Nyomtatás
2020. november 17., kedd 15:57

Szent Márton hetet tartottak a mátészalkai Széchenyi István katolikus köznevelési intézményben

A mátészalkai Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda ünnepelték meg Szent Márton napját november 11-én, az alsó és felső tagozatot egyaránt felölelő többnapos projekt keretében. A programot Dienes Béla intézményünk vezetője nyitotta meg.

Az ünnep lelki tartalmát és Tours-i Szent Márton életét Heidelsperger István esperes plébános úr, iskolánk lelkivezetője ismertette:

Tours-i Szent Márton 316 körül született, szülőhelye az egykori Savaria (Szombathely). Apja jómódú, pogány katonatisztként szolgált, és jutalomból Itáliában kapott birtokot. A család ezért ott telepedett le. Márton katona volt, de szolgálatából kilépve az Úr tanainak követését választotta.

Vajon mi volt szent Márton életének egyik legnagyobb örömteli pillanata?

Miután  Poitiers városában Szent Hilarius püspök mellett tanult, hazatért meglátogatni szüleit, akik ekkor még pogányok voltak. Életének egyik legnagyobb pillanata volt, amikor e hosszú látogatás végén édesanyját megkeresztelte. Ő, aki fizikailag életet kapott szüleitől, lelkileg életajándékozóvá vált a szülei számára. Hiszen azzal, hogy a szentkeresztségben részesítette édesanyját, lelkileg életet adott neki az üdvösségre. Nincs nagyobb öröm a gyermek számára, mint megköszönni az életet, és ugyanakkor ajándékozni az élet forrását, Istent, azoknak, akik az ő számára itt e földön a legfontosabbak voltak.”

371-ben Mártont Tours püspökévé választották, ő azonban tiltakozott ellene. A legenda szerint egy libaólban próbált elrejtőzni, de a ludak elárulták gágogásukkal. Fontos hittérítő munkát végzett. Életét csodák és gyógyulások kísérték. A nép atyjaként szerette őt, mert úgy élt közöttük, mint a legszegényebbek, s csak segíteni és békességet teremteni akart mindenütt.

Intézményünk nemes feladatául tűzi ki minden évben a rászoruló családok megsegítését, amelyet a projekt egyik céljának tekintettünk.

„Várj csak, valahogy segítek rajtad!” - mottóval indítottuk el az adománygyűjtést, hogy tartós élelmiszerrel támogassuk a bajban lévő embertársainkat. A felajánlásokat december 6-ig, Szent Miklós ünnepéig gyűjtjük.

A program alapjául szolgáltak a hét folyamán, tanórák keretében lezajló kézműveskedések, barkácsolások. A német tagozatos osztályok által elkészített Márton - napi szimbólumok, lámpások, képregények, Márton-kódexek, libás maszkok, kétnyelvű hagyományos ünnepi receptek kiállítása színesítette iskolánk auláját. Az alsó tagozatos gyerekek helyezettjei Mesélő Bibliának és oklevélnek örvendhettek. A felső tagozatos tanulók interaktív csoportos vetélkedőn vettek részt. A verseny során használhatták az új tableteket, amelyeket a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Konczili Vendel ajándékozott intézményünknek. A feladatokon keresztül Szent Márton csodái, jótéteményei elevenedtek meg.

Legnagyobb hatást azonban Szent Márton közelsége keltette. Korabeli püspöki viseletben, „római katonák” kíséretében „személyesen” is meglátogatta a gyerekeket az osztálytermekben és az óvodában egyaránt.

Ez az ünnep mélyebb tartalmakat is rejtett és jelentett számunka: Márton püspök alakjának megidézése révén azóta is szemléletesen tudjuk bemutatni az önzetlenséget, odaadást, könyörületességet a gyöngék, elesettek iránt. Szeretnénk, ha a Márton-nap ünneplése kapcsán módjuk volna a gyerekeknek átélni ezeket a pozitív emberi érzéseket. Egyházi és német nemzetiségi iskolaként kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy Szent Márton élete, szerénysége, hittérítő munkája mindannyiunk számára követendő út legyen.

 

Nagyhaju-Fleisz Júlia

idegen nyelvi munkaközösség-vezető

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 • Galéria:
  • 1-1
  • 11
  • 111
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9