúton, melyet reméljük, mi is elérünk, hogy örökké szemléljük az Atya, a Fiú és a Szentlélek dicsőségét” – fejezte be beszédét Horváth János plébános Szent II. János Pál pápának Boldog Pio atya szentté avatása ünnepén elhangzott gondolataival.

A templombúcsún részt vett Varga Lóránt demecseri plébániai kormányzó és Babály András, az egyházközség plébánosa is. Pásztor Károly vasmisés plébános gyengélkedése miatt nem tudott eleget tenni a meghívásnak.

Babály András plébános a hívekhez szólva elmondta, az évente megtartott búcsúi ünnepen túl minden hónap 23. napján délelőtt 11 órakor szentmisét mutatnak be Szent Pio atya tiszteletére, amely előtt elvégzik a szent közbenjárását kérő rózsafüzért. Amikor 23-a vasárnapra esik, akkor a szentmise 9.30-kor kezdődik, majd ezt követően imádkoznak a hívek. A búcsúi szentmisékre hálaadás és tiszteletadás jeléül általában 5-600 hívő érkezik a helyi és szomszédos településekről, határon túlról, jelen van a nyírbátori római katolikus köznevelési intézmény tanári kara, diákjai. A Makrovilág Utazási Iroda címtemplomaként is ismert helyre a távolról is érkeznek zarándokok. Sajnos idén az ismert járványügyi helyzet miatt kevesebben jöttek el.
András atya kérdésünkre elmondta, hogy igen gyakran imameghallhatásokról is számolnak be a hívek. Pio atya hathatósan közbenjár a segítségét itt is kérő hívek ügyében.
A Szent István Rádió stábja szintén rendszeres résztvevője a búcsúi misének, és a rádió élő közvetítésének köszönhetően mások is részesedhetnek a kegyelmi ajándékokban.

 

Kovács Ágnes
Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 • Galéria:
  • 1-1
  • 7M7A4912
  • 7M7A4915
  • 7M7A4917
  • 7M7A4933
  • 7M7A4943
  • 7M7A4947
  • 7M7A4951
  • 7M7A4953
  • 7M7A4954
  • 7M7A4955
  • 7M7A4956
  • 7M7A4957
  • 7M7A4959
  • 7M7A4968
  • 7M7A4976
  • 7M7A4979
  • 7M7A4981
  • 7M7A4985
  • 7M7A4987
  • 7M7A4990
  • 7M7A4998
  • 7M7A5001
  • 7M7A5002