Nyomtatás
2020. november 30., hétfő 08:37

Meggyőződésből fakadó hittel vezessük embertársainkat a Szeretet forrásához

Megkezdődtek a hajnali szentmisék a templomainkban. A rorate, hajnali mise vagy angyalmise a római katolikus egyházban advent első vasárnapjától hétköznaponként, karácsony első napjáig minden nap hajnalban tartott szentmise és Jézus eljövetele utáni vágy kifejezésére.

 

A hagyomány szerint a debreceni Szent Anna-székesegyházban püspöki szentmisével kezdődik a rorate sorozata.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a vértanúságot szenvedő Szent András apostol ünnepén Péter és András apostolok meghívásáról, a meggyőződésükből születő hitükről elmélkedett a szentmise homíliájában.

András és János apostol Keresztelő Szent János tanítványai voltak. Amikor Jézus megkeresztelkedett a Jordán vizében, Keresztelő rámutatott és azt mondta: „Nézzétek, az Isten Báránya!” (Jn 1,29). Ekkor András és János, akik egyszerű emberek voltak Keresztelő útmutatása szerint követni kezdték Jézust.

20201130 062739 1

A főpásztor beszédében három gondolatot emelt ki. Elsőként azt hangsúlyozta, hogy mindannyiunk szívében meg kell hogy szülessen az Istennel való találkozás vágya. A kemény munkát végző halászembereknek bár kérges a kezük, de szívük érzékeny a jelekre, útmutatásokra, amelyeket Istentől kapnak.

Jézus észreveszi, amikor a két apostol elkezdi Őt követni, és megkérdezi tőlük: „Mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták: Rabbi – ami azt jelenti: Mester –, hol laksz?” (Jn 1,38) Kapcsolatba szerettek volna kerülni Jézussal, mert a szavai, viselkedése, mozdulatai vonzó volt számukra. „mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók” (Mt 7,29). Az apostolokban kialakult tehát a meggyőződés, és követték Jézust.

Az evangélium második üzeneteként a püspök atya azt kérte, figyeljünk oda Jézus tanítására, hogy bennünk is kialakuljon, megerősödjön ez a meggyőződés. Életünk minden napján szavunkkal, cselekedetünkkel valljuk meg, kicsoda nekünk Jézus. Erősödjön meg bennünk, hogy Ő a Messiás.

Végül a meggyőződésben megszülető örömről szólt a főpásztor, amely eltölthet bennünket. Az örömhírnek az a tulajdonsága, hogy nem lehet magunkba zárni, meg kell osztanunk azt másokkal. András apostol is elmondta örömét testvérének, Péternek, hogy megtalálta a Messiást, majd elvitte őt hozzá.

A meggyőződésből fakadó örömünk hatására másokban is megszületik a vágy Jézus megismerésére, és így vezetjük embertársainkat Jézushoz, a szeretet forrásához. Ez a keresztény létünk küldetése. Hasonlítsunk mi is az apostolokhoz, akik ezért az életüket is képesek voltak feláldozni! Andrást keresztre feszítették, mert kialakult benne a meggyőződés, hogy Jézus az Isten Fia, aki eljött ebbe a világba, elhozta Isten országát, az Ő szeretetét.

Kérjük Szent András apostol közbenjárását, hogy mi is meggyőző hittel valljuk: Jézus a Messiás, és ennek örömhírét tudjuk tovább adni embertársainknak – fejezte be gondolatait Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök.

 

 

Kovács Ágnes

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

  • Galéria:
    • 20201130_062739-1
    • 7M7A6268-1