Nyomtatás
2020. november 19., csütörtök 10:45

Geszteréden a harangot is megszólaltatták, nagy öröm érte a települést

Régi hagyomány éledt fel 2020. november 18-án a geszterédiek emlékeiben. Olyan nagy öröm érte a település közösségét, hogy a harangok is megszólaltak, örömüknek Istennek is hangot adva, könnyes szemmel megköszönve, hálát adva. Ezen a napon történt ugyanis, hogy Őszentsége Ferenc pápa a geszterédi születésű Felföldi Lászlót, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye általános helynökét, a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház plébánosát a Pécsi Egyházmegye megyéspüspökévé nevezte ki.

Kegyelmi időszak ez, mert a könnyekben csillogó Szeretet mindannyiunkat megérintett, egyként örültünk, örölünk László püspök kinevezésének. Köszönjük Felföldi László püspök atya, hogy magaddal emeltél bennünket.

 

7M7A6136

A kinevezést követő köszöntés során Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök az 1999-ben elhunyt, és Geszteréden 33 évig szolgált Kaszap Béla plébános hagyatékával, egy aranykereszttel indította útra egyházmegyés papját, Felföldi Lászlót.

 

II. János Pál pápával

 Felföldi László atya először találkozik II. János Pál pápával. A képen jobbról Felföldi László, Bosák Nándor és dr. Veres András püspök atyák

 

Ezekben az órákban, napokban visszatekintünk László atya eddigi életére, korábbi interjúkat, megjelent írásokat olvashatunk a különböző portálokon.

"1986. júniusának végén Rómában - a papszentelést és az első szentmisét követő napokban - Felföldi László atya először találkozott személyesen II. János Pál pápával. Az Egri Szemináriumban szokás volt, hogy a tanulmányok befejezéseként az újonnan felszentelt papok elzarándokoltak Rómába. Abban az időben csak három évenként lehetett útlevelet kérni külföldre, így más-más tanár vezette az évente megismétlődő zarándoklatokat. 1986-ban én kísértem el az újmiséseket erre az útra, Felföldi Lászlót, Kelemen Istvánt és Polgári Ferencet. Rómában csatlakozott hozzánk Veres András, aki ott fejezte be tanulmányait és szintén azon a nyáron szentelték pappá. Ez a kép a pápai kihallgatáson készült. Rómába zarándokolni, a pápával találkozni mindig az Egyházhoz, az apostolok hagyományához és a Krisztushoz való hűség kifejezése – emlékezik vissza az akkori eseményekre Bosák Nándor püspök atya a Hírharang 2011-es jubileumi számában.

 beolvasás0117

A kép Felföldi László atya első szentmiséjén készült Geszteréden a Szent Anna-templomban. Balról: Felföldi László, Felföldi János (László püspök nagybátyja) és Kaszap Béla, az egyházközség akkori plébánosa

László atya mind fiatalkori, mind pedig papi életét meghatározza Geszteréd öröksége. 2011-ben ezüstmiséjét az akkori szolgálati helyén, a debreceni Megtestesülés-templomban ünnepelte. Az erre az alkalomra készült Hírharang, egyházközségi lap ünnepi számában munkatársaként, geszterédiként hivatásának bölcsőjéhez vezettem vissza:

„Emlékszel?

A geszterédi perzselő napon, vagy pirkadatkor a hajnali párában a fiatalok, szülők kíséretében, előre meg nem beszélt randevúra érkeztek napról napra a dohányföldekre. A lovaskocsin zötykölődve, apáink elnyűtt, kopott, bő ujjú ingeiben − alig látszottunk ki belőle – csak arra volt időnk, és a nap vége felé már csak erőnk, hogy a dohányzsírtól ragadó fekete kezünkkel integessünk egymásnak azt mosolyogva: „látom, Te is boldog vagy…”

Ismertem a szüleidet, a geszterédi életedet, tudom, a vakáció mit jelentett a faluban, hogy a kortársainkkal nem a strandon, hanem nap mint nap a szántóföldeken találkoztunk…

Persze jó szüleinktől szabadidőt is kaptunk, azt is „célirányosan”, szeretettől vezérelve, amikor végre tiszta ruhát ölthettünk magunkra, és ismét (lehettünk úgy nyolcan, tízen) randevúra érkeztünk a templomba. Nemcsak a vasárnapi, hanem a hétköznapi mise utáni nyári esték hangulata tiszta ruhában, tiszta lélekkel üdítően hatott ránk, és élményekkel vértezett fel a következő nehéz napra, amikor a beszélgetések, hallgatások zavarát gondolhattuk át, vagy újraélhettük, újranevettük és terveztük a „templomos” nyári estéket a dohánysorok között, egyedül maradva a véget nem erő kemény munkával.

Azóta sok idő eltelt, minden megváltozott. De a gondolat ma is onnan, a sorok közül indul, ahol erő, elszántság, kitartás lett a fizetségünk, és a kemény fizikai munkában a lelkünk is megizmosodott egy életre. A szigorú, keresztény nevelésben csak a szeretetet éltük meg, és hoztuk magunkkal apáink akaratát, anyáink szívósságát, a kimondott szó erejét, ami azt jelentette, ami. Nem többet, és nem kevesebbet.

Ez lett a Te örökséged is, amelyben a legtöbbet, a leggazdagabbat kaptad: kitartást a feladatban, egy letisztult elmét, nyitott szívet, amelyben félreérthetetlenül meghallottad Isten hívását, hogy az „igen”-ben is hűseges maradj.

A 25 év egy állomás, egy számadás, lehetőség az elrugaszkodásra, nem tudni meddig még, de az örökségből futja bőven. Az elmúlt években újra „munka-társad” lettem a püspöki hivatalban, Debrecenben.

Látom, hogy a szándék, amelyben mindig előbbre lépsz, amivel a munkatársaidnak feladatot adsz, az erő, a határozottság még most is részed. De ugyanakkor toleráns, megértő, és olykor belátó vagy. Nem változtál. A munka lendülete, a véget nem erő nap dolga itt is megtalált és ki nem hagyott. „Megizmosodtál.” Ugyanazt a céltudatosságot látom rajtad nap mint nap a hivatalban, ha nem is látlak, mert megosztod magad a hivatal és a plébániád között. Van mit megosztani, energiád, hited megsokszorozódik, így bőven jut belőle mindenkinek. A sajtóiroda aktív munkatársának is tekintelek, mert soha nem utasítasz vissza egyetlen televíziós, rádiós interjút, vagy stúdióbeszélgetést sem. Rád mindig lehet számítani.

… De beszélgetésre most sincs lehetőség, sok a munka, az egymást érő feladat, és sokszor ma is csak egy integetésre jut idő a régi mosollyal: „látom, Te is boldog vagy…”

 

Kovács Ágnes

sajtóreferens

 

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

  • Galéria:
    • 11
    • 7M7A6136
    • II. János Pál pápával
    • beolvasás0117