2021. január 25., hétfő 17:06

Ima a Szeretet forrásához – Palánki Ferenc megyéspüspök hálaadó imában mondott köszönetet az ökumenikus imahétért a Református Nagytemplomban

„Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek”(Jn 15, 5-9) – ezt a központi igét választották a január 17-én, vasárnap kezdődő országos ökumenikus imahétre. A debreceni záróalkalomnak január 24-én, a Debreceni Református Nagytemplom adott otthont, ahol dr. Fekete Károly református püspök köszöntötte az imaközösséget, Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita hirdetett igét (Mk 4, 30-32).

Ezen az alkalmon Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök imájában fordult a mennyei Atyához az ökumenikus közösség nevében.

 

„Jóságos Mennyei Atyánk, hozzád fordulunk, ki a Szeretet forrása vagy.

Köszönjük, hogy elküldted nekünk Szent Igédet, aki a megtestesült Szeretet, és aki szenvedésével, kereszthalálával és feltámadásával megváltott minket.

Köszönjük, hogy elküldted nekünk a Szentlelket, aki a megszentelő Szeretet, aki összekapcsol bennünket Veled és egymással.

Hálát adunk, hogy ezen a héten minden nap Debrecenben is magad köré gyűjtötted népedet, hogy imádkozzunk az egységért és a testvériségért.

Hálát adunk, hogy tanítottál bennünket arra, hogy megmaradjunk szeretetedben, és ezáltal sok gyümölcsöt teremjen az életünk: a testvéri szeretet, a barátság, az egymás megbecsülésének gyümölcseit.

Hálát adunk, hogy az igehirdetők megtapasztalhatták: a Te Lelked szólt belőlük. Tanításuk által megnyitottad hallgatóik szívét, mert mindnyájunkban munkálkodni akarsz. Át akarsz formálni minket az Ige nagy erejű szavával, hogy akaratod szerint éljünk, és így tanúságtételünk, keresztény életünk hiteles élet legyen.

Hálát adunk, hogy ígéreted szerint most is itt vagy közöttünk, hiszen a te nevedben jöttünk össze.

Segíts kegyelmeddel, hogy Igéd lelkünk legmélyére leszálljon, áthatoljon elménken és szívünkön legbelső lényünkig, azért, hogy egy napon mindannyian megtapasztaljuk irgalmad mélységét.

Segíts, hogy szavainkkal, tetteinkkel és imádságainkkal építsük a kiengesztelődés útját a közösség misztériumában, vagyis a Te Egyházadban.

Segíts, hogy továbbra is megmaradjunk a Te szeretetedben. Add, hogy eltöltsön bennünket a nyolc boldogság lelkülete, az öröm, az egyszerűség és az irgalmasság.

Segíts, hogy meg tudjuk ünnepelni azt a megújult életet, melyet Krisztus ad a Szentlélek által, hogy az Ő öröme legyen bennünk, és ezáltal örömünk teljes legyen.

 

Mennyei Atyánk!

Külön is imádkozunk most a Te irgalmas szívedhez sietve a járvány napjaiban.

Bocsásd meg nekünk, hogy mohóságunkkal megsebeztük a Te teremtett világodat!

Bocsásd meg, hogy gyakran felszínes rohanás volt az életünk!

Taníts minket a csendre, az elmélyülésre!

Tanítsd a családokat, hogy újra felfedezzék a közös imádság ajándékát!

Segíts minket, hogy a járvány idején ne a félelem, hanem a benned való bizalom és a másokon való segítés vágya töltsön el bennünket!

Támogasd mennyei erőddel és védd az orvosokat és az ápolókat!

Adj gyógyulást és bátorítást a betegeknek!

Add, hogy a haldoklók érezzék a Te közelségedet, az elhunytaknak pedig add meg, hogy beléphessenek a Te szereteted örök országába!

Ámen.”

 

Az ökumenikus imahét debreceni záró alkalmáról szóló tudósítás itt olvasható:

https://ttre.hu/tartalom/5511/3/keruleti/olyan-mint-a-mustarmag

Fotó: Barcza János

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

 • Galéria:
  • (131)
  • (137)
  • (19)
  • (22)
  • (24)
  • (53)
  • (8)
  • (83)
  • (85)