2021. január 11., hétfő 08:22

Rendhagyó módon tartották meg Vízkereszt ünnepét a mátészalkai köznevelési intézményünkben

Az idei tanévben korábbi hagyományainkat és szokásainkat átalakítva, a kialakult helyzethez alkalmazkodva emlékezünk meg egyházi és világi ünnepeinkről. Az iskola bejáratánál elhelyezett hirdetőtáblákon megjelenő képek hívják fel diákjaink figyelmét az adott időszak jelentősebb eseményeire.

2021. január 6-án intézményünk mindkét egységében megemlékeztek a gyerekek, diákok, pedagógusok vízkereszt ünnepéről. Az iskolában a hagyományos közös szentmise helyett kisebb csoportokban, hittan- és osztályfőnöki órákon, elmélkedések, beszélgetések során elevenítettük fel a keresztény egyház egyik legfontosabb ünnepéhez köthető szertartásokat, eseményeket, személyeket. Az iskolarádióban a vízkereszthez kapcsolódó énekek, versek hangzottak el a felsős diákok előadásában. Ezután Heidelsperger István atya, iskolánk lelkivezetője szólt a tanulóifjúsághoz. A napkeleti bölcsek útjáról beszélt, akik a fényes csillagot követve találtak rá Megváltónkra, Jézus Krisztusra. Mi is lehetünk ilyen csillagjelek, és elvezethetjük magunkat Jézushoz. Az út során megtapasztalhatjuk életünkben kegyelmi ajándékait.

Az óvodában a gyerekek izgatottan várták a házszentelés szertartását, miközben megismerkedtek a napkeleti bölcsek történetével, ajándékaik jelentőségével. István atya az újonnan megszentelt szenteltvízzel meghintette és megáldotta a jelen levő gyerekeket, felnőtteket, az épületet. Ezt hirdeti a felirat is az ajtón: 20+C+M+B+21, azaz Christus Mansionem Benedicat! (Krisztus áldja meg e hajlékot!)

Vízkereszt ünnepe három dolgot világít meg számunkra. Az első, hogy Isten minden ember életében ad jelet, csak fel kell ismernünk a világ történéseiben és saját életünk eseményeiben. A másik, amit meg kell látnunk, hogy Jézus eljött és megjelenésétől kezdve mindig velünk van. Nem hagy el bennünket, velünk járja életünk útját. A harmadik, hogy a bölcsek nem üres kézzel mentek az Úrhoz. Mi is sokat adhatunk Istennek: szeretetünket, készségünket, jóságunkat, imádságunkat, elvégzett feladatainkat, és nem utolsó sorban tanúságtételünket.

A karácsonyi ünnepkör záró eseménye megmutatja nekünk, hogy Isten minden emberhez elküldte Fiát, és Jézus születésével elhozza számunkra az üdvösséget, az örök élet reményét. Adja meg nekünk, hogy lássuk meg a jeleket, amelyek által vezetni akar minket!

 

Tárkányiné Budai Éva

Óvodavezető

 

Örömhír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

 • Galéria:
  • DSC_0006-1
  • DSC_0018-1
  • DSC_0026-1
  • DSC_0035-1
  • DSC_0061-1
  • DSC_0092-1