2020. december 25., péntek 10:20

Jézus Krisztus születésével áthangolja az életünket – Palánki Ferenc megyéspüspök karácsonyi elmélkedése

Közös ünnepléssel adtak hálát a hívek Isten végtelen jóságáért és szeretetéért, kre véebben a nehéz időszakban az Ő segítségét, hogy szeretetének hiteles tanúivá válhassanak. A debreceni Szent Anna-székesegyházban december 24-én, Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök este 6 órakor mutatott be ünnepi szentmisét, amelyet a Magyar Katolikus Rádió és a Kossuth Rádió éjfélkor felvételről közvetített. A liturgia előtt fiatalok pásztorjátéka (hangjáték) segített az ünnepi ráhangolódásban.

Palánki Ferenc megyéspüspök homíliájának bevezető gondolataiban visszatekintett az elmúlt év nehézségeire, a járvány okozta fájdalom, gyász, félelem jelenlétére, de minden más betegségre, keresztekre, szenvedésekre is, amelyeket átélünk újra és újra életünk során. A püspök atya megemlékezett két idős egyházmegyés papról, akik a járvány következtében hunytak el, valamint azokról is, akik munkahelyük elveszítése miatt létbizonytalanságba kerültek, vagy más nehézséggel, fájdalommal küzdenek, gyászt élnek meg.

Mindezen küzdelemtől egyedül „A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme”  tud megváltani bennünket - utalt a főpásztor Szent Pál apostol levelére.

7M7A6528

Megköszönjük tehát, hogy Jézus Krisztus eljött közénk, megszabadított bennünket a halál árnyékában a félelemtől, mert születésével áthangolja az életünket. Nehéz évünk volt és van, fogalmazott a megyéspüspök, de Jézus eljövetelével átformál bennünket.

Az idén több gyermek született, a családok örömteli évet mondhatnak maguknak. Isten Fiának születése mindannyiunk számára meghozza ezt az örömet, a szabadulást, hogy gyermekeivé válva végtelen távlatot nyisson számunkra. Ő nem hatalommal, hanem gyönge kisdedként, kiszolgáltatottként jött erre a világra, és kedvességre, mosolyra, gyöngédségre, szeretetre hangol bennünket.

Ferenc pápa a december 23-i online megtartott általános kihallgatáson elmondta, tudósokkal beszélgetett a mesterséges intelligenciáról, a robotokról, amelyek a legfejlettebb programozásnak köszönhetően sok mindenben segíthetik az embert, de a gyöngédségre soha nem lesznek képesek. Ez a képesség emberségünkhöz tartozik. Milyen sokszor nehézséget okoz ez nekünk is a súrlódásokban, olykor a karácsonyi előkészületekben sem tudjuk egymást jól szeretni. Jézus azért jött el, hogy megtanítson bennünket erre a szeretetre.

Nehéz évünk volt, de az egyházmegyénket egy nagy megtiszteltetés is érte, utalt a főpásztor Felföldi László általános helynök ez év november 18-án pécsi megyéspüspökké való kinevezésére, akinek püspöki jelmondata: „Megismertük a szeretetet” (1Jn 4,16).

7M7A6572

Nekünk is meg kell ismernünk Isten szeretetét, aki eljött erre a világra, hogy átformáljon, átalakítson, hogy képessé tegyen bennünket a jóra, arra, hogy ne magunkat állítsuk életünk középpontjába.

A mai embernek van egy elképzelése, álma az életéről, és ennek megvalósításához sokszor nem válogat az eszközökben. Jézus kiszolgáltatta, egyszerű emberek gondozására bízta magát, kisgyermekként érkezett, hogy szeretetre indítson mindenkit.

