2021. február 25., csütörtök 14:25

„Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!” (Mk 1,12–15) – Nagyböjti gondolatok

Nagyböjt elején maga az Isten Fia áll elénk, arra figyelmeztetve bennünket, hogy elérkezett az idő teljessége, itt van Isten országa, megnyílt az ég mindenki számára, s ez a tény mindnyájunkat megtérésre hív.

1. „Betelt az idő”, vagyis beteljesedtek a próféták jövendölései, megkezdődött az „időtlen idő”, vagyis az örökkévalóság. Isten megjelent a földön, emberként közösséget vállalt velünk, megváltó szenvedésével, halálával és feltámadásával örök életet ajándékozott a benne hívőknek.

2. „Elérkezett az Isten országa”, mely nem egy terület, hanem egy személy: Jézus Krisztus. A feltámadását követően a Szentlélek kiáradásával, illetve befogadásával egyre jobban megérthetjük ennek misztériumát. Ő bennünk akar élni, a Szentlelke által isteni életet akar nekünk ajándékozni, és ha befogadjuk, akkor az napról napra növekedni fog bennünk az ima és a szentségek ajándékai által. Tehát az első feladat a nagyböjtben, hogy a csendes imáinkban rendezzük kapcsolatunkat Istennel, hiszen „minden forrásunk belőle fakad”. Hárítsunk el minden akadályt a kegyelem útjából, hogy egyre jobban be tudjuk fogadni Őt. „Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni” (Jn 14,23). Ezért buzdítok mindenkit, hogy már most, a nagyböjti idő elején végezzük el a szentgyónásunkat.

Isten országa „bennünk van”, illetve „közöttünk van”. Átjárja, betölti életünket, hivatásunkat, tevékenységünket, minden szolgálatunkat és emberi kapcsolatainkat is. Ez az időszak alkalom arra is, hogy megvizsgáljuk ezeket.

Isten országa jelenlétét mutatja a szeretetünk is. Az önmegtagadási gyakorlatok, a böjtölésünk, az önkéntes áldozatvállalásaink, melyekkel kifejezhetjük szándékunkat: szeretnénk viszonozni Jézus szeretetét, melyet „bebizonyított a kereszten” (vö.: Róm 5,8). Emellett figyelnünk kell a szegényekre, rászorulókra, különösen is az éhezőkre. Jó lehetőség mindenkinek a Katolikus Karitász élelmiszergyűjtése. Segítsük, támogassuk ezt az akciót.

3. „Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!” A szív megtérése, megtisztítása valóban komoly feladat, de egyben evangélium, vagyis örömhír is: megtérhetünk! Van lehetőségünk az újrakezdésre, esetünkben „a kézfeltétel kegyelmének felszítására” (2Tim 1,6) is.

Kívánom mindnyájunknak, hogy ebben a nehéz időszakban is tudjunk a feltámadás, az örök élet örömhírének befogadói, hordozói lenni és megújult életünkkel tudjuk azt továbbadni a ránk bízottaknak!

 

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök nagyböjtre szóló gondolatai a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 2021/1 körlevelében jelent meg.

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

  • Galéria:
    • img1.php