2021. február 25., csütörtök 16:21

Várják a papi hivatás iránt elhivatottságot érző fiatalok jelentkezését

Papszentelés, diakónusszentelés, 2020. június 27., Debrecen, Megtestesülés-templom

 

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Püspöki Hivatala kéri azokat a 2020/2021-es tanévben érettségiző vagy érettségivel már rendelkező fiatalokat, akik Isten papságra hívó szavát felismerték önmagukban, és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyébe kérik felvételüket, hogy jelentkezésüket írásban mielőbb juttassák el a Püspöki Hivatalba.

Saját kezűleg írt felvételi kérelmükhöz mellékeljék az ugyancsak saját kézzel írt önéletrajzukat, lelkipásztoruk (plébános vagy lelkivezető) ajánlását, 3 hónapnál nem régebbi nagyalakú (tehát összes anyakönyvi bejegyzést tartalmazó) keresztlevelüket, eddig megszerzett iskolai végzettségük (és nyelvvizsga) bizonyítványának fénymásolatát és végül friss erkölcsi bizonyítványt. A felvételi elbeszélgetés (konkurzus) helyéről és idejéről írásban kapnak értesítést a jelentkezők.

Amikor a gyermekeinkért imádkozunk, a papi hivatásokért is imádkozunk, hiszen a szülők az imaszándékaikban gyermekeik Isten terve szerint megvalósuló boldog életéért fohászkodnak. A papi hivatások születésért ilyenformán a szülők érezzék felelősségüket, és imádkozzanak gyermekeikért nap mint nap.

A Szent László Imaszövetség tagjai újabb papi és szerzetesi hivatásokért is imádkoznak naponta

Amint ismeretes, Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök 2019 advent I. vasárnapján megalapította a Szent László Imaszövetséget azzal a céllal, hogy a tagjai minden nap imádkozzanak el egy tized rózsafűzért, és elsőcsütörtökönként vegyenek részt szentségimádáson, amelyet egyházmegyénk papjaiért és új papi hivatások születésért ajánlanak fel. A szentségimádást el lehet végezni akadályoztatás esetén a hét bármelyik napján is.

A Szent László Imaszövetségbe – 2021. február 24-ig – 1050 imádkozó kérte a felvételét.

A főpásztor kéri a híveket, hogy minél többen kapcsolódjanak az imaszövetséghez, és ajánlja, hogy lehetőség szerint a szentmisék előtt közösen imádkozzák el az aktuális tized rózsafűzért az imaszövetség szándékával. Híveink ilyen formában is kifejezhetik, hogy felelősségteljesen szívükön viselik a papi hivatások szolgálatát egyházmegyénkben.

Az egyházmegye honlapján (www.dnyem.hu ) minden hónapban ajánlunk egy elmélkedést, amely az adott imádkozandó tizedhez kapcsolódik.

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

  • Galéria:
    • 1