Nyomtatás
2021. február 01., hétfő 09:33

Imafüzért ajánl Szegedi Kálmán debreceni plébános a Szent József-évben

Ferenc pápa meghirdette a Szent József-évet abból az alkalomból, hogy 150 évvel ezelőtt IX. Pius pápa az Egyház védelmezőjévé nyilvánította Őt.

Ő az, akinek szavát nem halljuk az evangéliumokban, de annál beszédesebbek a tettei. Biztos őre a rábízottaknak! Mi is bátran fordulhatunk hozzá, kérhetjük oltalmát. Ma sem fog sokat beszélni hozzánk, de annál jobban tapasztalhatjuk majd a segítségét. Irántunk való szeretete nem szavaiban, hanem tetteiben nyilvánul meg.

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén indítottuk el a debreceni Jézus Szíve Egyházközségünkben a családos imaláncot, amelyben kérjük Szent József pártfogását családjainkért, Egyházunkért. Vasárnaponként a szentmise keretében adjuk át a Szent József-szobrot az imafüzet kíséretében, amit otthon a családtagok esténként közösen imádkoznak egy héten át, majd továbbadják a következő családnak. Reméljük azt, hogy ez mind a személyekben, mind a családokban, mind az egyházközségben elmélyíti és megerősíti a hitéletet!

Kérjük hozzá Szent József segítségét!

 

Szegedi Kálmán plébános

Debrecen, Jézus Szíve Plébánia

img1.php

Az alábbiakban szeretettel ajánljuk mindenkinek a figyelmébe azt az imafüzért, amelyet Szegedi Kálmán atya állított össze. Az imádságok szabadon felhasználhatók, és bővíthetők tetszés szerint.

 

IMA-ÁJTATOSSÁG

Szent József évre

 

A családok esténkét imádkozhatják fölajánlva önmagukért, minden családért, az Egyházért. Napjainkban a családok veszélyeztetve vannak. Szükségük van a Szent Család személyeinek a pártfogására. A Szent József-év alkalmából hittel kérjük az Ő segítségét!

Forma: Szent József vagy Szent Család kép (esetleg szobor), két gyertya közé elhelyezve.

Szent József litánia:

Uram, irgalmazz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten!                            -                   Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten,

Szentlélek Úristen,

Szentháromság egy Isten,

Szentséges Szűz Mária!                         -                Könyörögj érettünk!

Szent József!

Dávid nemes sarja,

Pátriárkák fénye,

Isten Anyjának jegyese,

A Szent Szűz tisztaságos őre,

Isten Fiának nevelőatyja,

Krisztus gondviselő oltalmazója,

A Szent Család feje,

Igazságos József,

Tisztaságos József,

Nagy okosságú József,

Erős lelkű József,

Engedelmes József,

Hűséges József,

Béketűrés példaképe,

Szegénység kedvelője,

Munkások példaképe,

A házasélet dísze,

Szüzek őre,

Családok támasza,

Ínségesek vigasztalója,

Betegek reménye,

Haldoklók pártfogója,

Gonosz szellemek réme,

Az Anyaszentegyház védőszentje,

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,

Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,

Hallgass meg minket!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,

Irgalmazz nekünk!

 

Háza urává tette őt,

És egész országának vezérévé

 

Könyörögjünk! Úristen, aki Szent Józsefet mérhetetlen gondviseléseddel Szent Anyád jegyesének kiválasztottad, add, hogy közbenjárónk legyen a mennyben, akit e földön pártfogónknak tisztelünk! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.

Ima Szent Józsefhez:

Emlékezzél meg, ó, Mária tisztaságos jegyese, kegyelmes pártfogónk, Szent József, sohasem lehetett hallani, hogy valaki a pártfogásodat kérte, oltalmadért hozzád folyamodott, és vigasztalás nélkül maradt volna. Bizalommal járulok színed elé, hogy magamat bemutassam és lelkem lelkéből ajánljam. Ne vesd meg könyörgésemet, Üdvözítőm nevelőatyja, hanem fogadd kegyesen és hallgasd meg! Ámen.

Családunkért:

Úr Jézus Krisztus, aki a családi életet szóval ki nem fejezhető erényeiddel megszentelted, amikor Szűz Máriának és Szent Józsefnek alárendeltje lettél, tedd meg, hogy mindkettőjük segítségével Szent Családod példája legyen a mi tanítónk, és egykor mi is az ő örök közösségükbe juthassunk. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.

A keresztény családokért:

Szent József, légy házunk ura, kis családunk pártfogója!

Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket!

Az ég felé mutass utat, bátorítsd az ellankadtat!

Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk!

Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit!

Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos!

Engedd be az istenáldást, minden jóban gyarapodást!

Ajánlj minket Jézusodnak, szeplőtelen Szűzanyádnak,

hogy családunk kicsiny háza Názáretnek legyen mása!

Ámen.

 

(Összeállította Szegedi Kálmán plébános, Szent József imafüzet alapján, Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó)

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

  • Galéria:
    • 7M7A6340-1
    • img1.php