2020. október 05., hétfő 13:00

Zarándoklat Mátraverebély-Szentkútra

Október 2-án, péntek reggel a kisvárdai Szent László Katolikus Általános Iskola 3. és 4. osztályos kisdiákjai buszra szálltak, hogy tanítóikkal, igazgatónővel és igazgatóhelyettes asszonnyal egy alsó tagozatos lelki programon vegyenek részt. Úti célunk Nógrád megyében, a Mátra északkeleti oldalán található Mátraverebély-Szentkút volt, a szent forrás mellé épült kegyhely, melyet őseink Szűz Mária kegyeibe ajánlottak.

A kegyhelyen elsőként orgonás szentmisén vettünk részt, melyet Palkó Julián ferences atya mutatott be a Nagyboldogasszony-templomban. A rózsafüzér, Szűz Mária hónapjában, a Szent Őrzőangyalok ünnepén a Jóisten különös kegyelme, hogy a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye két iskolája imádkozhatott együtt a szentmisén. A kicsiny barokk templomot megtöltötte a járványügyi előírásoknak megfelelően maszkban imádkozó szentlászlós alsó tagozatos csoport és a geszterédi katolikus általános iskola nevelőtestülete.

Ezt követően a kegyhely történetéről mesélt Julián testvér a figyelmes hallgatóságnak: „A hagyomány szerint 1091–92-ben Szent László király ellenségei elől menekült, és egy szakadék fölé ért. Innen reménytelen volt a továbbjutás, de lovával ugratott egyet, és ekkor fakadt itt az első forrás. A legenda mögött a magyar irodalom szép képe húzódik meg: László az új Mózes – a vízfakasztó –, aki törvényeivel keretet adott a magyarság életének, úgy, ahogy Mózes a zsidóságnak.

Az első gyógyulás a XIII. században történhetett, amikor a Szűzanya, karján a kis Jézussal, megjelent egy verebélyi néma pásztornak, és azt parancsolta neki, hogy ásson a földbe, és az előtörő vízből igyon. A fiú engedelmeskedett, és visszakapta beszélőképességét. 1705-ben épült fel Szentkúton az első kőkápolna. Almásy János Szentkúton nyert rendkívüli gyógyulásáért hálából, Bellágh Ádám Antal szentkúti remete pap segítségével, 1758-tól 1763-ig felépítette a mai kegytemplomot és mellé egy kolostort. 1970-ben VI. Pál pápa a kegytemplomot „basilica minor” címmel tüntette ki.”

Hálánkat az elhangzottakért régi magyar himnuszunk, a „Boldogasszony Anyánk” éneklésével fejeztük ki. Egyben köszöntöttük énekünkkel a ferences rend alapítóját, Assissi Szent Ferencet, hiszen boldogságos halálának évfordulójáról épp a hétvégén emlékeznek meg a kegyhelyen. Ugyanakkor egyházmegyénk főpásztoráért, Palánki Ferenc püspök atyáért és a Szentatyáért is szólt hálaadó énekünk. Nagy dicséretet kaptunk Julián testvértől, hogy mi egy igazi katolikus iskola vagyunk, akik szépen részt vettek a szertartásban és szívvel-lélekkel énekeltek.

A fáradt zarándokok éhségüket a Szent Jakab étteremben csillapították, majd a finom ebédet az Üdvözlégy Mária imádságunk megzenésített formájával köszöntük meg. Faragó Sándor karnagy úr játszotta hozzá a szintetizátor kíséretet. A szakácsok és felszolgálók kedvességét egy „Éljenek soká…” éneklésével is megköszöntük, melytől a személyzet több tagja is meghatódott.

Ebéd utáni sétánk során a kegyhely vadregényes parkjában megtekintettük a szabadtéri oltárt, ahol Szűz Mária életének állomásait, a magyar szenteket, boldogokat és ferences vértanúkat ábrázoló mozaikkal, Marko Ivan Rupnik jezsuita szerzetes alkotásával ismerkedtünk. Mécsest gyújtva imádkoztunk iskolánk közösségéért és a szentlászlós családokért. A közeli Szent László-forrás kristálytiszta, gyógyító vízét kóstolva csillapítottuk szomjunkat.

Tanulóink nagy izgalommal, kíváncsisággal mászták meg azt a meredek ösvényt, mely a templom mögötti hegyoldalban a remetebarlangokhoz vezet. A barlangokat a XVIII. század végén vájták a puha homokkőbe az itt élő remeték, az előttük kialakított pihenőhelyről szép kilátás nyílik a völgyre. A rövid túra után még maradt idő az apró szuvenírek beszerzésére a kegytárgyboltban, majd nehéz szívvel vettünk búcsút a Nemzeti Kegyhelytől, mely 2020-tól Nemzeti Emlékhely is.

A zarándokhely különlegességét lektorunk, Luke Larson is megtapasztalhatta. Csodálattal hallgatta, hogy Mátraverebély-Szentkút olyan zarándokhely, ahol az év minden napján teljes búcsút nyerhet az, aki megfelelő felkészültséggel érkezik. Hazafelé úton a harmadikos diákok lektorunkat próbáztatták magyar nyelvi tudásából, a lektor pedig a gyerekek angol nyelv ismeretét térképezte fel. Kölcsönösen jól szórakoztak.

Biztosak vagyunk abban, hogy egy tartalmas nap után, élményekkel, ismeretekkel gazdagodva tértek haza tanítványaink, bízunk abban, hogy a zarándokhely szent környezete, tiszta levegője, az együtt imádkozás közösségünkért elősegítette lelki fejlődésüket.

 

Sajtosné Jámbrik Erika tanítónő

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 • Galéria:
  • 3_a_1
  • 3_a_2
  • 3_a_4
  • 3_a_5
  • 3_b
  • 3_b_2
  • 3_b_3
  • 4_a
  • 4_a_1
  • 4_b
  • 4_b_1
  • 4_b_2
  • csoport_2
  • csoportkép