Ezután Ferenc püspök a Bakancslista című filmre utalt, amelyben a főszereplők életük utolsó szakaszában vágyaikat, álmaikat valósítják meg. De mit akar Isten a mi életünkkel? Jézus a zsoltáros szavát idézve: „Íme, jövök, Istenem, hogy teljesítsem akaratodat” (Zsid 10,7) így tanítja tanítványait: „Az én eledelem, hogy annak akaratát teljesítsem, aki küldött” (Jn 4,34).

Az igazi szeretet szerinti életben nem az én akaratom számít. Legyenek vágyaink, álmaink, elképzeléseink, de ne feledjük el megkérdezni az ünnep csendjében, magánimádságban, hogy mit vár ma tőlünk, tőlem az Isten.

Miért engedte, meg ezt a járványt? Nem gondoljuk azt, hogy üzenni szeretne nekünk, mert elfeledkeztünk Róla? A születése napján már nem Ő van a középpontban, hanem a magunk kényelme, az asztalra kerülő ételkülönlegességek, a kikapcsolódásunk. Pedig életünk legnagyobb problémájára, arra, hogy az véget ér, Ő a megoldás.

A földi életünk véget ér, de Ő eljött, hogy megmutassa, hogyan kell szeretni, jónak lenni, minden körülménytől függetlenül szeretetét megvalósítani és továbbadni azt embertársainknak.

7M7A6585

Az Isten fia hogyan érkezett erre a világra? Hajléktalanként született, mert nem kapott szállást, majd Heródes haragja elől menekült. 30 évig egy vidéki kisvárosban, kétkezi munkásként, csöndben élte az életét. Majd amikor tanítani kezdett, poros utakon járt, fáradozott, és sokszor nem volt hova lehajtania a fejét, visszautasították, nem értették meg, majd megkínozták, kigúnyolták és kivégezték.

Ez lenne a sikeres, Istenhez méltó élet? Nem így képzeljük el Istent.

Jézus Krisztus nem szenvedni szeretett, hanem bennünket szeretett. Értünk vállalta a nehézségeket, és akármilyen körülmények között telt a földi élete, soha nem tért le a szeretet útjáról. Ezzel tanította meg, hogyan kell élni, szeretni. Ebben a nehéz helyzetben is megtanít bennünket, hogy a körülményektől függetlenül figyeljünk rá, mert Ő az, aki békét tud teremteni a szívünkben, vigasztalást a fájdalmunkban, gyászunkban, reménységet a szívünkben, és végtelenre nyitja előttünk a kaput. Nem azért, hogy megszüntesse a problémákat, hanem hogy velünk legyen minden élethelyzetben.

Megtapasztaljuk ezt egymásban is, ha ráhangolódtunk a szeretetre, hogy a másik emberben is ott van Isten. Nincs olyan helyzet, ahol ne lenne jelen, és nincs olyan ember, akiben ne lenne jelen az Isten – fogalmazott Ferenc püspök.

Isten Fia gyermekké lett, hogy mindannyian gyermekei, Jézus Krisztus testvérei, és így egyek lehessünk. Ez az emberi méltóságunk alapja, amit senki, soha el nem vehet tőlünk, de még mi sem tudjuk levetni magunkról a bűneink által sem, mert Isten Jézus Krisztusban szeret bennünket. Ez karácsony örömhíre.

Isten végtelenül szeret bennünket, Aki azért jött el, hogy emberségre tanítson, gyöngédségre, szeretetre, jóságra hangoljon, és nekünk adja azt a belső békét, amely nem a problémák megszűnését, hanem belül a szívünkben, lelkünkben uralkodó isteni rendet jelenti – fejezte be homíliáját Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök.

 

Kovács Ágnes sajtóreferens

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 • Galéria:
  • 1
  • 7M7A6519
  • 7M7A6527
  • 7M7A6528
  • 7M7A6534
  • 7M7A6537
  • 7M7A6541
  • 7M7A6562
  • 7M7A6568
  • 7M7A6569
  • 7M7A6570
  • 7M7A6572
  • 7M7A6585
  • 7M7A6587
  • 7M7A6591
  • 7M7A6597